Noi tendințe în comerțul internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9065
Mărime: 47.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spiridon Pralea

Cuprins

I. Noi tendinte în structura si dinamica comertului international 2

1.1. Mutatii în diviziunea mondială a muncii 2

1.2. Tendinte în comertul cu bunuri si servicii

1.3. Structura comertului international contemporan

1.3.1. Structura comertului mondial pe cele două mari grupe de produse (de bază si manufacturate)

1.3.2. Structura comertului international cu servicii

II. Modificări în orientarea geografică a comertului international

2.1. Participarea economiilor nationale la comertul international

2.2. Repartizarea geografică a comertului international

2.2.1. Mutatii în participarea celor trei categorii de tări la comertul international

2.2.2. Repartizarea geografică a comertului international pe continente

2.3. Schimbarea peisajului economic

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

I. Noi tendinte în structura si dinamica comertului international

În epoca contemporană, participarea activă la diviziunea mondială a muncii este parte integrantă a procesului de dezvoltare a oricărei natiuni si în acelasi timp o necesitate obiectivă. Diviziunea mondială a muncii exprimă relatiile care se stabilesc între diferite state în procesul dezvoltării productiei si a comertului international.

În acest context, comertul international este reprezentat de toate legăturile comerciale de vânzare-cumpărare de bunuri si servicii ce se realizează între statele lumii pe baza diviziunii internationale a muncii; o formă de legătură între pietele nationale, între producătorii de mărfuri din diferite tări, legătură care apare pe baza diviziunii internationale a muncii si care exprimă interdependentele economice dintre state

1.1. Mutatii în diviziunea mondială a muncii

În ultimii ani se remarcă tendinta generală de crestere a dependentei statelor de piata externă, de accentuare a interdependentelor între tările lumii, reflectate de cresterea cotei de export în productia mondială. Această dependentă a statelor de piata externă se reflectă si sub forma următoarelor fenomene :

- Există o tendintă de restructurare a diviziunii mondiale a muncii, de afirmare a tărilor în dezvoltare pe piata produselor manufacturate. Astfel un număr de 15 tări în dezvoltare din circa 115 tări slab dezvoltate si în dezvoltare, realizează peste 80% din exporturile totale de produse manufacturate ale lumii a treia.;

- S-a conturat o nouă structură în diviziunea internatională a muncii, tările dezvoltate s-au specializat in domenii tehnice moderne si ultramoderne, în timp ce tările în dezvoltare devin producători si furnizori de produse industriale de bază si clasice;

- În tările dezvoltate se manifestă o anumită sensibilitate fată de produsele de bază si o crestere a coeficientului de corelatie între industriile prelucrătoare si cele extractive. Aceasta se explică pe o parte prin ieftinirea relativă a unor resurse în tările dezvoltate, pe de altă parte prin politica deliberată a statelor respective de imitare a dependentei fată de sursele de aprovizionare.

- S-a conturat tot mai mult un proces complex si contradictoriu de adaptare a diviziunii mondiale a muncii la noile conditii de acces la resursele naturale, îndeosebi la combustibil. Adaptarea se face în raport cu modificările radicale ale raportului de schimb între principalele categorii de produse care fac obiectul comertului international. Cu toate schimbările produse, nu a fost depăsită diviziunea muncii bazată pe schimbul inegal si dependentele externe marcate de discriminări si restrictii în schimbul mondial de valori.

În cea de-a doua jumătate a secolului XX, economia mondială a cunoscut modificări importante, schimbări care s-au reflectat si în structura fizică a importului si exportului de produse. Dacă înainte de cel de-al doilea război mondial, în schimburile comerciale internationale predominau produsele de bază cum sunt produsele alimentare sau materiile prime, în cea de-a doua jumătate a secolului XX produsele manufacturate au început să capete impotantă în comertul mondial. În perioada postbelică dinamica modificărilor structurale din economia mondială a făcut ca ciclul de viată al produselor, în special al celor manufacturate să se scurteze, acesta ajungând să nu mai depăsească cinci ani

La aceste schimbări au contribuit revolutia tehnico-stiintifică, efectele cursei înarmărilor pentru ocuparea sau mentinerea pozitiei de lider mondial, demersurile pentru cucerirea oceanelor sau a spatiului cosmic, măsurile la scară natională, continentală sau mondială pentru protejarea mediului înconjurător la un loc cu dezvoltarea accentuată a tehnologiilor de fabricare a produselor ecologice si a alimentelor biologice, precum si dezvoltarea de echipamente moderne de comunicare informatică. Astfel, în ultimii 50 – 60 de ani structura comertului mondial s-a schimbat radical ajungând să aibe un caracter tot mai industrial.

Revolutia tehnico-stiintifică a străbătut o serie de etape si forme concrete de manifestare, revolutia tehnico-stiintifică contemporană fiind cel mai important factor al dinamizării economiei mondiale si a comertului international

Acestă revolutie a determinat cresterea nivelului tehnic, a complexitătii si diversificării productiei în general, a industriilor de vârf în special (constructii de masini, electrotehnică, electronică, telecomunicatii, chimie etc.) si de aceea organizarea în fiecare tară a productiei fiecărui tip de produsea devenit practic imposibilă si ineficientă din punct de vedere economic în acelasi timp. Ca urmare a revolutiei tehnico-stiintifice interdependentele economice dintre state s-au accentuat si s-a impus în mod obiectiv o largă specializare si cooperare cu implicatii directe nu numai asupra structurii economiei mondiale, ci si asupra comertului international sub toate aspectele lui.

Preview document

Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 1
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 2
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 3
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 4
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 5
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 6
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 7
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 8
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 9
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 10
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 11
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 12
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 13
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 14
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 15
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 16
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 17
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 18
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 19
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 20
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 21
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 22
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 23
Noi tendințe în comerțul internațional - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Noi Tendinte in Comertul International.doc

Alții au mai descărcat și

Logistică Colgate Palmolive

Capitolul I – Sinteza teoretica logistica si management logistic 1.1.Definiţii şi terminologie Conceptul de sistem apare in forme incipiente in...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Comerțul internațional, factor important în economia internațională

INTRODUCERE Trăim într-o lume care este puternic interconectată de complexe tranzacţii economice şi sociale, probleme legate de mediu, colaborări...

Evoluția economică a Chinei

INTRODUCERE Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea...

Tehnologiile Informaționale în Tranzacțiile de Comerț Exterior

INTRODUCERE Asistam la un proces de globalizare a afacerilor, care, în mod invariabil, influenteaza toate tipurile de firme, indiferent de arealul...

Studiu de fezabilitate la o societate specializată în fabricarea și comercializarea insonorizanților auto

Partea I 2. Descrierea afacerii 2.1 Scopul si obiectivele afacerii: Msiunea companiei : Misiunea noastra este sa oferim clientilor cele mai...

Locul și rolul comerțului în activitatea economică și socială

Notiunile de distributie si comert Economia nationala este cel mai complex organism social,in cadrul caruia se desfasoara un asamblu de activitati...

Trăsături și Tendințe ale Dinamicii și Volumului Comerțului Internațional Postbelic

În perioada contemporană, participarea intensă la diviziunea mondială a muncii reprezintă, de fapt, o necesitate pentru procesul de dezvoltare al...

Tranzacții Comerciale Internaționale

II. Conditionãri si cunostinte prerechizite Disciplina Tranzactii economice internationale asigurã informarea si pregãtirii studentilor de la...

Tranzacții Comerciale Internaționale

1.1.1. Evolutia comertului international în perioada postbelica În epoca actuala, dezvoltarea unei tari – indiferent de sistemul social-politic...

Ai nevoie de altceva?