Licitații Internaționale

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 27744
Mărime: 740.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I – Licitaţii internaţionale 2

CONCEPT, DEFINITIE ŞI CLASIFICARE 2

1.1 Definire, scurt istoric 2

1.2.Clasificarea licitaţiilor 5

1.3.Preţuri de licitaţie 6

CAPITOLUL II- Licitaţiile de vânzare şi licitaţiile de cumpărare 9

2.1. Licitaţiile de vânzare - Definire, semnificaţie 9

2.1.1. Tipuri de licitaţie de vânzare 10

2.1.2.Mecanismul licitaţiei de vânzare 10

2.2. Licitaţii de cumpărare (de import) 15

2.2.1. Definire, avantaje şi riscuri 15

CAPITOLUL III - Mecanismul pregătirii , organizării şi derulării licitaţiilor 19

3.1 Anunţarea licitaţiei 23

3.2. Preselectarea (precalificarea) firmelor ofertante 25

3.3.Caietul de sarcini şi oferta 26

3.4.Deschiderea şi evaluarea ofertelor, adjudecarea şi încheierea contractului 66

CAPITOLUL IV Studiu de caz 74

Extras din document

CAPITOLUL I

LICITAŢII INTERNAŢIONALE

CONCEPT, DEFINITIE ŞI CLASIFICARE

1.1 Definire, scurt istoric

Licitaţiile sunt pieţe de mărfuri cu caracteristici proprii , care funcţionează periodic sau ocazional , după un ansamblu de norme şi concentrează în acelaşi timp şi în acelaşi loc oferta şi cererea de mărfuri 1 . În măsura în care la licitaţii participa firme din două sau mai multe ţări aceste tehnici comerciale devin internaţionale.

Sunt predominate licitaţiile organizate de importator ( de produse ) sau de beneficiarul de investiţii ( lucrări de construcţii , obiective industriale complexe, etc. )

Licitaţiile organizate de exportator, deşi istoriceşte au apărut înaintea celorlalte, acum au un rol secundar în practica comerţului internaţional, fiind organizate mai mult în situaţii fortuite sau accidentale .

Licitaţiile au fost practicate încă din antichitate, evident, într-o formă simplă de către negustorii fenicieni, cartaginezi, greci şi romani, dar s-au dezvoltat abia în secolul al XVI –a în legătură cu descoperirile geografice când cei care aduceau mărfuri de peste mări şi oceane le expuneau în pieţele publice, iniţiind strigări specifice licitaţiilor. După o perioadă oarecum îndelungată, de relativă stagnare , licitaţiile au cunoscut, în a doua jumătate a secolului al XX –a, o revitalizare puternică, mai ales în domeniul comerţului international cu maşini, utilaje, instalaţii şi obiective complexe .

Licitaţiile au apărut pentru prima oară în Olanda în secolul al XVI –a când companiile olandeze aduceau mărfuri rare din colonii şi concentrau concurenţa cumpărătorilor pentru a obţine preţuri maxime .

Licitaţiile au dobândit de asemenea, o pondere relativ însemnată în privatizarea diferitelor întreprinderi publice, proces amplu care caracterizează economia mondială în ultimele două decenii ale secolului XX .

Printre firmele specializate în organizarea licitaţiilor internaţionale se numără: ,,Nederlansche Handels – maatsphy” în Olanda, ,,Hudsons Bay Company“, ,,Sellings or auction brokers “ şi ,,Auctions“ în Anglia.

Licitaţiile sunt pieţe specializate unde se negociază mărfuri sau servicii, pe bază concentrării cererii sau ofertei .

Licitaţiile sunt pieţe de mărfuri care concentrează cererea şi oferta într-o perioada determinată şi într-un anumit loc, oferta fiind prezentată, fie ca o partidă efectivă de mărfuri fie scriptic sub formă de documentaţie .

Licitaţia este o formă de piaţă, o vânzare publică de bunuri (mărfuri) şi servicii, în care cumpărătorii potenţiali oferă câte un preţ pentru bunul pus în vânzare în loc de a-l plătii pe cel afişat .

