Monografie Banca Transilvania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18516
Mărime: 118.31KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Cuprins 1

INTRODUCERE 6

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 6

2. Miza economică a relației cu clienții 6

3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancara 7

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SISTEMULURI BANCAR ROMÂNESC 7

1. Diferitele instituții de credit 7

2. Organismele profesionale și organele centrale 8

3. Autoritățile de control, de reglementare și de consultanță 9

CAPITOLUL 2 DESCHIDEREA ȘI FUNCȚIONAREA CONTULUI BANCAR 10

1. Intrarea în relația client bancă 10

1.1. Verificarea actului de identitate 10

1.2. Verificarea adresei 10

1.3. Verificarea capacității civile 10

1.4. Verificarea naționalității 11

1.5. Verificarea capacității bancare 11

2. Convergența de cont a persoanelor fizice 11

2.1. Condițiile tarifare 11

2.2. Condițiile de utilizare 12

2.3. Angajamentele reciproce 12

3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice și firme 13

3.1. Conturile pentru persoane fizice 13

3.2. Cont de economii 14

3.3. Contul profesional 14

4. Dreptul la cont și dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 15

5. Diferitele fișiere care trebuie consultate 15

5.1. Fișierul Conturilor Bancare și Asimilate 15

5.2. Fișierul național al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populație 15

5.3. Fișierul Central al Cecurilor 16

5.4. Fișierul Național al Cecurilor Neregulamentare 16

6. Procura 16

7. Tarifarea bancară 16

8. Popririle și sechestrele de cont 17

9. Incapacitățile 18

9.1. Majorării 18

9.2. Minorii 18

9.3. Majorării protejați 18

10. Închiderea contului 18

10.1. Închiderea la inițiativa băncii 18

10.2. Închiderea la inițiativa clientului 19

10.3. Operațiuni de îndeplinit 19

10.4. Decesul clientului 19

10.5. Gratuitate 19

10.6. Prescriere 19

10.7. Notificare 19

CAPITOLUL 3: GESTIUNEA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 20

1. DIFERITELE INTRUMENTE DE PLATĂ 20

1.1. Tipuri de cecuri 20

1.2. Mențiuni obligatorii 21

1.3. Termene de prescriere 21

1.4. Cardul bancar 21

1.5. Autorizații de extrageri 22

1.6. Viramentul (rolul băncii și diversele tipuri de viramente) 22

1.7. Efectele de comerț (cambia, biletul la ordin) 22

1.8. Plata fără contract 23

1.9. Cifre cheie (date statistice privind plățile interbancare) 24

2. Incidentele de plată 24

2.1. Incidentele legate de cecuri 24

2.2. Incidentele legate de credite 25

3. Contestațiile 25

3.1. Contestațiile referitoare la cecuri 25

3.2. Contestațiile unui card 25

4. Terminalele de plăți electronice (POS) 26

4.1. Funcțiile unui POS 26

4.2. Contractul POS 26

5. Vânzarea la distanță 27

5.1. Mizele 27

5.2. Internetul 28

5.3. Platformele de call-center 28

5.4. Serviciul de call-back 29

6. Noua normă SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Unică de Plăți în Euro) 29

6.2. Extragerea SEPA 30

6.3. Plata prin card SEPA 30

Capitolul 4: CREDITUL PENTRU PERSOANE FIZICE 30

1. Inițierea în matematica financiară 30

1.1. Dobânzi 30

1.2. Rata 31

1.3. Metodele de rambursare 31

2. Creditul de consum 31

2.1. Reglementarea 31

2.2. Cazurile particulare 32

2.3. Diferitele tipuri de credite de consum 32

3. Abordarea și gestiunea riscului 32

4. Creditul imobiliar 33

4.1. Reglementarea 33

4.2. Împrumuturile sectorului reglementat 33

4.3. Împrumuturile pentru sectorul liber 33

5. Diferitele modurile de achiziționare 33

5.1. Vânzare în stare de finalizare viitoare 33

5.2. Contractul de constituire 34

6. Diferitele rate ale dobânzii (ale împrumutului) 34

6.1. Dobânda anuală efectivă 34

6.2. Rata dobânzii legală 34

6.3. Rata dobânzii cămătărești 35

6.4. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 35

6.5. EONIA (Euro OverNight Index Avarage) 35

6.6. ROBOR 35

7. Diferitele garanții la rambursarea creditelor 36

7.1. Garanțiile personale 36

7.2. Garanțiile reale 36

8. Asigurările împrumuturilor 36

8.1. Riscurile acoperite 36

8.2. Contract și parte interesată 37

8.3. Punerea în practică a garanției 37

9. Tratamentul supraîndatorării 37

9.1. Schema generală a dispozitivului de supraîndatorare 37

9.2. Rolul și funcționarea comisiilor de supraîndatorare 37

9.3. Rolul instanțelor judecătorești 38

9.4. Funcționarea procedurii de redresare personală 38

