Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 11174
Mărime: 102.99KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Braşov Facultatea de Finanţe Bănci Contabilitate

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I: ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 4

1.1 Analiza situaţiilor financiare 4

1.2 IAS 1 – prezentarea situaţiilor financiare 10

1.3 Contul de profit ş pierdere 16

Capitolul II: MONOGRAFIE CONTABILĂ LA S.C. VERO PORTE SERVICII S.R.L. (Studiu de caz) 20

2.1 Prezentarea SC VERO PORTE SERVICII SRL 20

2.2 STUDIU DE CAZ – MONOGRAFIE CONTABILĂ 30

Concluzii şi propuneri 49

Bibliografia 51

Extras din document

INTRODUCERE

Factorii sociali, economici şi juridici au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la alta. Aceşti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite de recunoaştere a structurii din situaţiile financiare şi la opţiunea pentru diferite baze de evaluare. Ei influenţează şi aria de aplicabilitate şi informţiile prezentate în situaţiile financiare.

Comitetul IASC este angajat în atenuarea acestor diferenţe, el caută să armonizeze reglementările, standardele şi procedeele privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; realizarea armonizării impune ca situaţiile financiare să furnizeze informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice.

Aproape toţi utlizatorii iau decizii pentru:

a) a hotărî când să cumpere, să păstreze sau să vândă o investiţie de capital;

b) a evalua răspunderea sau gestionarea managerială

c) a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti salariile, a-şi păstra locurile de muncă şi de a oferi alte beneficii angajaţilor

d) a evalua garanţiile pentru creditele acordate întreprinderilor

e) a determina politicile de impozitare

f) a determina profitul şi dividendele ce se pot distribui

g) a reglementa activitatea întreprinderii

Situaţiile financiare se întocmesc conform unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil şi pe conceptul de menţinere a nivelului capitalului financiar nominal

Este posibil ca într-un număr limitat de cazuri, să existe un conflict între cadrul general şi un IAS.

În aceste cazuri primează cerinţele IAS.

Cadrul general este revizuit permanent de Comitetul IASC.

Utilizatorii situaţiilor financiare:

• Investitorii, preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi profitul adus de investiţiile lor

• Angajaţii, interesaţi de stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii

• Creditorii financiari, interesaţi de lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii pentru rambursarea creditelor şi plata dobânzilor

• Furnizorii şi creditorii comerciali

• Clienţii, preocupaţi de continuitatea activităţii întreprinderii cu care colaborează pe termen lung sau de care sunt dependenţi

• Guvernul şi instituţiile sale, în vederea determinării politicii fiscale şi calculul unor indicatori statistici

• Publicul, interesat în aplicarea politicilor fiscale locale

Obiectivul situaţiilor financiare este furnizarea de informaţii referitoare la poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare, rezultatul administrării întreprinderii şi modul de gestionare a resurselor.

Poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare, generează informaţii privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului.

Poziţia financiară a întreprinderii este influenţată de:

• Resursele economice pe care le controlează

• Structura sa financiară

• Lichiditatea şi solvabilitatea

• Capacitatea de adaptare la mediu

Aceste informaţii sunt utile pentru:

• Anticiparea capacităţii întreprinderii de a genera numerar

• Anticiparea nevoilor de creditare, a şanselor de a primi finanţări în viitor

• Evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor pe care întreprinderea le va controla în viitor

• Posibilitatea întreprinderi de a genera fluxuri de trezorerie

Informaţiile privind modificările poziţiei financiare a întreprinderii sunt utilizate în evaluarea activităţii sale de exploatare, finanţare şi investiţie în perioada de raportare.

Poziţia financiară se determină pe baza informaţiilor din bilanţ, şi performanţa pe baza contului profit şi pierdere.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, situaţiile financiare se întocmesc pe baza contabilităţii de angajamente, conform căreia efectele tranzacţiilor şi altor evenimente sunt recunoscute, când acestea se produc şi nu când numerarul sau echivalentul său este decontat. La momentul producerii se înregistrează în contabilitate şi se raportează în situaţiile financiare ale perioadei aferente. Ca urmare situaţiile financiare cuprind evenimente trecute dar şi obligaţii de plată în viitor sau creanţe de încasat.

CAP. 1: ASPECTE TEORETICE PRIVIND

SITUAŢIILE FINANCIARE

1.1 ANALIZA SITUAŢIILOR FINANCIARE

Analiza situaţiilor financiare este arta de a analiza şi interpreta situaţiile financiare. Unul dintre obiectivele majore ale analizei situaţiilor financiare este acela de “a înţelege cifrele” sau de “a descifra sensul cifrelor” – adică de a angaja instrumentele de analiză financiară ca un ajutor în înţelegerea datelor financiare raportate şi de a folosi ulterior această putere de înţelegere pentru a conduce mai bine o afacere. Se pot dezvolta diverse măsuri analitice pentru a descrie relaţiile semnificative şi a extrage informaţia din situaţiile financiare.

În concluzie, luarea de decizii în cunoştinţă de cauză este adevăratul scop al analizei situaţiilor financiare.

Indiferent de utilizatorul informaţiei, fie persoana respectiva este un potential investitor, fie un potential creditor, sau unul dintre angajaţii analisti ai corporatiei supuse analizei, obiectivul final este acelasi - furnizarea / asigurarea unei baze care să ajute la luarea de decizii intr-un mod raţional.

Decizii precum cea de a aproviziona sau de a lichida un stoc, a acorda sau nu un împumut sau a alege între a continua prin aceleaşi metode sau a trece la noi proceduri depind de rezultatele unei analize financiare competente. Tipul deciziei avute în vedere va fi principalul scop determinant al obiectului analizei.

Preview document

Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 1
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 2
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 3
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 4
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 5
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 6
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 7
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 8
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 9
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 10
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 11
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 12
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 13
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 14
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 15
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 16
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 17
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 18
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 19
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 20
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 21
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 22
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 23
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 24
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 25
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 26
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 27
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 28
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 29
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 30
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 31
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 32
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 33
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 34
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 35
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 36
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 37
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 38
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 39
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 40
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 41
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 42
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 43
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 44
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 45
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 46
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 47
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 48
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 49
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 50
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 51
Monografie contabilă la SC Vero Porte Servicii SRL - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila la SC Vero Porte Servicii SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă la SC Bucuria SA

Cap1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Societatea comercială poartă denumirea : S.C BUCURIA S.A Societatea a...

Analiza Contului de Profit și Pierdere

INTRODUCERE Lucrarea de licenta se numeste „ Elaborarea si analiza contului de profit si pierdere”, cu studiu de caz la S.C. TRANSIMPEX S.R.L....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?