Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 19838
Mărime: 168.12KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ADRIANA OLARU

Cuprins

CUPRINS Pag.

Introducere

1. Prezentare generală a S.C. GALMOPAN S.A. Galaţi 1

1.1. Tipul firmei 1

1.2. Analiza globală a activităţii. Scurt istoric 1

1.3. Structura organizatorică a firmei 3

1.4. Numărul şi strictura personalului folosit în anul de bază 3

1.5. Situaţia economico-financiară a firmei în anul de bază 9

1.5.1. Producţia fizică în anul de bază 9

1.5.2. Cifra de afaceri în anul de bază 9

1.6. Mediul extern al firmei 10

1.6.1. Structura mediului extern 10

1.6.2. Analiza concurenţei 16

1.6.2.1. Analiza cotei părţi de piaţă 16

1.6.2.2. Analiza contextului concurenţial 18

2. Organizarea conducerii desfacerii 22

2.1. Desfacerea – componentă de bază a funcţiunii comerciale a întreprinderii 22

2.2. Structura organizatorică a conducerii desfacerii 24

2.2.1. Organizarea internă a compartimentului de desfacere 24

2.2.2. Repartizarea atribuţiilor pe posturi şi funcţii. Structura de personal specifică 24

2.3. Sistemul informaţional în managementul desfacerii 27

2.3.1. Structura sistemului informaţional în managementul desfacerii. Fluxul de informaţii. 28

2.4. Sistemul decizional în managementul desfacerii 31

2.4.1. Problema deciziei 31

2.4.2. Tipuri de decizii 31

2.4.3. Problemele decizionale în managementul desfacerii 31

2.5. Relaţia comercial-producţie 32

2.6. Sistemul de relaţii ale desfacerii 33

3. Strategia activităţii de desfacere a produselor 35

3.1. Cercetarea pieţei – premisă a activităţii de desfacere

a produselor 36

3.1.1. Studiul cererii 37

3.1.2. Elasticitatea cererii 38

3.2. Previziuni asupra pieţei 40

3.2.1. Metode de previziune pe termen scurt 40

3.2.1.1. Metoda coeficienţilor de elasticitate 40

3.2.1.2. Metoda trendului 41

3.2.1.3. Calculul termenului maxim 43

3.2.2. Metodele de previziune pe termen mediu şi lung 43

4. Mixul de marketing. Propuneri de îmbunătăţire a politicilor de marketing la S.C. GALMOPAN S.A. Galaţi 46

4.1. Stabilirea obiectivelor de urmărit 46

4.2. Produsul 47

4.2.1. Ciclul de viaţă al produsului 47

4.2.2. Produsul şi marca 49

4.2.3. Politica de produs. Strategii specifice 50

4.3. Distribuţia 59

4.3.1. Canale de distribuţie 59

4.3.2. Politica de distribuţie. Strategii specifice 61

4.4. Preţul 64

4.4.1. Politica de preţ. Strategii specifice 64

4.4.2. Modele de alegere a strategiei de preţ 67

4.4.3. Preţul psihologic 70

4.5. Publicitatea şi promovarea vânzărilor 74

4.5.1. Publicitate. Reclamă 74

4.5.2. Tehnici promoţionale 76

4.5.3. Politica promoţională. Strategii specifice 79

4.5.4. Conceperea unei campanii publicitare prin mass-media 80

5. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri 86

5.1. Actualizarea cifrei de afaceri din ultimii 5 ani 86

5.2. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri 88

6. Analiza financiară 90

6.1. Analiza contului de profit şi pierdere în perioada 1997-1999 90

6.2. Analiza activităţii societăţii pe baza indicatorilor sintetici în perioada 1997-1999 95

7. Concluzii şi recomandări 98

7.1. Deficienţe în organizarea producţiei şi desfacerii; propuneri de remediere a acestora 98

7.2. Necesităţi de restructurare şi investiţii 102

7.3. Propuneri şi modalităţi strategice de acţiune 103

7.4. Concluzii finale 106

Bibliografie 107

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea are ca scop studierea sistemului de management al desfacerii în sens teoretic şi în sens aplicativ, cu referire la situaţia existentă într-una din firmele industriale româneşti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei alimentare.

Sistemul de management al desfacerii nu este văzut de sine stătător, ci strânsa legătură cu celelalte sisteme dintr-o întreprindere şi din afara ei.

Lucrarea este structurată în 7 capitole care abordează cele mai importante probleme ale managementului desfacerii, de la prezentarea generală a firmei, organizarea conducerii activităţii de desfacerii produselor, în sine. Analizarea componentelor mixului de marketing, până la analiza diagnostică a cifrei de afaceri, analiza financiară, şi terminând cu elaborarea unui plan de propuneri şi recomandări menite să îmbunătăţească sistemul de management al desfacerii şi activitatea firmei în general.

Lucrarea îşi propune să fundamenteze pe o bază teoretică modernă o analiză cât mai cuprinzătoare, fără a avea pretenţia că a epuizat toate problemele teoretice şi aplicative ale temei propuse, şi încearcă să aducă în discuţie cele mai importante aspecte ale managementului produselor firmei industriale.

