Investitiile Straine in Economia Romaniei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 8627
Mărime: 92.50KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Investitiile straine

Investitiile cu capital strain constituie un concept si o realitate insuficient elucidate. Din punct de vedere juridic, investitia straina este definita ca fiind investitia realizata în modalitatile si conditiile recunoscute de lege, de catre persoane fizice sau persoane juridice care au calitatea de investitori straini, singure sau în asociere cu persoane fizice sau juridice romane.Legislatia româna în materie precizeaza si conditiile cumulative pe care trebuie sa le îndeplineasca o investitie pentru a fi considerata investitie straina si anume:

a) sa fie realizata în modalitatile prevazute de lege;

b) sa fie realizata cu respectarea conditiilor prevazute de lege;

c) sa fie realizata de persoane care au calitatea de investitor strain.

Ca realitate economica, investitiile straine se regasesc mai mult sau mai putin, în toate tarile lumii, cu motivatii si argumentari variate, în timp si de la o tara la alta.

Necesitatea investitiilor straine

Necesitatea investitiilor straine este remarcata, într-un cadru general, ca efect al diviziunii si diversitatii structurale a economiilor nationale fapt care implica deschiderea spre exterior a unor segmente ale economiei în care se admite accesul capitalului strain.

În al doilea rând, caracterul concurential al economiei mondiale faciliteaza exodul capitalului spre piete emergente, autoritatile statelor receptoare neputând lua masuri de contracarare directe datorita unor conventii si acorduri internationale pe care le-au semnat.

În al treilea rând necesitatea investitiilor straine este relevata cu deosebire în cazul tarilor slab dezvoltate, în curs de dezvoltare, si a celor aflate în tranzitie de la economia centralizata, etatista, la economia liberala de piata asa cum este cazul tarii noastre.

În fapt, în România s-au realizat investitii cu capital strain si în perioada anterioara declansarii procesului de tranzitie la economia de piata. Ma refer la constituirea si functionarea câtorva firme mixte în România dupa 1972, dar si la investitiile semnificative realizate cu împrumuturi acordate de BIRD între 1972-1983, în industria energetica, metalurgica, în industria petro-chimica, agricultura si în alte sectoare.

Tranzitia spre economia de piata în orice tara a lumii, dar mai ales în tarile din Europa Centrala si de Est, iar prin relevanta în România a impus si impune cu necesitate investitii straine. Câtiva factori cauzali marcheaza necesitatea investitiilor straine.

1. Procesul dezetatizarii proprietatii si a economiei cuplat cu initiativa privata are loc în conditiile lipsei de capital pentru a sustine restructurarea si lansarea sectorului privat ca o componenta viabila a complexului national economic.

2. Deconstructia economica si sociala în tarile aflate în tranzitie are loc în conditiile instabilitatii economiei nationale, a lipsei de capital si a unei rate reduse a investitiilor productive.

3. Dezechilibrele profunde marcheaza ani la rând economia tarilor aflate în tranzitie caracterizate prin scaderea produsului intern brut, scaderea productivitatii muncii, scaderea exportului si cresterea importului, cresterea presiunii pe piata fortei de munca. Refacerea echilibrului economic si social se bazeaza pe pârghia investitiilor inclusiv cu capital strain.

4. Cresterea ratei dobânzii la creditele oferite de banci, chiar daca numarul bancilor comerciale a crescut semnificativ, a generat reducerea ratei de economisire (acumulare) si a înclinatiei de a investi, dar a facilitat apelul la capital strain.

5. Evolutia preturilor presiunea inflationista pe plan intern, au contribuit la restrângerea capacitatii investitionale a agentilor economici, fiind resimtita nevoia de capital strain.

6. Nivelul tehnologic redus, în întreprinderile aflate în proces de reorganizare manageriala si restructurare functional – tehnologica, implica nevoia de capital din orice sursa.

Investitiile cu capital strain, cu deosebire investitiile directe, prin continutul lor economic, prin modul de înfaptuire si prin efectele generate constituie o forma a relatiilor economice si de cooperare internationala cu un trecut îndelungat.

Asa cum remarca unii autori, impactul capitalului strain asupra economiei Românesti actuale este dublu. Pe de o parte, ca flux financiar, capitalul strain joaca, un rol complementar în contextul tranzitiei întrucât el suplimenteaza resursele financiare limitate ale tarii în procesul de adaptare la mecanismele pietei (prin stabilizare, restructurare, ajustare structurala, relansare etc., ca pârghii necesare sau componente ale procesului).

