Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 49050
Mărime: 244.53KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hanganu Maricela
Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

Cuprins

1. Sistemul monetar:definiţie,conţinut,rol

1.1. Metalul monetar

1.2. Unitatea monetară

1.3. Baterea şi circulaţia monedei

1.4. Emisiunea bacnotelor

1.5. Emisiunea şi circulaţia banilor de hârtie

2. Clasificarea sistemelor monetare

2.1. Sisteme metaliste

2.1.1. Bimetalismul

2.1.1.1. Bimetalismul integral

2.1.1.2. Bimetalismul paralel

2.1.1.3. Bimetalismul parţial

2.1.2. Monometalismul

2.1.2.1. Sisteme bazate pe etalonul aur-monedă

2.1.2.2. Sisteme bazate pe etalonul aur-lingouri

2.1.2.3. Sisteme bazate pe etalonul aur-devize

2.2. Sisteme nemetaliste

2.2.1. Indicele puterii de cumpărare

2.2.2. Cursul de schimb

3. Reglementarea emisiunii de monede

3.1. Emisiunea monedei de hârtie

3.2. Emisiunea monedei divizionare

3.3. Emisiunea monedei scripturale

4. Convertibilitatea monetară şi cursul de schimb

4.1. Forme ale convertibilităţii monetare

4.2. Cursul de schimb

5. Sistemul monetar românesc

5.1. Legea monetară de la 1867

5.2. Legea de înfiinţare a Băncii Naţionale a României

5.3. Alte etape importante ale evoluţiei sistemului monetar naţional

6. Sistemul Monetar European:etape premergatoare

6.1. Crearea Sistemului Monetar European

6.2. Integrarea monetară europeană

6.2.1. Etape ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene

6.2.2. Rolul Băncii Centrale Europene şi al Sistemului European al Băncilor Centrale

6.3. Moneda EURO şi efectele acesteia

7. Sistemul Monetar Internaţional:etape premergătoare şi realizări

7.1. Principiile care au stat la baza SMI

7.2. Dezechilibrele generate de Sistemul de la Bretton Woods

7.3. Prăbuşirea Sistemului de la Bretton Woods

7.4. Rolul drepturilor Speciale de Tragere

7.5. Instituţiile Sistemului Monetar Internaţional

7.6. Rolul F.M.I. în economia mondială

7.7. Relaţiile României cu F.M.I.

Extras din document

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol

Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui proces continuu de transformări şi inovaţii în plan monetar, proces care a constat în disocierea treptată a aurului de la baza sistemelor băneşti. Inovaţiile contemporane în plan financiar şi monetar au o semnificaţie foarte complexă şi conduc la estomparea din ce în ce mai puternică a graniţei dintre monedă şi celelalte active financiare.

