Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7680
Mărime: 42.90KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Ploscaru

Cuprins

Argument 4

Capitolul I

Managementul resurselor umane

1. 1. Consideraţii generale

1. 2. Evaluarea în managementul resurselor umane 8

1. 3. Managementul resurselor umane in sistemul de învăţămînt

1.3.1. Calitatea în educaţie 10

1.3.2. Dezvoltarea resurselor umane in educaţie 12

Capitolul II

Analiza unei organizaţii şcolare - unitate de învăţământ preuniversitar în ceea ce priveşte managementul resurselor umane: Liceul Pedagogic "Gheorghe Asachi", Piatra Neamţ

16

Bibliografie 21

Anexe

Proiect de dezvoltare instituţională 22

Extras din document

Argument

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Planul de resurse umane intr-o unitate de invatament preuniversitar este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane in invatamant implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în unitatea scolara. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării.

Orice organizatie scolara este în creştere si de aceea trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de oameni care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei – printr-un proiect de dezvoltare institutionala (PDI), se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită eventualele posturi vacante.

Lucrarea de fata incearca sa surprinda complexitatea sistemului de invatamant, unde atat educatii cat si educatorii devin cadre de analiza a managementului resurselor umane

Capitolul I

Managementul resurselor umane

1.1. Consideraţii generale

"Orice aspect din activitatea unei organizaţii este determinat de competenţă, motivaţie şi eficienţă în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizaţie."

Alături de finalitatea economică sau socială a unei organizaţii, ultimele decenii au demonstrat necesitatea luării în considerare şi a finalităţii sale sociale. În zilele noastre, fără îndoială, resursa umană este considerată a fi strategică şi deci funcţia de personal a ajuns să fie într-o poziţie de "arbitru" între obiectivele economice ale organizaţiei şi imperativele sociale si umane.

Misiunea funcţiei de personal constă în punerea la dispoziţia organizaţiei a resurselor umane necesare, sub dubla restricţie a unei funcţionări armonioase şi eficiente a ansamblului uman şi a respectării dorinţei de echitate, securitate şi dezvoltare individuală a fiecărui membru.

Funcţia de personal, alături de capacităţile de producţie, aprovizionare şi sisteme de distribuţie, de echipele de vânzare, de finanţe şi contabilitate, interacţionează în cadrul activităţii curente a organizaţiei. Aceste procese pot fi influenţate de schimbările survenite în sistemul politic, social, economic şi tehnologic. Influenţele mediului extern al organizaţiei determină un proces continuu de adaptare, de schimbare, proces impus de necesitatea creşterii permanente a performanţei acesteia.

În cadrul acestui proces, funcţia de personal tinde să deţină rolul primordial; personalul este acela care trebuie să ia decizii referitoare la aspectele materiale, financiare, tehnologice, pentru bunul mers al organizaţiei; el reprezintă factorul critic în efortul de creştere a productivităţii şi performanţei muncii.

Resursa umană a organizaţiei este adesea denumită "cel mai valoros activ" , deşi nu apare în evidenţele contabile. Succesul organizaţiei depinde însă de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele acesteia; de aceea capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele organizaţiei. Dar a lucra cu oamenii presupune a ţine cont de sensibilităţile si caracteristicile emoţionale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiţii şi năzuinţe, au nevoie de o măsură a rezultatelor

lor şi au o complexitate de nevoi.

Există o serie de termeni ce descriu activitatea ce se desfăşoară pentru a ajuta organizaţia să-şi folosească la întreaga capacitate resursele umane. Cel mai utilizat termen în prezent este cel al "managementului resurselor umane" (MRU). Acest concept se referă la trei aspecte legate de resursele umane:

- utilizarea resurselor umane;

- motivarea resurselor umane;

- protecţia resurselor umane.

Preview document

Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane in Unitatile de Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea unei Strategii de Resurse Umane

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA ELABORĂRII STRATEGIEI DE PERSONAL PENTRU ORGANIZAŢIE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse,...

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile...

Perfecționarea Resurselor Umane

Pregătirea profesională este un proces de învăţare/instruire, prin care salariaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice, noi abilităţi sau...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Managementul și Analiza Resurselor Umane

INTRODUCERE Studiul de fata trateaza pe plan primordial si cât mai actualizat importanta asigurarii si mentinerii cu personal de catre o...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Managementul Resurselor Umane

John Bramham Planificarea personalului poate fi definită ca "o strategie de a achiziţiona, utiliza, păstra şi forma personalul prin elaborarea...

Te-ar putea interesa și

Corelații între Calitatea de Resursă Umană pentru Apărare și Calitatea de Funcționar Public

INTRODUCERE Verginia Vedinaş, în prima carte de specialitate care tratează numai problema statutului funcţionarului public, precizează că un loc...

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

INTRODUCERE Abordarea temei Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar implică prezentarea și valorificarea unor...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Studiu de Caz - SC Sind România SA

Cuvânt înainte In anul 1992 prin sentinta civilã nr. 4755 în sedinta publicã din 25.08.1992 Judecatoria sectorului 6 municipiul Bucuresti la...

Ai nevoie de altceva?