Mediul Cultural

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 303 în total
Cuvinte : 116926
Mărime: 1.01MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Rotariu
Proiectul prezent a fost prezentat in cadrul cursului de Mediul cultural si conjunctura economica in anul 1, Master de Management si Integrare Europeana la FEAA din Timisoara

Cuprins

1.Introducere.pag. 3

2.Formarea UE.pag. 5

3.Mediul de afaceri.pag. 10

4.Mediul natural.pag. 14

5.Mediul demografic.pag. 38

6.Mediul cultural.pag. 74

7.Mediul economic.pag. 149

8.Mediul tehnologic.pag. 203

9.Mediul legislativ şi politic.pag. 215

10.Conjunctura economică.pag. 287

11.Concluzii.pag. 303

12.Bibliografie.pag. 304

Extras din document

1. INTRODUCERE

Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate temporală şi spaţială. Elementele de continuitate vizează scopul sau obiectivele strategice pentru care se iniţiază o afacere economică, iar elementele de specificitate au în vizor actorii care derulează afacerile şi contextul în care aceste afaceri se derulează.

A începe sau a derula o afacere deja începută nu pare la prima vedere a fi ceva extrem de complicat. Problemele apar însă în momentul în care dormi ca afacerea să aibă succes, să fie recunoscută de consumatorii cărora ne adresăm, prin urmare să acopere o nevoie socială şi fireşte, să aducă beneficii investitorului.

Spiritul de întreprinzător implică o serie de riscuri şi responsabilităţi. Dorinţa de a face o afacere e placută şi incitantă, dar uneori te poate da într-atât peste cap, încât în euforia momentului pierzi din vedere unele elemente esenţiale pentru succesul necesar mediului de afaceri în care doreşti să acţionezi.

Pentru a avea succes şi a fi performant într-o afacere e absolut necesară cunoaşterea mediului de afaceri în care îţi desfăşori activitatea.

Raţiunile primare ale eşecului în afaceri îşi găsesc sorgintea în informarea necorespunzătoare asupra caracteristicilor mediului de afaceri în care se acţionează sau în lipsa de dorinţă sau incapacitatea de înţelegere şi descifrare a acestuia.

Managementul strategic, responsabil cu scanarea mediului unei întreprinderi, oferă un punct de vedere asupra spaţiilor în schimbare ale firmelor şi încearcă să scoată în evidenţă cum marile şi micile firme pot fi mai eficiente nu numai în prezent, dar şi în viitor.

Managementul strategic reprezintă acel set de decizii şi acţiuni manageriale care să determine performanţele pe termen lung în firmă.

El include patru mari genuri de activităţi:

1. Scanarea mediului (intern şi extern)

2. Formularea strategiei

3. Implementarea strategiei

4. Evaluarea şi controlul

Managementul strategic are în vedere o monitorizare a punctelor tari şi a punctelor slabe ale întreprinderii, iar în raport cu exteriorul oportunităţile şi pericolele.

Original, numit politica afacerilor, managementul strategic înlocuieşte pe de o parte acest termen, iar pe de altă parte încorporează planificarea şi strategia pe termen lung. Beneficiile managementului strategic constau în faptul că oferă un sens clar pentru viziunea strategică a firmei, focalizează ţinta asupra a ceea ce strategic e important, îmbunătăţeşte înţelegerea schimbărilor rapide ale mediului de afaceri.

Lumea afacerilor internaţionale e în continuă schimbare. Internaţionalizarea firmelor e tot mai accentuată, globalizarea producţiei şi a pieţelor, comerţul electronic au schimbat filozofia firmelor moderne de a face afaceri.

Scanarea mediului de afaceri reprezintă monitorizarea, evaluarea şi diseminarea informaţiilor atât pentru mediul intern cât şi extern, naţional şi internaţional.

Mediul extern al unei firme e constituit din acei factori exogeni care influenteaţă activitatea şi demersul strategic. În general, aceşti factori sunt greu de controlat şi într-o mică măsură de influenţat, dar cunoscându-i, firma se poate adapta la constrângerile acestuia. Scopul activităţii de scanare e de indentificare a factorilor strategiei, adică a celor interni firmei şi a celor externi care vor determina şi influenţa viitorul firmei. Cea mai simplă cale prezentă în literatura de specialitate ce conduce scanarea mediului e prin analiza SWOT care pentru mediul intern vizează punctele tari şi slabe, iar pentru mediul extern oportunităţile şi ameninţările.

Scanarea mediului exterior de afaceri reprezintă tpcmai corectarea informaţiilor care să permită realizarea unor previziuni ale evoluţiei mediului care sunt utilizate în activităţile de management strategic.

