Managementul Resurselor Umane

Proiect
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5897
Mărime: 46.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. Analiza critică a fişei postului

II. Daţi exemple de 4 anunţuri publicitare pentru:

 Postul de director de vânzări

 Conducător auto cu atribuţii de gestionar

 Specialist în sistemul de protecţie a persoanelor

 Auditor intern

III. Aplicaţie de angajare pentru postul de şef departament resurse umane

IV. Structurarea posturilor carierei după finanţator

V. Evaluarea propriei cariere până în prezent şi viitoare

VI. Eseu de maxim 6 pagini cu privire la un aspect din cadrul „abordărilor specifice”

VII. Bibliografie

Extras din document

Capitolul I. Analiza critică a fişei postului

Fişa postului reprezintă documentul operaţional prin care se reflectă descrierea postului şi care, pe lângă calitatea de reper în formalizarea structurii organizatorice, are şi valenţe instrumentale pentru alte activităţi ce ţin de managementul resurselor umane.

Faptul că se insistă foarte mult pe descrierea cât mai corectă a posturilor din cadrul organizaţiei se datorează, mai ales, impactului pe care aceste documente le au asupra performanţei. Evaluarea corectă, ca prim pas în stabilirea sistemului motivaţional, satisfacţia în muncă şi chiar aspecte ce ţin de sănătatea fizică şi psihică a angajaţilor sunt doar câteva elemente a căror dependenţă de corectitudinea descrierii posturilor este evidentă.

În continuare este prezentată fişa postului de economist, funcţie pe care o ocup în cadrul SC ELECTRIFICARE CFR SA din cadrul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI.

SC ELECTRIFACARE CFR SA

SERVICIUL BAI

APROB,

Director Economic

Ioana Paliu

FIŞA POSTULUI

Nr. …………..

Nume şi prenume:

Denumirea postului: Economist în cadrul serviciului bugete, analiza si indicatori

Nivelul postului:

Funcţia Economist

Funcţia publică corespunzătoare categoriei:

Scopul principal al postului: Realizarea unei părţi din atribuţiile ce îi revin direcţiei, respectiv serviciului în domeniul bugete, analiza si indicatori.

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

• studii superioare

• vechime

• alte cerinte minime – sa nu aiba antecedente penale

- sa indeplineasca conditiile de cinste si corectitu-

dine conform contractului colectiv de munca( CCM)

Studii de specialitate: Universitatea HYPERION Bucureşti – promoţia 2005

Perfecţionări (specializări): Master: Management Financiar la

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): EXCEL, WINWORD, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, Internet Explorer - nivel mediu.

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): limba engleză - nivel avansat.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză şi sinteză, adecvare la complexitatea muncii.

Cerinţe specifice: -

Competenţă managerială: -

Atribuţii:

1. Centralizeaza propunerile Sucursalelor pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii.

2. Verifica si centralizeaza situatiile transmise de Sucursale privind activitatea de inventariere anuală la SC in vederea întocmirii procesului verbal de inventariere la nivel central ;

3. Desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea obiectului propriu de activitate.

4. Defalca indicatorii economico-financiari pentru Sucursalele

5. Participa la intocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii.

6. Întocmeşte situatii lunare privind realizările economico-financiare pe fiecare Sucursală in parte.

7. Centralizeaza realizările economico-financiare pe total Societate.

8. Respecta si însuşeşte toate ordinele privind normele de protecţie a muncii, PSI si protecţia mediului specifice.

9. Intocmeste lunar o situatie privind încadrarea la nivelul programat al indicatorilor economico financiari la nivelul Sucursalelor

10. Urmăreşte modul de încadrare în programele de reducere a arieratelor si creanţelor, raportează situaţia obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul fondurilor speciale.

11. În domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei are următoarele atribuţii:

- nu permite accesul persoanelor neautorizate la informatiile şi documentele utilizate în exercitarea functiei;

- păstrează confidentialitatea informaţiilor , documentelor şi faptelor de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei şi care nu sunt destinate publicităţii;

- respectă măsurile cu privire la informaţiile clasificate stabilite la nivelul companiei;

- nu primeşte direct cereri a caror rezolvare intră în competenţa sa conform atribuţiilor postului sau să intervină pentru soluţionarea acestora;

- nu intervine sau depune staruinţă pentru rezolvarea cererilor sau petitiilor în afara cadrului legal

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Piata de Capital - Analiza Utilitatii Indicilor Bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Managementul carierei profesionale

I. Analiza caracteristica a fisei postului pe care o detinem. A. Identificarea postului. 1. Numele si prenumele tituloarului: Chermenschi...

Indicii Bursieri- Indicatori Sintetici Utilizati în Analiza Pietei de Capital

1 EVOLUTIA SI CLASIFICAREA INDICILOR BURSIERI Indicii bursieri reprezinta expresia numerica, masurata în puncte a evolutiei cursurilor celor mai...

Piețe de Capital

1. Definiţie, origini, evoluţie Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea...

Bazele Economiei de Piata

Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI Obiective: - prezentarea apariţia şi evoluţiei noţiunii de economie - familiarizarea cu...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piete Internationale de Capital

Opţiunile negociabile sînt contracte standardizate încheiate între vînzătorul opţiunii (engl. option seller; writer; maker) şi cumpărătorul...

Piețe de Capital

fonduri şi de a le distribui diverselor entităţi publice şi private cu nevoi de capital suplimentar, necesar extinderii/desfăşurării activităţii...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?