Marketingul în Cadrul BCR

Proiect
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 18947
Mărime: 101.95KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Popescu

Cuprins

Cuprins

Introducere 3

CAPITOLUL 1 – ROLUL ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE COMUNICAŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANCIAR BANCARE: 4

1.1 Structura activităţii promoţionale: 4

1.2 Operaţionalizarea politicii promoţionale 11

1.3 Stabilirea obiectivelor şi selecţia mijloacelor şi a agenţilor de piaţă vizaţi 11

1.4 Determinarea bugetului promoţional 13

1.5 Elaborarea mix-ului promoţional 15

1.6 Controlul şi evaluarea rezultatelor 17

CAPITOLUL 2 – MIXUL PROMOŢIONAL BANCAR: 19

2.1 Esenţa şi elementele serviciilor bancare 19

2.2 Mijloacele politicii de promovare: 22

2.3. Obţinerea avantajului concurenţial 27

2.3.1. Diversificarea produselor/serviciilor bancare 27

2.3.2. Calitatea serviciilor bancare 28

CAPITOLUL 3 – MIXUL DE PROMOVARE ÎN CADRUL BCR: 30

3.1 Scurt istoric al Băncii Comerciale Române 30

3.2 Viziunea si misiunea Băncii Comerciale Române 32

3.3 Obiectivele calitative strategice 33

3.4 Responsabilitate socială 35

3.5 Premii câştigate de B.C.R. 39

3.6 Analiza site-urilor bancare din România 40

3.7 Motto-urile bancare - marketing şi publicitate prin slogan şi branding 45

3.8 Publicitatea pe Internet versus publicitatea TV 46

CONCLUZII 48

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor economice internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu, consumatorii (utilizatorii) interni sau cu partenerii externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de cunoaştere şi informare reciprocă mult mai însemnate, mult mai variate. De altfel, consumatorului intern ca şi clientului extern, în lipsa unui sistem modern şi eficient de comunicaţie, de informare, le este destul de greu să afle singuri ce produse şi servicii sunt oferite pe piaţă, unde, când şi în ce condiţii se pot procura, în ce măsură ele corespund exigenţelor, preferinţelor sau diferitelor lor stiluri de viaţă. Soluţia adoptată de întreprinderile moderne pentru satisfacerea acestor cerinţe constă în instituirea unui sistem care să asigure o permanentă comunicare între producători şi comercianţi, pe de o parte, şi consumatori (utilizatori), pe de altă parte.

Capitolul 1 prezintă rolul activităţii promoţionale în cadrul sistemului de comunicaţie al instituţiilor financiar bancare. Politica promoţională este o componentă importantă a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Activitatea promoţională cunoaşte, în perioada actuală, o mare varietate sub raportul conţinutului, rolului, formei de realizare, etc. Activităţile promoţionale se structurează astfel: publicitate, promovarea vânzărilor, relaţii publice, utilizarea mărcilor, manifestări promoţionale, forţe de vânzare. Pentru ca activitatea promoţională să aibă rezultatele dorite mai este nevoie de: operaţionalizarea politicii promoţionale, stabilirea obiectivelor şi selecţia mijloacelor şi a agenţilor de piaţă vizaţi, determinarea bugetului promoţional, elaborarea mix-ului promoţional, controlul şi evaluarea rezultatelor.

În capitolul 2 am prezentat mixul promoţional bancar, ansamblul de acţiuni, de tehnici şi de mijloace utilizate de către bancă pentru a se face cunoscută şi apreciată prin produsele şi serviciile pe care le oferă.Aici, am pus accentul pe mijloacele politicii de promovare bancare.

În ultimul capitol, am prezentat politica de promovare a B.C.R., activitatea desfaşurată de această bancă, premiile câştigate, precum şi activitatea socială, activitatea necesară pentru îmbunătăţirea imaginii băncii. Am realizat si câteva comparatii, între site-urile, motto-urile băncilor din România, precum şi între publicitatea TV şi cea de pe Internet.

CAPITOLUL 1

ROLUL ACTIVITĂŢII PROMOŢIONALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE COMUNICAŢIE AL INSTITUŢIILOR FINANCIAR BANCARE

Eforturile de marketing ale întreprinderii moderne nu se pot limita doar la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii, ele implică, totodată, o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare. Toate aceste activităţi alcătuiesc politica promoţională – componentă importantă a politicii de marketing, a întreprinderii moderne. În fapt, orice întreprindere este angajată într-un amplu proces de comunicare promoţională. Într-adevăr, întreprinderea comunică atât cu, consumatorii (utilizatorii instituţionali) şi distribuitorii produselor şi serviciilor sale, cât şi cu diversele categorii de public; la rândul lor, distribuitorii comunică cu consumatorii, iar aceştia comunică între ei. Astfel, fiecare se constituie într-o veritabilă sursă de informaţii şi, în acelaşi timp, reacţionează diferit la cele pe care le recepţionează .

