Metode de calculație a costurilor

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4033
Mărime: 43.70KB (arhivat)
Publicat de: Andreea D.
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nu conteaza numele profesorului

Cuprins

 1. I. Caracteristici generale
 2. II. Metode clasice de contabilitate de gestiune și calculație a costurilor complete
 3. 2.1 Metoda globală
 4. 2.2 Metoda pe faze
 5. 2.3 Metoda pe comenzi
 6. 2.4 Metoda standard-cost
 7. 2.5 Metoda tarif-oră-mașină (T.H.M.)
 8. 2.6 Metoda Georges Perrin (G.P.)
 9. III. Avantajele si dezavantajele metodelor clasice și moderne de contabilitate de gestiune
 10. 3.1 Avantajele/ dezavantajele metodei pe faze
 11. 3.2 Avantajele/dezavantajele metodei pe comenzi
 12. 3.3 Avantajele/dezavantajele metodei standard-cost
 13. 3.4 Avantajele/dezavantajele metodei T.H.M.
 14. 3.5 Avantajele/dezavantajele metodei Georges Perrin

Extras din proiect

I. Caracteristici generale

Doctrina și practica calculației costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea costurilor este subordonata, influenței generată de modul de organizare al producției, de specificul activității, particularitățile procesului tehnologic. Unii specialiști apreciază că “sub influența acestor factori sistemul informațional al costurilor se poate organiza după mai multe metode, variante și forme de organizare”, printre care se enumără:

- metoda globală;

- metoda pe faze;

- metoda pe comenzi.

Cele trei metode de calculație a costurilor sunt numite metode clasice și fac parte din categoria metodelor absorbante și în consecință, au caracteristic faptul că prin intermediul lor se calculează la nivel de purtător de costuri, costul total, luând în calcul atât cheltuielile directe, cât și cheltuielile indirecte, respectiv, pe articole de calculație sau pe elemente primare de cheltuieli. Pe aceasta se bazează conceptul de cost complet.

O altă particularitate a acestor metode este dată de faptul că ele necesită efectuarea a două rânduri de calculații privind costul producției. Un prim rând de calculații este acela care precede desfășurarea procesului de producție și are ca scop determinarea costului antecalculat al producției, concretizându-se în bugetul costurilor și cel de al doilea rând de calculații care se efectuează după terminarea procesului de producție, pe baza datelor înregistrate în contabilitatea de gestiune. Elaborarea celor două rânduri de calculație permit la sfârșitul fiecărei perioade de gestiune compararea costurilor antecalculate cu cele efective, stabilindu-se în acest mod abaterile.

Alături de cele trei metode clasice de calculație a costurilor amintite, conceptul costului complet este reprezentat și printr-o serie de metode moderne:

- standard - cost;

- T.H.M. (tarif - oră - mașină);

- G.P. (Georges Perrin).

Spre deosebire de metodele clasice de calculație a costurilor care urmăresc determinarea numai a unui cost efectiv, metodele moderne permit pe lângă stabilirea unui cost antecalculat față de care costul efectiv se poate raporta și efectuarea controlului, analizei și influențării costurilor pe parcursul desfășurării procesului de producție.

Pe lângă aceste caracteristici de ordin general, fiecare dintre metodele clasice ori moderne bazate pe conceptul costului complet prezintă și o serie de aspecte particulare a căror lămurire necesită o analiză separată a lor.

Preview document

Metode de calculație a costurilor - Pagina 1
Metode de calculație a costurilor - Pagina 2
Metode de calculație a costurilor - Pagina 3
Metode de calculație a costurilor - Pagina 4
Metode de calculație a costurilor - Pagina 5
Metode de calculație a costurilor - Pagina 6
Metode de calculație a costurilor - Pagina 7
Metode de calculație a costurilor - Pagina 8
Metode de calculație a costurilor - Pagina 9
Metode de calculație a costurilor - Pagina 10
Metode de calculație a costurilor - Pagina 11
Metode de calculație a costurilor - Pagina 12
Metode de calculație a costurilor - Pagina 13
Metode de calculație a costurilor - Pagina 14
Metode de calculație a costurilor - Pagina 15
Metode de calculație a costurilor - Pagina 16
Metode de calculație a costurilor - Pagina 17
Metode de calculație a costurilor - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Metode de calculatie a costurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Proiectarea unui Sistem Informatic

1.Prezentarea sistemului economic 1.1 Prezentare generala SC.ORIGAMI.SRL Denumire firma: SC.ORIGAMI.SRL Obiectul de activitate: Confectionarea...

Costuri și beneficii ale integrării româniei în UE

Calitatea de membru al UE va avea asupra României un impact major pe dimensiunile economică, politică şi socială. Cele mai importante vor fi...

Metoda de Calculație a Costurilor pe Faze în Varianta fără Semifabricate

INTRODUCERE. NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI CADRUL DE ABORDARE Dezvoltarea economiei de piaţă, a marketingului şi managmentului, calculatorul,...

Costuri și beneficii ale integrării României în UE

Cap. 1. Poziţia României în Uniunea Europeană înainte de integrare Noţiunea de integrare provine din latinescul integro, integrare respectiv...

Te-ar putea interesa și

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Metode de calculație a costurilor la SC Motz East SRL

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc metodele de calculatie a costurilor precum şi analiza indicatorilor...

Metoda de calculație a costurilor pe culturi și categorii de animale

Lucrarea este axata pe exemplul a doua ferme de productie din cadrul unei societati agricole. Pentru evitarea înregistrarilor cu caracter de...

Studiu de caz privind metoda de calculație a costurilor pe comenzi la SC Delta SA

Spre exemplificare s-a ales firma DELTA SA care are ca obiect de activitate producţia de mobilier de birou. Intreprinderea este strucţurata în doua...

Metode de calculație a costurilor prin metoda ABC

Metoda ABC (Activity Based Costing) stabileşte costul produsului pe baza activităţilor ce se desfăşoară pentru fabricarea sa, oferind avantajul...

Metode de calculație a costurilor - metode de conducere prin costuri

Continua globalizare a pieţelor şi schimbările tehnologice rapide în domeniul producţiei au creat o competiţie acerbă pretutindeni în lume. Pentru...

Metoda de Calculație a Costurilor pe Comenzi Varianta cu Semifabricate

Introducere Tema proiectului este intitulată „Metoda de calculație a costurilor pe comenzi : varianta cu semifabricate. Pentru a putea trata acest...

Metode de calculație a costurilor - studiu privind utilizarea metodei ABC

Introducere Progresele realizate în perfecţionarea producţiei au făcut să devină tot mai evidente aspectele de tradiţionalism şi conservatorism...

Ai nevoie de altceva?