Monografie primărie

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 24718
Mărime: 105.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Organizarea si functionarea Primariei Savinesti 1

I.1 Scurt istoric 1

I.2 Obiect de activitate 2

I.3 Organizarea institutiei 5

I.4 Relatiile externe 13

Capitolul II 17

Fundamentarea indicatorilor de venituri si cheltuieli la Primaria Savinesti 17

II.1 Cadrul juridic 17

II.2 Calcule si fundamentare 26

Fundamentarea si calculul indicatorilor financiari de venituri 29

Fundamentarea si calculul indicatorilor financiari de cheltuieli 38

II.3 Fluxuri informationale 48

Capitolul III 48

Finantarea Primariei Savinesti 48

III.1 Surse de finantare 48

III.2 Metode, tehnici si proceduri de finantare folosite de institutiile din administratia publica 48

III.3 Plati pentru cheltuieli 48

Capitolul IV 48

Organizarea si functionarea evidentei privind gestiunea financiara la Primaria Savinesti 48

IV.1 Evidenta tehnico-operativa 48

IV.2 Evidenta statistica 48

IV.2 Evidenta contabila 48

Extras din document

Capitolul I 1

Capitolul I

Organizarea si functionarea Primariei Savinesti

I.1 Scurt istoric

Localitatea Savinesti, este situata în partea de est a României, si ocupa o pozitie central sudica în cadrul judetului Neamt, la 12km de municipiul Piatra Neamt de o parte si de alta a D.N. 15 Piatra Neamt - Bacau. Prin localizarea sa în cadrul depresiunii Cracau - Bistrita, teritoriul localitatii prezinta particularitati care se reflecta în conditiile naturale.

La aceasta data localitatea Savinesti, are un numar de 6466 locuitori, din care 6086 populatie stabila.

În perioada 1992-2002 se manifesta o tendinta de scadere a populatiei localitatii Savinesti cu un ritm mediu de scadere anual de aproximativ 5,4 %. Se observa un fenomen de îmbatrânire a populatiei si de migrare a populatiei tinere în strainatate datorita nivelului de trai scazut.

Specificul economic al localitatii Savinesti (comuna industrial-agricol) are mici posibilitati de antrenare a fortei de munca. Se constata în ultima perioada o crestere numerica la grupa de vârsta peste 65 ani fapt care va a dus la îmbatrânirea demografica.

La începutul anului 2002 populatia localitatii Savinesti era de era de 6.466 locuitori, repartizata pe ramuri de activitate dupa cum urmeaza:

- agricultura si silvicultura 13,9%

- industrie 71,3%

- intelectuali 1,5%

- comert 2,3%

- constructii 11%

Analizând structura populatiei ocupate, rezulta ca predomina populatia ocupata în activitati industriale, urmata de populatia ocupata în sectorul serviciilor.

Suprafata localitatii este 2017ha, din care terenuri agricole în suprafata de 1525ha, platforma chimica Savinesti în suprafata de 237ha, terenuri neproductive 129ha si terenuri de constructii în suprafata de 323ha.

Faptul ca pe raza localitatii Savinesti îsi desfasoara activitatea cel mai mare producator de fibre si fire sintetice din tara  FIBREX, a dus la o puternica dezvoltare socio-economica a localitatii, fiind una dintre cele mai puternice din punct de vedere financiar din judetul Neamt.

La nivelul anului 2004 existau 85 societati comerciale si asociatii familiale, unde lucrau 1648 persoane. Functia agricola este puternic reprezentativa.

La nivelul localitatii Savinesti s-au înregistrat închideri de întreprinderi cum ar fi Melana, Azochim iar actiunile de restructurare au generat somaj si scadere accentuat a nivelului de trai.

I.2 Obiect de activitate

Administratia publica îndeplineste importante funtii cu caracter politic, legate de existenta, organizarea si functionarea statului si a colectivitatilor locale, fara de care nu se poate concepe o societate moderna. În epoca contemporana, aceasta exercita functii cu un pronuntat caracter de ocrotire a colectivitatilor umane , si anume:

Functia de mecanism intermediar de executie, care, la rândul ei, are mai multe sub-functii: functia de pregatire a deciziilor politice; functia de organizare a executiei deciziilor politice; functia de executare directa, în concret, a deciziilor politice; functia de asigurare a executarii deciziilor politice, la nevoie folosind forta de constrângere a statului; functia de purtator al cererilor, dorintelor si necesitatilor membrilor societatii în fata autoritatilor, pentru a lua decizii asupra acestora.

Functia de înfaptuire a deciziei politice, reflectata în legi si alte acte normative ale autoritatilor statului si ale colectivitatilor locale. În acest sens putem distinge: functia de instrument de conservare a valorilor materiale si spirituale ale societatii; functia de organizare si coordonare a adaptarilor care se impun datorita transformarilor produse în evolutia diferitelor componente ale societatii, în special în structura economica a acesteia.

