Ocuparea Resurselor de Munca în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 201 în total
Cuvinte : 55332
Mărime: 962.14KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE OCUPARE A RESURSELOR DEMUNCĂ

ÎN CONTEXT ACTUAL 7

1.1. Definirea ocupării. Populaţia şi forţa de muncă 7

1.2. Rata naturală a şomajului, expresie a ocupării complete a forţei

de muncă 20

1.3. Ocuparea forţei de muncă în economia României 28

1.4. Activitatea economică – suport al ocupării resurselor de muncă 34

CAPITOLUL 2

NIVELUL RESURSELOR UMANE DIN ROMÂNIA ACTUALĂ 40

2.1. Nivelul şomajului: concept, forme, structură, costuri ale

şomajului 40

2.2. Sărăcia şi excluziunea de pe piaţa muncii. Munca invizibilă a

resurselor umane 60

2.3. Migraţia forţei de muncă 80

2.4. Perspective privind ocuparea forţei de muncă în Uniunea

Europeană 84

Ocuparea resurselor de muncă în economia României

2

CAPITOLUL 3

ROLUL SERVICIILOR ÎN ABSORBŢIA OFERTEI DE MUNCĂ 91

3.1. Serviciile în economia românească actuală 91

3.2. Raportul dintre servicii şi ocuparea forţei de muncă. Populaţia

ocupată în servicii 107

3.3. Extinderea serviciilor – expresie a nivelului de dezvoltare

economică 109

CAPITOLUL 4

POLITICA OCUPĂRII 128

4.1. Rolul statului în domeniul ocupării 128

4.2. Salariul – instrument economic în politica de ocupare a forţei de

muncă 136

4.3. Politica ocupării în Uniunea Europeană 146

CAPITOLUL 5

PROTECŢIA SOCIALĂ 154

5.1. Conceptul de protecţie socială şi forme de realizare a acesteia 154

5.2. Politica de recalificare în condiţiile noilor structuri ale cererii şi

ofertei de muncă 162

5.3. Impactul globalizării asupra nivelului de pregătire profesională

a forţei de muncă 171

CONCLUZII 177

ANEXE 179

BIBLIOGRAFIE 185

Extras din document

uparea resurselor de muncă în economia României

3

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă, prin conţinutul său este dedicată analizei fenomenelor şi

mecanismelor ce acţionează asupra pieţei muncii şi evident şi asupra ocupării

resurselor umane.

Populaţia în ansamblul ei reprezintă una dintre cele mai importante

resurse ale economiei, fiind şi ea supusă influenţei anumitor factori ca şi

celelalte resurse, factori ce acţionează asupra ei în sens negativ sau pozitiv. Ea

reprezintă pilonul de baza pentru populaţia activă şi cea ocupată.

Pe parcursul acestei teze am analizat cauzele care conduc la modificările

ce au loc în structura populaţiei ocupate, precum şi modalităţile de intervenţie

asupra fenomenelor şi proceselor specifice funcţionării pieţei muncii şi care

acţionează în mod direct asupra populaţiei ocupate.

Titlul lucrării este „Ocuparea resurselor de muncă în economia

României”, iar întreaga teză este structurată pe 5 capitole, cu un număr de 17

subcapitole, pe parcursul cărora este prezentată o altă faţetă a ceea ce înseamnă

ocuparea resurselor de muncă.

Problematica ocupării şi a şomajului este extrem de complexă şi din

acest motiv mi-am propus să evidenţiez aspectele originale şi inedite legate de

fenomenul de ocupare, de modul în care persoanele apte de muncă sunt excluse

de pe piaţa muncii şi care sunt posibilităţile acestora de a reveni sau de a intra

pentru prima dată pe piaţa muncii.

Cunoaşterea acestor aspecte reprezintă conştientizarea, atât la nivelul

României, cât şi la cel al Uniunii Europene şi a noastră a tuturor, a problemelor

legate de individ, de modul său de a supravieţui, de încercarea de a face faţa

multitudinii nevoilor pe care le are el şi familia sa, astfel încât prin eforturi

comune să găsim soluţii la atenuarea problemelor legate de ocupare şi şomaj.

Ocuparea resurselor de muncă în economia României

4

Capitolul 1. Conceptul de ocupare a resurselor de muncă în context

actual, este consacrat definirii conceptuale a ocupării, a ceea ce înseamnă rata

naturală a şomajului şi cum activitatea economică reprezintă suportul ocupării.

Punctul de plecare în definirea acestor concepte a fost mai întâi munca,

modul cum a fost ea privită de-a lungul timpului, de economişti ca Adam Smith

sau Keynes, remunerată sau nu, iar mai apoi populaţia totală cu forma şi

dinamica ei .

De asemenea am prezentat anumiţi indicatori ce evidenţiază gradul de

ocupare, rata de activitate, rata naturală a şomajului şi factorii care o

influenţează.

Capitolul 2. Nivelul resurselor umane din România actuală, aduce în

prim plan, pe lângă nivelul şomajului, cu tot ceea ce cuprinde acest termen:

forme, structură şi costuri şi o problemă presantă a societăţii, sărăcia şi

excluziunea de pe piaţa muncii.

Am vrut de asemenea să pun în evidenţă munca din economia informală.