Apariţia şi generalizarea utilizării banilor cu valoare intrinsecă au condus la instituirea primelor reglementări cu privire la circulaţia acestora. Potrivit unor opinii, începuturile organizării monetare au apărut încă din Antichitate, o dată cu punerea în circulaţie a primelor monede din metal preţios. Regele Cressus al Lidiei este considerat astfel fondatorul primului sistem bănesc bimetalist cunoscut în istorie, o data cu stabilirea unui raport de valoare de l la 13. Între cele două metale monetare.Acest model de organizare monetară va fi preluat ulterior şi de către popoarele vecine (grecii, perşii şi romanii). Pe măsura dezvoltării societăţii statale au fost elaborate norme şi s-au creat instituţii care să reglementeze, să supravegheze şi să organizeze relaţiile monetare naţionale. Au apărut astfel primele sisteme monetare naţionale, care reglementau emisiunea, punerea şi retragerea din circulaţie a monedelor, având la bază metalele preţioase. Aceste reglementări au cunoscut particularităţi de la o ţară la alta şi de la o perioadă la alta şi au avut un rol important în dezvoltarea fiecărei ţări şi în extinderea relaţiilor economice internaţionale. Academicianul Costin Kiriţescu defineşte sistemul monetar ca reprezentând „o formă de organizare monetară instituită de stat prin acte normative, în cadrul căreia se prevede o circulaţie de monezi cu valoare proprie deplină" şi consideră că prin extindere, o dată cu evoluţiile în plan monetar, nu se mai poate face în prezent nici o deosebire între conceptul de sistem monetar şi cel de sistem bănesc.În alte lucrări sistemele monetare sunt definite ca reprezentând „forme de organizare a baterii şi circulaţiei monedei într-o ţară sau alta, organizare realizată prin norme dictate de stat, dar şi prin norme ce decurg din cutume". Un alt autor, profesorul Gheorghe Zâne, clasifică sistemele monetare în două categorii: legale şi consuetudinare (cele din urmă bazate pe consens, pe uzanţe comerciale, pe legi nescrise). In esenţă, un sistem monetar se constituie într-un ansamblu de instituţii şi norme adoptate de autoritatea naţională în vederea facilitării îndeplinirii funcţiilor banilor pe teritoriul său. El trebuie să cuprindă deci elemente referitoare la unitatea monetară de bază, greutatea acesteia, multiplii şi subdiviziunile ei, forma efigiei fiecărei monede, cantitatea emisiunii, punerea ei în circulaţie, obligaţia acceptării în plată, modalitatea de retragere din circulaţie a acesteia etc.

În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv.

Cu aceeaşi semnificaţie este utilizată definiţia dată de academicianul Costin Kiriţescu după care sistemul monetar naţional reprezintă „ansamblul normelor legale şi al instituţiilor care reglementează, organizează şi supraveghează relaţiile băneşti dintr-un stat".

Pentru ca Sistemul Monetar să fíe omogen este necesară şi existenţa unui sistem de relaţii între instituţiile ce au ca obiect de activitate circulaţia monetară (bănci, trezoreria publică, organisme specializate, casieriile etc.)

Fiecare ţară are sistemul său monetar.Sistemele monetare sunt foarte diferite. De aici apare necesitatea calculării echivalenţei de valoare (curs valutar şi schimb valutar). Nu se poate ajunge la un sistem monetar unitar, încercări de realizare a unor sisteme monetara unitare au fost făcute mai de mult, dar primul mai elaborat şi mai credibil a apărut în prima jumătate a secolului al XlX-lea prin crearea Uniunii Latine. A fost un eşec total. Nu s-a putut ajunge la un sistem monetar unitar şi pentru că ţările şi cetăţenii lor ţin la monedele lor naţionale, fiind considerate uneori chiar simbol al independenţei ţării respective. Dovada că aşa stau lucrurile este recenta realizare a Pieţei Monetare Europene, când introducerea monedei EURO a determinat mari convulsii interne şi între ţările membre ale Uniunii Europene, o parte din aceste ţări amânând intrarea în zona EURO, tocmai pentru motivele menţionate mai sus.

Apariţia sistemelor monetare poate fi plasată, conform aprecierilor istoricilor monetari, atât în perioada antichităţii cât şi a Evului mediu, însă toate sistemele monetare respective s-au caracterizat prin:

- fărâmiţare

- simplitate

- deteriorarea monedei.

Fărâmiţarea, ca trăsătură esenţială, rezulta din descentralizarea baterii monedei şi din lipsa de unitate a circulaţiei monetare (fiecare monetărie situată în fiecare oraş al Greciei antice, de exemplu, bătea proprie monedă).

Simplitatea sistemului monetar rezulta din numărul insuficient de elemente ale acestuia (unitate monetară, paritatea respectivă, titlul metalului pe care îl reprezintă).

Deteriorarea monedei constă în uzura acesteia şi posibilităţile de falsificare (prin reducerea conţinutului de metal preţios din care erau confecţionate monedele).

