Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 38656
Mărime: 667.38KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel
Monografie domeniul sanatatii

Extras din document

Capitolul 1.

Organizarea şi conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

“Resursele financiare ale statului împreună cu resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi cu cele ale instituţiilor publice alcătuiesc resursele financiare publice.”

Statul român realizează o bună parte din sarcinile ce decurg din funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat, instituţii de învăţămînt, instituţii sanitare, instituţii ale justiţiei şi procuraturii, instituţii ale armatei.

Instituţiile de stat sunt caracterizate prin aceea că nu-şi acoperă cheltuielile din venituri proprii, vărsând de regulă la buget toate sumele realizate sub formă de venit. Primesc în schimb de la bugetul statului fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Datorită legăturii lor strânse cu bugetul de stat, realizată atât prin intermediul veniturilor cât şi prin intermediul cheltuielilor, această categorie de unităţi poartă denumirea de instituţii bugetare.

Instituţiile bugetare, ca unităţi care îndeplinesc anumite funcţii sociale, dispun de un anumit patrimoniu, de anumite mijloace materiale şi băneşti, pe care sunt obligate să le folosească potrivit normelor legale, cu o mare eficienţă. Ele sunt obligate să înregistreze cu ajutorul unui sistem propriu de evidenţă toate operaţiile economico-financiare produse de mişcarea acestor mijloace. Cu ajutorul evidenţei este necesar să se asigure înregistrarea la zi a veniturilor realizate şi a plăţilor de casă efectuate, pe fiecare din subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a cheltuielilor efective ocazionate.

Trăsături:

- nu au scop lucrativ (în sensul de a produce activităţi şi servicii productive) şi nu sunt creatoare de profit;

- finanţarea cheltuielilor de funcţionare (cunoscute şi sub denumirea de cheltuieli curente) şi a investiţiilor instituţiilor se asigură în felul următor:

- integral de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

- din veniturile extrabugetare şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;

- din veniturile extrabugetare cu destinaţie specială pentru anumite cheltuieli stabilite de lege;

- instituţiile publice mai pot folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii lor, mijloace materiale şi băneşti primite gratuit de la persoane juridice şi fizice;

- veniturile publice sunt formate din impozite, taxe şi alte venituri stabilite de lege comparativ cu veniturile unităţilor productive care provin din vânzarea produselor, prestarea serviciilor sau din executarea de lucrări.

- sumele rezultate din vânzarea unor imobile sau din vânzarea altor bunuri aparţinînd unor instituţii publice se varsă integral la bugetul de stat sau la bugetele locale;

- sumele încasate din concesionarea unor bunuri ale statului constituie venit al bugetului de stat sau a bugetelor locale;

- veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice se încasează, se administrează şi se contabilizează de către instituţiile în cauză fără a se efectua vărsăminte din acestea la bugetul de stat sau la bugetele locale;

- mijloacele fixe rezultate ca urmare a cheltuielilor de investiţii sau primite în mod gratuit, majorează fondul social al instituţiei publice;

- instituţiile publice nu calculează şi nu înregistrează amortizarea mijloacelor fixe decât la activităţile productive şi la serviciile prestate cu caracter productiv aflate în subordinea instituţiei publice;

- au planuri de conturi specifice instituţiei publice;

- purtătorii primari de informaţie folosiţi de instituţiile publice sunt:

- comuni: factură, chitanţă, bon consum, stat de plată;

- specifici: listă de alimente, cerere pentru deschidere de credite, dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor.

- întocmesc darea de seamă contabilă la sfârşitul perioadei de gestiun, respectiv trimestrial.

1.1. Scurt istoric

Entitatea publică studiată se numeşte „Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi” şi este o unitate sanitara cu personalitate juridica, infiintată prin Decizia nr. 785/1977 a Consiliului Popular al Judetului Iasi. Se află in subordinea Ministerului Sanatatii Publice, ca autoritate centrala in domeniul sanatatii iar la nivel local Autoritatii de Sanatate Publica a Judetului Iasi.

Sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi este in Iasi, strada Pantelimon Halipa nr.14.

1.2. Domeniu de activitate

Obiectul de activitate al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi consta in urmatoarele :

• Asistenta medicala de specialitate curativa, preventiva si de recuperare a bolnavilor care au domiciliul in municipiul si in judetul Iasi, precum si a celor care au domiciliul in alte judete ;

• Indrumarea metodologica in specialitate a unitatilor sanitare din municipiu si judetul Iasi, precum si din alte judete ;

• Efectuarea de studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea de metode noi de investigatii si tratament ;

Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, publică sau privată, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, care asigură servicii medicale, cu număr de 680 paturi în construcţia nouă, cu paturi prin preluarea secţiei de recuperare neurologică de la Spitalul Clinic de Neurologie Iaşi, Creşa nr.19 cu 100 paturi cu program de funcţionare in 1,5 tură, cât şi circumscripţiile sanitare rurale Movileni, Gropniţa şi Focuri.

1.3. Organizarea internă

Spitalele sunt unităţi sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale. Aceste servicii pot fi: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului.

Spitalele participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Spitalele răspund, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.

Orice spital are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică. Ministerul Sănătăţii Publice organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru angajarea managerului. Managerul, persoană fizica sau juridica, încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii Publice pe o perioada de 3 ani cu evaluare anuală. Contractul poate fi reînnoit sau poate înceta în urma reevaluării pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice.

Preview document

Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 1
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 2
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 3
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 4
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 5
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 6
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 7
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 8
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 9
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 10
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 11
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 12
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 13
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 14
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 15
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 16
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 17
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 18
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 19
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 20
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 21
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 22
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 23
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 24
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 25
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 26
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 27
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 28
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 29
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 30
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 31
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 32
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 33
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 34
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 35
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 36
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 37
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 38
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 39
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 40
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 41
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 42
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 43
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 44
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 45
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 46
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 47
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 48
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 49
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 50
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 51
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 52
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 53
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 54
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 55
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 56
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 57
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 58
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 59
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 60
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 61
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 62
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 63
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 64
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 65
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 66
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 67
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 68
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 69
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 70
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 71
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 72
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 73
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 74
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 75
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 76
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 77
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 78
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 79
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 80
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 81
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 82
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 83
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 84
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 85
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 86
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 87
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 88
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 89
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 90
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 91
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 92
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 93
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 94
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 95
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 96
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 97
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 98
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 99
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 100
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 101
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 102
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 103
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 104
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 105
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 106
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 107
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 108
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 109
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 110
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 111
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 112
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 113
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 114
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 115
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 116
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 117
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 118
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 119
Monografie sănătate - Spital Clinic de Recuperare Iași - Pagina 120

Conținut arhivă zip

  • Monografie Sanatate - Spital Clinic de Recuperare Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul conflictelor în cadrul Spitalului Județean Sălaj

Introducere Prin intermediul prezentei lucrări am încercat să evidenţiez importanţa rolului conflictelor în organizaţie. Totuşi, după cum bine...

Studiu Privind Gestiunea Financiară a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant

INTRODUCERE Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş unitate sanitară de categoria I este înfiinţat în anul 1995 în subordinea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Obiective si Activitati ale Spitalul Clinic de Urgenta - Prof. Dr. Nicolae Oblu

Introducere In acest proiect intitulat: Obiective si activitati ale Spitalul Clinic de Urgenta “Prof. Dr. Nicolae Oblu” am identificat nevoia de...

Ai nevoie de altceva?