Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 20568
Mărime: 197.82KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I Prezentarea generală a S.C. “Timlibris” S.A. 1

1. Scurt istoric al S.C. “Timlibris” S.A. 1

1.1 Scurt istoric 1

1.2 Structura organizatorică şi funcţională

(organigrama şi relaţiile dintre compartimente) 2

1.3 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari 8

1.3.1 Evoluţia capitalurilor proprii; Capital social, rezerve şi

a cifrei de afaceri 8

1.3.2 Evoluţia imobilizărilor corporale 12

1.3.3 Evoluţia pieţelor de aprovizionare, desfacere şi

comercializarea produselor (principalii furnizori şi clienţi

ai intreprinderii) 14

1.3.4 Evoluţia cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatului

financiar (profit, pierdere) 16

CAPITOLUL II Organizarea contabilităţii la S.C. “Timlibris” S.A. 20

1.1 Unele consideraţii teoretice privind managementul

contabilităţii 20

1.2 Organizarea evidenţei primare (documente justificative

utilizate) 24

2.3 Organizarea contabilităţii financiare (registrele contabile) 27

2.4 Elaborarea documentelor de sinteză anuală 51

CAPITOLUL III Concluzii şi propuneri 54

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A

S.C “TIMLIBRIS” S.A

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS”

FORMA JURIDICĂ: S.A.

NR. DE ÎNMATRICULARE LA REGISTRU COMERŢULUI: J/35/1382 /1991

COD FISCAL: R1830410

SEDIUL SOCIETĂŢII: TIMIŞOARA

STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 15

COD POŞTAL: 1900

JUDEŢUL: TIMIŞ

FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE ROMÂNĂ CU CAPITAL PRIVAT

DURATA DE FUNCŢIONARE: NELIMITATĂ

CAPITAL SOCIAL (MII LEI): 1 107 650

ACTIUNI: - valoare nominală 25 000 lei

.- număr 44 306 buc

- fel nominative

1. SCURT ISTORIC AL S.C “TIMLIBRIS” S.A

1.1 SCURT ISTORIC

Societatea comercială “TIMLIBRIS” S.A s-a înfiinţat în anul 1991 prin transformarea Centrului de Librării Timiş, în baza H.G. 247 / 05.04.1991.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în municipiul Timişoara şi municipiul Lugoj prin 26 de librării, fiind unităţi cu amănuntul.

Principalul obiect de activitate îl constituie desfacerea cu amănuntul a cărţilor, articole de papetărie, rechizite şcolare, manuale şcolare şi a imprimatelor tipizate.

Până în luna octombrie 1996 societatea a fost cu capital integral de stat, condusă de o echipă managerială formată din:

- MIRCEA JIVA – manager general;

- NICOLAE MICULESCU – manager economic.

În luna octombrie 1996, societatea a cumpărat pachetul de acţiuni de 70% de la FPS cu contract nr. 1148 iar partea de 30% a fost acoperită conform articolului din Legea 55/1995 de către salariaţii societăţii, cu cupoane şi certificate de proprietate.

In conformitate cu Legea 31/1990 în termen de 60 zile de la cumpărarea acţiunilor, în data de 25 noiembrie 1996, s-a ţinut Adunarea Generală a Acţionarilor, alegându-se noul Consiliu de Administraţie şi echipa de cenzori, după cum urmează:

Tabelul nr. 1

Consiliul de administraţie

Nr.

Crt. Numele şi prenumele Funcţia

1. ec. Nicolae Miculescu Preşedintele Consiliu de Administraţie

2 ec. Nina Ianoşev Şef probleme financiare

3 ec Gheorghe Braşovan Şef probleme comerciale

4 Paula Nicolin Şef librărie “M. Eminescu”

5 Păun Mihalcea Şef librărie “Popovici Banatul” Lugoj

Tabelul nr. 2

Cenzori

Nr.

Crt. Numele şi prenumele Funcţia

1 Veturia Popovici Expert contabil

2 Iosif Urdă Expert contabil

3 Sosdean Aleodor Expert contabil

Forma juridică a Societăţii: societatea comercială “Timlibris” S.A este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut al acestei societăţi.

Obiectul de activitate: conform statutului şi contractului de societate S.C. Timlibris S.A. îşi desfăţoară activitatea pe raza municipiului Timişoara, Lugoj şi Sânicolaul Mare.

Obiectul de activitate îl constituie:comercializarea cărţilor, discurilor, casetelor audiovizuale; editare; comercializarea rechizitelor şcolare şi de birou, articolelor de papetărie, felicitărilor, cărţilor poştale, ilustratelor, jocurilor şi jucăriilor poligrafiate şi logice,imprimatelor tipizate, alte tipărituri şi bunuri culturale; prestări servicii de specialitate în ţară şi străinătate; activitate de import-export.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ

(ORGANIGRAMA ŞI RELAŢIILE DINTRE COMPARTIMENTE)

În municipiul Timişoara structura librăriilor se prezintă astfel: librării; un depozit de repartizare; un magazin Mic Gross – care comercializează produse la preţ cu amănuntul la societăţi comerciale; un magazin Colectura Bibliotecilor – desface cărţi beletristice, tehnice, etc la reţeaua de biblioteci din judeţ.

În municipiul Lugoj structura magazinelor se prezintă astfel: librării; un magazin Mic Gross.

Cifra de afaceri care se realizează prin reţeaua de librării este de 3,5 miliarde lei lunar. Librăriile sunt conduse fiecare de un librar şef care răspunde de buna gospodărire şi gestionare a valorilor materiale şi băneşti. Librarul şef are în subordine mai mulţi vânzători şi care gestionează mărfurile în vederea vânzării.

Societatea Comercială “TIMLIBRIS” este condusă în prezent de o echipă managerială formată din - Managerul General şi Managerul Economic - având în subordine un număr de 117 de salariaţi.

Preview document

Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 1
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 2
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 3
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 4
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 5
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 6
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 7
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 8
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 9
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 10
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 11
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 12
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 13
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 14
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 15
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 16
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 17
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 18
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 19
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 20
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 21
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 22
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 23
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 24
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 25
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 26
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 27
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 28
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 29
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 30
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 31
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 32
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 33
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 34
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 35
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 36
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 37
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 38
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 39
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 40
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 41
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 42
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 43
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 44
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 45
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 46
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 47
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 48
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 49
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 50
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 51
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 52
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 53
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 54
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 55
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 56
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 57
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 58
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 59
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 60
Managementul activității financiar-contabile la SC Timlibris SA - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Managementul Activitatii Financiar-Contabile la SC Timlibris SA.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?