Acea muncă care există, care este invizibilă, nu poate fi cuantificată, neavând

date cu privire la această activitate mai mult sau mai puţin legală, dar care se

regăseşte totuşi în indicatorul macroeconomic Produsul Intern Brut. În lucrare

am prezentat aceste date făcând comparaţia între nivelul de creştere a acestui

indicator şi nivelul ratei şomajului şi a populaţiei ocupate care în mod firesc ar fi

trebuit să aiba niveluri mai scăzute, dar cel puţin în România acest lucru nu se

întâmplă ceea ce dovedeşte existenţa unei economii informale destul de

dezvoltate, cu toate efectele negative ce decurg de aici.

În capitolul 3. Rolul serviciilor în absorbţia ofertei de muncă, am adus

argumente în favoarea rolului pe care îl au serviciile pe de o parte în crearea de

noi locuri de muncă, pe de altă parte în puterea acestora de a atrage forţa de

muncă mai puţin calificată, care după cum am arătat în al doilea capitol

desfăşoară activităţi informale, sunt persoane marginalizate atât din punct de

vedere economic cât şi social.

Ocuparea resurselor de muncă în economia României

5

Serviciile prin natura lor au devenit o parte extrem de importantă a tuturor

economiilor, majoritatea ţărilor obţinând venituri importante din activităţile ce

aparţin sectorului serviciilor.

Preview document

Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 1
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 2
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 3
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 4
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 5
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 6
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 7
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 8
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 9
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 10
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 11
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 12
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 13
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 14
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 15
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 16
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 17
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 18
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 19
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 20
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 21
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 22
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 23
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 24
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 25
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 26
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 27
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 28
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 29
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 30
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 31
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 32
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 33
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 34
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 35
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 36
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 37
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 38
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 39
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 40
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 41
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 42
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 43
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 44
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 45
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 46
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 47
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 48
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 49
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 50
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 51
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 52
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 53
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 54
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 55
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 56
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 57
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 58
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 59
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 60
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 61
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 62
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 63
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 64
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 65
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 66
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 67
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 68
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 69
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 70
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 71
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 72
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 73
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 74
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 75
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 76
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 77
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 78
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 79
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 80
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 81
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 82
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 83
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 84
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 85
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 86
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 87
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 88
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 89
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 90
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 91
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 92
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 93
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 94
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 95
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 96
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 97
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 98
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 99
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 100
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 101
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 102
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 103
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 104
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 105
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 106
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 107
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 108
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 109
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 110
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 111
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 112
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 113
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 114
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 115
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 116
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 117
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 118
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 119
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 120
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 121
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 122
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 123
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 124
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 125
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 126
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 127
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 128
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 129
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 130
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 131
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 132
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 133
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 134
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 135
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 136
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 137
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 138
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 139
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 140
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 141
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 142
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 143
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 144
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 145
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 146
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 147
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 148
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 149
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 150
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 151
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 152
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 153
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 154
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 155
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 156
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 157
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 158
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 159
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 160
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 161
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 162
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 163
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 164
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 165
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 166
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 167
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 168
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 169
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 170
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 171
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 172
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 173
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 174
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 175
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 176
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 177
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 178
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 179
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 180
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 181
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 182
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 183
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 184
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 185
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 186
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 187
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 188
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 189
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 190
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 191
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 192
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 193
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 194
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 195
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 196
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 197
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 198
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 199
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 200
Ocuparea Resurselor de Munca în România - Pagina 201

Conținut arhivă zip

  • Ocuparea Resurselor de Munca in Romania.pdf

Alții au mai descărcat și

Oportunități pe piața muncii și cariere în domeniul turismului

Turismul are o mare capacitate de diversificare a economiei, de stimulare a antreprenoriatului, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii....

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări...

Impactul salariului minim în economie

Scopul lucrării de faţa este de a identifica evoluţia salariului minim şi a impactul acestuia asupra ratei şomajului. Am ales această temă deoarece...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Piața muncii în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI MUNCII Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: muncă şi...

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

Reconversia Fortei de Munca in Romania 2009

Cap.1 Piata muncii in Romania 1.1 Analiza structurala a pietei muncii Piata muncii din Romania s-a confruntat cu schimbari importante in...

Analiza Statistica si Modelarea Pietei Muncii in Romania

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Șomajul - Dezechilibru al Pieței Muncii în Județul Cluj

Introducere Dezvoltarea economică a unei ţări sau regiuni este în corelaţie cu mai mulţi factori: resurse naturale, informaţionale, resurse umane....

Decalajele economice la nivelul pieței muncii România - Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licentă se intitulează „Decalaje economice la nivelul pieţei muncii România – Uniunea Europeană şi este...

Ocuparea forței de muncă din România în contextul globalizării

Introducere Alegerea acestei teme este motivată de faptul că fenomenul globalizării este unul de actualitate, dar şi unul acaparat de o...

Rolul Orașului Beiuș ca Centru Polarizator al Depresiunii Beiușului

INTRODUCERE Tema pe care am ales-o pentru această Licenţă este ‘’Rolul oraşului Beiuş ca centru polarizator al Depresiunii Beiuşului’’. Motivaţia...

Ai nevoie de altceva?