Pe de alta parte, ca flux investitional, capitalul strain joaca un rol structural. Daca procesul deconstructiei economice si realcatuirea structurala a complexului national economic implica influx de tehnologii moderne implantul unor noi tehnici manageriale si de gestiune si nu numai atât, atunci rolul structural al capitalului investitional strain este decisiv, tocmai pentru ca poate genera si întretine un asemenea influx

Formele ale investitiilor straine

Investitiile cu capital strain au o sfera de cuprindere mai larga decât investitiile de capital strain. În acest context, într-o tara receptoare cum este România investitiile realizabile cu capital strain pot fi structurate astfel:

a) investitii directe; b)

b) investitii de portofoliu;

c) investitii realizate din împrumuturi externe;

d) investitii realizate cu asistenta financiara externa nerambursabila (împrumuturi - ajutoare).

Prin investitie directa si de portofoliu, în conformitate cu prevederile art.2 al Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe se înteleg urmatoarele

a. Investitie directa – participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevazute de lege, dobândirea de actiuni sau de parti sociale ale unei societati comerciale, cu exceptia investitiilor de portofoliu , precum si înfiintarea sau extinderea în România a unei sucursale de catre o societate comerciala straina prin:

- aport financiar, în moneda nationala sau în valuta liber convertibila;

- aport în natura de bunuri imobile sau/si bunuri mobile , corporale si necorporale;

- participarea la cresterea activelor unei întreprinderi prin orice mod legal de finantare.

b. Investitie de portofoliu – dobândirea de valori mobiliare pe pietele de capital organizate si reglementate, în scopul obtinerii de câstiguri de capital din dividende si din dobânzi aferente acestora – rezultate din activitate unor terti implicati direct în administrarea emitentului – si din diferenta favorabila de pret la vânzare.

c. Investitie din împrumuturi externe – constituie o alternativa de finantare pentru investitorul intern si o alternativa de fructificare a capitalului pentru ofertantul extern detinatorul de capitaluri (banci, corporatii financiare etc.). Împrumuturile pot fi, dupa caz, cu sau fara garantii guvernamentale si se utilizeaza pentru realizarea unor proiecte de investitii corporale (constructii, achizitii de utilaje si echipamente de pe pietele externe etc.).

Preview document

Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 1
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 2
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 3
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 4
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 5
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 6
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 7
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 8
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 9
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 10
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 11
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 12
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 13
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 14
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 15
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 16
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 17
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 18
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 19
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 20
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 21
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 22
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 23
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 24
Investitiile Straine in Economia Romaniei - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Investitiile Straine in Economia Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Investitiile Straine Directe si Rolul Lor in Cresterea Economica

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Investitii Straine Directe in Romania

CAP. I. NOTIUNI INTRODUCTIVE Investitia reprezinta, in sens larg, sacrificial unei parti din consumul prezent pentru un consum viitor, posibil si...

Evaluarea Investitiilor Directe din Romania

Introducere Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta, existând, în acest sens, preocupari atât la nivel...

Initierea unei Afaceri

1.a. Etapele initierii unei firme Pregatirea procesului de creare a intreprinderii Din punct de vedere legal, infiintarea unei firme presupune...

Criza Economica pe Pietele Emergente

Cap I. Criza financiara. Introducere 1.1 Criza financiara Termenul de criza financiara se aplica unor situatii in care institutii sau bunuri...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul corporațiilor transnaționale în calitate de principal investitor la nivel mondial

Aşa cum se întâmplă cu toate fenomenele existente în lume, şi corporatiile transnaţionale (CTN) în iureşul lor de nestăvilit, de către unii sunt...

Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Investitiile Straine Directe si Rolul Lor in Cresterea Economica

În conditiile globalizarii, problema investitiilor straine directe (ISD), influenta lor asupra modernizarii economiilor în tranzitie, continua sa...

Contributia Investitiilor Straine in Servicii de Consultanta asupra Dezvoltarii Economiei Romaniei

INTRODUCERE Rolul major al investitiilor straine directe in relansarea si dezvoltarea economica a Romaniei este deja verificat. Solutie viabila...

Investitii Straine Directe

Capitolul 1 1.1 Definitia si geneza ISD Investitiile straine directe sunt definite ca proprietatea directa sau indirecta a unei entitati straine...

investiții Străine Direct

Capitolul 1.Aspecte teoretice privind investiile straine directe 1.1 Definirea noţiunilor legate de investiţiile străine directe Investiţiile...

Investițiile - necesitate imperativă pentru dezvoltarea economiei României

Partea I – Consideratii teoretice privind investiile in Romania A. Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru economiile în tranziţie...

Orientarea Fluxurilor I.S.D. în Perioada Post - Aderare

CAPITOLUL I: DEFINIREA INVESTITIILOR INTERNATIONA-LE 1.1. Investitia. Definitie Ne referim la investitii în legatura cu o activitate care are ca...

Ai nevoie de altceva?