Mediul intern al unei firme e alcătuit din variabilele care sunt proprii în cadrul firmei şi nu sunt în mod uzual sub controlul pe termen scurt al activităţii manageriale. Forma şi controlul acestor variabile în care se lucrează sunt date; ele includ structura, cultura organizaţională şi resursele firmei.

În proiectul nostru, ne vom ocupa de scanarea mediului de afaceri al Uniunii Europene pe toate componentele sale: mediul natural-geografic, demografic, cultural, economic, tehnologic, politic, legislativ.

Problema capătă un caracter crescut de complexitate, de risc şi incertitudine, întrucât nu avem de a face cu un mediu cunoscut, familiar, din spaţiul naţional, ci cu un mediu internaţional, în care se manifestă şi alţi factori decât cei din mediu naţional propriu firmei, mai greu detectabili şi controlabili.

Astfel, mediul reprezintă totalitatea condiţiilor, complexul teritorial, rezultat al unei sinteze lentem şi anevoioase în care se îmbină elementele de relief, strucutră geologică şi sursele de subsol, apele şi condiţiile de climă, solul, vegetaţia şi fauna, toate la un loc constituind cadrul natural de desfăşurare a vieţii culturale şi spirituale a unei comunităţi umane.

Pe fondul structural al elementelor de mai sus se constituie mediul social, dat de ansamblul elementelor şi structurilor economice, politice, culturale, religioase, care formează elementele de suprastructură necesare desfăşurării activităţiilor membrilor unei comunităţi umane concret determinate pe o anumită treaptă a dezvoltării ei istorice, elemente care la rândul lor sunt permanent schimbate, modelate de aspiraţiilr şi interesele colectivităţii umane şi de a celor care exercită puterea.

2. FORMAREA UNIUNII EUROPENE

Figura .1. Evoluţia formării în timp a Uniunii Europene

Uniunea Europeană (UE) este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări.

Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a început în anul 1951, între şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După cincizeci de ani şi cinci valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 2007: Bulgaria şi Romania), Uniunea Europeană are astăzi 27 de state membre.

Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerentă, având drept suport solidaritatea.

Principalele obiective

Principalele obiective sunt: - promovarea progresului economic şi social (piaţa unică a fost instituită în 1993, iar moneda unică a fost lansată în 1999);

- să afirme identitatea Uniunii Europene pe scena internaţională (prin ajutor umanitar pentru ţările nemembre, o politică externă şi de securitate comună, implicare în rezolvarea crizelor internaţionale, poziţii comune în cadrul organizaţiilor internaţionale);

- să instituie cetăţenia europeană (care nu înlocuieşte cetăţenia naţională dar o completează, conferind un număr de drepturi civile şi politice cetăţenilor europeni);

- să dezvolte o zonă de libertate, securitate şi justiţie (legată de funcţionarea pieţei interne şi în particular de libera circulaţie a persoanelor);

- să existe şi să se consolideze în baza dreptului comunitar (corpul legislaţiei adoptate de către instituţiile europene, împreună cu tratatele fondatoare);

