Monografie la Primăria municipiului Iași

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 23605
Mărime: 150.98KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G. Stefura

Cuprins

 1. Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei 3
 2. 1.1. Scurt istoric 3
 3. 1.2. Obiect de activitate 3
 4. 1.3. Organizare internă 7
 5. 1.4. Funcţionalitate 8
 6. PRIMARUL: 8
 7. VICEPRIMARII : 9
 8. SECRETARUL: 9
 9. DIRECŢIA TEHNICĂ: 10
 10. DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANŢE PUBLICE LOCALE : 12
 11. DIRECŢIA DE CONTROL: 16
 12. DIRECŢIA DE COMUNICARE: 17
 13. 1.5. Relaţiile Primăriei Municipiului Iaşi 18
 14. Relaţiile primăriei cu instituţiile subordonate 18
 15. Relaţiile Primăriei cu organismele financiar- bancare 21
 16. Relaţiile Primăriei cu alte instituţii din cadrul sistemului 23
 17. Capitolul 2. Fundamentarea indicatorilor financiari la primăria mun. Iaşi 27
 18. 2.1. Cadrul juridic privind fundamentarea indicatorilor financiari 27
 19. 2.2. Calcule şi fundamentări privind veniturile 30
 20. 2.3. Calcule şi fundamentări privind principalele categorii de cheltuieli 48
 21. 2.4. Conţinutul şi structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 68
 22. Capitolul 3. Finanţarea cheltuielilor la o instituţie publică (primăria Iaşi) 72
 23. 3.1. Surse de finanţare 72
 24. 3.2. Metode, tehnici şi proceduri de finanţare bugetară 75
 25. 3.3. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea instituţiilor publice 80
 26. Capitolul 4. Organizarea evidenţei la o instituţie publică 82
 27. Bibliografie 93

Extras din proiect

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei

1.1. Scurt istoric

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generală a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864. Astfel, un nou capitol se deschidea în istoria administraţiei comunale moderne prin înfiinţarea Primăriei.

Primul primar al Iaşilor a fost Dimitrie Gusti care a condus municipiul în cinci mandate, de numele său fiind legate multe din realizările edilitare ale acelor vremuri.

Actualul sediu al primăriei este fostul Palat Roznovanu, situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale oraşului.

Primăria municipiului Iaşi este organizată şi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale.

Primăria ca o structură funcţională cu activitate permanentă este constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local şi duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

1.2. Obiect de activitate

Aparatul propriu al Primăriei Municipiului Iaşi este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

Primăria municipiului Iaşi contribuie la asigurarea realizării în judeţ a strategiei şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare. Principalele obiective decurg din sarcinile pe care le au departamentele din cadrul intituţiei.

Conform Legii nr.500/2002 privind finanţele publice art. ,,30” (publicată în Monitorul Oficial nr.597 din 13 august 2002)şi ale legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi altor acte normative , sunt considerate instituţii publice, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice ,alte autorităţi publice,instituţiile publice autonome,precum şi instituţiile din subordinea acestora,indiferent de modul de finanţare a acestora.

Din punct de vedere al Finanţelor publice, instituţiile publice îndeplinesc următoarele trăsături ;

- sunt instituţii ale statului de drept care desfăşoară activitate politică sau executivă,reprezentând puterea şi administraţia de stat în societate.Sunt instituţii care compun,la nivel central sau local,aparatul puterii şi administraţiei de stat ;

- sunt instituţii care îşi desfăşoara activitatea în strânsă legătură cu bugetul public privind resursele financiare constituite în cadrul acestuia,la nivel central sau local,sau prin fonduri speciale,pentru acoperirea cheltuielilor pe destinaţii specifice prin clasificaţie bugetară.

Misiunea primăriei Iaşi include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administratiei publice locale

Primaria Municipiului Iasi, ca membră a Asociatiei Muncipiilor din Romania are ca viziune satisfacţia permanentă a clienţilor (persoane fizice si juridice), a angajaţilor, apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile, urmărind să devină un lider regional si national.

Deşi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, expres prevăzute în lege, sunt diferite, au drept scop soluţionarea problemelor colectivităţii locale.

Această soluţionare a problemelor colectivităţii locale se realizează prin:

1. elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

2. stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale;

3. stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

4. administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a municipiului Iaşi;

5. angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung;

6. administrarea resurselor financiare;

7. elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare;

8. asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

9. cooperarea pe plan intern şi internaţional.

Obiectivele primăriei de perspectivă urmaresc 4 perspective:

- PERSPECTIVA FINANCIARĂ – cu obiectivul optimizării utilizării resurselor financiare avind la bază taxele si impozitele locale si de furnizare de servicii, clar definite şi asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora.

- PERSPECTIVA CLIENTULUI – cu obiectivul de a exista permanent în preajma clientului actual şi potenţial, cu perceperea dorinţelor, necesităţilor lui şi creşterea gradului de responsabilitate/ promptitudine vis-à-vis de CLIENT.

o Responsabilitate / promptitudine;

o Parteneriatul cu clientul (cetatenii si agentii economici);

o Satisfacerea aşteptărilor clientului, referitor la serviciile oferite, fiind uniţi într-un crez, într-o idee: serviciile noastre sunt cele mai bune.

Preview document

Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 1
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 2
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 3
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 4
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 5
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 6
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 7
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 8
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 9
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 10
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 11
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 12
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 13
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 14
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 15
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 16
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 17
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 18
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 19
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 20
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 21
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 22
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 23
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 24
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 25
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 26
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 27
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 28
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 29
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 30
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 31
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 32
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 33
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 34
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 35
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 36
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 37
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 38
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 39
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 40
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 41
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 42
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 43
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 44
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 45
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 46
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 47
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 48
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 49
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 50
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 51
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 52
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 53
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 54
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 55
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 56
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 57
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 58
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 59
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 60
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 61
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 62
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 63
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 64
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 65
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 66
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 67
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 68
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 69
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 70
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 71
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 72
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 73
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 74
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 75
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 76
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 77
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 78
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 79
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 80
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 81
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 82
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 83
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 84
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 85
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 86
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 87
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 88
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 89
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 90
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 91
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 92
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 93
Monografie la Primăria municipiului Iași - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Monografie la Primaria Municipiului Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea mărimii și structurii exploatațiilor agricole individuale din Zorleni, Județul Vaslui

Capitolul 1 Spaţiul rural şi dezvoltarea rurală durabilă 1.1 Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie În literatura de specialitate numeroşi...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la o Instituție Publică

Fundamentarea şi finanţarea cheltuielilor bugetare la o instituţie publică Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Huşi...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAŞI 1.1. Metodele si principiile ce sunt folosite pentru organizarea si...

Studiu Monografic Realizat la Primăria Municipiului Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al primariei este fostul Palat Roznovanu,...

Monografie Primăria Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea primăriei Iaşi 1.1 Scurt istoric Oraşul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai importante aşezări...

Organizarea gestiunii financiare a Primăriei Iași

CAPITOLUL I:ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI IASI Scurt istoric Studiul monografic este efectuat la Primaria Municipiului Iasi, institutie...

Bugetul local - Municipiul Iași

Ce este bugetul? Cuvantul buget desemneaza in cadrul stiintei bugetare, sociologiei si microeconomiei, o grupa de oameni care sustin misiunea de a...

Ai nevoie de altceva?