Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ogrean Claudia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I
EVOLUTIE SI TENDINŢE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 4
1.1 Necesitatea conducerii stintifice 5
1.2 Principalele variabile care determină evoluţia şi performanţele
managementului organizaţiilor 6
1.3 Mutaţii în managementul organizaţiilor 8
1.3.1 Intensificarea caracterului inovaţional managementului 9
1.3.2 Conturarea unei complexe dimensiuni a managementului 10
1.4 Accentuarea profesionalizării managementului 12
CAPITOLUL II
MANGEMENTUL SI MANAGERII VIITORULUI 16
2.1 Noul rol al conducerii 16
2.2 De la managerul raţional la managerul intuitiv 18
2.3 Stilul de management in viitor 20
2.4 Calităţile şi caracteristicile managerului viitorului 22
CAPITOLUL III
CARACTERISTICILE ORGANIZAŢIILOR DE MÂINE 25
3.1 Noua societate a organizaţiilor 25
3.2 Competenţe noi pentru o lume nouă 26
3.3 A conduce dincolo de culturi 28
3.4 Globalizarea activităţilor economice: factor cu implicaţii majore asupra managementului, organizaţiei, economiei şi societăţii 31
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ 33
Evoluţia şi tendinţele sistemului de management la BCR Asigurări 33
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE 49

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor perfecţionări superioare,deci a unui avantaj finananciar nou, mai mare mai performant. Economia de piaţă actuală se caracterizează în principal, prin tendinţa de globalizare a competiţiei, prin schimbări majore şi rapide ale tehnologiilor şi a forţei de muncă. Aceste caracteristici sunt forţe ce obligă atât organizaţiile cât şi managerii la eforturi sporite şi permanente în realizarea schimbărilor necesare supravieţuirii şi eficienţei. De aceea, orice schimbare într-o organizaţie este considerată ca o funcţie, atât a mediului extern (social, economic si politic), cât şi a relaţiilor dintre membrii, grupurile sau subgrupurile din cadrul organizaţiilor.

Aceste schimbări implică în mod evident noi metode de organizare şi de conducere a organizaţiilor, noi competenţe pe care managerii trebuie să le deţină şi să le valorifice pentru a se dezvolta şi pentru a-şi conduce întreprinderea spre performanţă.

Pe parcursul acestei lucrări am prezentat principalele tendinţe şi evoluţii apărute în managementul firmei şi a organizaţiei, trăsăturile definitorii ale managementului şi managerilor viitorului precum şi principalele probleme cu care se confruntă aceştia în noua organizaţie.

Lucrarea este structurată pe 4 capitole astfel:

În capitolul I, am prezentat tendinţele şi evoluţiile în cadrul firmei, indentificarea, analizarea şi valorificarea acestora reprezintă o deosebită importanţă pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor tuturor categoriilor de organizaţii şi pentru punerea în valoare a numeroaselor oportunităţi de afaceri în contextul trecerii la economia bazată pe cunoştinţe şi la societatea informaţională.

Rapiditatea schimbărilor ce apar în toate domeniile de activitate este una din trăsăturile cele mai importante ale acestui mileniu. Pentru a reuşi să obţii performanţă în aceste condiţii trebuie să fi capabil să te adaptezi în permanenţă. Tot în acest capitol am realizat o scurtă prezentare a principalelor variabile ale căror evoluţii sunt favorizante creşterii funcţionalităţii şi eficienţei managementului dar şi pe cele care au un efect restrictiv.

Observăm din ce în ce mai mult că schimbările substanţiale înregistrate în planul teoriei şi practicii managementului firmei se reflectă sintetic în tendinţa tot mai pronunţată de trecere de la o conducere amatoristă, bazată predominant pe talent, intuiţie şi experienţă, la un management de tip profesionist, bazat pe o competenţă ridicată. Astfel, în condiţiile în care complexitatea vieţii economico-sociale contemporane este din ce în ce mai mare, iar realizările din domeniul ştiinţei şi tehnologiei tind să impulsioneze trecerea de la o societate de producţie preponderent cantitativă, la o societate de creaţie în care prioritatea revine performanţelor calitative, cerinţele faţă de actul managerial de la toate nivelurile ierarhice, sporesc, în mod inevitabil.

În capitolul II sunt evidenţiate principalele trăsături şi caracteristici ale managementului si managerilor viitorului. Astăzi, mai mult ca oricând , ştiinţa care învinge este ştiinţa conducerii, a managementului. Rolul conducerii se schimbă, iar succesul unui manager depinde de capacitatea lui de a ţine pasul cu aceste schimbări şi de a fi un model pentru angajaţi, companiile se îndreaptă spre o structură mai flexibilă, mai agilă, mai puţin ierarhizată, astfel şi managerii vor trebui să-şi schimbe rolul, să-şi dezvolte capacităţiile de anticipare, de adaptabilitate, de a gândi şi a acţiona global. Toate aceste caracteristici sunt esenţiale pentru managerul viitorului. Evoluţiile viitoare ale managementului se pot caracteriza prin faptul că acestea vor cuprinde toate domeniile vieţii economice, sociale şi politice, permiţând o mai bună înţelegere abordare a problemelor pieţei şi a nevoilor clienţilor.

Capitolul III ne deschide orizontul către principalele caracteristici ale organizaţiilor de mâine, din ce este formată noua organizaţie a viitorului, spre ce ar trebui să se orienteze şi mai ales ce calităţi îi sunt necesare managerului pentru a conduce o astfel de organizaţie.

Noul mileniu oferă economiei mondiale două trăsături definitorii: globalizarea şi organizaţia modernă, premise pentru crearea de valoare în noua eră bazată pe cunoştinţe. Organizaţiile nu se schimbă de dragul schimbării ci pentru că fac parte dintr-un proces de dezvoltare mai amplu şi trebuie să reacţioneze la noile schimbări din mediu, la restricţiile, cerinţele şi ocaziile care apar în acest domeniu.

În capitolul IV am realizat un studiu de caz la firma BCR asigurări pentru a scoate în evidenţă evoluţia şi tendinţele managementului în cadrul acestei societăţi.

Motivarea alegerii acestei lucrări constă în interesul pentru a decoperi cele mai eficiente modalităţi de conducere în viitor precum şi de a indentifica principalele calităţi necesare managerului viitorului.

Nu ar mai fi nevoie de o analiză a procesului de schimbare dacă şi faptic totul ar fi atât de simplu precum pare pe hârtie, organizaţiile au însă dificultăţi de adaptare şi reacţie la schimbările sociale, doar firmele care vor reuşi să facă faţă viitorului, organizaţiile moderne, adevăratele creatoare de valoare vor fi firmele viitorului, care vor deriva din cele clasice prin capacităţile acestora de a provoca viitorul şi de a-i face faţă.

CAPITOLUL I

EVOLUTII SI TENDINŢE IN MANAGEMENTUL FIRMEI

Prevederea viitorului este o preocupare veche. Însufleţit dintotdeauna de dorinţa absurdă de se asigura că mâine va fi o lume în care va putea să se recunoască, omul este în căutarea viitorului.Este foarte firesc, deci, ca arta de a anticipa viitorul să-l preocupe dintotdeauna pe şeful de întreprindere, pentru care „a conduce înseamnă a prevedea”.Pentru manager, această deviză a devenit „a anima echipele înseamnă a prevedea” a te strădui să vezi mai departe pentru a te orienta bine în prezent.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT