Locul si Rolul Impozitelor Directe in Cadrul Sistemului Fiscal din Romania

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Locul si Rolul Impozitelor Directe in Cadrul Sistemului Fiscal din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 55 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Negrea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I

ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

1.1 Continutul si alocarea resurselor financiare publice
1.2 Impozitul ca sursa de venituri

CAPITOLUL II

IMPOZITELE DIRECTE ÎN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA

2.1 Caracterizarea generala a impozitelor directe
2.2 Impozitul pe venit
2.2.1 Sfera de cuprindere a impozitului
2.2.2Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
2.3 Impozitul pe profit
2.4 Impozitul pe avere

CAPITOLUL III

Modul De Determinare A Principalelor Impozite Directe În Cadrul SocietATii “invest Building”srl
3.1 Prezentarea generala a societatii “INVEST BUILDING “ S.R.L.
3.2 Modul de calcul a principalelor impozite directe

CONCLUZII SI PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

VENITURILE DIN SALARII

Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de puterea contributiva a fiecarui subiect impozabil.

Sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate pe baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Subiecti ai impunerii sunt persoanele fizice care realizeaza pe teritoriul României venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale. Nu se face deosebire intre persoanele fizice romane sau straine ci dimpotriva, li se aplica in general acelasi regim fiscal.

Obiectul impunerii este reprezentat de :

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica,stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele. premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurari sociale;

i) sumele acordate de personale juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutile publice;

j) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pâna la 1000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350lei;

- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane in intrettinere - 550lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mat multe persoane in intretinere -650lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1001lei si 3000lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mat sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Fisiere in arhiva (4):

  • Bibliografie[1]..doc
  • CUPRINS_lucrare.doc
  • Introducere_lucrare.doc
  • LUCRARE.doc

Alte informatii

Universitatea “Ovidius” Constanta Facultatea de Stiinte Economice Specializarea : Masterat: Contabilitatea si Auditul Afacerilor si Administratiilor Publice