Scopul licitaţiei este de a selecta acel vânzător care acorda condiţiile cele mai avantajoase şi mai ales preţul cel mai redus (licitaţii de cumpărare) sau acel cumpărător care oferă cele mai bune condiţii şi preţul cel mai ridicat (licitaţie de vânzare). Vânzările sau cumpărările au loc pe bază de strigare. Condiţiile de participare la licitaţie nu sunt codificate pe plan internaţional ci ele sunt formulate de către fiecare ţară organizatoare în parte, în funcţie de legislaţia sa internă . Sunt ţări a căror legislaţie internă nu permite participarea directă la licitaţie ci prin intermediul unor reprezentanţi locali .

Licitaţiile internaţionale sunt forme de comercializare pe piaţa mondială a unor mărfuri specifice, individualizate, în special produse de valoare ridicată, bunuri de echipament, inclusiv obiective economice complexe. Prin natura obiectului tranzacţiilor licitaţiile sunt opuse burselor , unde se comercializează bunuri fungibile .

În afara mărfurilor a căror vânzare este tradiţional tranzacţionată prin licitaţii , exportatorii recurg la această tehnică de comercializare ocazional pentru:

- produsele greu vandabile aflate în antrepozite portuare sau în depozitele consignaţiei ;

- cele ajunse la destinaţie şi refuzate de importatori întrucât nu se încadrează în prevederile clauzelor contractuale :

- cele refuzate datorită avariilor sau deteriorării în timpul transportului ;

- mărfurile care se vând pe cale de execuţie silită de beneficiarul unei creanţe neonorate de exportator , în baza unei hotărâri judecătoreşti . etc.

Licitaţiile au dobândit un rol însemnat în procesul de privatizare îndeosebi în ţările în tranziţie la economia de piaţă.

Licitaţiile ca forme de comercializare prezintă o serie de caracteristici distinctive care le deosebesc de alte tehnici de comercializare , şi anume :

- se desfăşoară pe bază de regulamente proprii şi procedee specifice , care cuprind metode şi norme speciale, cu caracter general sau specific naturii obiectului comercializat, legislaţiei şi reglementarilor care guvernează organizarea lor;

- reduc rolul negocierilor , acestea fiind permise în cazul licitaţiilor de import, numai după deschiderea ofertelor , iar participanţi obligaţi să respecte condiţiile impuse de organizatori ;

- sunt tranzacţii bazate pe concurenţă , având ca principal element concurenţial preţul , atribuirea proprietăţii bunului comercializat sau acceptarea ofertei celei mai avantajoase ( în cadrul livrării de instalaţii sau a executării de obiective complexe ) se face prin acţiunea de adjudecare ;

- de regulă sunt tranzacţii prompte ducând la încheierea operativă a contractelor;

- prin mecanismul lor , licitaţiile oferă premisele pentru afaceri loiale desfăşurate într-un climat de democraţie economică evident doar dacă se respectă regulile de iniţiere , organizare şi derulare specifice acestei tehnici manageriale de afaceri ;

- minimizează cheltuielile de promovare , negociere şi contractare ca urmare a mecanismului specific de organizare a acestor afaceri economice.

Caracteristicile tehnice ale ofertei fiind date în cazul licitaţiilor de export , sau aliniate la condiţiile impuse de cumpărător , în cazul celor de import , principalul element de apreciere îl reprezintă preţul şi condiţiile comerciale ; uneori în prim plan pot apărea şi alte elemente care ţin de condiţiile de plată , de creditare, acordarea unor gratuităţi în ceea ce priveşte know-how-ul etc.

Licitaţiile internaţionale pot fi organizate de firmele producătoare sau de către cele cumpărătoare , de comercianţi , de intermediari , de agenţi sau firme specializate, de regulă cu participarea băncilor care finanţează operaţiunile de comerţ exterior a unor delegaţi oficiali ai camerelor de comerţ , autorităţile judecătoreşti etc. 2