1.1 Structura activităţii promoţionale

Activitatea promoţională cunoaşte, în perioada actuală, o mare varietate sub raportul conţinutului, rolului, formei de realizare, etc. Activităţile promoţionale se structurează astfel:

a) publicitatea

b) promovarea vânzărilor

c) relaţiile publice

d) utilizarea mărcilor

e) manifestările promoţionale

f) forţele de vânzare

A. Publicitatea

Publicitatea este o variabilă importantă a politicii promoţionale a întreprinderii moderne, ea reprezintă unul din mijloacele cele mai utilizate în activităţile de piaţă – unii specialişti considerând-o nervul politicii de comunicaţie a întreprinderii . Ea este o variabilă calitativă, de natură psihologică, cu acţiune pe termen lung şi care în general, este greu măsurabilă cantitativ în privinţa efectelor economice pe care le generează. Variabilă importantă a politicii promoţionale a întreprinderii moderne, publicitatea reprezintă unul din mijloacele cele mai utilizate în activităţile de piaţă - unii specialişti considerând-o “nervul” politicii de comunicaţie al întreprinderii.

În esenţă, publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă (nepersonală) – orală sau vizuală – a unui mesaj în legătură cu un produs, serviciu, marcă sau întreprindere de către orice susţinător (plătitor identificat).

Publicitatea se foloseşte “de instrumente teoretice care îi permit să analizeze şi să înţeleagă individual în relaţiile sale cu propriile dorinţe şi motivaţii, în interacţiunile sale cu ceilalţi din societate, în percepţia pe care o are asupra mijloacelor de comunicare şi a modurilor de reprezentare a acestora3”. Dacă la început publicitatea lucra mai mult intuitiv, informativ, bazându-se pe geniul unor creativi de excepţie, tendinţa actuală este de a se baza din ce în ce mai mult pe cercetare. Obiectivul este de a face din publicitate mai degrabă o “investiţie” decât un “joc al întâmplării”, de a aborda consumatorul în lumina unor “tehnologii de comunicare” fundamentate ştiinţific, bazate pe un aparat conceptual solid şi o abordare strategică. Deşi la prima vedere publicitatea pare a ţine mai degrabă de marketing (deci de ştiinţele economiei) decât de sociologie sau psihologie – aşa cum afirmă chiar unii autori de marcă – cum ar fi P. Kotler şi W. Mindak4– tot mai mulţi specialişti în domeniu apreciază că publicitatea se revendică mai degrabă din sociologia comunicării şi psihologia aplicată.

Prin acţiunile publicitare, întreprinderea urmăreşte să asigure o cuprinzătoare informare a publicului în legătură cu activitatea, cu produsele şi serviciile sale, cu mărcile sub care acestea sunt prezente pe piaţă, să-l convingă şi să-l determine în efectuarea actului de cumpărare. Ea vizează, pe termen lung, modificări de comportament la nivelul diferitelor categorii de consumatori ca şi menţinerea fidelităţii acestora faţă de oferta întreprinderii.

Pentru ca publicitatea să aibă finalitatea dorită, în proiectarea conţinutului şi alegerea formelor şi mijloacelor utilizate, întreprinderea trebuie să aibă în vedere următoarele caracteristici ale publicului în calitatea de receptor: dorinţa de a fi tratat ca un partener activ şi exigent în dialog cu agenţii pieţei; disponibilităţi diferenţiate de reacţie faţă de fenomenul publicitar; capacitatea de a-şi exprima propriile idei şi exigenţe faţă de acest gen de activitate.

Preview document

Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 1
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 2
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 3
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 4
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 5
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 6
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 7
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 8
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 9
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 10
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 11
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 12
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 13
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 14
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 15
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 16
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 17
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 18
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 19
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 20
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 21
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 22
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 23
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 24
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 25
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 26
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 27
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 28
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 29
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 30
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 31
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 32
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 33
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 34
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 35
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 36
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 37
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 38
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 39
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 40
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 41
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 42
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 43
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 44
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 45
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 46
Marketingul în Cadrul BCR - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Marketingul in Cadrul BCR.doc

Alții au mai descărcat și

Marketing bancar - studiu de caz Banca Transilvania

CAP I: PARTICULARITATI TEORETICE ALE MARKETINGULUI BANCAR Marketingul bancar poate fi definit ca totalitatea actiunilor intreprinse de banci...

Publicitatea - Tehnică Promoțională Folosită la Nivel de Firmă

PRELIMINARII PRIVIND PROMOVAREA ÎN AFACERILE ECONOMICE Marketingul modern înseamna mai mult decât a realiza un produs bun, a stabili un pret...

Comerțul tradițional vs. comerțul electronic în societatea bazată pe cunoaștere

Internetul reprezinta noi oportunitati pentru firmele traditionale, inclusiv prin diversificarea serviciilor oferite si promovarea de servicii noi,...

Capitalul Intelectual

Omul şi condiţia existenţei sale au constituit o preocupare esenţială în toate timpurile. Omul nu este o fiinţă solitară, izolată ci în primul rând...

Banca Comercială Română

1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Studiu Monografic la BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul înfiinţării Anul 1990 consemnează procesul prin...

Monografie Banca Comercială Română

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Practică de specialitate - BCR

1 Rezumat executiv Stagiul de practica l-am efectuat in cadrul BCR, sucursala Falticeni. BCR pe scurt: • Active de peste 17 mld de euro; liderul...

Monografie BCR

CAP.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Înfiinţată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie...

Marketingul în Cadrul BCR

INTRODUCERE Importanţa activităţii de marketing este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte concurenţa din sectorul financiar-bancar...

Proiect de practică - BCR Botoșani

Motivatii-explicatii Carui fapt se datoreaza ca am ales sa fac practica la Sucursala Judeteana Botosani a Bancii Comerciale Romane ? Intr-un oras...

Ai nevoie de altceva?