Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5200
Mărime: 41.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ioan Rus
UNIVERSITATEA ”DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREȘ DEPARTAMENTUL DE STUDII MASTERALE CONTROL, EXPERTIZĂ ȘI AUDIT

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Metode de calculație a costurilor 4

1.1. Definiția metodei de calculație a costurilor 4

1.2. Clasificarea medodelor de calculație a costurilor 4

1.3. Factorii care determină alegerea metodei de calculație a costurilor 6

Capitolul 2. Metoda de calculație a costurilor pe comenzi 8

2.1. Domenii de aplicare – particularități 8

2.2. Formarea comenzilor și lansarea lor în fabricație 9

2.3. Categorii de metode de calculație a costurilor pe comenzi 10

2.3.1. Metoda de calculație a costurilor pe comenzi – varianta cu semifabricate 11

Capitolul 3. Studiu de caz : metoda de calculație a costurilor pe comenzi : varianta cu semifabricate 15

Concluzii 23

Bibliografie 24

Extras din document

Introducere

Tema proiectului este intitulată „Metoda de calculație a costurilor pe comenzi : varianta cu semifabricate. Pentru a putea trata acest subiect, trebuie cunoscuți termenii esențiali ai lucrării, cum ar fi: metodă, cost, calculația costurilor și comandă, astfel:

Metodele de calculație a costurilor se referă la modul de organizare a repartizării cheltuielilor de producție, cu scopul de a determina costul pe produs.

Costul reprezintă acea parte a cheltuielilor materiale, de personal și alte cheltuieli care într-un fel sau altul, direct sau indirect concură la realizarea unui produs și se regăsesc în structura produsului respectiv. În costul unui produs se cuprind direct sau indirect cheltuieli generate de materii prime, salarii și contribuțiile aferente, energie, amortizări, cheltuieli efectuate de terți.

Calculația costurilor presupune ansamblul lucrărilor efectuate într-o formă organizată cu scopul de a obține informații privind costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, activităților sau altor obiecte de calculație.

Cunoscând acești termeni esențiali pentru dezvoltarea lucrării noastre, în cele ce urmează o să vorbim despre:

- metodele de calculație a costurilor: definiție, clasificare și factorii care conduc la alegerea unei metode în contabilitate;

- metoda de calculație a costurilor pe comenzi: domeniul de aplicare a acestei metode; formarea comenzilor, precum și lansarea lor în fabricație și despre varianta cu semifabricate;

- în final am realizat un studiu de caz cu referire la metoda de calculație a costurilor pe comenzi , varianta cu semifabricate.

Capitolul 1. Metode de calculație a costurilor

1.1. Definiția metodei de calculație a costurilor

Progresele realizate în perfecționarea producției au făcut să devină tot mai evidente aspectele tradiționalism și conservatorism ce se manifestă în domeniul calculației costurilor. Ca o reacție la aceasta s-a căutat perfecționarea continuă a procedeelor și tehnicilor de calculație prin formularea unor modele de calculare adecvate stadiului de perfecționare a tehnologiei producției. Astfel, au apărut o seamă de modele de calculare a costurilor, diferențiate între ele prin procedeele și tehnicile de calcul adoptate în cadrul fiecărui model, cunoscute în literatura de specialitate și în practica economică sub denumirea de metode de calculație .

Metoda de calculație a costurilor poate fi definită ca ansamblul de procedee și tehnici de calcul specifice utilizate într-o anumită succesiune pentru afectarea purtătorilor de costuri numai cu cheltuielile de producție ocazionate de obținerea sau de producerea acestora .

1.2. Clasificarea medodelor de calculație a costurilor

Cu ajutorul metodei sunt depășite aparențele imediate și sunt puse în lumină relațiile cu caracter de legități existente între fenomenele studiate. Astfel, a apărut necesitatea clasificării metodelor în funcție de anumite criterii de grupare. Cele mai frecvent întâlnite criterii de grupare sunt următoarele :

a. În funcție de apariția lor în timp și de formele lor evolutive, metodele de calculație a costurilor se pot încadra în două mari categorii, și anume:

• metode clasice de calculație, cum sunt: metoda globală, metoda pe faze și metoda pe comenzi;

• metode moderne (evoluate) de calculație a costurilor, și anume: metoda standard-cost, metoda direct-costing, metoda costurilor marginale, metoda PERT-cost, metoda T.H.M., metoda G.P., etc., fiecare din ele având diferite variante;

b. După legătura lor cu obiectul calculației se disting:

• metode de calculație pe purtători de costuri, cum sunt: metoda pe comenzi, metoda standard-cost, metoda T.H.M., metoda G.P., metoda PERT-cost, ș.a.;

Preview document

Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 1
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 2
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 3
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 4
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 5
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 6
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 7
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 8
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 9
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 10
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 11
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 12
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 13
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 14
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 15
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 16
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 17
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 18
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 19
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 20
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 21
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 22
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 23
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 24
Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Metoda de Calculatie a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate.doc

Alții au mai descărcat și

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Importanta Intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli la SC Romvelo SA Ludus

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE „ ROMVELO” S.A. LUDUŞ 1.1 CADRUL ORGANIZATORIC 1.1.1. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Costurile de Producție

CONSIDERAŢII TEORETICE Costul de producţie reprezintă : „Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea de bunuri sau servicii de către o...

Previziune Microeconomica Riscul si Incertitudinea

1.1. Notiunea de problema. Elemente de logica a problemelor economice În general, prin “problema” se întelege o dificultate care, neputând fi...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Planificare și Prognoza

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE Obiectivele capitolului: - Înţelegerea sensului şi rolului previziunii...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Corelația cost-rentabilitate la SC Confort SA

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE COSTURILOR Problematica costurilor apare - dată cu introducerea contabilităţii în partidă dublă,...

Managementul Costurilor Metodelor de Tip Total - Avantaje și Limite

CAPITOLUL 1 BAZELE MANAGEMENTULUI COSTURILOR 1.1. Definiţia managementului costurilor Întrucât noţiunea de management al costurilor cunoaşte o...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Contabilitatea de Gestiunea a Societatii AEROSTAR SA Bacau

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Costul Contabil Versus Costul Economic

INTRODUCERE Problemele privind contabilitatea consumurilor şi calculaţia costurilor într-o astfel de ramură importantă, cum este cea a...

Proiect Propunere de Politica Publica in Domeniul Industriei Textile

Analiza mediului industriei textile-confectii si imbracaminte Industria de textile-confectii si imbracaminte este o ramura importanta a economiei...

Ai nevoie de altceva?