Leasing-ul - element de finanțare al firmei

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 21131
Mărime: 181.08KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Potecea
universitatea romano-americana, bucuresti

Cuprins

Introducere

Capitolul I: ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING

1.1 Definirea conceptului de leasing.1

1.2 Scurt istoric al conceptului de leasing.4

1.3 Clasificarea operaţiunilor de leasing.8

1.4 Participanţii la operaţiunea de leasing.11

Capitolul II: LOCUL LEASINGULUI ÎN CADRUL TEHNICILOR DE FINANŢARE

2.1 Contractul de leasing.13

2.2 Scheme de derulare şi finanţare a operaţiunilor de leasing.16

2.3 Avantajele şi limitele leasingului.20

2.4 Importanţa leasingului faţă de alte operaţiuni financiare.24

Capitolul III: PIAŢA DE LEASING ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: FINANŢAREA ACTIVITĂŢII PRIN INTERMEDIUL LEASINGULUI LA SC ART ADVERTISING SRL

3.1 Leasingul în legislaţia românească.32

3.2 Piaţa de leasing în România.37

3.3 Activitatea economico – financiară la SC Art Advertising SRL.42

3.4 Contractarea în regim de leasing de către SC Art Advertising SRL.43

Capitolul IV: CONCLUZII.50

Bibliografie.52

Anexe

Extras din document

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.”

Aristotel (Retorica)

INTRODUCERE

Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o întreprindere şi cât de important este acesta faţă de alte tehnici de finanţare.

Motivul pentru care am ales această lucrare este acela că leasing-ul se referă la un domeniu aflat la începuturile dezvoltării sale în România, şi aceasta vine tocmai dintr-o atentă observare şi deplină înţelegere a complexităţii mecanismelor economiei de piaţă: nu dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe generează profituri pentru companie, ci utilizarea cu maxim de randament a acestora.

Capitolul I este dedicat aspectelor generale privind operaţiunile de leasing. După mai multe definiţii ale leasingului date de mari autori şi cercetători în domeniul leasingului, atât români, cât şi străini, am căutat să prezint într-un mod cât mai clar, clasificarea operaţiunilor de leasing, dar să prezint şi participanţii la aceste operaţiuni.

Locul leasingului în cadrul tehnicilor de finanţare, am încercat să-l expun cât mai bine în cel de-al II-lea capitol al lucrării. Am prezentat şi am comentat, atât aspectele ce se regăsesc într-un contract de leasing, precum şi avantajele şi limitele leasingului. În acest capitol am analizat importanţa sa faţă de alte operaţiuni financiare şi am expus câteva din schemele de derulare şi finanţare a operaţiunilor de leasing.

Următorul capitol, cel de-al III-lea, prezintă într-un mod sumar legislaţia privind leasingul în România, dar şi piaţa leasingului din ţara noastră, ţinând cont că şi această piaţă a avut de suferit în urma crizei economice mondiale.

De asemenea, tot în acest capitol, am acordat o mare importanţă studiului de caz. Am ales ca studiu de caz contractarea în regim de leasing a unui autoturism la o societate comercială. Exemplul meu a fost, pe cât posibil, axat pe etapele desfăşurării unui contract de leasing, dar şi pe clauzele ce se regăsesc într-un astfel de contract.

În concluziile finale am reluat şi subliniat aspectele principale puse şi discutate în lucrare, reliefând cu această ocazie cele mai importante idei la care am ajuns în urma cercetării întreprinse.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de documentare, dar şi de cercetare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei, mai ales că leasingul este cu mult mai apreciat şi mai căutat, decât alte tehnici de finanţare. Prin combinarea datelor teoretice cu cele practice am încercat a reliefa o serie de aspecte cu privire la leasing şi etapele ce trebuie parcurse în cazul finanţării unui autoturism în sistem leasing.

