Operatiunile Active ale Bancilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Operatiunile Active ale Bancilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Hetes Roxana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Economie, Banci

Cuprins

1. Plasamentele băncii 3
1.1. Investiția - elemente generale 3
1.2. Principii ale procesului investițional 4
1.3. Tipuri de plasamente 9
1.3.1. Plasamente pe piețele monetare 10
1.3.2. Investițiile bancare pe piețele în instrumente financiare 15
2. Operațiuni de creditare 17
2.1. Principii generale 17
2.2. Acordarea creditului bancar 19
2.3. Tipologia creditelor 20
2.4. Garantarea creditului 22
2.5. Dobânda și comisionul 26
2.5.1. Comisionul 26
2.5.2. Dobânda 27
2.6. Scadențarea, suplimentarea, rescadențarea și rambursarea creditelor 29
2.7. Controlul și supravegherea bancară 31
2.8. Creditarea în valută 32
2.9. Creditarea persoanelor fizice și a persoanelor fizice autorizate 33
2.10. Creditarea persoanelor juridice 36
3. Concluzii 45
4. Bibliografie 46

Extras din document

1. Plasamentele băncii

1.1. Investiția - elemente generale

Orice companie poate fi privita ca o suma de proiecte de investiţii, unele implementate în trecut, altele realizate recent, cele mai multe încadrându-se într-o anumită strategie urmărită de companie. Menţinerea sau schimbarea specificului activităţilor sau a centrelor de profit face parte din progresul continuu de regenerare a companiilor, urmărindu-se supravieţuirea sau progresul într-un mediu dinamic, conferind investiţiilor un loc privilegiat şi în acest sens.

Investiţia poate fi definită din mai multe unghiuri de vedere, luând în considerare accepţiunea acesteia, de „renunţare la o satisfacţie imediată şi sigură, în schimbul unei speranţe al cărei suport sunt resursele investite„.

Noţiunea de investiţie, într-o accepţiune mai largă, este sinonimă cu: alocare, plasare, dotare, iar într-un sens mai restrâns (financiar-contabil) reprezintă o cheltuială făcută pentru obţinerea de bunuri materiale de valoare mare şi durată de folosinţă îndelungată.

Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, în special a celei de investiţii ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa valorilor mobiliare şi diversificarea activităţii pe această piaţă În ultimii ani băncile au devenit operatori principali ai pieţei financiare. Băncile deţin practic tot volumul valorilor mobiliare de stat, îndeplinesc funcţia de market-maker pe această piaţă, joacă un rol foarte activ pe piaţa valorilor mobiliare corporative.

Pentru bănci, depozitele clienţilor reprezintă o sursă majoră de fonduri, iar aceste fonduri pot fi utilizate pentru acordarea de credite. Dobânda plătită de cei care au luat creditele, constituie o sursă care poate fi utilizată în două parţi: pentru acoperirea costurilor şi pentru creşterea profitului băncii. Fără profit băncile nu ar putea să acţioneze cu succes, să facă investiţii şi să se dezvolte. Din această cauză, procesul investiţional este un aspect vital al activităţii bancare, şi totodată o componentă a acesteia, în calitate de intermediar financiar în cadrul unei economii de piaţă.

Pentru a-şi maximiza caştigul din investiţii (plasarea fondurilor), pentru a nu periclita lichiditatea fondurilor şi siguranţa depozitelor clienţilor, băncile au nevoie de informaţii precise şi la zi. Aceste informaţii, pentru a fi utile, trebuiesc primite, monitorizate şi actualizate periodic, dar totodată trebuiesc să fie corecte, având o semnificaţie economică.

Există numeroase tipuri de investiţii în care băncile pot sa-şi plaseze fondurile. Instrumentele investiţionale diferă în funcţie de rata câştigului, scadenţă şi riscul pe care îl impune. Procesul selectării tipurilor de investiţii are scopul de a maximiza câştigul şi a minimiza riscul.

1.2. Principii ale procesului investițional

Succesul băncilor în plasarea de fonduri, depinde de următorul concept de program investiţional, care are în vedere urmatoarele aspecte:

→respectarea legalităţii;

→siguranţa investiţiilor;

→asigurarea lichidităţii;

→profitabilitatea;

→riscul;

→perioada de timp;

→rezervele de capital.

Aceste cerinte trebuie luate în considerare pentru întreaga gama de investitii pe care o realizeaza o banca. Astfel, riscurile pe care le presupun plasamentele pe termen lung, cu câstiguri mari, trebuie sa fie eliminate, pe cât posibil, prin diferite tehnici de garantare (la fel si pentru investitiile pe termen scurt, chiar daca acestea comporta rate ale câstigului mai mici).

Portofoliul de investitii al bancilor trebuie sa asigure un echilibru între fondurile plasate pe termen scurt, pe piata monetara, si cele investite în instrumente financiare, pe termen mediu si lung, pe piata de capital.

Respectarea legalităţii

Respectarea legalităţii vizează aspectele tehnice priviind gestiunea activului băncii şi protecţia legală a portofoliului de investiţii.

Conform Legii nr. 227/2007, băncilor li se impune respectarea unor cerinţe fundamentale privind plasamentele, dintre care:

• respectarea nivelului minim de solvabilitate de 8%;

•împrumuturile acordate unui singur debitor nu pot depăşi 20% din totalul fondurilor proprii ale băncii;

•băncile nu pot acorda credite garantate cu propriile acţiuni sau condiţionate de vânzarea sau cumpărarea propriilor acţiuni;

•respectarea nivelului minim de lichiditate determinat în funcţie de scadenţele creanţelor şi angajamentelor băncii;

•valoarea creditelor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca sau cu personalul acesteia, inclusiv familiilor acestora, nu pot depăşi 20% din valoarea fondurilor proprii ale băncii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiunile Active ale Bancilor.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Timișoara Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor