Managementul Activitatii Financiar–Contabile la SC Timlibris SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Activitatii Financiar–Contabile la SC Timlibris SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate, Finante

Cuprins

CAPITOLUL I Prezentarea generală a S.C. “Timlibris” S.A. 1
1. Scurt istoric al S.C. “Timlibris” S.A. 1
1.1 Scurt istoric 1
1.2 Structura organizatorică şi funcţională
(organigrama şi relaţiile dintre compartimente) 2
1.3 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari 8
1.3.1 Evoluţia capitalurilor proprii; Capital social, rezerve şi
a cifrei de afaceri 8
1.3.2 Evoluţia imobilizărilor corporale 12
1.3.3 Evoluţia pieţelor de aprovizionare, desfacere şi
comercializarea produselor (principalii furnizori şi clienţi
ai intreprinderii) 14
1.3.4 Evoluţia cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatului
financiar (profit, pierdere) 16
CAPITOLUL II Organizarea contabilităţii la S.C. “Timlibris” S.A. 20
1.1 Unele consideraţii teoretice privind managementul
contabilităţii 20
1.2 Organizarea evidenţei primare (documente justificative
utilizate) 24
2.3 Organizarea contabilităţii financiare (registrele contabile) 27
2.4 Elaborarea documentelor de sinteză anuală 51
CAPITOLUL III Concluzii şi propuneri 54
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A

S.C “TIMLIBRIS” S.A

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

DENUMIREA: SOCIETATEA COMERCIALĂ “TIMLIBRIS”

FORMA JURIDICĂ: S.A.

NR. DE ÎNMATRICULARE LA REGISTRU COMERŢULUI: J/35/1382 /1991

COD FISCAL: R1830410

SEDIUL SOCIETĂŢII: TIMIŞOARA

STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 15

COD POŞTAL: 1900

JUDEŢUL: TIMIŞ

FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE ROMÂNĂ CU CAPITAL PRIVAT

DURATA DE FUNCŢIONARE: NELIMITATĂ

CAPITAL SOCIAL (MII LEI): 1 107 650

ACTIUNI: - valoare nominală 25 000 lei

.- număr 44 306 buc

- fel nominative

1. SCURT ISTORIC AL S.C “TIMLIBRIS” S.A

1.1 SCURT ISTORIC

Societatea comercială “TIMLIBRIS” S.A s-a înfiinţat în anul 1991 prin transformarea Centrului de Librării Timiş, în baza H.G. 247 / 05.04.1991.

Societatea îşi desfăşoară activitatea în municipiul Timişoara şi municipiul Lugoj prin 26 de librării, fiind unităţi cu amănuntul.

Principalul obiect de activitate îl constituie desfacerea cu amănuntul a cărţilor, articole de papetărie, rechizite şcolare, manuale şcolare şi a imprimatelor tipizate.

Până în luna octombrie 1996 societatea a fost cu capital integral de stat, condusă de o echipă managerială formată din:

- MIRCEA JIVA – manager general;

- NICOLAE MICULESCU – manager economic.

În luna octombrie 1996, societatea a cumpărat pachetul de acţiuni de 70% de la FPS cu contract nr. 1148 iar partea de 30% a fost acoperită conform articolului din Legea 55/1995 de către salariaţii societăţii, cu cupoane şi certificate de proprietate.

In conformitate cu Legea 31/1990 în termen de 60 zile de la cumpărarea acţiunilor, în data de 25 noiembrie 1996, s-a ţinut Adunarea Generală a Acţionarilor, alegându-se noul Consiliu de Administraţie şi echipa de cenzori, după cum urmează:

Tabelul nr. 1

Consiliul de administraţie

Nr.

Crt. Numele şi prenumele Funcţia

1. ec. Nicolae Miculescu Preşedintele Consiliu de Administraţie

2 ec. Nina Ianoşev Şef probleme financiare

3 ec Gheorghe Braşovan Şef probleme comerciale

4 Paula Nicolin Şef librărie “M. Eminescu”

5 Păun Mihalcea Şef librărie “Popovici Banatul” Lugoj

Tabelul nr. 2

Cenzori

Nr.

Crt. Numele şi prenumele Funcţia

1 Veturia Popovici Expert contabil

2 Iosif Urdă Expert contabil

3 Sosdean Aleodor Expert contabil

Forma juridică a Societăţii: societatea comercială “Timlibris” S.A este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut al acestei societăţi.

Obiectul de activitate: conform statutului şi contractului de societate S.C. Timlibris S.A. îşi desfăţoară activitatea pe raza municipiului Timişoara, Lugoj şi Sânicolaul Mare.

Obiectul de activitate îl constituie:comercializarea cărţilor, discurilor, casetelor audiovizuale; editare; comercializarea rechizitelor şcolare şi de birou, articolelor de papetărie, felicitărilor, cărţilor poştale, ilustratelor, jocurilor şi jucăriilor poligrafiate şi logice,imprimatelor tipizate, alte tipărituri şi bunuri culturale; prestări servicii de specialitate în ţară şi străinătate; activitate de import-export.

1.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ

(ORGANIGRAMA ŞI RELAŢIILE DINTRE COMPARTIMENTE)

În municipiul Timişoara structura librăriilor se prezintă astfel: librării; un depozit de repartizare; un magazin Mic Gross – care comercializează produse la preţ cu amănuntul la societăţi comerciale; un magazin Colectura Bibliotecilor – desface cărţi beletristice, tehnice, etc la reţeaua de biblioteci din judeţ.

În municipiul Lugoj structura magazinelor se prezintă astfel: librării; un magazin Mic Gross.

Cifra de afaceri care se realizează prin reţeaua de librării este de 3,5 miliarde lei lunar. Librăriile sunt conduse fiecare de un librar şef care răspunde de buna gospodărire şi gestionare a valorilor materiale şi băneşti. Librarul şef are în subordine mai mulţi vânzători şi care gestionează mărfurile în vederea vânzării.

Societatea Comercială “TIMLIBRIS” este condusă în prezent de o echipă managerială formată din - Managerul General şi Managerul Economic - având în subordine un număr de 117 de salariaţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Activitatii Financiar-Contabile la SC Timlibris SA.doc