Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19410
Mărime: 150.05KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arpad Szarca

Cuprins

Cap.I Decizia : concept, definiţie .3

I.1 Necesitatea deciziei.3

I.2 Condiţii de luare a deciziei.3

I.3 Fazele deciziei şi procesul decizional.4

I.4 Formularea generalǎ a problemelor decizionale.7

I.5 Principiile logicii decizionale.8

I.6 Concepte de valoare,preferinţǎ, utilitate.9

Cap.II Investiţiile şi eficienţa acestora.14

1. Investiţiile.14

1.1 Investiţiile – factor al creşterii economice.14

1.2 Conceptul de investiţie.Clasificarea investiţiilor.17

1.3 Sursele de finanţare a investiţiilor.21

2. Eficienţa investiţiilor.26

2.1 Conceptul de eficienţǎ economicǎ.26

2.2 Eficienţa economicǎ a investiţiilor.27

2.3 Sistemul de indicatori ai eficienţei economice a investiţiilor.29

Cap.III Metode de decizie în sectorul public.33

III.1 Dezvoltarea sectorului public.Servicii publice.33

III.2 Proiecte de investiţie în sectorul public.37

III.3 Finanţarea investiţiilor în sectorul public.39

III.4 Metode şi tehnici de luare a deciziei de investiţii.44

Cap.IV Aplicaţie.50

1.Decizii de investiţii în regiunea nord-est a ţǎrii.50

BIBLIOGRAFIE.71

Extras din document

CAP. I. DECIZIA : CONCEPT, DEFINIŢIE

I.1. NECESITATEA DECIZIEI

A decide inseamnǎ a lua o poziţie în favoarea unui punct de vedere cu privire la un subiect sau o problemǎ şi a alege pe cel mai bun, optim momentului , din mai multe posibilitǎţi analizate, pentru atingerea unui scop, sau realizarea unor probleme.

Decizia este subordonatǎ scopului sau obiectivului propus.

Indiferent cum este luatǎ decizia, ea este o necesitate obiectivǎ a vieţii în cadrul mediului.Transpusǎ la nivel managerial ea este rezultatul procesului de gândire al managerului care a trasat-o.

Decizia este sarcina comunǎ tuturor funcţiilor manageriale şi se dezvoltǎ în sistem piramidal pe nivele de management şi funcţiile acestuia.Aceasta înseamnǎ :

• Decizia luatǎ la nivel superior este urmatǎ de decizii la celelalte nivele pentru realizarea ei, cu alte cuvinte o decizie luatǎ devine scop sau obiect pentru altele care o urmeazǎ;

• Decizia luatǎ la nivelul funcţiei de previziune se realizeazǎ printr-o seamǎ de decizii luate la nivelul realizǎrii-coordonǎrii, etc.Se poate spune cǎ o decizie implicǎ un volum decizional ulterior şi o sumǎ de acţiuni pentru materializarea ei, astfel spus înseamnǎ o sumǎ de acţiuni, eforturi mentale şi fizice care se realizeazǎ cu consum energetic.

I.2. CONDIŢII DE LUARE A DECIZIILOR

Indiferent de nivelul sau de tipul deciziei, se poate afirma cǎ aceasta se poate lua în trei situaţii :

- certitudine;

- incertitudine;

- risc;

Decizii certe , sau în corelaţie de certitudine, avem atunci când variabilele implicate în rezolvarea problemelor sunt :

- controlabile si bune;

- cunoscute ca evoluţie în timp;

- posibilitatea realizǎrii lor cu un grad de probabilitate;

Aceste decizii implicǎ atingerea maximǎ a obiectivelor şi realizarea lor.In principiu se recomandǎ ca acţiunea sǎ fie urmarea unor decizii certe.

