Moneda și Cursul de Schimb

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 28012
Mărime: 603.78KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: MONEDĂ ŞI BĂNCI

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I

PROCESUL DE FORMARE A CURSULUI DE SCHIMB 5

1.1.CURSUL DE SCHIMB CA PREŢ AL MONEDEI STRĂINE 5

1.1.1.Necesitatea schimbului valutar 5

1.1.2.Metode de cotaţie 7

1.2.PIAŢA VALUTARĂ 10

1.2.1.Participanţii la piaţa valutară 10

1.2.2.Componentele pieţei valutare 12

1.2.3.Intervenţia băncii centrale pe piaţa valutară 20

CAPITOLUL II

FACTORII DETERMINANŢI AI CURSULUI DE SCHIMB 22

2.1.ABORDAREA PRIN ELASTICITĂŢI 22

2.1.1.Cursul de schimb şi cererea şi oferta de valută 22

2.1.2.Condiţia Marshall-Lerner 24

2.1.3.Curba J 25

2.2.TEORIA PARITĂŢII PUTERILOR DE CUMPĂRARE 26

2.3. TEORIA PARITĂŢII RATELOR DOBÂNZII 31

2.3.1. Cursul de schimb şi rata dobânzii 31

2.3.2. Determinarea cursului de timp la termen 33

2.3.3. Prima de risc 33

2.4. TEORIA PORTOFOLIULUI 34

2.4.1. Activele financiare şi cursul de schimb 34

2.4.2. Modelul bazat pe teoria portofoliului optim 36

2.4.3. Creşterea ofertei de monedă 41

2.4.4. Creşterea ofertei de titluri 43

2.4.5. Emisiunea de titluri şi deprecierea monedei 43

2.4.6. Emisiunea de titluri şi aprecierea monedei 44

2.4.7. Modificarea preferinţelor investitorilor 44

CAPITOLUL III

REGIMURI DE CURSURI DE SCHIMB 46

3.1. CURSUL DE SCHIMB CA PURTĂTOR DE INFORMAŢII 46

3.2. CURSURILE DE SCHIMB FIXE 48

3.3. CURSURILE DE SCHIMB FLEXIBILE 51

3.4. MODELUL MUNDELL- FLEMING 53

3.4.1. Politica monetară expansionistă 54

3.4.2. Politica fiscală expansionistă 55

3.4.3. Cazul unei ţări mari 56

CONCLUZIE 58

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 59

Extras din document

INTRODUCERE

Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă naţională. Într-adevăr, orice întreprindere care exportă şi/sau importă bunuri, orice persoană particulară care se deplasează în străinătate etc., se confruntă imediat cu o problemă de schimb valutar. Această problemă de conversie monetară provine, în mod evident, din faptul că internaţionalismul comercial şi financiar coexistă cu naţionalismul monetar.

Monedele străine sunt schimbate pe moneda naţională în toate centrele financiare ale lumii. Piaţa valutară nu este, deci, limitată din punct de vedere geografic. După cum a spus odată un comentator inspirat, „operaţiunile de schimb valutar urmează, prin intermediul sateliţilor de telecomunicaţii, răsăritul soarelui în diverse locuri de pe glob”.

Din punct de vedere structural, lucrarea de faţă este alcătuită din trei capitole. Astfel, primul capitol abordază problematica procesului de formare a cursului de schimb, punându-se accent pe metodele de cotaţii, precum şi pe diversele compartimente ale pieţei valutare. În cel de-al doilea capitol, se realizează analiza factorilor care determină nivelul şi evoluţia cursului de schimb. Această analiză permite elaborarea unor modele teoretice ale procesului de formare a acestui preţ. Ultimul capitol evidenţează regimurile de cursuri de schimb, reflectând totodată şi eficacitatea politicii monetare sau fiscale în cadrul celor două tipuri de regimuri: cursuri de schimb fixe şi cursuri de schimb flexibile.