CAPITOLUL 5: CREDITUL PENTRU FIRME (IMM) 38

1.Creditele de investiții pe termen mediu sau lung 38

2. Împrumutul pentru înființarea întreprinderii 40

3. Leasing-ul 40

4. Împrumuturile de exploatare 41

4.1. Creditele de trezorărie 41

4.2. Garanțiile 41

5. Finanțarea gestiunii clienților 42

5.1. Scontul comercial 42

5.2. Factoring 42

5.3. Comerț internațional 43

CAPITOLUL 6: RĂSPUNDEREA BĂNCII (SECRET BANCAR, DEONTOLOGIE, COD ETICĂ) 43

1. Neconformitatea 43

1.1. Obiective și Rezultate 43

1.2. Consecințele riscului de neconformitate 44

1.3. Domenii acoperite de conformitate 44

2. Răspunderea civilă și penală a băncii 44

2.1. Elemente constitutive ale răspunderii civile 44

2.2. Condiții de aplicabilitate a răspunderii civile 45

2.3. Condiții de aplicabilitate a răspunderii penale 45

3. Deontologia 46

3.1 Principalele obligații 46

3.2. Loialitatea față de angajator 47

3.3. Respectarea legilor și regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește spălarea banilor 47

3.4. Concluzie 47

4. Secretul profesional 47

5. Lupta împotriva spălării banilor 48

5.1. Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activități criminale 48

5.2. Obligațiile instituțiilor de credit 48

5.3. Organismele de control 48

Bibliografie 50

Extras din document

INTRODUCERE

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

În perioada contemporană, băncile au un rol extrem de mare în economie, fiind un principal intermediar în raportul economii-investiții, un lucru necesar în evoluția societății actuale.

În ciuda faptului că sistemul bancar capătă o sferă de activitate din ce în ce mai complexă, principalul domeniu de activitate rămâne acordarea de credite și facilitarea plăților dintre agenți economici și/sau persoane fizice/juridice. Astfel, banca furnizează trei servicii principale și de bază:

- deschiderea de conturi bancare;

- facilități de credit;

- ajutor în transferul fondurilor.

Pentru a veni în ajutorul clienților băncile încearcă să propună o gamă cât mai largă de produse și servicii. În actuala economie, produsele bancare specializate sunt utilizate cu ușurință de persoanele deja familiarizate cu sistemul și produsele bancare, în detrimentul noilor clienți.

Primul pas în a deveni clientul unei instituții bancare este deschiderea de cont. Cerințele și nevoile clienților diferă în mod preponderent în funcție de job, situație financiară și stil de viață. Ponderea numărului de clienți crește în fiecare an în România, semn am continuei dezvoltări a situației economice din țară.

Pentru a exista și a se dezvolta în continuare băncile au nevoie de clienți mulțumiți și fideli.

Concurența este unul din principale motive care vor duce la o dezvoltare și o îmbunătățire și mai substanțială a sistemului bancar. Băncile vor fi nevoite să își mărească gama de servicii și oportunități, mai ales când unele servicii vor fi deja disponibile pe piață. Nevoile clienților se pot schimba o data cu trecerea timpului iar băncile trebuie sa dețină oferte tentante constant. Pentru ca o bancă să aibă potențial maxim de dezvoltare aceasta trebuie să aibă preferabil diferite tipuri de clienți, pentru a prezenta un potențial maxim de dezvoltare pe toate ramurile posibile. Existența ca clienți atât a persoanelor fizice cat și a celor juridice, va constitui un echilibru în acordarea depozitelor și oferirea de credite.

Apartenența ca și client la o instituție bancară, împreună cu dezvoltarea în prealabil a acesteia determină o serie de beneficii pentru clienți precum siguranța depozitelor și opțiunea de transfer bancar, opțiune ce înlătură stresul deplasării cu sume mari de bani în cash.

În principiu băncile clasifică clienții în trei categorii și anume:

- bănci și instituții financiare

- persoane juridice nebancare

- persoane fizice

Acest lucru este necesar datorită necesităților mult diferite ale acestor clienți, și mai ales datorită factorilor de risc pe care îi determină.

2. Miza economică a relației cu clienții

Instituțiile bancare atrag disponibil prin opțiunea clienților de a avea un cont bancar. Banca oferă dobânzi persoanelor ce constituie depozite, dobânzi ce înregistrează o cheltuială din partea instituțiilor bancare.

Dobânda reprezintă un anume procent din totalul sumei depozitate și se poate acorda lunar, anual etc, în funcție de preferințele clienților . Toate aceste decizii se iau în momentul constituirii depozitelor .