Preview document

Mediul Cultural - Pagina 1
Mediul Cultural - Pagina 2
Mediul Cultural - Pagina 3
Mediul Cultural - Pagina 4
Mediul Cultural - Pagina 5
Mediul Cultural - Pagina 6
Mediul Cultural - Pagina 7
Mediul Cultural - Pagina 8
Mediul Cultural - Pagina 9
Mediul Cultural - Pagina 10
Mediul Cultural - Pagina 11
Mediul Cultural - Pagina 12
Mediul Cultural - Pagina 13
Mediul Cultural - Pagina 14
Mediul Cultural - Pagina 15
Mediul Cultural - Pagina 16
Mediul Cultural - Pagina 17
Mediul Cultural - Pagina 18
Mediul Cultural - Pagina 19
Mediul Cultural - Pagina 20
Mediul Cultural - Pagina 21
Mediul Cultural - Pagina 22
Mediul Cultural - Pagina 23
Mediul Cultural - Pagina 24
Mediul Cultural - Pagina 25
Mediul Cultural - Pagina 26
Mediul Cultural - Pagina 27
Mediul Cultural - Pagina 28
Mediul Cultural - Pagina 29
Mediul Cultural - Pagina 30
Mediul Cultural - Pagina 31
Mediul Cultural - Pagina 32
Mediul Cultural - Pagina 33
Mediul Cultural - Pagina 34
Mediul Cultural - Pagina 35
Mediul Cultural - Pagina 36
Mediul Cultural - Pagina 37
Mediul Cultural - Pagina 38
Mediul Cultural - Pagina 39
Mediul Cultural - Pagina 40
Mediul Cultural - Pagina 41
Mediul Cultural - Pagina 42
Mediul Cultural - Pagina 43
Mediul Cultural - Pagina 44
Mediul Cultural - Pagina 45
Mediul Cultural - Pagina 46
Mediul Cultural - Pagina 47
Mediul Cultural - Pagina 48
Mediul Cultural - Pagina 49
Mediul Cultural - Pagina 50
Mediul Cultural - Pagina 51
Mediul Cultural - Pagina 52
Mediul Cultural - Pagina 53
Mediul Cultural - Pagina 54
Mediul Cultural - Pagina 55
Mediul Cultural - Pagina 56
Mediul Cultural - Pagina 57
Mediul Cultural - Pagina 58
Mediul Cultural - Pagina 59
Mediul Cultural - Pagina 60
Mediul Cultural - Pagina 61
Mediul Cultural - Pagina 62
Mediul Cultural - Pagina 63
Mediul Cultural - Pagina 64
Mediul Cultural - Pagina 65
Mediul Cultural - Pagina 66
Mediul Cultural - Pagina 67
Mediul Cultural - Pagina 68
Mediul Cultural - Pagina 69
Mediul Cultural - Pagina 70
Mediul Cultural - Pagina 71
Mediul Cultural - Pagina 72
Mediul Cultural - Pagina 73
Mediul Cultural - Pagina 74
Mediul Cultural - Pagina 75
Mediul Cultural - Pagina 76
Mediul Cultural - Pagina 77
Mediul Cultural - Pagina 78
Mediul Cultural - Pagina 79
Mediul Cultural - Pagina 80
Mediul Cultural - Pagina 81
Mediul Cultural - Pagina 82
Mediul Cultural - Pagina 83
Mediul Cultural - Pagina 84
Mediul Cultural - Pagina 85
Mediul Cultural - Pagina 86
Mediul Cultural - Pagina 87
Mediul Cultural - Pagina 88
Mediul Cultural - Pagina 89
Mediul Cultural - Pagina 90
Mediul Cultural - Pagina 91
Mediul Cultural - Pagina 92
Mediul Cultural - Pagina 93
Mediul Cultural - Pagina 94
Mediul Cultural - Pagina 95
Mediul Cultural - Pagina 96
Mediul Cultural - Pagina 97
Mediul Cultural - Pagina 98
Mediul Cultural - Pagina 99
Mediul Cultural - Pagina 100
Mediul Cultural - Pagina 101
Mediul Cultural - Pagina 102
Mediul Cultural - Pagina 103
Mediul Cultural - Pagina 104
Mediul Cultural - Pagina 105
Mediul Cultural - Pagina 106
Mediul Cultural - Pagina 107
Mediul Cultural - Pagina 108
Mediul Cultural - Pagina 109
Mediul Cultural - Pagina 110
Mediul Cultural - Pagina 111
Mediul Cultural - Pagina 112
Mediul Cultural - Pagina 113
Mediul Cultural - Pagina 114
Mediul Cultural - Pagina 115
Mediul Cultural - Pagina 116
Mediul Cultural - Pagina 117
Mediul Cultural - Pagina 118
Mediul Cultural - Pagina 119
Mediul Cultural - Pagina 120
Mediul Cultural - Pagina 121
Mediul Cultural - Pagina 122
Mediul Cultural - Pagina 123
Mediul Cultural - Pagina 124
Mediul Cultural - Pagina 125
Mediul Cultural - Pagina 126
Mediul Cultural - Pagina 127
Mediul Cultural - Pagina 128
Mediul Cultural - Pagina 129
Mediul Cultural - Pagina 130
Mediul Cultural - Pagina 131
Mediul Cultural - Pagina 132
Mediul Cultural - Pagina 133
Mediul Cultural - Pagina 134
Mediul Cultural - Pagina 135
Mediul Cultural - Pagina 136
Mediul Cultural - Pagina 137
Mediul Cultural - Pagina 138
Mediul Cultural - Pagina 139
Mediul Cultural - Pagina 140
Mediul Cultural - Pagina 141
Mediul Cultural - Pagina 142
Mediul Cultural - Pagina 143
Mediul Cultural - Pagina 144
Mediul Cultural - Pagina 145
Mediul Cultural - Pagina 146
Mediul Cultural - Pagina 147
Mediul Cultural - Pagina 148
Mediul Cultural - Pagina 149
Mediul Cultural - Pagina 150
Mediul Cultural - Pagina 151
Mediul Cultural - Pagina 152
Mediul Cultural - Pagina 153
Mediul Cultural - Pagina 154
