Managementul calității la SC Automobile Dacia SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15894
Mărime: 521.32KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Crenguța Ileana
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: ADMINISTRAREA AFACERILOR ANUL: 3

Cuprins

I. Generalități 3

II. Certificat de calitate ISO în cadrul SC Automobile Dacia S.A, Analiza SWOT 9

Punctele cheie ale standardelor din familia ISO 9000 13

Analiza SWOT 15

III. Prezentarea Firmei SC Automobile Dacia S.A: Locație, Istoric, Misiune, Obiective, Organigrama, Furnizorii, Indicatorii Economici 17

Misiunea Companiei Dacia Renault 18

Valorile în cadrul Comaniei Dacia Renault 19

Obiective Strategice ale companiei Dacia Renault 19

Benchmarking-ul 22

IV. Metoda de îmbunătățire continuă a calității în cadrul Dacia Renault 27

Caracterizarea tehnologiilor de fabricaţie folosite 28

Măsuri de introducere a tehnicilor şi tehnologiilor noi de producţie 30

Organizarea activităţii de control 33

Calculul şi analiza indicatorilor folosiţi pentru caracterizarea nivelului calităţii şi determinarea calităţii întreprinderii 37

V. Măsuri de implementare a SMC în întreprindere 38

Cerinţe referitoare la documentaţie 39

Politica referitoare la calitate 42

Obiectivele calităţii 42

Planificarea sistemului de management al calităţii 44

Imbunătăţirea stucturii organizatorice de conducere a SMC 45

VI. Implementarea metodei HACCP pentru determinarea punctelor critice de control şi risc. 45

VII. Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C. Automobile Dacia S.A 46

Componentele sistemului informaţional 46

Cerinţe precizate în standarde şi norme internaţionale 47

VIII. Perfectionarea activității de control a calității 48

IX. Perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de control 50

X. Concluzii 51

Extras din document

I. Generalități

Pentru multă lume, şi mai ales pentru cei care lucrează în industrie sau construcţii, calitatea reprezintă conformitatea cu specificaţia. În general, conceptul de calitate ne duce cu gândul la activităţi de inspecţie, măsuri şi încercări de laborator.

Pentru oameni, la modul general, calitatea poate reprezenta un superlativ sau un sinonim pentru lux, prestigiu, ceva superior. Astfel, un automobil Mercedes este considerat un automobil de calitate, un ceas Rolex este considerat un ceas de calitate, un obiect din aur este de calitate etc.

În legătură cu acest mod de abordare apar două probleme: în primul rând s-ar putea ca la un moment dat specificaţia tehnică de calitate să nu aibă nimic în comun cu ceea ce doreşte clientul; în al doilea rând, termeni ca superior, luxos etc sunt subiectivi, dificil de măsurat şi o astfel de abordare subînţelege costuri suplimentare.

În actuala ediţie de standard SR EN ISO 9000:2003, definiţia calităţii este mai concisă şi oarecum mai consistentă decât cea din standardul anterior, SR EN ISO 8402:1995.

Definiţia calităţii conform standardului SR EN ISO 8402:1995

,, Ansamblul de caracteristici ale unei entităţi îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate şi implicite”.

,,ENTITATEA”, în acest standard este definită ca fiind ,,ceea ce poate fi descris şi luat în considerare în mod individual”. Ea poate fi o activitate, un proces, un produs, o organizaţie, un sistem sau o persoană (sau o combinaţie a unora dintre acestea).

Definiţia calităţii conform standardului SR EN ISO 9000:2003

,, Măsura în care ansamblul de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele”

O definiţie mai plastică ar putea fi ,,Clienţii revin dar produsele nu”!

Personalităţile care şi-au adus semnificativ contribuţia la dezvoltarea conceptelor din domeniul calităţii, au emis unele definiţii mai scurte şi mai explicite ale conceputului de calitate, ca de exemplu:

 P. CROSBY ,,conformitatea cu cerinţele”

 J. M. JURAN ,,conform scopului propus”

 CRISTOPHER & PAYNE ,,orice cumpărător spune că este”

Această ultimă definiţie subliniază următorul fapt: conceptul de calitate este determinat de client şi nu de producător. Aceasta ne sugerează necesitatea echilibrului între orientarea către piaţă şi orientarea către producţie a managementului românesc.

Mai mult decât atât, standardul SR EN SO 9000:2003 este dedicat creşterii interesului şi eforturilor managementului unei organizaţii către obţinerea şi creşterea continuă a satisfacţiei clientului-deci creşterea ponderii orientării către piaţă şi client faţă de tradiţionala orientare către producţie.

În dorinţa sa de a satisface toate cerinţele clienţilor, inclusiv cele implicite, managementul trebuie să-şi modernizeze tehnicile de perceptare corectă a acestora, de cercetare a pieţii, a percepţiei clienţilor despre calitate şi de identificare a tendinţelor acesteia. În plus, managementul trebuie să aibă în vedere şi specificul naturii umane, care predomină în orice decizie a clienţilor.

Trebuie, de asemenea, evitate concepţiile greşite despre calitate, cum ar fi: calitatea este scumpă, calitatea este un lux sau un grad de excelenţă şi de calitate răspund numai unele compartimente din societate cum ar fi producţia sau controlul tehnic de calitate.

Reputatul dr.W.Edwards Deming, principalul beneficiar al calităţii şi viziunea modernă asupra ei, cu ocazia primelor sale întâlniri cu managerii japonezi în anii 50, le-a spus acestora: ,,Dumneavoastră nu sunteţi obligaţi să faceţi aceste lucru, dar nici supravieţuirea nu este obligatorie”.

