Modelare pe Piața Financiară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5487
Mărime: 169.96KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Modele de evaluare a acţiunilor 3

Capitolul 2 Modele de evaluare a obligaţiunilor 8

Capitolul 3 Modele de evaluare a opţiunilor 12

Capitolul 4 Modelul de analiză a riscului financiar pe baza pragului de rentabilitate 17

Bibliografie 23

Extras din document

Capitolul 1 Modele de evaluare a acţiunilor

În contextul multiplelor programe de dezvoltare socio-economică, reformele sectoarelor economiei naţionale au determinat creşterea gradului de atenţie al publicului larg şi al autorităţilor centrale pentru structurile pieţei de capital

Piaţa de capital este una dintre componentele pieţei financiare, care alături de sectorul bancar, sectorul asigurărilor sau al investiţiilor colective asigură cîteva paliere importante, şi anume: atragerea capitalurilor temporar libere, direcţionarea disponibilului de mijloace financiare neutilizate în unele ramuri către domenii mai profitabile/rentabile şi plasarea eficientă a mijloacelor investiţionale Totodată, piaţa valorilor mobiliare este un segment pe care circulă active specific din punctul de vedere al tipului, formei de reprezentare, tehnicilor de circulaţie şi tipologiei participanţilor Astfel, activele de bază ce reprezintă piaţa valorilor mobiliare sînt valorile mobiliare primare şi instrumentele financiare derivate

În funcţie de scopul evaluării există două tipuri de evaluare :

− Administrativă – realizată de regulă în scopuri fiscale la cererea organelor de resort pentru a determina valoarea reală a titlurilor şi a patrimoniului emitentului în ansamblu, adică actualizarea valorii patrimoniului sau activelor luate la evidenţă în perioade precedente în scopul apropierii acestora la valoarea curentă Menţionăm, că evaluarea administrativă nu are ca scop stabilirea preţului de piaţă;

− Economică - efectuată pentru determinarea valorii de piaţă a companiei, activului, sau bunului la un anumit moment, fiind solicitată atît de compania emitentă, cît şi potenţiali investitori

Principiile generale de reglementare a procedurilor de evaluare conform diverselor abordări, metode şi modele în cadrul acestora, sînt stabilite prin Standardele Internaţionale de Evaluare (International Valuation Standards) elaborate de Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Evaluare (International Valuation Standards Comitee – IVSC), Standardele Europene de Evaluare – CARTEA ALBASTRĂ publicată de Grupul European al Asociaţiilor de Evaluare (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA), Standardele de Evaluare a Business-ului în Statele Unite ale Americii (Business Standard Valuations – BSV) elaborate de Securities Exchange Commission (SEC), legislaţia în domeniu a fiecărui stat

Sensul economic al abordării veniturilor în determinarea valorii acţiunilor este redat de determinarea valorii veniturilor viitoare aferente acţiunilor cu condiţia actualizării acestora

Interesul faţă de modelele şi tehnicile de actualizare s-a manifestat ca urmare a perceperii interacţiunii dintre valoarea prezentă şi viitoare a banilor, ultima fiind o funcţie dependentă de aşa factori ca: rata inflaţiei; riscurile aferente activităţii evaluate; rata medie a dobînzii bancare; etc Investitorii preferă utilizarea principiilor teoriei fundamentale, conform căreia valoarea intrinsecă a titlului este determinată de totalitatea veniturilor actualizate aferente titlului într-o anumită perioadă de timp, calculate după formula :

Esenţa economică a evaluării acţiunilor constă în determinarea valorii intrinseci la momentul investirii sau evaluării, prin calcularea fluxurilor financiare aferente titlului pentru perioade viitoare de timp, în funcţie de influenţa diferiţilor factori

Astfel, utilizarea metodelor de actualizare a fluxurilor de venituri sau lichidităţi permite evaluatorului a compara efortul făcut la un moment anumit cu efectele generate în viitor, cerinţa de bază rezumîndu-se la comparabilitatea efortului şi a efectelor Anume efectele generate de anumite eforturi servesc drept date prioritare în cadrul evaluării, menţionăm, că diverse metode de evaluare utilizează în formulele de calcul diferite tipuri de rezultate financiare, şi anume: dividende, profit brut, profit net, capacitatea de autofinanţare, cash-flow Pe piaţa autohtonă, în unele situaţii, ar fi recomandabilă utilizarea drept rezultat financiar mărimea profitului brut, acesta reprezentînd indicatorul cel mai apropiat de realitatea de activitate a companiei evaluate, deoarece celelalte mărimi sînt rezultatul diminuării, ca regulă, a datelor reale

Totodată, valoarea estimativă diferă şi în funcţie de:

− constanţa sau variabilitatea în timp a rezultatelor;

− prezenţa sau absenţa valorii reziduale;

− timpul de analiză – limitat sau nelimitat

Preview document

Modelare pe Piața Financiară - Pagina 1
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 2
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 3
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 4
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 5
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 6
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 7
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 8
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 9
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 10
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 11
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 12
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 13
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 14
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 15
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 16
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 17
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 18
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 19
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 20
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 21
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 22
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 23
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 24
Modelare pe Piața Financiară - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Modelare pe Piata Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Întreprinderii

CAPITOLUL I METODE DE EVALUARE 1.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE Valoarea unei firme este dată de valorile actuale ale investiţiilor care au...

Studiul comportamentul consumatorului

INTRODUCERE Conceptul modern de marketing porneşte de la premisa că orice activitate economică trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii...

Principii contabile și principii în evaluarea întreprinderii

Cap. I Necesitatea și conținutul evaluării întreprinderii Trecerea la economia de piata a adus cu sine adaptarea managementului la noile cerinte,...

Evaluarea prin Comparație

Evaluarea prin comparație 1. Abordarea prin comparația de piață Evaluarea prin comparație are scopul de a analiza piața pe care se desfășoară...

Sisteme ERP

Originea termenului Termenul ERP isi are originea in sisteme proiectate sã planifice utilizarea resurselor intr-o afacere. Desi acronimul ERP...

Datoria Publică a României

1. Aspecte generale privind datoria publică Ȋmprumuturile de stat constituie instrumente ale datoriei publice, motiv pentru care este necesarǎ...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Modelaea Dinamica a Pietei de Capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Ipoteza Pietelor Eficiente si Evaluarea Actiunilor

“Unul dintre paradoxurie mele favorite este ca daca dupa anuntarea unor vesti economice bune piata creste, cresterea se pune pe seama stirii, iar...

Modelare pe Piața Financiară

CAP. 1. Modele de evaluare a acţiunilor Modelul Capital Asset Pricing Model permite evaluarea activelor financiare pe o piaţă în echilibru. CAPM...

Modelare pe piața financiară - modele de evaluare a acțiunilor

CAPITOLUL 1. MODELE DE EVALUARE A ACŢIUNILOR 1.1. Consideraţii generale acţiuni Acţiunile sunt titluri financiare ce reprezintă drepturile...

Gestiunea Portofoliului de 10 Titluri

INTRODUCERE Obiectivul proiectului Proiectul îsi propune drept scop analiza de piata a evolutiei cursurilor actiunilor în vederea constituirii...

Evaluarea Intreprinderii prin Prisma Metodelor Financiare pe Exemplul SC Textila SA Focsani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Prezentarea SC Intexco GWF SA Ploiesti si a Pietei Acesteia

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL – CARACTERISTICI SI ROL IN ECONOMIA DE PIATA 1.1. Conceptul si structura pietei de capital. Orice economie...

Ai nevoie de altceva?