Modalitati de Finantare a Investitiilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Modalitati de Finantare a Investitiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 40 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bondoc Nicolae

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
I.1. Activitatea investiţională şi trasaturile ei în economia de piaţă pag 1
I.2.Eficienta investitiilor si comportamentul investitional pag 5
I.2.1 Eficienţa investiţiilor.Eforturi şi efecte investiţionale. Imperativul financiar pag 5
I.2.2 Criterii de apreciere şi factori de creştere a eficienţei investiţiilor pag 8
I.2.3 Principalele corelaţii macroeconomice şi influenţa lor asupra comportamentului investiţional pag 10
I.2.4 Principalii indicatori ai eficienţei investiţiilor la nivel macroeconomic pag 12
CAPITOLUL II
MODALITATI DE FINANTARE A INVESTITIILOR SI POLITICA FINANCIARA A AGENTILOR ECONOMICI
II.1 Sursele interne de finantare a investitiilor pag 15
II.2 Leasingul, o noua forma de finantare a investitiilor pag 17
II.3. Sursele externe de finanţare a investiţiilor pag 18
II.4 Resursele de finanţare a investiţiilor la nivelul unei întreprinderi pag 19
II.4.1. Crearea şi creşterea capitalului social pag 20
II.4.1.1 Crearea capitalului social pag 20
II.4.1.2 Creşterea capitalului social pag 21
II.4.2. Autofinanţarea pag 22
II.4.3.Imprumuturile pe termen mediu şi lung şi credit-bail pag 23
II.4.4. Mobilizarea temporară a unor resurse pe parcursul procesului investiţional pag 24
II.5 Promovarea investiţiilor străine directe si a investiţiilor de
Portofoliu pag 25
II.6. Finanţarea externă a investiţiilor pag 28
CAPITOLUL III
MODALITATI DE OBTINERE A UNUI CREDIT PE TERMEN SCURT
ANALIZA BONITĂŢII SOCIETĂŢII
S.C. GALFINBAND S.A pag 30

Extras din document

Capitolul I

I.1. Activitatea investiţională şi trăsăturile ei în economia de piaţă

Intr-o accepţiune foarte simplificată, dar esenţială, a investi înseamnă a pune banii să lucreze, cu speranţa că se vor obţine astfel mai mulţi bani.

Investiţiile sunt considerate cheltuieli sau plasamente de sume băneşti în diferite domenii economice şi extraeconomice, astfel că prin activităţile investitionale are loc transformarea a o serie de lichidităţi iniţiale în active reale sau financiare, cu scopul de a obţine anumite efecte economice sau extraeconomice într-o perioadă viitoare, în ideea ca efectele obţinute să acopere şi să justifice efortul depus iniţial.

O primă caracterizare a activităţii investitionale priveşte atât elemente de natură economică, dar şi juridică (conform lui P.Masse) şi cuprinde patru elemente obligatorii, esenţiale pentru identificarea unei investiţii, şi anume:

- subiectul investiţiei, reprezentat de cel care investeşte (persoana fizică sau juridică, publică sau privată, persoane individuale sau în asociere);

- obiectul investiţiei, reprezentat de activele reale sau financiare realizate în urma activităţii investitionale;

- efortul, care reprezintă costul sau cheltuiala certă, actuală, efort necesar pentru obţinerea obiectului investiţiei;

* efectele, care pot fi economico-financiare, valorice sau sociale, politice, ecologice etc., care se aşteaptă a se obţine în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.

Teoria economică actuală mai pune în evidenţă şi alte patru aspecte legate de definirea activităţii investiţiilor.

a) Investiţiile suni opusul consumului imediat, necesitând existenţa unor resurse obţinute pe seama unor procese anterioare de economisire şi acumulare şi realizate de investitorul respectiv sau de către alte persoane fizice şi juridice.

b) Relaţia învestiţii-timp arată că investiţiile sunt cheltuieli de sume băneşti la un moment iniţial pentru a se obţine efecte ulterioare, în timp.

c) Un al treilea aspect se referă la caracterul dual al investiţiilor, deoarece trebuie avute în vedere, simultan, două sensuri care se corelează permanent:

- sensul valoric, adică investiţia este o cheltuială bănească, reprezentând o resursă financiară avansată şi consu¬mată în prezent, pentru a obţine efecte viitoare;

- sensul fizic, adică investiţia este o activitate concretă, în care sunt angrenate mijloacele materiale şi tehnice, precum şi oamenii cu cunoştinţele lor manageriale, cu abilităţile şi interesele lor.

Necorelarea celor două aspecte face, practic, nerealizabilă o investiţie sau îi reduce drastic eficienţa, aşa cum s-a dovedit de multe ori în experienţa omenirii. Altfel spus, fie nu suni bani, chiar dacă există posibilităţi tehnice şi voinţă unanimă pentru un proiect de investiţie sau, invers, sunt bani, dar nu este posibilă realizarea unei investiţii din punct de vedere al procurării unor materiale sau dotări, din punct de vedere al calificării umane, al nivelului organizatoric sau chiar din motive de cultură, interese politice şi tradiţie locală.

d) în al patrulea rând. investiţiile sunt determinate în economia actuală de existenţa şi funcţionarea celor două pieţe:

- piaţa reală, pe care există active reale, realizate prin investiţii în active reale (investiţii directe); cele mai importante unt investiţiile economice din domeniu! economic (industrie, agricultură, construcţii, transport etc), deoarece ele sunt, în fapt, singurele creatoare de bogăţie reală, dar nu se poate ignora nici importanţa unor investiţii în active reale pentru domeniul social (protecţie socială, cultură, învăţământ, sănătate etc);

- piaţa financiară (sau fictiva), pe care există active financiare, obţinute prin plasamente sau investiţii financiare (investiţii de portofoliu); aceste investiţii se derulează aparent deasupra pieţei reale, prin intermediul unor titluri de valoare, contracte, opţiuni, diverse tranzacţii pe piaţa de capital, şi care, de fapt, realizează atragerea, plasarea şi fructificarea resursele economisite sau acumulate în economie reală, dar cu influenţe esenţiale asupra evoluţiilor din piaţa reală.

Activităţile investiţionale în economiile moderne se caracterizează prin trăsături clasice şi trăsături moderne, şi anume:

A. Trăsături clasice:

- sacrificarea unor resurse certe, prezente, în defavoarea consumului imediat;

- durata relativ mare între momentul efectuării cheltuielilor, momentul obţinerii de efecte şi momentul care reprezintă sfârşitul efectelor investiţionale;

- riscurile şi incertitudinea, care afectează, deopotrivă, eforturile şi efectele unui proiect de investiţii;

- ireversibilitatea totala sau parţiala a unei investiţii în curs de realizare sau deja finalizată, dacă s-a luat o decizie greşită, ceea ce conduce la pierderi totale sau parţiale.

B. Trăsături moderne

- investiţiile devin o alocare permanentă de capitaluri pentru achiziţia de active reale sau financiare, datorită dinamismului economic actual, fiind necesară crearea şi gestionarea unui portofoliu de investiţii;

Fisiere in arhiva (4):

  • Modalitati de Finantare a Investitiilor
    • bibliografie.doc
    • COPERTA.doc
    • modalitati de finantare a investitiilor.doc
    • studiu de caz.doc

Alte informatii

Universitatea din Pitesti FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI