Managementul Resurselor Umane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14228
Mărime: 48.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă, momentul apariţiei sale reprezentându-l

anii ’60-’70, perioadă în care cercetarea ştiinţifică a fost dominată de abordările comparatiste,

principalele domenii de studiu fiind dreptul comparat şi literatura comparată. Ulterior, aria

cercetărilor comparative a fost extinsă şi în domeniul managementului, astfel încât, în prezent,

putem constata că aria studiilor comparative a fost extinsă chiar la nivelul fiecăreia dintre

funcţiunile firmei sau funcţiile managementului.

Utilitatea unor astfel de studii comparative este foarte importantă din punctul de vedere al

specificităţii şi caracterului pragmatic al acestora, al diversităţii culturale şi manageriale abordate,

dar mai ales din perspectiva posibilităţilor de cunoaştere pe care le oferă astfel de studii, în

condiţiile internaţionalizării proceselor de management.

1.1. Necesitatea unei abordări comparative privind managementul

resurselor umane

Anterior iniţierii şi dezvoltării unui studiu de management comparat al resurselor umane,

trebuie argumentată necesitatea realizării acestuia. Între cele mai importante argumente care

justifică necesitatea realizării unui studiu de management comparat al resurselor umane, la

nivelul României, pot fi menţionate:

1. în deceniul anterior, România a avut un acces restricţionat la evoluţiile ştiinţifice şi

manageriale internaţionale;

2. după anul 1989, în România am asistat la o „invazie” a companiilor multinaţionale, cu

ajutorul cărora are loc realizarea transferului de know-how managerial în domeniul

resurselor umane;

- 8 -

3. calitatea de membru al Uniunii Europene pe care o va dobândi România la 1 ianuarie

2007, ceea ce impune armonizarea legislaţiei muncii din România cu cea a Uniunii

Europene.

Pornind de la opinia lui Raghu Nath1, un studiu de management comparat trebuie realizat

pe cinci puncte:

- abordarea comparatistă este de neevitat, aceasta însemnând raportarea la un

standard sau la o situaţie cunoscută. În ceea ce priveşte domeniul resurselor umane,

compararea trebuie realizată între două sau mai multe sisteme de management al

resurselor umane, prin raportarea la experienţele cele mai eficiente;

- identificarea interdependenţelor existente la nivel internaţional în toate

domeniile de activitate, evidenţiindu-le în special pe acelea care au o implicaţie directă

asupra managementului resurselor umane;

- abordarea comparativă a experienţei mai multor ţări în domeniul resurselor

umane permite dezvoltarea potenţialului de evaluare şi receptare de către manageri a

diversităţii economice şi culturale existente la nivel internaţional;

- examinarea comparativă a două sau mai multe sisteme de management

determină amplificarea sferei de variabile luate în consideraţie, ceea ce permite lărgirea

evantaiului de cunoştinţe în acest domeniu, cu consecinţe asupra profunzimii, nuanţării

şi acurateţei studiilor teoretice şi soluţiilor practice oferite;

- apelarea la cunoştinţele dobândite prin intermediul unui studiu de management

comparat permite dezvoltarea capacităţii oamenilor de a aprecia mai exact şi mai

complet realităţile naţionale prin raportarea la cele întâlnite la nivel internaţional, ceea ce

înseamnă că aportul fiecărui individ la derularea activităţilor economice se măreşte

substanţial.

În concluzie, putem afirma că studiile de management comparat răspund unei game variate

de necesităţi individuale, dar şi de grup, cu tendinţa de intensificare, pe măsura adâncirii diviziunii

sociale a muncii, a dezvoltării relaţiilor internaţionale şi a creşterii rolului informaţiilor.

Necesitatea realizării unor studii de management comparat al resurselor umane este

impusă de o serie de variabile, reprezentate grafic în fig. 1.1.

1 Nicolescu O. – Management comparat, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii şi Japonia. Ediţia a

II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2001, pag. 31-32;

- 9 -

Fig. 1.1. Variabilele care determină necesitatea managementului comparat al resurselor umane2

Studiul teoriei şi practicii manageriale reprezintă unul dintre factorii favorizanţi ai

dezvoltării unor studii de management comparat al resurselor umane, sub aspectul preluării şi

utilizării respectivelor practici manageriale din ţările dezvoltate în cele mai puţin dezvoltate. Astfel

de studii sunt realizate din perspectiva variabilelor economice şi scot în evidenţă o serie de elemente

specifice managementului. Spre exemplu, foarte mulţi manageri români ar dori să ştie cum

compania americană P&G a devenit lider mondial pe piaţa produselor de menaj şi, mai ales, cum

pot prelua în activitatea lor managerială elementele care au asigurat succesul acestei companii. Sau

cum a reuşit compania ING să fie recunoscută nu numai ca un lider pe piaţa serviciilor financiare,

dar şi în domeniul resurselor umane.

Necesitatea realizării unor studii de management comparat al resurselor umane este

justificată şi de nevoia firmelor de a-şi desfăşura activitatea într-un cadru internaţional, ceea

ce reclamă adaptarea acestora la noi culturi. În general, companiile multinaţionale sunt nevoite să

atragă personal din mai multe ţări, din mai multe culturi, iar fiecare individ are un comportament

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane Succesul, performanţa şi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?