Preview document

Licitații Internaționale - Pagina 1
Licitații Internaționale - Pagina 2
Licitații Internaționale - Pagina 3
Licitații Internaționale - Pagina 4
Licitații Internaționale - Pagina 5
Licitații Internaționale - Pagina 6
Licitații Internaționale - Pagina 7
Licitații Internaționale - Pagina 8
Licitații Internaționale - Pagina 9
Licitații Internaționale - Pagina 10
Licitații Internaționale - Pagina 11
Licitații Internaționale - Pagina 12
Licitații Internaționale - Pagina 13
Licitații Internaționale - Pagina 14
Licitații Internaționale - Pagina 15
Licitații Internaționale - Pagina 16
Licitații Internaționale - Pagina 17
Licitații Internaționale - Pagina 18
Licitații Internaționale - Pagina 19
Licitații Internaționale - Pagina 20
Licitații Internaționale - Pagina 21
Licitații Internaționale - Pagina 22
Licitații Internaționale - Pagina 23
Licitații Internaționale - Pagina 24
Licitații Internaționale - Pagina 25
Licitații Internaționale - Pagina 26
Licitații Internaționale - Pagina 27
Licitații Internaționale - Pagina 28
Licitații Internaționale - Pagina 29
Licitații Internaționale - Pagina 30
Licitații Internaționale - Pagina 31
Licitații Internaționale - Pagina 32
Licitații Internaționale - Pagina 33
Licitații Internaționale - Pagina 34
Licitații Internaționale - Pagina 35
Licitații Internaționale - Pagina 36
Licitații Internaționale - Pagina 37
Licitații Internaționale - Pagina 38
Licitații Internaționale - Pagina 39
Licitații Internaționale - Pagina 40
Licitații Internaționale - Pagina 41
Licitații Internaționale - Pagina 42
Licitații Internaționale - Pagina 43
Licitații Internaționale - Pagina 44
Licitații Internaționale - Pagina 45
Licitații Internaționale - Pagina 46
Licitații Internaționale - Pagina 47
Licitații Internaționale - Pagina 48
Licitații Internaționale - Pagina 49
Licitații Internaționale - Pagina 50
Licitații Internaționale - Pagina 51
Licitații Internaționale - Pagina 52
Licitații Internaționale - Pagina 53
Licitații Internaționale - Pagina 54
Licitații Internaționale - Pagina 55
Licitații Internaționale - Pagina 56
Licitații Internaționale - Pagina 57
Licitații Internaționale - Pagina 58
Licitații Internaționale - Pagina 59
Licitații Internaționale - Pagina 60
Licitații Internaționale - Pagina 61
Licitații Internaționale - Pagina 62
Licitații Internaționale - Pagina 63
Licitații Internaționale - Pagina 64
Licitații Internaționale - Pagina 65
Licitații Internaționale - Pagina 66
Licitații Internaționale - Pagina 67
Licitații Internaționale - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Licitatii Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Sistemul vamal românesc

1. PREZENTAREA GENERALĂ A AUTORITĂȚII NAȚIONALE VAMALE 1.1.Sistemul instituțional al autorității vamale Autoritatea Națională a Vămilor,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Licitații internaționale de cumpărare

Licitaţiile sunt pieţe de mărfuri şi tehnici de afaceri, care concentrează în acelaşi timp şi în acelaşi loc oferta şi cererea de mărfuri,...

Managementul Firmei - Master - Partea a Doua

4. TÂRGURILE SI EXPOZITIILE INTERNATIONALE 4.1. Definirea si clasificarea târgurilor si expozitiilor internationale Târgurile reprezinta piete...

Relatii Comerciale Internationale si Corespondenta

CURSUL 1 MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE A. Aspecte generale ale managementului internaţional B. Funcţiile managementului...

Tehnologia Operatiunilor de Comert International

CAPITOLUL I SPECIFICUL OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ INTERNAŢIONAL Rezumat: Operaţiunile de comerţ internaţional presupun vânzări-cumpărări de mărfuri...

Managementul Afacerilor Economice

1. Definirea şi clasificarea contrapartidei 1.1. Definirea contrapartidei Operaţiunile de contrapartidă constau în legarea vânzării de cumpărare,...

Managementul Afacerilor Internationale

OPERATIUNILE COMERCIALE COMBINATE Principalele tipuri de operatiuni comerciale combinate sunt: operatiunile în contrapartida, reexport si...

Negociere financiară

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE ALE NEGOCIERILOR COMERCIALE OBIECTIVE • Prezentarea clasificarii negocierilor comerciale internationale •...

Tranzacții Comerciale

Politica comercială - totalitatea măsurilor şi acţiunilor întreprinse de stat, prin intermediul organismelor guvernamentale cu mijloace şi...

Ai nevoie de altceva?