Managementul Financiar al Unităților Agricole

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 129 în total
Cuvinte : 45376
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tomita Petru
Baza buna de teorie in principiu e aceeasi, am folosit-o si eu

Cuprins

Introducere 3

I. Bazele teoretico-metodice ale managementului financiar

1.1. Esenta, obiectivele si implicatiile managementului financiar

în activitatile unitatilor economice 6

1.2. Functia financiara a întreprinderii ca politica de ajustare la

conditiile pietei 30

II. Diagnosticul managementului financiar în unitatile agricole

2.1. Tendinte în dezvoltarea agriculturii în zona de nord a

Republicii Moldova 40

2.2. Particularitatile managementului financiar în întreprinderile agricole 46

2.3. Profitul si rentabilitatea ca elemente motivatorii ale întreprinderii 56

2.4. Factorii de fiabilitate financiara a unitatilor agricole din zona de nord 70

III. Directiile perfectionarii managementului financiar în unitatile agricole

3.1. Exigentele si masurile de redresare a întreprinderilor agricole 85

3.2. Utilizarea eficienta a elementelor patrimoniale 92

3.3. Optimizarea structurii capitalului si activitatii financiare în

unitatile agricole 103

Sinteza rezultatelor obtinute 113

Concluzii si recomandari 115

Bibliografie 120

Adnotare 126

Cuvinte-cheie 129

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a

generat în Republica Moldova elemente mai mult sau mai putin utilizabile în economia nationala,

inclusiv si în agricultura, ca managementul financiar, care deseori este înteles si caracterizat în mod

contraversat. Indiferent de continutul ce i se atribuie, apreciem ca, implementarea managementului

financiar de catre agentii economici este una din directiile fundamentale de realizare a scopurilor

economico-financiare ale acestora în conditiile pietei.

Criza de restructurare economico-financiara prin care trec întreprinderile agricole din

Republica Moldova este cauzata, în fond, de o ampla criza manageriala ca amprenta a economiei de

comanda. Mediul paternalist al planului unic de stat, caracterul politic al deciziilor au influentat

puternic modul de gândire la toate nivelele manageriale, principalele trasaturi a comportamentului

managerial devenind iresponsabilitatea, dezinteresul fata de piata, de costurile si profiturile reale ale

productiei, trasaturi care îsi are urmarile si în prezent.

Însa, în conditiile noi create, în care întreprinderile agricole dispun de autonomie

manageriala, de competente decizionale în variate directii, inclusiv în asigurarea si repartizarea

resurselor proprii si celor atrase, maximizarea profitului etc., procesul decizional privind cele trei

componente ale activitatii: productie, marketing si finantare, impune o schimbare fundamentala în

esenta comportamentului managerial concomitenta cu schimbarile structurale profunde din

agricultura. Este necesara existenta unor decidenti hotarâti, cu capacitati de previziune, profund

cunoscatori ai tehnologiilor si ai mediului social-economic în care actioneaza.

Totodata, cele mai mari dificultati în întreprinderile agricole ale Republicii Moldova, la

etapa actuala, le creeaza insuficienta activitatilor ce tin de domeniul financiar. Relansarea activitatii

agriculturii în conditiile pietei cere o abordare unitara a managementului productiei, marketingului

si managementului financiar, care poate sa asigure coordonarea logistica si optimizarea fluxurilor

fizice, informationale si financiare în toate fazele si componentele activitatii economice.

Managementului financiar al întreprinderii trebuie sa-i apartina rolul de baza în luarea de

decizii financiare strategice, care ar solutiona problema conducerii eficiente a procesului cresterii

optime, echilibrate si proportionale ale întreprinderii. Acesta este motivul pentru care devine

necesara o analiza obiectiva si imperativa timpului a implicatiilor managementului financiar actual

în întreprinderile agricole, familiarizarea managerilor cu instrumentele de baza cu care acesta

opereaza, dobândirea cunostintelor despre planificarea si controlul financiar, despre tehnicile de

evaluare a proiectelor de investitii, despre modul de efectuare a diagnosticului economico-financiar

al întreprinderii si controlul de gestiune, care sunt problemele cheie în orientarea întreprinderi spre

4

caile solvabilitatii si profitabilitatii. Managerii trebuie sa opereze cu un sistem complex de indicatori

ai analizei financiare care le-ar permite sa aprecieze corect nivelul si vectorul dezvoltarii economice

al întreprinderii. Un rol major pentru întreprinderile agricole din republica îl detine si aplicarea

experientei regionale si mondiale privind gestionarea microeconomica, formarea capitalurilor,

utilizarea eficienta a activelor si a mijloacelor banesti etc.

Abordarea stiintifica contemporana a managementului financiar este efectuata în lucrarile

fundamentale ale savantilor cu renume din strainatate: Adochitei M., Balabanov I., Blanc I.,

Bistriceanu Gh., Braun P., Brigham E., Holt R., Kovaliov V., Manolescu Gh., Stoianova E. etc.