Odată cu formarea statelor, acestea şi-au asumat roluri monetare, respectiv rolul de a crea moneda, de a defini unitatea monetară, de a stabili paritatea metalică. Politica monetară a fiecărui stat, determinată de condiţiile generale de dezvoltare ale acestuia, necesită existenţa unui sistem monetar unic, cu scopul de a asigura stabilitatea şi elasticitatea sistemelor monetare.

Astfel, sistemele monetare prezintă trăsături comune, generale, dar se particularizează în funcţie de specificul naţional şi al perioadei.

Elementele unui sistem monetar rezultă din reglementările monetare ale statului respectiv, din modul de organizare al circulaţiei monetare, şi trebuie să răspundă următoarelor probleme:

- baza sistemului monetar;

- circulaţia monetară;

- creaţia monetară;

- dimensionarea cantităţii de bani necesară circulaţiei;

- organizarea relaţiilor monetare ale unei ţări cu străinătatea;

- asigurarea stabilităţii sistemului monetar.

Astfel, la modul general, se consideră că un sistem monetar cuprinde următoarele elemente:

a) metalul monetar;

b) unitatea monetară;

c) baterea şi circulaţia monedei;

d) emisiunea şi circulaţia bancnotelor;

e) emisiunea şi circulaţia monedei scripturale

Preview document

Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 1
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 2
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 3
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 4
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 5
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 6
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 7
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 8
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 9
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 10
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 11
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 12
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 13
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 14
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 15
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 16
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 17
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 18
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 19
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 20
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 21
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 22
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 23
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 24
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 25
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 26
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 27
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 28
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 29
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 30
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 31
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 32
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 33
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 34
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 35
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 36
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 37
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 38
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 39
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 40
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 41
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 42
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 43
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 44
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 45
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 46
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 47
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 48
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 49
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 50
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 51
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 52
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 53
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 54
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 55
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 56
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 57
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 58
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 59
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 60
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 61
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 62
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 63
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 64
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 65
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 66
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 67
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 68
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 69
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 70
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 71
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 72
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 73
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 74
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 75
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 76
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 77
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 78
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 79
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 80
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 81
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 82
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 83
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 84
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 85
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 86
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 87
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 88
Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Credit - Tipuri de Sisteme Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică a nivelului de trai, a calității vieții și a puterii de cumpărare

INTRODUCERE Investigarea calităţii vieţii şi a nivelului de trai - vizează observarea principalelor dimensiuni ale calităţii vieţii din România în...

Sistemul Monetar Internațional - Istoric și Perspective

INTRODUCERE Această lucrare argumentează că sistemul de economie internaţională Bretton Woods se cuvine să reflecte experienţele şi cunoştinţele...

Integrarea Economică în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În condiţiile regionalizării şi globalizării, se manifestă tot mai evident integrarea economică internaţională, ca o tendinţă...

Moneda - concept, funcții, rol

CONCEPTUL DE MONEDĂ Moneda a constituit, din totdeauna, pentru cercetători, un subiect de controverse. De pildă, răspunzând mercantiliştilor care...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Moneda

BILET EXAMEN NR 1: Subiectul nr 1: EVOLUTIA MONEDEI SI CLASIFICAREA SEMNELOR MONETARE Evolutia monedei Banii reprezinta denumirea generica pt...

Moneda și sistemul monetar românesc

INTRODUCERE Schimbul de bunuri și servicii a fost printre primele nevoi pe care le-a simțit omul - trecând de la viața izolată primitivă la starea...

Cursuri monedă

1. Functiile monedei si economia contemporana. Principalele functii indeplinite de catre moneda sunt : 1. Functia de etalon al valorii 2....

Moneda și Masa Monetară

Moneda si credit Conceptul de moneda Moneda reprezinta acea piesa de metal emisa de autoritatea suverana pentru a servi ca mijloc de schimb....

Moneda, Banci, Credite

BANCILE IN ECONOMIA DE PIATA: I) ROLUL bancilor in economia de piata Bancile->reprezinta principalul finantator al economiei fiecarei tari...

Ai nevoie de altceva?