O preocupare principală pentru elaborarea acestei lucrări, a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii, de cel mai înalt nivel, opera unor specialişti, cercetători ai leasingului, recunoscuţi în România şi pe plan internaţional.

Cu speranţa că această lucrare va reprezenta un ajutor pentru cei ce doresc să se informeze asupra leasingului, le-o dedic din tot sufletul împreună cu urările mele sincere de succes!

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING

1.1. Definirea conceptului de leasing

În literatura de specialitate se întâlnesc o serie de formulări ale conceptului de leasing, însă o diferenţiere se observă doar atunci când leasingul este privit din anumite puncte de vedere ce le vom evidenţia în următoarele rânduri.

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

O definiţie mai recentă a leasingului în Franţa pune în evidenţă funcţiile economice ale acestuia: leasingul reprezintă o finanţare, în principiu integrală, a unei investiţii productive garantată de beneficiar.

O definiţie foarte sumară a leasingului a fost dată în Germania prin circularele fiscale din anul 1971 şi respectiv 1972, stabilind drept criteriu unic în caracterizarea contractului, durata sa fixă şi perioada în care este reeşalonată restituirea capitalului investit de finanţator. Circularele menţionate prevăd următoarele:

a) contractul este încheiat pe o perioadă determinată (irevocabilă), timp în care nici una din părţi nu este îndreptăţită a proceda la reziliere;

b) mărimea plăţilor care se fac de către beneficiar, cuprinde, în afara costului de achiziţie ori de producţie, şi toate cheltuielile accesorii suportate de societatea finanţatoare.

Preview document

Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 1
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 2
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 3
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 4
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 5
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 6
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 7
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 8
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 9
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 10
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 11
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 12
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 13
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 14
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 15
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 16
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 17
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 18
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 19
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 20
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 21
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 22
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 23
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 24
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 25
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 26
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 27
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 28
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 29
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 30
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 31
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 32
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 33
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 34
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 35
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 36
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 37
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 38
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 39
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 40
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 41
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 42
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 43
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 44
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 45
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 46
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 47
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 48
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 49
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 50
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 51
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 52
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 53
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 54
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 55
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 56
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 57
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 58
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 59
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 60
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 61
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 62
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 63
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 64
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 65
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 66
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 67
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 68
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 69
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 70
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 71
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 72
Leasing-ul - element de finanțare al firmei - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Leasing-ul - Element de Finantare al Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, Sursa a Capitalurilor

INTRODUCERE Finanţările prin sistem leasing constituie în economia românească o adevărată gură de oxigen pentru agenţii economici pentru care...

Studiu de Caz - SC Magic RYZ Constructii SRL

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI FIRME 1.1.Alegerea formei de organizare a firmei Societatea comerciala cu raspundere...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Pregătirea unui studiu de fezabilitate în vederea unui proiect de investiții

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări de diplomă este de a trata într-o manieră profesională importanţa investiţiilor in contextual dezvoltării...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Finantarea Investitiilor la SC IC COMIMPEX SRL

Firma IC COMIMPEX SRL a fost fondata de catre Elisabeta si Gabriel Canciu, în 1994, având sediul central în Hunedoara, România. În 1994...

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L. 1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing Rǎdăcinile...

Investitiile in Baza Datelor SA Unic

Introducere Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Analiza concurențială a unei companii de leasing

Conceptul de leasing Leasingul reprezintă o activitate investiţională prin care unele companii îşi transmit proprietatea în folosinţă, pe bază de...

Studiu de fezabilitate - Mall de bucătărie

I. Descrierea generală a afacerii I.1. Descrierea generală a afacerii în care doreşte să se intre Diferența între o experiență plăcută în...

Raport de analiză a întreprinderii - Nelmar

1. Prezentarea generală a firmei Societatea NELMAR S.R.L îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile din actul...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii

Capitolul 1.PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Prezentare generala PERLA COVASNEI Perla Covasnei este o companie producatoare de apa...

Ai nevoie de altceva?