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE GALMOPAN S.A. GALAŢI

1.1. Tipul firmei

Societatea comercială GALMOPAN S.A. Galaţi a fost constituită prin H.G. 1353/27.12.1990 anexa 1.4., având forma juridică de societate pe acţiuni

Adresa sediului: Galaţi, Strada George Coşbuc, Nr.257.

Cod fiscal: R 1633507/4.12.1992.

Manager general: Manolachi Dorel.

Capitalul social, reevaluat conform H.G. 500/1994, este de 15.071.800 mii lei, divizat în 609.912 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 25.000 lei, repartizate astfel:

- 70% către F.P.S. (422.038 acţiuni);

- 30% către F.P.P. II Moldova (180.874 acţiuni).

Din 1996 structura acţionariatului se prezintă astfel:

1. F.P.S.: 69,99%;

2. F.P.P. II Moldova: 30%;

3. Manager Manolachi Dorel: 0,01%.

1.2. Analiza globală a activităţii. Scurt istoric.

Înainte de 1990, societatea comercială GALMOPAN S.A. Galaţi se numea “Întreprinderea de Morărit-Panificaţie Galaţi”.

Prin H.G. 1353/27.12.1990, a fost înfiinţată actuala societate comercială pe acţiuni prin preluarea întregului patrimoniu de la fosta întreprindere.

S.C. GALMOPAN S.A. Galaţi activează în domeniul industriei alimentare şi are următoarele obiecte de activitate:

- măcinarea grâului;

- măcinarea porumbului;

- fabricarea pâinii;

- fabricarea specialităţilor de panificaţie;

- fabricarea produselor zaharoase;

- fabricarea biscuiţilor;

- fabricarea stiks-urilor;

- fabricarea pastelor făinoase;

- fabricarea produselor de patiserie;

- operaţiuni de import;

- activitate proprie de transport.

La acestea s-au adăugat ulterior:

- producerea, aprovizionarea şi desfacerea prin unităţi proprii sau închiriate a produselor alimentare şi nealimentare, precum şi a sifonului, băuturilor răcoritoare şi alcoolice;

- construcţii de maşini, piese de schimb, confecţii metalice şi reparaţii;

- activitate de alimentaţie publică;

- cafenele şi baruri;

- fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase;

- biscuiţi glutenoşi şi biscuiţi zaharoşi;

- paste făinoase;

- stiks-uri;

- făină preambalată la 1 Kg sau 2 Kg şi mălai preambalat;

- pizza, prăjituri.

Preview document

Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 1
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 2
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 3
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 4
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 5
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 6
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 7
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 8
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 9
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 10
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 11
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 12
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 13
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 14
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 15
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 16
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 17
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 18
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 19
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 20
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 21
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 22
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 23
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 24
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 25
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 26
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 27
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 28
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 29
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 30
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 31
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 32
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 33
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 34
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 35
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 36
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 37
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 38
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 39
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 40
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 41
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 42
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 43
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 44
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 45
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 46
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 47
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 48
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 49
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 50
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 51
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 52
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 53
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 54
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 55
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 56
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 57
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 58
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 59
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 60
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 61
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 62
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 63
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 64
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 65
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 66
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 67
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 68
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 69
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 70
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 71
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 72
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 73
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 74
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 75
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 76
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 77
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 78
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 79
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 80
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 81
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 82
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 83
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 84
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 85
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 86
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 87
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 88
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 89
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 90
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 91
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 92
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 93
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 94
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 95
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 96
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 97
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 98
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 99
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 100
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 101
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 102
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 103
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 104
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 105
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 106
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 107
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 108
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 109
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 110
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 111
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 112
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 113
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 114
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 115
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 116
Managementul desfacerii produselor la Galmopan SA Galați - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Cuprinsul.doc
  • Galmopan.doc
  • Introducere.doc
  • Pagini de garda.doc
  • Tabel.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de investiții SC Mamaruta SRL Cluj

I. DESCRIEREA SOCIETATII -Numele societatii : MAMARUTA -Forma juridica de constituire : S.R.L. -Adresa : B-dul Mihai Viteazul nr.3 -Telefon :...

Vodafone România - lider al pieței de telefonie mobilă din România

Misiunea VODAFONE  Suntem aici pentru ca oamenii din România sa comunice mai usor si sa fie în legatura cu lumea.  Cei peste 2.000 de angajati...

Plan de afaceri - Riga Pan

INTRODUCERE Dezvoltarea economică este recunoscută ca fiind o activitate importantă, dacă nu cea mai importantă, pentru toate comunităţiile...

Plan de Afaceri - Laborator Patiserie

1. Sumar executiv. Principalul scop al unu plan de afaceri este de a determina drumul de parcurs al unei intreprinderi intr-o anumita perioada de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Planul de afaceri al societății SC Galmopan SA

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE GALMOPAN S.A. GALAŢI 1.1. Tipul firmei Societatea comercială GALMOPAN S.A. Galaţi a fost...

Analiza Micro și Macro a unei Firme

1.1. Denumire SC. GALMOPAN S.A. 1.2. Localizare Adresa sediului: Galati, Strada George Cosbuc, Nr.257. 1.3. Mod de organizare si domeniul de...

Ai nevoie de altceva?