Operatiuni Contabile si Documente - SC Pletl SRL

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Operatiuni Contabile si Documente - SC Pletl SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Contabilitate

Cuprins

Cap.I Prezentarea entitati: infiintarea , denumire ,capital , domeniu de activitate, structura organizatorica.
Cap.II Modul de organizare si conducerea contabilitatii. Circuitul documentelor.
Cap.III Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile, a declaratilor si deconturilor.
III.1. Registre contabile
III.2. Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor
III.3. Documente privind organizarea contabilitatii materialelor
III.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijlocelor banesti
III.5. Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale
III.6. Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor
III.7. Documente privind organizarea contabilitatii generale
III.8. Documente privind organizarea patrimoniului
III.9. Gestionarea , folosirea si evidenta formularelor cu regim special
III.10. Lucrari de sintaxa si rapoarte financiar – contabile
Cap.IV Bugetul de venituri si cheltuieli ale intreprinderii
IV.1. Continutul bugetului de venituri si cheltuieli
IV.2. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009
Cap.V. Elemente de gestiune financiara ale firmei
Bibliografie

Extras din document

Cap.I. Prezentarea entitatii

a. Denumirea societatii

Societatea Comerciala PLETL SRL a luat fiinta in anul 2002.

b. Numarul de inregistrare in Registrul Comertului este J02/617/2002

c. Forma juridica

Societate comerciala cu raspundere limitata avand COD UNIC de inregistrare: RO 14804722

d. Activitatea desfasurata :

Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule si transporturi terestre de călători.

e. Sediul social:

Sediul Lipova, str. Slt. Suciu Sorin, nr. 134/F.

f. Durata de functionare a societatii:

Durata de functionare a societati este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in Registrul Comertului

g. Administrarea societatii:

Societatea este administrata si reprezentata in vederea realizarii sarcinilor si obiectivelor sale economice de unul dintre asociati.

h. Resursele umane:

Societatea face angajari cu contract de munca , cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 12 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata

i. Dizolvarea si lichidarea:

Societatea se dizolva prin decizia Adunarii Generale, cazurile de dizolvare fiind: scaderea capitalului social sub minimul legal, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, declararea nulitatii societatii, hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice care impiedica functionarea socitatii, deschiderea procedurii lichidarii judiciare

j. Domeniul de activitate

Comert si prestari servicii.

k. Structura organizatorica

Societatea este condusa de doi asociati cu un aport de 90.91%, respectiv 9.09% din capitalul social.

Cap.II Modul de organizare si conducere a contabilitati.

Circuitul documentelor

Contabilitatea, in cadrul SC PLETL SRL, se tine de persoana JURIDICA AUTORIZATA cu pregatire de specialitate

Activitatea financiar-contabila este urmarita de contabil prin tinerea evidentei contabile

Circuitul documentelor este simplu dat fiind numarul mic de documente si operatiuni lunare

La incheierea lunii, pana in data de 5 a lunii urmatoare, contabilul inregistreaza in programul contabil Maxcont toate datele din documentele primare in ordine cronologica si se listeaza pentru controlul datelor verificate.

Se indosariaza documentele primare clasate in conformitate cu Nomenclatorul General al documentelor in vederea arhivarii.

Toate documentele intocmite in unitate poarta obligatoriu semnatura contabilului si semnatura de aprobare a directorului.

Plata in lei sau valuta se face prin operatiunea de transfer bancar in contul curent al societatii, pentru aceasta modalitate de lucru aplicandu-se o anumita metoda contabila de inregistrare.

Cap.III Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile,

a declaratilor si deconturilor

III 1. Registre contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registre contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situati ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre care se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt :

Registrul-jurnal, Cartea mare si Jurnal-inventar.

1) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza

in ordina cronologica , prin articole contabile , in mod cronologic , operatiile patrimoniale , prin respectarea succesiuni documentelor , dupa date de intocmire sau intrarea acestora in unitate In cadrul firmei SC PLETL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate << Maxcont >> , pe baza inregistrarilor efectuate Se listeaza la sfarsitul lumi , iar totalurile (rulajul) se inscriu manual in registrul jurnal (formular tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia Finantelor Publice Lipova la data infiintari firmei

2) Registrul ,, Cartea-mare“ este un document contabil obligatoriu in

care se inscriu lunar , direct sau prin regruparea pe conturi corespondente , inregistrarile efectuate in registru-jurnal , stabilindu-se situatia fiecarui cont , respectiv soldul initial , rulaje debitatoare , rulaje creditatoare si solduri finale Formularele folosite drept registru ,,Cartea mare “pot imbraca diverse forme , cum ar fi : fise de cont pentru operatiuni diverse , fisa de cont sah sau pe conturi corespondente , forma ,, Cartea mare “centralizatoare

3) Forma folosita drept registru ,,Cartea mare “ de firma SC PLETL SRL , este cea de fisa de cont pentru operatiuni diverse Aceasta fisa este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza odata pe an – la sfarsitul anului

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiuni Contabile si Documente - SC Pletl SRL.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTI