Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 29577
Mărime: 338.66KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rat Ion

Cuprins

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROMNESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 4

1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu 4

1.1.1. Dezvoltarea pieţelor

1.1.2. Globalizarea economiei

1.1.3. Evoluţii şi tendinţe ale economiei mondiale şi ale investiţiilor

1.2. Premisele economice ale României la începutul anului 1998 11

1.2.1. Reducerea inflaţiei- obiectiv prioritar al programului economic

pentru 1998

1.2.2. Oprirea declinului produsului intern brut

1.2.3. Reducerea deficitului contului curent al balanţei de plăţi externe

1.2.4. Consolidarea intrărilor de capital extern şi a rezervei valutare oficiale

1.2.5. Controlul dimensiunii deficitului bugetar

CAPITOLUL 2. OBIECTIVE ŞI INSTRUMENTE DE POLITICĂ MONETARĂ. CONTROLUL MASEI MONETARE 19

2.1. Obiective ale politicilor monetare 19

2.1.1. Definirea şi alegerea obiectivului politicii monetare

2.1.2. Constrângeri în atingerea ţintelor-principiul lui Tinbergen

2.1.3. Obiective posibile

2.1.4. Necesitatea alegerii unui obiectiv

2.1.5. Criterii de selectare a obiectivelor

2.1.6. Strategii de politică monetară

2.1.7. Controversa dintre monetarişti şi keynsişti-controlul creşterii

monetare sau al ratei dobânzii

2.1.7. Problemele politicii monetare:alegerea şi atingerea obiectivului

intermediar, legătura cu obiectivul final

2.2. Instrumente ale politicilor monetare şi controlul monetar 31

2.2.1. Instrumente de politică monetară

2.2.1.1. Instrumente monetare directe

2.2.1.2. Instrumente monetare indirecte

2.2.2. Reforma instrumentelor monetare

2.2.2.1. Avantajele şi dezavantajele adoptării instrumentelor de politică monetară directe

2.2.2.2. Avantajele şi dezavantajele folosirii instrumentelor monetare indirecte

2.2.3. Instrumente monetare folosite în România

2.3. Masa monetară 51

2.3.1. Definire, agregate monetare

2.3.2. Cererea de monedă, teorii privind cererea de monedă

2.3.3. Oferta monetară, baza monetară şi teorii privind oferta de monedă

2.4. Banca centrală-principal actor al politicii monetare 59

2.4.1. Stabilitatea preţurilor, expansiunea monetară şi creşterea

economică

2.4.2. Relaţia băncii centrale cu Guvernul

2.4.3. Activitatea externă a băncii centrale

2.4.4. Banca centrală şi sectorul privat

CAPITOLUL 3. POLITICI DE STABILIZARE 65

3.1. Obiectivul politicii de stabilizare 65

3.2. Activism vs. nonactivism în politica macroeconomică 66

3.3. Teoria aşteptărilor 68

3.4. Inflaţia: definiţie şi cuantificare 70

3.5. Curba lui Phillips 72

3.5.1. Curba originală a lui Phillips

3.5.2. Modificarea Samuelson-Solow la curba lui Phillips

3.5.3. Interpretarea Friedman-Phelps

3.5.4. Şcoala aşteptărilor raţionale

3.6. Politici de stabilizare 77

3.6.1. Cursul de schimb-ancoră a politicii de stabilizare

3.6.2. Oferta de monedă-ancoră a politicii de stabilizare

3.7. Probleme ale echilibrului dintre cererea şi oferta de bani în România 81

CAPITOLUL 4. POLITICA MONETARĂ A BĂNCII NAŢIONALE A ROMNIEI 84

4.1. Retrospectivă 1990-1998 85

4.2. Instrumente ale politicii monetare 87

4.2.1. Creditele de refinanţare

4.2.2. Operaţiuni de open-market

4.2.3. Rezervele minime obligatorii

4.2.4. Reglementări şi norme bancare

4.2.5. Depozite ale băncilor comerciale la banca centrală

4.2.6. Operaţiuni pe piaţa valutară

4.3. Obiectivul politicii monetare 96

4.4. Politica de stabilizare 98

4.4.1. Masa monetară

4.4.2. Relaţia băncii centrale cu Guvernul

4.4.3. Operaţiunile valutare ale Băncii Naţionale a României

4.5. Aplicarea modelelor 109

ÎNCHEIERE 111

Bibliografie 112

Extras din document

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROMNESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL

1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu

Începutul anilor ’90 s-a remarcat printr-o creştere economică de 2%, pentru ca în 1996-1997 să se ajungă la 3%, similar cu perioada anilor ’80, ţările în curs de dezvoltare (exceptând fostele state comuniste) atingând rate de creştere a produsului intern brut de 5%. Economiile mici şi mijlocii din Asia de Est (inclusiv China) au atins cele mai mari rate de creştere, peste 10%, pentru ca la mijlocul anilor ’90 să stagneze datorită micşorării drastice a exporturilor şi a crizelor financiare, în Asia de Sud creşterea economică accelerându-se la peste 6%, de la 4,5% în anii anteriori.

În America Latină şi Africa de Nord şi Estică comerţul internaţional a ajutat la o creştere de aproximativ 4% în 1996, în timp ce economiile din estul Europei şi fosta uniune sovietică încep să-şi reducă declinul economic.

Ţările în curs de dezvoltare cu cele mai mari rate de creştere economică sunt caracterizateprintr-o deschidere spre o conducere mai bună a politicii macroeconomice, deschiderea spre comerţul internaţional şi investiţii internaţionale, ce contribuie la o integrare mai bună în economiea mondială, creşterea puternică a sectorului serviciilor şi o micşorare a proporţiei cheltuielilor guvernamentale în produsul intern brut.