CAPITOLUL I

PROCESUL DE FORMARE A CURSULUI DE SCHIMB

1.1.CURSUL DE SCHIMB CA PREŢ AL MONEDEI STRĂINE

Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Agenţii economici (întreprinderi, bănci, stat, populaţie) preschimbă frecvent o monedă naţională pe altă monedă naţională, ca urmare a activităţii lor obişnuite (importuri şi exporturi de bunuri şi servicii, investiţii efectuate de rezidenţi în străinătate, investiţii efectuate de nerezidenţi în străinătate, investiţii efectuate de nerezidenţi în ţara respectivă, credite acordate străinătăţii sau primite din străinătate etc.). Într-adevăr, orice întreprindere care exportă sau importă bunuri, orice persoană particulară care se deplasează în străinătate etc., se confruntă imediat cu o problemă de schimb valutar. În mod evident, această problemă provine din faptul că, în lumea contemporană, internaţionalismul comercial şi financiar coexistă cu naţionalismul monetar.

Ca orice preţ, cursul de schimb se formează pe o anumită piaţă (piaţa valutară) prin confruntarea forţelor acestei pieţe: cererea şi oferta (de valută).

La fel ca în cazul oricărei alte pieţe, cererea şi oferta variază în timp: cursul de schimb este, deci, o mărime dinamică, înregistrând adesea fluctuaţii importante. Ca urmare a acestor oscilaţii, există posibilitatea ca un operator să cumpere o anumită monedă la un preţ ridicat, iar apoi să constate că preţul respectiv scade – sau invers.

Eventualitatea unei pierderi la un contract de import-export sau la un acord de cooperare economică internaţională, de plăţi, la o convenţie de credit extern etc., ca urmare – după caz – a devalorizării sau deprecierii valutei de contract, respectiv a revalorizării sau reprecierii acestei valute, care s-ar produce în intervalul de timp dintre data încheierii acordului şi data încasării sau plăţii în valută se numeşte risc valutar (Kiriţescu, 1998, în Cerna, 2009). Având în vedere că riscul valutar este inerent oricărei operaţiuni de schimb valutar, problema care se pune este cea a cauzelor care îi fac totuşi pe agenţii economici să utilizeze monede străine, în pofida riscului amintit.

Preview document

Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 1
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 2
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 3
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 4
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 5
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 6
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 7
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 8
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 9
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 10
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 11
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 12
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 13
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 14
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 15
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 16
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 17
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 18
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 19
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 20
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 21
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 22
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 23
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 24
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 25
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 26
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 27
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 28
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 29
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 30
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 31
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 32
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 33
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 34
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 35
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 36
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 37
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 38
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 39
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 40
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 41
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 42
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 43
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 44
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 45
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 46
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 47
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 48
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 49
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 50
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 51
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 52
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 53
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 54
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 55
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 56
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 57
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 58
Moneda și Cursul de Schimb - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Moneda si Cursul de Schimb
    • Moneda si cursul de schimb.docx
    • Moneda si cursul de schimb.pptx

Alții au mai descărcat și

Cursul Valutar

Capitolul I. CURSUL VALUTAR ŞI ECHILIBRAREA BALANŢEI DE PLĂŢI 1.1 Cursul valutar Potrivit art. 2 din Legea nr. 312/2004, una din principalele...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Contabilitate

EVALUAREA STUDENŢILOR LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ Nota finală este formată din: Examen parţial 30% Activitate în cursul semestrului...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monedă și credit - tipuri de sisteme monetare

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol Formele actuale de organizare a circulaţiei monetare din diverse ţări reprezintă rezultatul unui...

Raport de țară - Brazilia

1. INTRODUCERE Brazilia nu este o tara a viitorului, ci este o tara a prezentului, o mare fereastra de oportunitati deschisa celor care doresc sa...

Cursul de schimb - rol și evoluție în cadrul economiei

INTRODUCERE Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilității interne a leului, ca...

Sistemul Monetar Internațional

1. Sistemul monetar: definire, continut, rol În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca un anumit mod de organizare si...

Sistemul Monetar Internațional - Istoric și Perspective

INTRODUCERE Această lucrare argumentează că sistemul de economie internaţională Bretton Woods se cuvine să reflecte experienţele şi cunoştinţele...

Piețe financiar globale - piața valutară

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE Valutele şi monedele internaţionale Moneda unei ţări reprezintă unitatea de măsură care serveşte la evaluarea,...

Moneda euro

MONEDA EURO SI STABILITATEA SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL CAPITOLUL 1 - EURO - MONEDA EUROPEANA 1.1. Moneda – institutia fundamentala a...

Competiția dolar - euro. consecințe economice și politice

Introducere După aproape un secol de dominație a dolarului in cadrul sistemului monetar internațional se pare că dolarul american și-a găsit un...

Ai nevoie de altceva?