Decizii incerte sau în condiţii de incertitudine sunt acelea în care :

- variabilele sunt puţin cunoscute si puţin controlabile;

- evoluţia în timp nu se poate aproxima (într-o mǎsurǎ mai mare sau mai micǎ);

- nu avem informaţii privind realizarea stǎrilor naturii;

- probabilitatea producerii alternativelor nu se cunoaşte, cu alte cuvinte rezultǎ cǎ se cunosc datele posibile în urma deciziei, sau se cunosc reacţiile la decizia datǎ, dar nu se cunosc datele iniţiale;

In modelarea deciziei în condiţii de incertitudine s-au realizat criterii de adaptare, dar toate nu dovedesc decât caracterul puternic subiectiv al acestora.

Decizii de risc sau decizii luate în condiţii de risc, adicǎ :

- variabilele din problema ce se rezolvǎ sunt controlabile;

- evoluţia variabilelor este greu de anticipat;

- probabilitatea realizǎrii obiectivelor este dificilǎ;

- mai multe din stǎrile naturii au probabilitatea de realizare subunitarǎ;

Cu alte cuvinte, nu se cunosc efectele alternativelor dar se pot anticipa rezultatele si distribuţia acestora dupǎ expresia “dacǎ-atunci”.Pregǎtirea de multe variante de risc momentane conduce la decizii rapide în viitor.

I.3. FAZELE DECIZIEI ŞI PROCESUL DECIZIONAL

A. De multe ori, decizii foarte bune se pierd datoritǎ aplicǎrii de cǎtre resurse umane necalificate sau cu deficienţe socio-morale.Aceastǎ realitate, mai ales în cadrul firmelor mici şi mijlocii trebuie avutǎ în vedere la luarea deciziilor, ca ele sǎ fie adaptate celor care le executǎ.Pentru aceasta, decizia, pe masurǎ ce se apropie de nivelul de execuţie trebuie sǎ fie simplǎ, clarǎ (sǎ nu contrazicǎ altele precedente), completǎ şi mai ales pe înţelesul executantului şi cu acordarea timpului de înţelegere a ei de cǎtre cei care o îndeplinesc.

Preview document

Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 1
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 2
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 3
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 4
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 5
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 6
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 7
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 8
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 9
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 10
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 11
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 12
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 13
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 14
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 15
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 16
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 17
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 18
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 19
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 20
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 21
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 22
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 23
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 24
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 25
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 26
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 27
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 28
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 29
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 30
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 31
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 32
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 33
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 34
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 35
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 36
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 37
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 38
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 39
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 40
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 41
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 42
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 43
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 44
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 45
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 46
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 47
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 48
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 49
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 50
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 51
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 52
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 53
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 54
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 55
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 56
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 57
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 58
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 59
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 60
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 61
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 62
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 63
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 64
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 65
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 66
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 67
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 68
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 69
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 70
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 71
Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici Decizitionale in Alegerea Proiectelor de Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Fluxurilor de Investitii Straine Directe in Franta

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Raționalizarea sistemului decizional în cadrul Mileștii Mici

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Studierea procesului luării deciziei a devenit deosebit de actuală pentru managementul...

Influenta Relatiilor Informale Asupra Performantei in Organizatii

Introducere In contextul economic actual, a fi performant este o calitate absolut necesara pentru a rezista in mediul competitiv, accentuat de...

Facilități și Restricții Naționale privind Localizarea și Delocalizarea unor Filiale ale Companiilor Multinaționale

Introducere Contextul actual marcat de intensificarea interacţiunilor între naţiuni, cu implicaţii directe asupra creşterii concurenţei, a...

Strategii Manageriale in Conditii de Incertitudine

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Sisteme, Metode și Tehnici de Management - SC UM Sadu SA

CAPITOLUL I SISTEME, METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME SI METODE GENERALE DE MANAGEMENT Sistemul de management reprezinta un ansamblu de...

Investitiile si Dezvoltarea Intreprinderii McDonald's

INTRODUCERE Prin investitie se intelege utilizarea veniturilor in scopul formarii capitalului..Din aceasta perspectiva investitia este una dintre...

Analiza Swot la SC Betty Ice SRL

Societatea are deschise următoarele puncte de lucru: Mediaş, Constanţa, Focşani, Oradea, Braşov, Suceava, Iaşi, Craiova, Timişoara, Baia Mare, Cluj...

Ai nevoie de altceva?