Abordarea modernă a calităţii presupune, în aceeaşi măsură, concetrarea asupra calităţii actului de conducere şi modului de operare al afacerii, cât şi asupra calităţii produselor şi serviciilor livrate. Această abordare cuprinde:

• Satisfacţia clientului;

• Standarde pentru managementul calităţii

• Practici bune pentru actul managerial

• Instrumente manageriale pentru îmbunătăţirea activităţilor de control

• Bună practică de lucru

Aceste aspecte ar trebui aplicate în toate activităţile efectuate pentru a satisface cerinţele clienţilor, atât cei externi societăţii cât şi cei interni.

Documentarea sistemului este o parte esenţială a acestei abordări moderne, care conferă foarte multe avantaje, cum ar fi:

• o informare mai bună a managementului

• îmbunătăţirea comunicării

• informarea mai bună a forţei de muncă

• consecvenţa în realizarea calităţii

• înregistrări mai bune

• avantaje economice şi financiare datorate acordării unei ponderi sporite prevenirii

• stabilirea oficială şi clară a responsabilităţilor şi autorităţilor.

Pentru acele organizaţii care realizează acest lucru în conformitate cu standardele considerate acceptabile de către organismele de certificare, există şi alte avantaje în plus, cum ar fi:

• standardele sunt recunoscute pe plan internaţional;

• capabilitatea sporită de a demonstra oricui că lucrurile sunt făcute corect;

• posibilitatea de a demonstra că interesele clientului sunt pe primul loc;

• posibilitatea de a demonstra un interes constant pentru îmbunătăţite;

• posibilitatea de a accede pe piaţa internaţională pe baza reputaţiei datorate calităţii produselor sau serviciilor livrate;

• încrederea clienţilor şi a angajaţiilor în organizaţie sporeşte;

• costuri mai mici-contrar unor păreri generale, calitatea nu trebuie să coste mai mult.

Preview document

Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 1
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 2
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 3
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 4
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 5
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 6
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 7
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 8
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 9
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 10
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 11
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 12
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 13
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 14
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 15
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 16
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 17
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 18
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 19
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 20
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 21
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 22
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 23
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 24
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 25
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 26
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 27
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 28
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 29
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 30
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 31
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 32
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 33
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 34
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 35
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 36
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 37
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 38
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 39
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 40
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 41
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 42
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 43
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 44
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 45
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 46
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 47
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 48
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 49
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 50
Managementul calității la SC Automobile Dacia SA - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Managementul Calitatii la SC Automobile Dacia SA.docx

Alții au mai descărcat și

Renault-Nissan - două culturi pe piața globală

INTRODUCERE Unul din cele mai importante obiective ale unei firme este extinderea. Companiile internaţionale necesită o creştere continuă, care se...

Dacia-Renault - o relansare istorică

INTRODUCERE Datorită dinamicii pieţei şi puternicii concurenţe din pieţele asiatice, unele companii nu pot rezista acestor schimbării şi astfel se...

Proiect Economic SC Automobile Dacia SA

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 1.1 Date generale S.C. Automobile DACIA S.A., societate pe actiuni, a fost...

Planul de afaceri al firmei Coca-Cola

CAPITOLUL 1 Planul de afaceri-rol și importanță 1.1 Definirea planului de afacere Planificarea de afaceri este procesul repetitiv de...

Planul de Afaceri al Firmei Dacia

Capitolul 1 . Planul de afaceri – rol și importanță 1.1 . Definirea planului de afaceri Planul de afaceri este un instrument decizional, dinamic,...

Proiect economic SC Automobile Dacia SA

Capitolul I. Mediul de lucru. Prezentare generală 1.1 Considerații generale privind mediul analizat S.C. Automobile Dacia S.A este o societate pe...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Monografia Firmei Dacia Automobile

Monografia firmei Dacia Automobile 1. Denumire : SC Dacia Automobile SA 2. Forma Juridica : Societate pe actiuni 3. Forma de proprietate :...

Te-ar putea interesa și

Analiza sistemului de management al calității aplicat în SC Automobile Dacia SA

Capitolul 1 – Probleme de baza ale calitatii produselor 1.1 Calitatea - Notiune concreta, complexa, dinamica Pentru multă lume, şi mai ales...

Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi,...

Cercetarea Intențiilor de Cumpărare pentru Autoturismele Marca Dacia

INTRODUCERE Cercetarea de marketing este indispensabilă oricărei organizaţii datorită rolului său în sprijinirea procesului decizional. Domeniul...

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi...

Prezentare generală a organizației SC Automobile Dacia SA

Grupul Renault Grupul Renault numără peste 350 de situri industriale şi comerciale în peste 40 de ţări, şi peste 125.000 de colaboratori....

Posibilități de raționalizare a costurilor de producție la SC Ronera Rubber SA

Introducere Raţionalizarea costurilor de producţie - Cale de asigurare a competitivităţii firmei Funcţionarea în condiţii de eficienţă a...

Cercetarea direct selectivă a produsului Dacia Logan

I Prezentarea întreprinderii Dacia a luat naștere în 1966 la Colibași (astăzi Mioveni), județul Argeș, având la bază un acord între autoritățile...

Studiu de Caz - Dacia & Volkswagen

1. Introducere - Dacia Dacia, principalul producător de automobile din România, a luat fiinţă în anul 1966, odată cu crearea Uzinei de...

Ai nevoie de altceva?