Mediul Cultural - Pagina 155
Mediul Cultural - Pagina 156
Mediul Cultural - Pagina 157
Mediul Cultural - Pagina 158
Mediul Cultural - Pagina 159
Mediul Cultural - Pagina 160
Mediul Cultural - Pagina 161
Mediul Cultural - Pagina 162
Mediul Cultural - Pagina 163
Mediul Cultural - Pagina 164
Mediul Cultural - Pagina 165
Mediul Cultural - Pagina 166
Mediul Cultural - Pagina 167
Mediul Cultural - Pagina 168
Mediul Cultural - Pagina 169
Mediul Cultural - Pagina 170
Mediul Cultural - Pagina 171
Mediul Cultural - Pagina 172
Mediul Cultural - Pagina 173
Mediul Cultural - Pagina 174
Mediul Cultural - Pagina 175
Mediul Cultural - Pagina 176
Mediul Cultural - Pagina 177
Mediul Cultural - Pagina 178
Mediul Cultural - Pagina 179
Mediul Cultural - Pagina 180
Mediul Cultural - Pagina 181
Mediul Cultural - Pagina 182
Mediul Cultural - Pagina 183
Mediul Cultural - Pagina 184
Mediul Cultural - Pagina 185
Mediul Cultural - Pagina 186
Mediul Cultural - Pagina 187
Mediul Cultural - Pagina 188
Mediul Cultural - Pagina 189
Mediul Cultural - Pagina 190
Mediul Cultural - Pagina 191
Mediul Cultural - Pagina 192
Mediul Cultural - Pagina 193
Mediul Cultural - Pagina 194
Mediul Cultural - Pagina 195
Mediul Cultural - Pagina 196
Mediul Cultural - Pagina 197
Mediul Cultural - Pagina 198
Mediul Cultural - Pagina 199
Mediul Cultural - Pagina 200
Mediul Cultural - Pagina 201
Mediul Cultural - Pagina 202
Mediul Cultural - Pagina 203
Mediul Cultural - Pagina 204
Mediul Cultural - Pagina 205
Mediul Cultural - Pagina 206
Mediul Cultural - Pagina 207
Mediul Cultural - Pagina 208
Mediul Cultural - Pagina 209
Mediul Cultural - Pagina 210
Mediul Cultural - Pagina 211
Mediul Cultural - Pagina 212
Mediul Cultural - Pagina 213
Mediul Cultural - Pagina 214
Mediul Cultural - Pagina 215
Mediul Cultural - Pagina 216
Mediul Cultural - Pagina 217
Mediul Cultural - Pagina 218
Mediul Cultural - Pagina 219
Mediul Cultural - Pagina 220
Mediul Cultural - Pagina 221
Mediul Cultural - Pagina 222
Mediul Cultural - Pagina 223
Mediul Cultural - Pagina 224
Mediul Cultural - Pagina 225
Mediul Cultural - Pagina 226
Mediul Cultural - Pagina 227
Mediul Cultural - Pagina 228
Mediul Cultural - Pagina 229
Mediul Cultural - Pagina 230
Mediul Cultural - Pagina 231
Mediul Cultural - Pagina 232
Mediul Cultural - Pagina 233
Mediul Cultural - Pagina 234
Mediul Cultural - Pagina 235
Mediul Cultural - Pagina 236
Mediul Cultural - Pagina 237
Mediul Cultural - Pagina 238
Mediul Cultural - Pagina 239
Mediul Cultural - Pagina 240
Mediul Cultural - Pagina 241
Mediul Cultural - Pagina 242
Mediul Cultural - Pagina 243
Mediul Cultural - Pagina 244
Mediul Cultural - Pagina 245
Mediul Cultural - Pagina 246
Mediul Cultural - Pagina 247
Mediul Cultural - Pagina 248
Mediul Cultural - Pagina 249
Mediul Cultural - Pagina 250
Mediul Cultural - Pagina 251
Mediul Cultural - Pagina 252
Mediul Cultural - Pagina 253
Mediul Cultural - Pagina 254
Mediul Cultural - Pagina 255
Mediul Cultural - Pagina 256
Mediul Cultural - Pagina 257
Mediul Cultural - Pagina 258
Mediul Cultural - Pagina 259
Mediul Cultural - Pagina 260
Mediul Cultural - Pagina 261
Mediul Cultural - Pagina 262
Mediul Cultural - Pagina 263
Mediul Cultural - Pagina 264
Mediul Cultural - Pagina 265
Mediul Cultural - Pagina 266
Mediul Cultural - Pagina 267
Mediul Cultural - Pagina 268
Mediul Cultural - Pagina 269
Mediul Cultural - Pagina 270
Mediul Cultural - Pagina 271
Mediul Cultural - Pagina 272
Mediul Cultural - Pagina 273
Mediul Cultural - Pagina 274
Mediul Cultural - Pagina 275
Mediul Cultural - Pagina 276
Mediul Cultural - Pagina 277
Mediul Cultural - Pagina 278
Mediul Cultural - Pagina 279
Mediul Cultural - Pagina 280
Mediul Cultural - Pagina 281
Mediul Cultural - Pagina 282
Mediul Cultural - Pagina 283
Mediul Cultural - Pagina 284
Mediul Cultural - Pagina 285
Mediul Cultural - Pagina 286
Mediul Cultural - Pagina 287
Mediul Cultural - Pagina 288
Mediul Cultural - Pagina 289
Mediul Cultural - Pagina 290
Mediul Cultural - Pagina 291
Mediul Cultural - Pagina 292
Mediul Cultural - Pagina 293
Mediul Cultural - Pagina 294
Mediul Cultural - Pagina 295
Mediul Cultural - Pagina 296
Mediul Cultural - Pagina 297
Mediul Cultural - Pagina 298
Mediul Cultural - Pagina 299
Mediul Cultural - Pagina 300
Mediul Cultural - Pagina 301
Mediul Cultural - Pagina 302
Mediul Cultural - Pagina 303
Mediul Cultural - Pagina 304

