Modalitați de Finanțare a Investițiilor

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 17233
Mărime: 135.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bondoc Nicolae
Universitatea din Pitesti FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

I.1. Activitatea investiţională şi trasaturile ei în economia de piaţă pag 1

I.2.Eficienta investitiilor si comportamentul investitional pag 5

I.2.1 Eficienţa investiţiilor.Eforturi şi efecte investiţionale. Imperativul financiar pag 5

I.2.2 Criterii de apreciere şi factori de creştere a eficienţei investiţiilor pag 8

I.2.3 Principalele corelaţii macroeconomice şi influenţa lor asupra comportamentului investiţional pag 10

I.2.4 Principalii indicatori ai eficienţei investiţiilor la nivel macroeconomic pag 12

CAPITOLUL II

MODALITATI DE FINANTARE A INVESTITIILOR SI POLITICA FINANCIARA A AGENTILOR ECONOMICI

II.1 Sursele interne de finantare a investitiilor pag 15

II.2 Leasingul, o noua forma de finantare a investitiilor pag 17

II.3. Sursele externe de finanţare a investiţiilor pag 18

II.4 Resursele de finanţare a investiţiilor la nivelul unei întreprinderi pag 19

II.4.1. Crearea şi creşterea capitalului social pag 20

II.4.1.1 Crearea capitalului social pag 20

II.4.1.2 Creşterea capitalului social pag 21

II.4.2. Autofinanţarea pag 22

II.4.3.Imprumuturile pe termen mediu şi lung şi credit-bail pag 23

II.4.4. Mobilizarea temporară a unor resurse pe parcursul procesului investiţional pag 24

II.5 Promovarea investiţiilor străine directe si a investiţiilor de

Portofoliu pag 25

II.6. Finanţarea externă a investiţiilor pag 28

CAPITOLUL III

MODALITATI DE OBTINERE A UNUI CREDIT PE TERMEN SCURT

ANALIZA BONITĂŢII SOCIETĂŢII

S.C. GALFINBAND S.A pag 30

Extras din document

Capitolul I

I.1. Activitatea investiţională şi trăsăturile ei în economia de piaţă

Intr-o accepţiune foarte simplificată, dar esenţială, a investi înseamnă a pune banii să lucreze, cu speranţa că se vor obţine astfel mai mulţi bani.

Investiţiile sunt considerate cheltuieli sau plasamente de sume băneşti în diferite domenii economice şi extraeconomice, astfel că prin activităţile investitionale are loc transformarea a o serie de lichidităţi iniţiale în active reale sau financiare, cu scopul de a obţine anumite efecte economice sau extraeconomice într-o perioadă viitoare, în ideea ca efectele obţinute să acopere şi să justifice efortul depus iniţial.

O primă caracterizare a activităţii investitionale priveşte atât elemente de natură economică, dar şi juridică (conform lui P.Masse) şi cuprinde patru elemente obligatorii, esenţiale pentru identificarea unei investiţii, şi anume:

- subiectul investiţiei, reprezentat de cel care investeşte (persoana fizică sau juridică, publică sau privată, persoane individuale sau în asociere);

- obiectul investiţiei, reprezentat de activele reale sau financiare realizate în urma activităţii investitionale;

- efortul, care reprezintă costul sau cheltuiala certă, actuală, efort necesar pentru obţinerea obiectului investiţiei;

* efectele, care pot fi economico-financiare, valorice sau sociale, politice, ecologice etc., care se aşteaptă a se obţine în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.

Teoria economică actuală mai pune în evidenţă şi alte patru aspecte legate de definirea activităţii investiţiilor.

a) Investiţiile suni opusul consumului imediat, necesitând existenţa unor resurse obţinute pe seama unor procese anterioare de economisire şi acumulare şi realizate de investitorul respectiv sau de către alte persoane fizice şi juridice.

b) Relaţia învestiţii-timp arată că investiţiile sunt cheltuieli de sume băneşti la un moment iniţial pentru a se obţine efecte ulterioare, în timp.

c) Un al treilea aspect se referă la caracterul dual al investiţiilor, deoarece trebuie avute în vedere, simultan, două sensuri care se corelează permanent:

- sensul valoric, adică investiţia este o cheltuială bănească, reprezentând o resursă financiară avansată şi consu¬mată în prezent, pentru a obţine efecte viitoare;

- sensul fizic, adică investiţia este o activitate concretă, în care sunt angrenate mijloacele materiale şi tehnice, precum şi oamenii cu cunoştinţele lor manageriale, cu abilităţile şi interesele lor.

