Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 16210
Mărime: 4.35MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alex Ciprian

Cuprins

CUPRINS 2

INTRODUCERE 4

PARTEA TEORETICĂ

CAPITOLUL 1:

MEDIUL DE MARKETING 6

1.1. Micromediul de marketing al întreprinderii 7

1.2. Macromediul de marketing al întreprinderii 2

CAPITOLUL 2:

STRATEGIA DE PRODUS A UNITĂŢII ECONOMICE 2

2.1. Conceptul de produs 2

2.1.1. Definirea conceptului de produs 2

2.1.2. Structura pe niveluri a produselor 2

2.2. Mixul şi linia de produse 2

2.2.1 Mixul de produs 2

2.2.2 Linia de produse 2

2.2.2.1. Analiza liniilor de produse 18

2.2.2.2. Lungimea liniei de produse 18

2.2.2.3. Modernizarea liniei de produse 20

2.2.2.4. Curăţarea liniei de produse 20

2.3. Politica de produs 20

2.3.1. Ciclul de viaţă al produselor 20

2.3.2. Elemente constitutive ale politicii de produs 2

2.3.2.1. Produsele şi clasificarea lor 24

2.3.2.2. Marca 25

2.3.2.3. Condiţionarea, ambalarea, etichetarea 30

2.4. Crearea şi lansarea noilor produse 2

2.4.1. Crearea de noi produse 2

2.4.2. Lansarea noului produs 2

2.4.3. Acceptarea produsului 2

CAPITOLUL 3:

CONCURENŢA 2

3.1. Concurenţa – concept, conţinut 2

3.2. Funcţiile şi rolul concurenţei 2

3.3. Forme de concurenţă 2

3.3.1. Concurenţa pură şi perfectă 2

3.3.2. Concurenţa imperfectă 40

3.3.2.1. Concurenţa monopolistă 40

3.3.2.2. Monopol 40

3.3.2.3. Oligopol 41

CAPITOLUL 4:

POZIŢIONAREA PRODUSELOR 2

4.1. Consideraţii şi definirea conceptului 2

4.2. Etapele determinării poziţionării 2

4.3. Strategii de poziţionare 2

4.4. Modalităţi de repoziţionare 2

4.5. Erori de poziţionare 2

PARTEA PRACTICĂ

CAPITOLUL 1:

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. OZONE LABORATORIES S.R.L 49

CAPITOLUL 2:

GAMA DE PRODUSE 52

2.1. Prezentarea portofoliului de produse 52

2.2. Strategia lansării noilor produse 68

2.3. Ambalarea şi etichetarea 70

CAPITOLUL 3:

ANALIZA CONCURENŢILOR 71

CONCLUZII ŞI PROPUNERI FINALE 77

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

INTRODUCERE

Starea actuală a economiei româneşti impune o preocupare crescândă pentru dezvoltarea unei activităţi cât mai performante din punct de vedere al marketingului. Comercializarea unor produse de calitate şi prestarea unor servicii satisfăcătoare din punct de vedere calitativ reprezintă una dintre cele mai importante cerinţe impuse de piaţa românească în condiţiile unui mediu economic puternic concurenţial. Acest fapt este determinat de evoluţia economică a ţării noastre în ultimii câţiva ani şi de intrarea României în Uniunea Europeană.

Pornind de la aspectele generale mai sus menţionate, prezenta lucrare îşi propune să trateze succint câteva elemente considerate a fi importante pentru asigurarea succesului şi supravieţuirii pe piaţă a oricărei organizaţii.

Motivul pentru care am ales să tratez aspectele legate de activitatea firmei S.C. Ozone Laboratories S.R.L. este acela că, deşi e înfiinţată de doar 6 ani, firma s-a dezvoltat şi s-a impus pe piaţă foarte repede, fapte dovedite şi prin analizarea cifrei de afaceri, ajungând să concureze cu marii producători de pe piaţa noastră. Am subliniat modalitatea prin care firma a ajuns pe poziţii înalte în scurt timp, aspectele importante legate de politica firmei, dar mai ales am identificat punctele slabe ale firmei, puncte care ar trebui tratate cu seriozitate pentru a-şi susţine viitoarea dezvoltare.

Lucrarea este structurată în patru părţi teoretice şi o parte practică. În cadrul teoretic am încercat să surprind cât mai cuprinzător opinii, elemente definitorii susţinute de autori recunoscuţi în domeniul marketingului, capitolele teoretice referindu-se la: mediul de marketing al întreprinderii, strategia de produs a unităţilor economice, concurenţă şi poziţionarea produselor.

Partea practică tratează analiza principalilor concurenţi ai firmei pe piaţa produselor farmaceutice. Lucrarea se încheie cu concluziile şi opiniile personale care fac referire la tema studiată.

Mediul de marketing este analizat din perspectiva micromediului şi a macromediului, care influenţează strategia de produs a unităţii economice, mixul şi linia de produse, crearea şi lansarea noilor produse.

Politica de produs nu poate fi definitivată decât după un studiu atent al concurenţei, a rolului acesteia şi a formelor sale.

După parcurgerea etapelor anterior enumerate, întreprinderea poate recurge la stabilirea cu exactitate a strategiei de poziţionare a produselor sale, poate studia eventualele modalităţi de repoziţionare şi în acelaşi timp încercând să evite unele erori de repoziţionare.

Paginile care urmează nu îşi propun să epuizeze aspectele legate de problemele prezentate mai sus, ci să facă o prezentare a acestora şi să sublinieze aspectele cele mai importante.

PARTE TEORETICĂ

CAPITOLUL 1

MEDIUL DE MARKETING

Orice persoană, organizaţie, instituţie, întreprindere trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea într-un complex de condiţii şi restricţii care constituie mediul. Între acestea şi mediu există un schimb permanent de bunuri, servicii, informaţii. Cei care au capacitatea şi realizează o mai bună încadrare la cerinţele mediului sunt răsplătiţi printr-o poziţie mai avantajoasă şi confortabilă în mediu.

Conceptul de marketing acordă o atenţie şi un loc primordial relaţiei întreprindere – mediu.

Mediul de marketing al întreprinderii este format din ansamblul elementelor şi factorilor exteriori acesteia care îi influenţează capacitatea de a satisface nevoile şi dorinţele clienţilor. Mediul de marketing poartă în sine oportunităţi şi ameninţări la adresa agenţilor economici. Este însă necesar ca acestea să fie intensificate, depistate, adică să fie cunoscute, chiar anticipate. Deci mediul, cerinţele, tendinţele, megatendinţele, dinamica acestuia, trebuie cunoscute. Se crează astfel pe de-o parte, premisele exploatării, fructificării şi valorificării oportunităţilor, iar pe de altă parte, prevenirea apariţiei ameninţărilor.

Mediul de marketing cuprinde: micromediul şi macromediul. În Figura 1 este prezentată încadrarea firmei în acestea

Preview document

Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 1
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 2
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 3
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 4
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 5
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 6
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 7
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 8
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 9
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 10
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 11
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 12
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 13
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 14
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 15
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 16
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 17
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 18
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 19
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 20
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 21
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 22
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 23
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 24
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 25
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 26
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 27
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 28
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 29
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 30
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 31
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 32
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 33
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 34
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 35
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 36
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 37
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 38
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 39
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 40
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 41
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 42
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 43
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 44
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 45
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 46
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 47
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 48
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 49
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 50
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 51
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 52
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 53
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 54
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 55
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 56
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 57
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 58
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 59
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 60
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 61
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 62
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 63
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 64
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 65
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 66
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 67
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 68
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 69
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 70
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 71
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 72
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 73
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 74
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 75
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 76
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 77
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 78
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 79
Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Mediul Concurential - SC Ozone Laboratories SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Strategii de Marketing în Turism

ARGUMENT In lucrarea cu tema ”Strategii de marketing in agentia de turism” sunt descrise strategiile de marketing;sunt metode care iti permit sa...

Strategii Concurențiale

INTRODUCERE Marketingul reprezinta „procesul managerial si social prin care indivizii si grupurile obtin ceea ce au nevoie prin crearea si...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?