Pentru a veni în ajutorul persoanelor banca oferă credite atât pentru nevoile persoanele cât și pentru susținerea dezvoltării pieței afacerilor. Majoritatea băncilor oferă oportunitatea unui credit și persoanelor fizice cât și persoanelor juridice. Pentru ca banca să aibă atât venit cât și oportunitatea unui câștig, clienții trebuie să plătească o taxă pentru examinarea caracterului oportun de o acordare a creditului și nu în ultimul rând o dobândă ce variază în funcție de termen și suma oferită.

Cea mai ofertantă oportunitate oferită de o bancă în legătură cu creditele bancare ține de rata acestora. Cea mai importantă caracteristică și cea care are cel mai mare impact asupra clientului este rata pentru un credit oferit. De pe urma acesteia clientul își poate calcula oportunitatea optimă cu câștig maxim atunci când dorește să ia un credit.

Un alt factor ce reprezintă un venit pentru bănci, sunt comisioanele de utilizare a cardurilor bancare și multitudinea de opțiuni și servicii pe care le pot accesa.

Băncile încearcă sa ofere în totalitate produse ce întâlnesc necesitățile clienților, pentru al împiedica să caute servicii la o alta instituție bancară. Prin fidelizarea clienților se vrea o accesare largă a produselor băncii, ce va rezulta într-o majorare a veniturilor per client.

3. Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancara

Legea nr. 50/1998 are în privire activitatea domeniului bancar, a instituțiilor de credit autorizate din România.

Publicul este reprezentat de orice persoană fizică , juridică sau entitate ce nu deține o personalitate juridică. Nu intră în categoria publicului : statul, instituțiile publice de ordin local și alte instituții similare etc.

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA SISTEMULURI BANCAR ROMÂNESC

1. Diferitele instituții de credit

Reorganizarea totală a sistemului bancar din România a fost în anul 1990. În acest an, sistemul bancar a fost restructurat pe noi funcții. Înainte de aceste restructurări, serviciile și produsele bancare erau limitate deoarece aveau un sistem rigid, Banca Națională a României avea combinate funcțiile unei bănci centrale cu ale băncilor comerciale.

Sistemul monobancar, în care băncile se subordonau statului a fost desființat, astfel sistemul bancar s-a consolidat pe doua niveluri, adică bănci comerciale și BNR.

Instituțiile de credit din România care desfășoară activități, sunt persoane juridice care aparțin următoarelor categorii:

a. Bănci - reprezintă instituții de credit cu o vocație universală ce se ocupă cu orice activitate prevăzută în lege. Acestea sunt persoane juridice care constituie societăți pe acțiuni într-o formă juridică;

b. Organizații cooperatiste de credit - sunt persoane juridice, case centrale pentru cooperativele de credit care li se alătură, ca filiale denumite generic organizații cooperatiste de credit;

c. Bănci de economisire și creditele în domeniul locativ - sunt persoane juridice române, instituții specializate pe finanțarea pe termen lung în domeniul locativ, iar principalul obiectiv al acestor instituții este de economisire și creditare într-un sistem colectiv;

d. Bănci de credit ipotecar - sunt persoane juridice române specializate și urmărind principalul obiectiv de constituirea efectelor cu titlu profesional. Acestea au ca și activități acordarea de credite ipotecare pentru investirea imobiliară, dar și de atragere a fondurilor de rambursare prin emisiunea de obligațiuni ipotecare;

e. Instituții emitente de monedă electronică - sunt persoane juridice autorizate de către BNR pentru a efectua emiterea de monedă electronică, conform prevederilor legale.

Instituțiile de credit din România au nevoie de autorizație din partea BNR pentru a-și desfășura activitățile. Pentru primirea autorizației, fiecare instituție este nevoită să îndeplinească condiții legate de capitalizare, acționariat, conducere, sediu, dar și de respectare a reglementărilor.

Capitalul social al instituțiilor de credit este vărsat în numerar și integral la momentul subscrierii, dar și în cazul in care se majorează care nu se face prin aporturi în natură.

La conducere este necesar să existe cel puțin două persoane cu experiență și care să se poate desfășura pe teritoriul țării, având sediul în România.