Necorelarea celor două aspecte face, practic, nerealizabilă o investiţie sau îi reduce drastic eficienţa, aşa cum s-a dovedit de multe ori în experienţa omenirii. Altfel spus, fie nu suni bani, chiar dacă există posibilităţi tehnice şi voinţă unanimă pentru un proiect de investiţie sau, invers, sunt bani, dar nu este posibilă realizarea unei investiţii din punct de vedere al procurării unor materiale sau dotări, din punct de vedere al calificării umane, al nivelului organizatoric sau chiar din motive de cultură, interese politice şi tradiţie locală.

d) în al patrulea rând. investiţiile sunt determinate în economia actuală de existenţa şi funcţionarea celor două pieţe:

- piaţa reală, pe care există active reale, realizate prin investiţii în active reale (investiţii directe); cele mai importante unt investiţiile economice din domeniu! economic (industrie, agricultură, construcţii, transport etc), deoarece ele sunt, în fapt, singurele creatoare de bogăţie reală, dar nu se poate ignora nici importanţa unor investiţii în active reale pentru domeniul social (protecţie socială, cultură, învăţământ, sănătate etc);

- piaţa financiară (sau fictiva), pe care există active financiare, obţinute prin plasamente sau investiţii financiare (investiţii de portofoliu); aceste investiţii se derulează aparent deasupra pieţei reale, prin intermediul unor titluri de valoare, contracte, opţiuni, diverse tranzacţii pe piaţa de capital, şi care, de fapt, realizează atragerea, plasarea şi fructificarea resursele economisite sau acumulate în economie reală, dar cu influenţe esenţiale asupra evoluţiilor din piaţa reală.

Activităţile investiţionale în economiile moderne se caracterizează prin trăsături clasice şi trăsături moderne, şi anume:

A. Trăsături clasice:

- sacrificarea unor resurse certe, prezente, în defavoarea consumului imediat;

- durata relativ mare între momentul efectuării cheltuielilor, momentul obţinerii de efecte şi momentul care reprezintă sfârşitul efectelor investiţionale;

- riscurile şi incertitudinea, care afectează, deopotrivă, eforturile şi efectele unui proiect de investiţii;

- ireversibilitatea totala sau parţiala a unei investiţii în curs de realizare sau deja finalizată, dacă s-a luat o decizie greşită, ceea ce conduce la pierderi totale sau parţiale.

B. Trăsături moderne

- investiţiile devin o alocare permanentă de capitaluri pentru achiziţia de active reale sau financiare, datorită dinamismului economic actual, fiind necesară crearea şi gestionarea unui portofoliu de investiţii;

Preview document

Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 1
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 2
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 3
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 4
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 5
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 6
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 7
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 8
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 9
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 10
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 11
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 12
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 13
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 14
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 15
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 16
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 17
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 18
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 19
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 20
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 21
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 22
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 23
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 24
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 25
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 26
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 27
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 28
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 29
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 30
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 31
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 32
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 33
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 34
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 35
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 36
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 37
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 38
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 39
Modalitați de Finanțare a Investițiilor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Finantare a Investitiilor
    • bibliografie.doc
    • COPERTA.doc
    • modalitati de finantare a investitiilor.doc
    • studiu de caz.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Finantarea Activitatii Economice si Costurile de Capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Fundamentarea Planului de Finantarea a Investitiilor Intreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Efectele Cotei Unice de Impozitare

CAPITOLUL 1 - IMPOZITELE Principalele instrumente de care dispune guvernul pentru a-si atinge scopurile sunt impozitele, cheltuielile,...

Sursele de Finantare a Proiectelor Investitionale la Nivelul Unitatilor Economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Caiet Practica la SC Electrificare CFR SA Iasi

Rezumat introductiv Sucursala Iasi a S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a fost înfiintata în anul 2004, principalul actionar este statul si are ca...

Sursele de Finantare a Proiectelor Investitionale la Nivelul Unitatilor Economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Studiu Comparativ Privind Serviciul Public de Transport cu Metroul in Bucuresti si in New York

Capitolul I Prezentarea serviciul de transport cu metroul 1.Bucuresti 1.1. Prezentarea serviciului de transport cu metroul furnizat de compania...

Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 1.1. Istoric. Obiect de activitate Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE...

Modalități de finanțare a investițiilor și a activității de exploatare, conform IAS 20

Introducere Standardul Internațional de Contabilitate nr. 20 a fost emis de Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate în aprilie...

Modalitati de Finantare a Investitiilor si Activitatii de Exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Finanțarea Internațională a Proiectelor de Investiții

1. Investiţiile – factor al creşterii economice Investiţiile sunt esenţiale în evoluţia oricărui sistem economic deoarece prin intermediul lor se...

Ai nevoie de altceva?