Metode de Finantare a Deficitului Bugetar in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode de Finantare a Deficitului Bugetar in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Rezumat. În condiţiile actuale de desfăşurare a activităţii economice, în care nevoia de resurse financiare este mai mare decât fondurile existente, elaborarea bugetelor la orice nivel constituie una din problemele primordiale, în special în ceea ce priveşte respectarea principiului echilibrului bugetar.

Abordările cu privire la dimensionarea deficitelor bugetare, la mijloacele de finanţare şi în special la dimensionarea datoriei publice capătă o serie de nuanţe de specificitate în cazul diferitelor economii.

În contextul deficitului bugetar, acesta se află în creștere și necesitatea de a restabili creșterea economică, fără a compromite stabilitatea financiară și sustenabilitatea fiscală pe termen lung, guvernele ar trebui să întreprindă măsuri severe care să se axeze în principal asupra cheltuielilor dar și asupra veniturilor.

Această lucrare are scopul de a prezenta care sunt intervențiile guvernamentale în economie, și efectele sale bazându-se pe o anchetă asupra unor constatări din literatura de specialitate și o evaluare succinta a situației în care se află România. În prezent, cunoaşterea deficitului bugetar şi preocuparea pentru diminuarea lui continuă, sunt de o mare însemnătate, cu atât mai mult cu cât România se confruntă cu mari dificultăţi în evoluţia economiei.

Cuvinte-cheie: deficit, buget, finanțare, venituri, cheltuieli.

Clasificare JEL: H62

Clasificare REL: 8Z, 13Z

1. Introducere

Deficitul bugetar a devenit un fenomen caracteristic al lumii contemporane. Un deficit bugetar mare poate provoca o creștere a ratei inflației, dificultăți la achitarea datoriilor externe, o criză voluntară dar și alte fenomene nedorite ce influențează negativ procesul de stabilizare macroeconomică și respectiv progresul economic.

Sarcinile principale ale României în condițiile economice actuale cuprind efectuarea unor schimbări de structură, stabilirea echilibrului bugetar și creșterea economică.

Problema deficitului bugetar vizează nu doar aspectele politice, dar și cele sociale, precum redistribuirea echitabilă a bunurilor sociale și a distribuirii resursele între generații. Instrumentul în care își găsesc reflectarea toate resursele financiare publice și cheltuielile publice îl constituie bugetul general consolidat. Acesta cuprinde ansamblul bugetelor care reflectă fluxurile de venituri și cheltuieli ale sectorului public.

În România, în cadrul deosebit de complex în care se desfăşoară activitatea economică, în încercarea de evidenţiere a locului deţinut de deficitul bugetar, un rol deosebit este atribuit determinării ponderii deficitului financiar public în cadrul cheltuielilor şi veniturilor bugetului general consolidat.

Bugetul general consolidat este un instrument al politicii fiscal-bugetare prin care sunt corelate nu numai veniturile şi cheltuielile bugetului de stat (bugetul central şi bugetele locale), ci şi legăturile acestora, îndeosebi deficitul bugetar, cu soldul deficitar al contului curent al balanţei de plăţi, cu decalajul dintre investiţii şi economisire.

2. Surse și modalități de finanțare a deficitului bugetar în România

Influenţele pe care le provoacă majorarea deficitelor bugetare pot fi sintetizate şi grupate, pentru o mai bună înţelegere a fenomenului, în două mari categorii: influenţe de natură economică şi influenţe de natură psihologică.

Influenţele psihologice conjugate cu cele economice acţionează direct asupra pieţelor financiare, conducând la căderea valorilor pe pieţele de capital şi la deprecieri, uneori bruşte ale monedelor naţionale. Deşi o anumită depreciere a cursurilor de schimb este adeseori o metodă utilizată în echilibrarea balanţelor comerciale, o amplificare necontrolată a deficitelor bugetare poate conduce uneori la deprecieri monetare. Acestea, peste un anumit nivel, neutralizează avantajele obţinute în plan extern prin agravarea puternică a dezechilibrelor interne, în special prin accentuarea presiunilor inflaţioniste în economie.

Referitor la influenţele de natură economică, putem spune că acestea acţionează puternic şi în sensuri strict determinate de modalităţile folosite în vederea acoperii deficitului bugetar. Modalităţile utilizate se supun unei analize, prin influenţa directă sau indirectă pe care o generează asupra mecanismelor economice şi a stabilităţii economice. Problema finanţării deficitului bugetar, a alegerii unei modalităţi optime de finanţare face obiectul a numeroase dezbateri în rândul economiştilor. În acest sens, în literatura de specialitate întâlnim următoarele modalităţi de finanţare a deficitelor: finanţarea prin creşterea fiscalităţii, finanţarea prin reducerea cheltuielilor bugetare, finanţarea prin emisiune monetară şi finanţarea prin datorie publică.