1.1.1. Dezvoltarea pieţelor

Dezvoltarea economică a fost generalizată în secolul 20, însă ea s-a făcut în moduri diferite, funcţie de evenimentele importante ale secolului: războaiele mondiale, revoluţia rusească, criza anilor ’30. Diversitatea experienţelor face dificilă trasarea unor concluzii generale asupra a ceea ce a determinat dezvoltarea pieţelor şi a economiilor naţionale şi ce stare sau mărime este optimă pentru circumstanţele economice şi sociale trecute sau actuale.

În 1996, mărimea cheltuielilor guvernamentale din totalul produsului intern brut s-a situat între 10 şi 50%, în funcţie de ţară. Tipuri diferite de guverne caută modalităţi de a reduce aceste cheltuieli fără a pierde voturi. Multe ţări în curs de dezvoltare şi-au modificat priorităţile, din păstrarea locurilor de muncă într-un sector public stagnant într-un sector privat aflat în dezvoltare. Această modificare a opticii implică o schimbare a rolului guvernului, de la proprietar şi operator economic la creator de politică economică ce lucrează cu sectorul privat pentru a crea o economie dezvoltată şi competitivă.

Ţările sărace fac eforturi pentru a crea acest tip de economie, greutăţi mai mari având în special Africa, datorită unui mediu de afaceri şubred, a pieţelor reduse, slabei pregătiri profesionale, infrastructurii nedezvoltate sau a legilor restrictive.

Intenţia ţărilor este de a crea un cadru economic propice dezvoltării, în care Guvernul să nu intervină acolo unde piaţa poate opera mai eficient, dar să asigure reguli ale pieţei şi legi aplicabile corect şi echitabil.

Preview document

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 1
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 2
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 3
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 4
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 5
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 6
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 7
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 8
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 9
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 10
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 11
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 12
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 13
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 14
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 15
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 16
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 17
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 18
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 19
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 20
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 21
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 22
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 23
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 24
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 25
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 26
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 27
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 28
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 29
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 30
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 31
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 32
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 33
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 34
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 35
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 36
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 37
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 38
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 39
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 40
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 41
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 42
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 43
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 44
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 45
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 46
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 47
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 48
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 49
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 50
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 51
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 52
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 53
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 54
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 55
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 56
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 57
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 58
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 59
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 60
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 61
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 62
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 63
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 64
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 65
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 66
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 67
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 68
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 69
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 70
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 71
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 72
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 73
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 74
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 75
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 76
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 77
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 78
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 79
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 80
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 81
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 82
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 83
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 84
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 85
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 86
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 87
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 88
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 89
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 90
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 91
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 92
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 93
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 94
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 95
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 96
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 97
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 98
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 99
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 100
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 101
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 102
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 103
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 104
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 105
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 106
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 107
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 108
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 109
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 110
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 111
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 112
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 113
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 114
Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică - Pagina 115

Conținut arhivă zip

  • Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politica Monetara de Stabilizare Macroeconomica.doc

Alții au mai descărcat și

Șomajul în România

Introducere: Obiectivul lucrarii este acela de a realiza o analiza a fenomenului somajului in Romania, in perioada 2000-2007, in statele Uniunii...

Analiza și anticiparea eșecul unei entități economice - studiu de caz la SC Red-Impex SRL

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. Societatea...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Studiu de Caz - Moneda si Credit

I.Teorii monetare Fazele evolutiei Evolutia istorica a teoriei monetare a economiei de piata dezvoltata poate fi periodicizata dupa cum urmeaza:...

Studiu de Caz - IMAS

INTRODUCERE Motto: "Nu firmele care au bani fac marketing, ci firmele care fac marketing au bani" Necesitatea informaţiei a devenit acuta in...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Audit Financiar

Capitolul I CONCEPTE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1.Noţiunea de audit – istoric şi definire Auditul a fost cunoscut la începuturile secolului al...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Migrația Forței de Muncă din România și Nevoia Reglementării Sale de Către Stat

INTRODUCERE Decizia românilor de a se îndrepta spre piaţa muncii din Europa în special este influenţatӑ de o serie de factori. În primul rând,...

Uniunea Europeană și Necesitatea Reformei Instituționale

Introducere Motivaţia alegerii acestei teme rezultă din convingerea asupra nevoii recunoaşterii rolului deosebit de important al instituţiilor şi...

Tranziția la economia de piață și Bursa de Valori București

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Influenta Fiscalitatii in Investii

CAPITOLUL I COMPORTAMENTUL INVESTIŢIONAL LA AGENŢII ECONOMICI ÎN ROMÂNIA 1.1. Caracteristicile activităţii de investiţii in România Investiţiile...

Activitatea de Investiții sub Impactul Fiscalitații la un Agent Economic

INTRODUCERE Acestă lucrare are ca temă “Activitatea de investiţii sub impactul fiscalităţii la un agent economic” prin care se urmareşte...

Inovația Financiară

1.1 Inovaţia financiara - trăsătură caracteristică a sistemelor financiare contemporane Sistemele financiare ale ţărilor cu economie de piată...

Forme de Determinare si Semnificatii ale Presiunii Fiscale

1.1. Definiţie şi semnificaţie Presiunea fiscală exprimă intensitatea cu care sunt prelevate venituri de la persoane fizice şi juridice, ori la...

Sisteme Economice

Notiuni generale ale economiei Disciplina de studiu Economiei Politice Formarea economiei politice a parcurs mai multe etape. Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?