În Republica Moldova, managementul financiar reprezinta o tema relativ noua pentru

stiinta, unele aspecte fiind reflectate în lucrarile savantilor autohtoni: Caraganciu A., Cobzari L.,

Doga V., Hriscev E., Manole T., Parmacli D., Popescu S., Sîrbu I., Stratulat O. etc. Semnificativ,

însa, în opinia noastra, este studierea managementului financiar al întreprinderii, atât ca parte

componenta a managementului general, cât si ca sistem de conducere în parte. Totodata, este putin

studiat managementul financiar al întreprinderilor agricole, particularitatile acestuia, iar la nivel de

zona astfel de lucrari stiintifice, practic, nu sunt.

Cele mentionate determina actualitatea temei de investigatie accentuând necesitatea

abordarii complexe a managementului financiar al întreprinderilor agricole, precum si adaptarea

acestuia la modelul contemporan managerial.

Scopul acestei investigatii consta în studierea si remodelarea managementului financiar în

întreprinderile agricole în conditiile economiei de piata.

Atingerea scopului a fost posibila prin concretizarea si realizarea urmatoarelor obiective în

cadrul cercetarii:

ƒ studierea conceptului, continutului si implicatiei managementului financiar în activitatile

unitatilor economice;

ƒ argumentarea necesitatii functiei financiare a întreprinderii în conditiile noi de gospodarire;

ƒ relevarea starii actuale a mecanismului financiar în întreprinderile agricole;

ƒ identificarea elementelor-cheie în masurarea performantei transformarilor financiare;

ƒ estimarea influentei gestionarii patrimoniului plasat în activele si pasivele întreprinderilor;

ƒ selectarea si argumentarea tehnicilor de analiza financiara la nivel de întreprindere;

ƒ relevarea masurilor de redresare a fiabilitatii financiare a întreprinderilor agricole.

Obiectul cercetarilor îl constituie mecanismul financiar si relatiile banesti ale unitatilor

agricole din zona de Nord a Republicii Moldova.

Preview document

Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 1
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 2
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 3
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 4
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 5
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 6
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 7
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 8
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 9
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 10
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 11
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 12
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 13
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 14
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 15
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 16
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 17
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 18
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 19
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 20
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 21
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 22
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 23
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 24
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 25
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 26
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 27
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 28
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 29
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 30
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 31
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 32
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 33
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 34
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 35
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 36
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 37
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 38
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 39
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 40
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 41
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 42
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 43
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 44
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 45
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 46
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 47
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 48
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 49
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 50
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 51
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 52
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 53
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 54
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 55
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 56
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 57
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 58
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 59
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 60
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 61
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 62
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 63
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 64
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 65
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 66
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 67
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 68
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 69
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 70
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 71
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 72
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 73
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 74
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 75
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 76
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 77
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 78
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 79
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 80
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 81
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 82
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 83
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 84
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 85
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 86
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 87
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 88
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 89
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 90
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 91
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 92
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 93
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 94
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 95
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 96
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 97
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 98
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 99
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 100
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 101
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 102
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 103
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 104
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 105
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 106
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 107
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 108
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 109
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 110
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 111
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 112
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 113
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 114
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 115
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 116
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 117
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 118
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 119
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 120
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 121
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 122
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 123
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 124
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 125
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 126
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 127
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 128
Managementul Financiar al Unităților Agricole - Pagina 129

Conținut arhivă zip

  • Managementul Financiar al Unitatilor Agricole.pdf

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Politici Bugetare

1.Contextul macroeconomic Pentru a studia cresterea economica avem nevoie de o disciplina separata numita macroeconomie, deoarece exista forte...

Cursul valutar și realizarea balanței de plăți externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

in orice firma, indiferent de activitatea pe care o desfasoara, managerul urmareste aspecte globale de conducere ale unitatii economice si are in...

Importanta Infrastructurii in Dezvolatrea Regionala

1. Introducere – Dezvoltare regionala Pana in anul 1989, economia Romaniei se baza pe un sistem de conducere centralizat, toate hotararile...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Laptelui și Produselor Lactate în România

INTRODUCERE Laptele este primul aliment cu care omul vine în legǎturǎ din prima zi de viaţǎ. Este un aliment indinspensabil vieţii, valoros din...

Studiu de fezabilitate al societății agricole Unirea

Cuvânt înainte Planul de afaceri prezentat, sub forma unui studiu de caz, serveşte ca ghid studenţilor şi participanţilor la cursurile...

Proiect Fermierul, Cofinanatare - Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Finantare - Sapard

Minister de resort Conducere: ministru, trei secretari de stat si un secretar general Rolul si functiile MAPDR Ministerul Agriculturii,...

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Plan de Afaceri pentru Obtinerea unui Credit

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea în practica si adaptarea la schimbarile survenite în mediul ambient al firmei ramân unele dintre cele mai...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Managementul procesării și eficiența economică la SC Cristim Prodcom SA

INTRODUCERE Managementul procesării şi conservării producţiei agricole s-a dezvoltat ca disciplină ştiinţifică relativ recentă, având în vedere că...

Ai nevoie de altceva?