Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4678
Mărime: 54.67KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

CAPITOLUL 1 INFORMATII GENERALE

CAPITOLUL 2 SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI

CAPITOLUL 3 DESCRIEREA AFACERII

3.1. Descrierea afacerii curente

3.2. Istoria întreprinderii

3.3. Managementul întreprinderii

3.4. Managementul calitătii

3.5. Resursele umane implicate

3.6. Sinteza situatiei financiare

3.6.1. Sinteza contului de profit si pierdere

3.6.3 Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

CAPITOLUL 4 PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1. Prezentarea produselor/serviciilor. Ponderea acestora in totalul activitatii intreprinderii pentru care se solicita finantare.

4.2. Tehnologii utilizate

4.3. Avantaje competitive

4.4. Avize si acorduri

4.5. Devizul general al investitiei

CAPITOLUL 5 PLANUL OPERATIONAL

5.1. Descrierea fluxului tehnologic

5.2. Descrierea produselor/serviciilor oferite

5.3. Echipamente necesare. Descriere si justificarea importantei acestora.

5.4. Productia preconizată

5.5. Resursele umane

CAPITOLUL 6 ANALIZA PIETEI

6.1. Clienti existenti si potentiali

6.2. Concurenta existentă pe piată

6.3. Mărimea pietei de desfacere si prognoza cererii

CAPITOLUL 7 STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Strategia de crestere a cotei de piată

7.2. Pretul propus pentru noile produse/servicii

7.3. Metode de vânzare preconizate

CAPITOLUL 8 PLANUL FINANCIAR

8.1. Oportunitatea si obiectivele investitiei

8.2. Durata de realizare si etapele principale

8.3. Necesarul de finanțare al proiectului

8.5. Sursele de finanțare ale proiectului

8.6. Contul de profit și pierdere

CAPITOLUL 9 CONCLUZII

Extras din document

CAPITOLUL 1 INFORMATII GENERALE

Titlul proiectului este:

„MODERNIZAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE LA

SC TIPOGRAFIA CREATIV SRL, SUCEAVA”

Datele de identificare a societății:

- Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J33/2548/2004

- Cod unic de înregistrare: RO 322670

- Director general: Popescu Ioana

- Adresa: Suceava, calea Cernauti nr. 70, jud. Suceava

- Telefon/fax: 0230-430785

- email: creativ @tipografia.ro

- Cont: RO30 RNCB 3320 5120 7676 0001

- Banca : BCR Suceava

-

CAPITOLUL 2 SCOPUL SI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului constă în eficientizarea de ansamblu a activitătilor firmei, în vederea cresterii competitivitătii si a consolidării si măririi cotei actuale de piată.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

- cresterea productivitătii muncii , concomitent cu reducerea costurilor de productie si amplificarea substantială a calitătii produselor si, în final, la o eficientizare de ansamblu a firmei, în vederea ridicării gradului de competitivitate al acesteia si asigurarea unei dezvoltări sustenabile;

- amplificarea capacitătii de productie, în directă corelare cu cerintele pietei, astfel încât firma să-si amplifice si diversifice oferta de produse si să-si consolideze prestigiul fată de clientii actuali, cât si fată de viitorii potentiali clienti;

- modernizarea tehnică a întreprinderii prin achizitia de echipamente înalt tehnologizate, capabile să conducă, la dezvoltarea sustenabilă a acesteia;

Realizarea acestor obiective poate fi măsurată cu mai mulți indicatori, și anume:

- Productivitatea muncii;

- Capacitatea de producție;

- Cifra de afaceri.

CAPITOLUL 3 DESCRIEREA AFACERII

3.1. Descrierea afacerii curente

SC Tipografia Creativ SRL activează în domeniul tipăririi de cărți și alte activități de tipărire neclasificate - Cod CAEN 1812.

Structura actuală a producției este următoarea:

- Productie de carte 80%

- Lucrări de policromie (afise, brosuri etc.) 15%

- Altele (formulare tipizate, caiete etc.) 5%

3.2. Istoria întreprinderii

Societatea comercială TIPOGRAFIA CREATIV S.R.L. este situată în municipiul Suceava, str. Calea Cernauti județul Suceava, și s-a constituit prin cumpărarea clădirilor și terenurilor de către unicul proprietar, care este și asociat unic.

Spațiul este proprietatea firmei și are o suprafață de producție de 830 mp.

Forma juridică este de Societate comercială, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J 33/2548/2004, Cod unic de inregistrare 322670, atribut fiscal RO.

Domenii CAEN auxiliare, înscrise în Certificatul Constatator emis de Registrul Comertului, conexe activității de bază:

- 1811 - Tipărire ziare

- 1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

- 1814 - Legătorie si servicii conexe.

