Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

Proiect
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 12780
Mărime: 97.56KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Negrea
Universitatea “Ovidius” Constanta Facultatea de Stiinte Economice Specializarea : Masterat: Contabilitatea si Auditul Afacerilor si Administratiilor Publice

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I

ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

1.1 Continutul si alocarea resurselor financiare publice

1.2 Impozitul ca sursa de venituri

CAPITOLUL II

IMPOZITELE DIRECTE ÎN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA

2.1 Caracterizarea generala a impozitelor directe

2.2 Impozitul pe venit

2.2.1 Sfera de cuprindere a impozitului

2.2.2Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

2.3 Impozitul pe profit

2.4 Impozitul pe avere

CAPITOLUL III

Modul De Determinare A Principalelor Impozite Directe În Cadrul SocietATii “invest Building”srl

3.1 Prezentarea generala a societatii “INVEST BUILDING “ S.R.L.

3.2 Modul de calcul a principalelor impozite directe

CONCLUZII SI PROPUNERI

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

VENITURILE DIN SALARII

Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de puterea contributiva a fiecarui subiect impozabil.

Sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate pe baza unui contract individual de munca, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Subiecti ai impunerii sunt persoanele fizice care realizeaza pe teritoriul României venituri sub forma de salarii si alte drepturi salariale. Nu se face deosebire intre persoanele fizice romane sau straine ci dimpotriva, li se aplica in general acelasi regim fiscal.

Obiectul impunerii este reprezentat de :

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica,stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele. premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie si în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurari sociale;

i) sumele acordate de personale juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, în tara si în strainatate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutile publice;

j) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pâna la 1000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350lei;

- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane in intrettinere - 550lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mat multe persoane in intretinere -650lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1001lei si 3000lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mat sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Preview document

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 1
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 2
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 3
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 4
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 5
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 6
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 7
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 8
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 9
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 10
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 11
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 12
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 13
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 14
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 15
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 16
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 17
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 18
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 19
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 20
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 21
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 22
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 23
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 24
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 25
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 26
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 27
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 28
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 29
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 30
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 31
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 32
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 33
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 34
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 35
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 36
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 37
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 38
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 39
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 40
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 41
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 42
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 43
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 44
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 45
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 46
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 47
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 48
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 49
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 50
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 51
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 52
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 53
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 54
Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie[1]..doc
  • CUPRINS_lucrare.doc
  • Introducere_lucrare.doc
  • LUCRARE.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Impozitarea Globală a Veniturilor Persoanelor Fizice și Impactul sau social-economic

Timp de decenii sistemul de impozite al României a functionat si s-a dezvoltat ca o componenta a modelului administrativ de conducere, constructia...

Evaziunea Fiscala Internationala

Paradisurile fiscale 1. Paradisuri fiscale 1.1 Principalele paradisuri fiscale Aceste entitati juridice ofera avantaje fiscale comparative cu...

Paradisurile Fiscale

1.Evolutia paradisurilor fiscale. Definitii si concepte Ideea scutirilor fiscale si cea a înselarii statului fara a risca nici o pedeapsa nu au...

Impozitele Directe Practicate pe Teritoriul României

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE 1.1. CONŢINUTUL ŞI DEFINIŢIA IMPOZITELOR Rădăcina etimologică a noţiunii de impozit provine din limba latină de le...

Contabilitatea și Controlul Intern al Activelor Patrimoniale în Cadrul Societății Bancare Banca Comercială Română

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează „Contabilitatea şi controlul intern al activelor patrimoniale în cadrul societăţii bancare Banca Comercială...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Evoluția și structura impozitelor directe în România

INTRODUCERE Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Analiza impozitelor directe în România finală

Introducere Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Ai nevoie de altceva?