Conținut arhivă zip

  • Mediul Cultural.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Economic SC Automobile Dacia SA

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 1.1 Date generale S.C. Automobile DACIA S.A., societate pe actiuni, a fost...

Mediul de Afaceri si Relatiile Politico-Economice intre SUA si Germania

INTRODUCERE Am ales ca tema “Mediul de afaceri si Relatiile politico-economice intre SUA – GERMANIA” deoarece am considerat ca este un subiect de...

Agentia de Turism - Noi Concepte in Dezvoltarea Turismului Romanesc

INTRODUCERE Dezvoltarea turismului atât ca modalitate de petrecere într-un mod placut si instructiv a timpului liber, cât si ca activitati...

Interdependența formelor de turism - turism aerian, turism urban și turism cultural - studiu de caz - Paris

INTERDEPENDENTA FORMELOR DE TURISM : Turism aerian, turism urban si turism cultural - STUDIU DE CAZ: Paris – Fanţa constituie ţara cea mai mare...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Diagnosticul și Strategiile Firmei

CAPITOLUL 1 ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 1.1. Introducere în problematica...

Economia si Gestiunea Intreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Cultura Afacerilor - Sinteze

CAP 1. Cultura organizatiei 1.1. Definirea conceptului de cultura a organizatiei 1.2. Teorii asupra culturii organizatiei 1.3. Componentele...

Te-ar putea interesa și

Politici de Marketing ale Companiei Metro Cash&Carry Sibiu

Se spune ca e inutil sa opresti scurgerea timpului si ca cel mai bine este sa înveti sa mergi în aceeasi directie cu el. Succesul deplin nu este...

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Influența diversității culturale asupra strategiei și mixului de marketing

Sectiunea 1: Mediul socio-cultural Afacerile internationale au fost intotdeauna recunoscute ca o activitate care implica decizii de investitii sau...

Mediul cultural și influența culturii asupra afacerilor internaționale

INTRODUCERE Mi-am propus ca în această lucrare să fac o pledoarie argumentată în favoarea interdependenței structurale între climatul cultural și...

Plan Marketing - Muller Dairy România

Introducere Renumele internaţional al companiei de produse lactate Muller a avut un rol foarte important în promovarea pe piaţa românească. Acest...

Activitate de Marketing - SC XYZ SA

Argument Pe piaţa mondială actuală, consumatorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă uriaşă de produse din ce în ce mai diversificate....

Analiza Macromediului la Green Hills Chisinau

“Mediul functioneaza ca o lentila prin care consumatorul vede produsele.” Această analiză, ca prim pas în elaborarea strategiei reţelei de...

Mediul Cultural al Poloniei

INTRODUCERE Polonia nu ar trebui subestimată. Mai mare decât Italia sau Marea Britanie, suprafaţa sa este cât a Olandei, Belgiei, Danemarcei,...

Ai nevoie de altceva?