Bibliografie

A. Cărți

1. Bostan I. - Sistemul bancar, organizare, funcționare, control intern și audit; Editura TIPO MOLDOVA;

2. Chierleșan D., Cocriș V. - Managementul Bancar și analiza de risc în activitatea de creditare; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”;

3. Cocriș v., Chierleșan d. - Principii și tehnici bancare; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”;

4. Trenca I. - Tehnică Bancară; Suport de curs; Editura Casa Cărții de știință Cluj Napoca.

- Gheorghe, C.A., Drept Bancar Ediția.2, Editura C.H.Beck, Iasi,2011;

B. Legislație

- Legea nr. 312 din 28.iun.2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.582/30.iun.2004;

- Legea nr. 656/2002 republicată în 2012 privind prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702/12 octombrie 2012;

- O de Urgență a Guvernului nr.20 /2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 /11 iunie 2010;

C. SITE-URI WEB

1. BRD, Broșură comisioane, https://www.brd.ro/_files/pdf/Comisioane%20Carduri.pdf

2. BRD, profesii libere, https://www.brd.ro/companii/pfa-si-profesiuni-liberale

3. BRD, broșură dobânzi, https://www.brd.ro/_files/pdf/Depozitul-la-termen_PF_RO.pdf

4. BRD, tipuri de carduri de debit, https://www.brd.ro/persoane-fizice/carduri-si-conturi/carduri/carduri-de-debit

5. BRD, tipuri de carduri de credit, https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite/credite-personale/carduri-de-credit

Preview document

Monografie Banca Transilvania - Pagina 1
Monografie Banca Transilvania - Pagina 2
Monografie Banca Transilvania - Pagina 3
Monografie Banca Transilvania - Pagina 4
Monografie Banca Transilvania - Pagina 5
Monografie Banca Transilvania - Pagina 6
Monografie Banca Transilvania - Pagina 7
Monografie Banca Transilvania - Pagina 8
Monografie Banca Transilvania - Pagina 9
Monografie Banca Transilvania - Pagina 10
Monografie Banca Transilvania - Pagina 11
Monografie Banca Transilvania - Pagina 12
Monografie Banca Transilvania - Pagina 13
Monografie Banca Transilvania - Pagina 14
Monografie Banca Transilvania - Pagina 15
Monografie Banca Transilvania - Pagina 16
Monografie Banca Transilvania - Pagina 17
Monografie Banca Transilvania - Pagina 18
Monografie Banca Transilvania - Pagina 19
Monografie Banca Transilvania - Pagina 20
Monografie Banca Transilvania - Pagina 21
Monografie Banca Transilvania - Pagina 22
Monografie Banca Transilvania - Pagina 23
Monografie Banca Transilvania - Pagina 24
Monografie Banca Transilvania - Pagina 25
Monografie Banca Transilvania - Pagina 26
Monografie Banca Transilvania - Pagina 27
Monografie Banca Transilvania - Pagina 28
Monografie Banca Transilvania - Pagina 29
Monografie Banca Transilvania - Pagina 30
Monografie Banca Transilvania - Pagina 31
Monografie Banca Transilvania - Pagina 32
Monografie Banca Transilvania - Pagina 33
Monografie Banca Transilvania - Pagina 34
Monografie Banca Transilvania - Pagina 35
Monografie Banca Transilvania - Pagina 36
Monografie Banca Transilvania - Pagina 37
Monografie Banca Transilvania - Pagina 38
Monografie Banca Transilvania - Pagina 39
Monografie Banca Transilvania - Pagina 40
Monografie Banca Transilvania - Pagina 41
Monografie Banca Transilvania - Pagina 42
Monografie Banca Transilvania - Pagina 43
Monografie Banca Transilvania - Pagina 44
Monografie Banca Transilvania - Pagina 45
Monografie Banca Transilvania - Pagina 46
Monografie Banca Transilvania - Pagina 47
Monografie Banca Transilvania - Pagina 48
Monografie Banca Transilvania - Pagina 49
Monografie Banca Transilvania - Pagina 50
Monografie Banca Transilvania - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Monografie Banca Transilvania.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu Monografic asupra Bancii Transilvania

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Înfiinţarea Băncii Transilvania Banca Transilvania (abreviat BT) este o...

Studiu monografic Banca Transilvania

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Diversitatea sistemului bancar constă in numărul ridicat de entități...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monografie Banca Transilvania

1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la Cluj-Napoca,...

Studiu Monografic asupra Bancii Transilvania

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Înfiinţarea Băncii Transilvania Banca Transilvania (abreviat BT) este o...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Valorificarea potențialului turistic al zonei Munților Apuseni

INTRODUCERE Frumusețea incontestabilă a zonei Munților Apuseni, diversitatea resurselor (în special a celor turistice) și dorința de a găsi...

Studiu Monografic cu Tema Tehnica Operatiunilor Bancare, Realizat la Banca Transilvania, din Localitatea Iasi

CAP 1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite...

Banca Transilvania

1.Prezentare generală a Băncii Transilvania Povestea de succes a băncii a început in Cluj-Napoca, acum 14 ani, din initiativa unor oameni de...

Studiu Monografic realizat la Banca Comerciala

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania (abreviat BT) este o instituţie...

Ai nevoie de altceva?