Ansamblul autoritatilor publice dintr-o tara este organizat dupa un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. Administratia publica locala functioneaza pe baza unor principii enuntate atât în Constitutie, cât si în legea cadru privind administratia publica locala : autonomia locala si descentralizarea serviciilor publice, la care se mai adauga eligibilitatea autoritatilor administratiei publice locale, legalitatea si consultarea cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Principiul autonomiei locale confera dreptul si capacitatea efectiva autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, în conditiile legii . Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si în limitele prevazute de lege. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului. Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, sa aiba initiative în toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date în mod expres în competenta altor autoritati publice.

Preview document

Monografie primărie - Pagina 1
Monografie primărie - Pagina 2
Monografie primărie - Pagina 3
Monografie primărie - Pagina 4
Monografie primărie - Pagina 5
Monografie primărie - Pagina 6
Monografie primărie - Pagina 7
Monografie primărie - Pagina 8
Monografie primărie - Pagina 9
Monografie primărie - Pagina 10
Monografie primărie - Pagina 11
Monografie primărie - Pagina 12
Monografie primărie - Pagina 13
Monografie primărie - Pagina 14
Monografie primărie - Pagina 15
Monografie primărie - Pagina 16
Monografie primărie - Pagina 17
Monografie primărie - Pagina 18
Monografie primărie - Pagina 19
Monografie primărie - Pagina 20
Monografie primărie - Pagina 21
Monografie primărie - Pagina 22
Monografie primărie - Pagina 23
Monografie primărie - Pagina 24
Monografie primărie - Pagina 25
Monografie primărie - Pagina 26
Monografie primărie - Pagina 27
Monografie primărie - Pagina 28
Monografie primărie - Pagina 29
Monografie primărie - Pagina 30
Monografie primărie - Pagina 31
Monografie primărie - Pagina 32
Monografie primărie - Pagina 33
Monografie primărie - Pagina 34
Monografie primărie - Pagina 35
Monografie primărie - Pagina 36
Monografie primărie - Pagina 37
Monografie primărie - Pagina 38
Monografie primărie - Pagina 39
Monografie primărie - Pagina 40
Monografie primărie - Pagina 41
Monografie primărie - Pagina 42
Monografie primărie - Pagina 43
Monografie primărie - Pagina 44
Monografie primărie - Pagina 45
Monografie primărie - Pagina 46
Monografie primărie - Pagina 47
Monografie primărie - Pagina 48
Monografie primărie - Pagina 49
Monografie primărie - Pagina 50
Monografie primărie - Pagina 51
Monografie primărie - Pagina 52
Monografie primărie - Pagina 53
Monografie primărie - Pagina 54
Monografie primărie - Pagina 55
Monografie primărie - Pagina 56
Monografie primărie - Pagina 57
Monografie primărie - Pagina 58
Monografie primărie - Pagina 59
Monografie primărie - Pagina 60
Monografie primărie - Pagina 61
Monografie primărie - Pagina 62
Monografie primărie - Pagina 63
Monografie primărie - Pagina 64
Monografie primărie - Pagina 65
Monografie primărie - Pagina 66
Monografie primărie - Pagina 67
Monografie primărie - Pagina 68
Monografie primărie - Pagina 69
Monografie primărie - Pagina 70
Monografie primărie - Pagina 71
Monografie primărie - Pagina 72
Monografie primărie - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Monografie Primarie.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Monografie Primăria Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Primăria Muncicipiului Iaşi 1.1. Scurt istoric Orasul Iaşi se numară printre cele mai vechi şi mai...

Monografie Primăria Municipiul Huși, Județul Vaslui

CAP. I. Organizarea si functionalitate la o institutie publica 1.1 Istoric, obiect de activitate, cadru juridic Regulamentul de organizare si...

Monografie - Primăria Comunei Tămășeni

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Tămăşeni 1.1. Scurt istoric Primăria Tămăşeni are, potrivit legii, personalitate juridică,...

Monografie Primăria Iași

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI IASI I.1. Localizarea institutiei în sistemul organizational Studiul de caz de...

Monografia Primăriei Municipiului Bârlad

1. Organizare și funcționalitate la Primăria Municipiului Bârlad 1.1. Scurt istoric Municipiul Bârlad este situat în județul Vaslui, Moldova și...

Monografie Primăria Botoșani

1.1. Scurt istoric Municipiul Botoşani este reşedinţa administrativă a judeţului Botoşani şi cel mai important centru economic al acestuia....

Monografie Primăria Comunei Dârmănești

CAP. 1 Organizarea si Functionarea Primariei Comunei Darmanesti 1.1 Scurt istoric al orasului Siret Orasul Siret este situat în partea de nord a...

Ai nevoie de altceva?