Capitalul social inițial: 200 lei, amplificat și reevaluat în 2010 - 7000 lei

Număr mediu de personal: 16

SC Tipografia Creativ SRL este societate comercială cu răspundere limitată, constituită pentru o durată nelimitată

Ca productie, SC Tipografia Creativ SRL a început cu productia de caiete care reprezenta 95% din cifra de afaceri. In cursul anilor, activitatea s-a diversificat, trecându-se la tipărirea de formulare tipizate și caiete, la lucrări de policromie și cărți.

La început de drum SC Tipogaria Creativ SRL avea 5 salariați, iar la sfârșitul anului 2014, numărul angajaților a crescut la 16. Aceștia reprezintă o echipă care s-a dezvoltat în această perioadă, numeric și calitativ, evoluând în mod sigur ca profesionalism, potrivit standardelor europene.

La aceasta au contribuit în mod decisiv și cursurile de perfecționare urmate de cea mai mare parte a salariaților.

În condițiile amplificării productivității muncii și nivelul salariului mediu a crescut. Conducerea societății a acționat în sensul menținerii unor corelații corespunzătoare între productivitatea muncii și salariul mediu anual pe angajat și a unei motivări complexe a acestora.

După aproape 12 ani de activitate numele Tipografia Creativ este asociat cu tehnologie avansată, calitate sigură și parteneriate puternice cu cei mai importanți producători, reușind deopotrivă să-și creeze un brand regional, să impulsioneze dezvoltarea pieței de profil și să-i satisfacă exigențele.

Această afirmație este susținută de următoarele activități întreprinse:

- Modernizarea tehnică și tehnologică printr-un efort investițional propriu

- Informatizarea activităților la un nivel apreciabil

- Obținerea certificatului de atestare a calității de la firma germană TUV Rheinland, în anul 2007.

Viziunea conducerii firmei se transpune într-o strategie ofensivă de dezvoltare a societății comerciale care stabilește ca obiectiv strategic prioritar creșterea producției și a eficienței economice

Societatea își dimensionează permanent producția în funcție de cerințe și se bazează pe dezvoltarea unor procese tehnice, comerciale, financiare etc. eficiente.

În acest sens, conducerea societății își orientează întreaga activitate pe baza Planului de Afaceri si a strategiei de dezvoltare a firmei și va acționa în vederea realizării obiectivelor propuse.

Cea mai prețioasă resursă a firmei sunt angajații ei și realizările lor. Îmbunătățirea competențelor angajaților prin instruire adecvată, crearea unui mediu de lucru plăcut, recunoașterea contribuției fiecărei persoane la dezvoltarea firmei, reprezintă o importanță majoră, toate acestea fiind considerate căi eficiente de sporire a calității produselor și serviciilor livrate.

Principiile de bază ale firmei sunt orientarea constantă spre client și amplificarea calitătii produselor. Colaborarea cu furnizorii de prestigiu, gama diversificată de produse, flexibilitatea și complexitatea soluțiilor oferite, constituie o prestigioasă carte de vizită care a propulsat Tipografia Creativ în topul firmelor de domeniu.

Din momentul în care a luat naștere și până în prezent, misiunea societății TIPOGRAFIA CREATIV a fost și este aceea de a fi prima tipografie aleasă de orice client, prin calitatea produselor și serviciilor furnizate și prin satisfacerea clienților.

Preocuparea permanentă de a satisface necesitățile clienților și de a- i ajuta să-și creeze o imagine de profesionist în domeniu, reprezintă pentru societatea TIPOGRAFIA CREATIV adevărată profesiune de credință.

Formula de succes a firmei are la bază trei elemente esențiale:

- Satisfacție pentru clienți

- Satisfacerea calității

- Satisfacție pentru angajați

Operaționalizarea acestora se realizează printr-un management competent.

3.3. Managementul întreprinderii

Fiind o întreprindere mică, managementul practicat este specific acestui tip de activitate, caracterizându-se prin flexibilitate si dinamism.

Structura organizatorică a firmei este de tip „ierarhic-functional”, însă în ea regăsindu-se toate functiunile unei întreprinderi si anume:

- Cercetare-dezvoltare

- Productie

- Comercială

- Financiar-contabilă

- Resurse umane.

Preview document

Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 1
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 2
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 3
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 4
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 5
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 6
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 7
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 8
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 9
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 10
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 11
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 12
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 13
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 14
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 15
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 16
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 17
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 18
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 19
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 20
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 21
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 22
Modernizarea capacității de producție SC Tipografia Creativ SRL Suceava - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Modernizarea capacitatii de productie SC Tipografia Creativ SRL Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticarea strategică a CNI Coresi SA

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Premise Această lucrare se axează pe diagnosticarea de ansamblu Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi S.A. în...

Organizarea Campaniei Promotionale pentru Tipografia Real

1. Oraganizarea campaniei promoţionale la TIPOGRAFIA REAL s.a. Piata formularelor tipizate este o piata controlata de catre Ministerul Finantelor,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Strategii de Afaceri - Studiu de Caz

Austral AUSTRAL TRADE este un lider pe piata importului, productiei si distributiei de articole de birotica si papetarie, oferind, de 13 ani,...

Ai nevoie de altceva?