Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 56796
Mărime: 221.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Rusu
Universitatea Tehnică a Moldovei Catedra „Teoria economică şi marketing”

Cuprins

Introducere 3.

Cap.I. Aspecte teoretice vizând apariţia fraudelor economice 13

1.1 Condiţiile şi cauzele fraudelor economice 14

1.2 Caracteristica şi clasificarea fraudelor economice 31

Cap.II. Analiza fraudelor economice şi gestionarea procesului de combatere a lor 54

2.1. Analiza fraudelor economice şi specificul gestionării procesului de minimalizare a lor 55

2.2. Specificul estimării şi prognozării fraudelor economice 78

2.3. Particularităţile, structura şi direcţiile de perfecţionare a mecanismului de combatere a fraudelor economice 99

Cap.III. Posibilităţile gestionării procesului de combatere a fraudelor economice 121

3.1. Direcţiile,tipurile şi formele de combatere a fraudelor economice 123

3.2. Căile, modalităţile şi problemele aplicării sistemului de combatere a fraudelor economice 141

Încheiere 162

Bibliografie 173

Anexe 178

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările radicale survenite în mentalitatea agenţilor economici sunt însoţite de o serie de fenomene negative, inclusiv fraudarea relaţiilor social-economice şi extinderea sectorului economiei subterane.

Specificul reformelor economice (la macronivel) din Republica Moldova e însoţită de nenumărate fraude şi infracţiuni economice, care nu numai că împiedică creşterea economică, ci şi resping potenţialii investitori străini. În condiţiile corupţiei pentru investitori nu e clar ce comportament trebuie să adopte şi care va fi, de fapt, preţul pentru o efectivă activitate de afaceri. Fraudele economice, corupţia şi crima organizată au impus anumite reguli şi diverse forme de susţinere financiară. Spre deosebire de agenţii economici autohtoni, care, în condiţiile creşterii numărului fraudelor economice şi “înfloririi” corupţiei, pot să se acomodeze la regulile stabilite de acestea sau încearcă să evite activităţile impuse de ele, investitorii străini preferă să activeze în condiţii normale, care exclud aceste fenomene.

Rezolvarea problemelor impuse de aceste tendinţe negative din economia naţională necesită identificarea cauzelor, criteriilor şi specificului fraudelor economice, elaborarea şi implementarea unei strategii de combatere a fraudelor economice ce ar asigura o înaltă eficienţă şi stabilitate a activităţii economiei reale şi reprimarea relaţiilor economice.

Există câteva abordări privind determinarea cauzelor, specificului şi căilor de combatere a fraudelor economice. Una din ele constă în activizarea procesului de suprimare a acestui fenomen, inclusiv reorganizarea sistemului juridic, înăsprirea legislaţiei penale, centralizarea sistemului de control şi majorarea esenţială a amenzilor şi penalităţilor la care sunt supuşi agenţii economici vinovaţi de încălcarea legii.

O altă abordare a problemelor de soluţionare a procesului antifraudă constă în limitarea activităţii şi libertăţii agenţilor din sfera producţiei şi comerţului, creşterea rolului şi funcţiilor administrative şi restrictive ale statului în viaţa social-economică, limitarea dezvoltării caracterului privat-speculativ al economiei, rezolvarea problemelor vitale ce ţin de schimbarea organismului socio-economic după modelul sovietic de redistribuire, inclusiv de creştere a sectorului proprietăţii de stat, de reînviere a întreprinderilor „gigant”.

În lucrare este dezvoltat modul de abordare a problemei combaterii fraudelor economice în vederea înlăturării cauzelor fundamentale ale acestor fenomene, inclusiv asigurarea libertăţii şi liberalizării tuturor genurilor de activitate economică şi crearea condiţiilor economice egale pentru toate formele de proprietate şi gospodărire, înlăturarea barierelor birocratice, perfecţionarea funcţiilor existente ale aparatului de stat.

Această problemă este condiţionată de faptul că însăşi activitatea economiei frauduloase în cadrul societăţii actuale constituie o componentă “firească” a existenţei acesteia şi nu poate fi suprimată, reglementată sau lichidată de către stat prin metode represive. Cu cât creşte şi se extinde procesul reglementării de stat a activităţii economice, cu atât mai mare amploare iau fenomenele de fraude economice.

În condiţiile actuale creşte rolul şi necesitatea adoptării sistemului legislativ de combatere a fraudelor economice pornind de la ideea liberalizării relaţiilor economice şi depăşirii cadrului economic, creşterii rolului “mâinii invizibile” a statului în gestionarea şi reglementarea economiei naţionale. Totodată, formarea mecanismului de combatere a fraudelor economice include acomodarea, adaptarea funcţiilor aparatului public la condiţiile noi de liberalizare şi de libertate economică a agenţilor economici.

Dificultatea formării unei strategii eficiente de combatere a fraudelor economice constă în necesitatea unei intervenţii energice şi eficiente a statului în viaţa social-economică şi în asigurarea funcţionării optime a economiei de piaţă, ţinându-se cont de cerinţele şi problemele sociale ale societăţii. Rezolvarea problemei îmbinării raţionale a acestor două tendinţe contradictorii stau la baza procesului de reorientare a vieţii statului contemporan, de asigurare a prosperităţii şi de combatere pe toate căile a fraudelor economice.

Republica Moldova se află la răspântie istorică şi într-o situaţie social-economică şi politică foarte complicată, condiţionată de procesul formării statalităţii, modificării radicale a sistemului relaţiilor socio-economice dintre stat şi societatea civilă. Aceste procese se complică din cauza necesităţilor formării relaţiilor economice de piaţă, reformării mediului instituţional şi proprietăţii, înfiinţării organizaţiilor non-statale civile. Toate aceste transformări au loc în lipsa unei experienţe adecvate, a resurselor energetice şi materialelor strategice proprii. Situaţia geopolitică şi problema Transnistriei cu o frontieră extrem de transparentă conduc la creşterea contrabandei cu narcotice, armament, mărfuri ilegale, valută etc., ceea ce, de asemenea, frânează procesul de rezolvare a problemelor stabilităţii economice, formării şi funcţionării unei strategii de prevenire a fraudelor economice.

Preview document

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 1
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 2
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 3
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 4
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 5
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 6
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 7
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 8
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 9
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 10
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 11
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 12
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 13
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 14
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 15
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 16
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 17
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 18
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 19
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 20
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 21
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 22
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 23
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 24
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 25
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 26
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 27
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 28
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 29
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 30
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 31
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 32
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 33
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 34
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 35
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 36
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 37
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 38
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 39
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 40
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 41
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 42
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 43
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 44
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 45
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 46
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 47
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 48
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 49
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 50
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 51
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 52
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 53
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 54
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 55
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 56
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 57
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 58
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 59
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 60
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 61
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 62
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 63
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 64
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 65
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 66
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 67
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 68
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 69
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 70
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 71
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 72
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 73
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 74
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 75
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 76
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 77
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 78
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 79
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 80
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 81
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 82
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 83
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 84
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 85
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 86
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 87
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 88
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 89
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 90
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 91
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 92
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 93
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 94
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 95
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 96
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 97
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 98
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 99
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 100
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 101
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 102
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 103
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 104
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 105
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 106
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 107
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 108
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 109
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 110
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 111
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 112
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 113
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 114
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 115
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 116
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 117
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 118
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 119
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 120
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 121
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 122
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 123
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 124
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 125
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 126
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 127
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 128
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 129
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 130
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 131
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 132
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 133
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 134
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 135
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 136
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 137
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 138
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 139
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 140
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 141
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 142
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 143
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 144
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 145
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 146
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 147
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 148
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 149
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 150
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 151
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 152
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 153
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 154
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 155
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 156
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 157
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 158
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 159
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 160
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 161
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 162
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 163
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 164
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 165
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 166
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 167
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 168
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 169
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 170
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 171
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 172
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 173
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 174
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 175
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 176
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 177
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 178
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 179
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 180
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 181
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 182
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 183
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 184
Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice - Pagina 185

Conținut arhivă zip

  • Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?