Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9557
Mărime: 33.19KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. Noţiuni generale 5

2. Operaţiunile în valută străină 6

3. Clasificarea operaţiunilor în valută străină 9

4. Agenţii pieţei valutare 10

5. Dealerii autorizaţi. Băncile autorizate 11

6. Casele de schimb valutar şi punctele de schimb ale hotelurilor 13

7. Operaţiunile în valută străină 22

8. Conturile valutare ale rezidenţilor 22

9. Conturile valutare ale nerezidenţilor 25

10. Operaţiile necomerciale în valută străină 25

11. Plăţile în valută străină 27

12. Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei pe piaţa internă 28

ÎNCHEIERE 30

BIBLIOGRAFIE 32

Extras din document

INTRODUCERE

O dată cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale, inclusiv sistemul bancar. După dezmembrarea sistemului centralizat şi constituirea sistemului bancar naţional, unele bănci de stat s-au transformat în bănci comerciale. În aceeaşi perioadă, în Republica Moldova au fost înfiinţate o serie de bănci comerciale noi.

În condiţiile economiei de piaţă, expunerea băncilor comerciale la pericolul diferitelor categorii de riscuri financiare şi funcţionale este deosebit de mare, în special în cadrul operaţiilor valutare, ceea ce nu era caracteristic pentru activitatea operaţională a băncilor de stat.

Una din particularităţile operaţiunilor valutare este faptul că luarea deciziilor incorecte în managementul bancar pe categorii de riscuri implică pierderi de mijloace de către deponenţii instituţiilor financiare date şi, ca urmare, se intensifică riscurile investiţionale ale persoanelor fizice din Republica Moldova. Aşadar, actualitatea reglementarea juridică a operaţiunilor valutare pe teritoriul Republicii Moldova este deosebit de impunătoare.

La finele anilor '80, sub influenţa fluctuaţiei ratei dobânzilor, precum şi a instabilităţii conjuncturii pieţei financiare mondiale, a devenit necesară argumentarea teoretică şi conceptuală a politicii valutare de stat care obţine suport legal tocmai în anul 1994. Globalizarea pieţelor financiare internaţionale, care a atins şi sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova - ţară cu o economie liberă, multitudinea categoriilor de riscuri interne şi externe la care se expun băncile comerciale îi obligă pe managerii instituţiilor financiare naţionale să se angajeze activ în procesul de elaborare a unor abordări noi şi să pună în practică metode şi procedee inovaţionale de protejare operaţiunilor valutare, întrucât orice decizie managerială în sfera financiar-bancară comportă anumite riscuri. Astfel, factorul principal care determină actualitatea prezentei lucrări de cercetare constă în implementarea şi adaptarea practică în sistemul bancar al Republicii Moldova a experienţei cu privire la reglementarea juridică a operaţiunilor valutare.

Deoarece politica valutară a băncilor are de rezolvat în permanenţă probleme privind echilibrarea celor două categorii financiare de bază – riscul şi rentabilitatea, scopul lucrării, conform temei investigate, constă în identificarea problemelor reglementării juridice a operaţiunilor valutare în urma analizei detaliate a stării efective a sistemului valutar al Republicii Moldova.

1. Noţiuni generale

Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare în practica Republicii Moldova în ultimul timp a suferit schimbări de esenţă, fenomen condiţionat de:

- Declararea suveranităţii republicii, şi ieşirea ulterioară din „zona rublei”, ce a transformat monedele statelor foste membre a URSS în valute.

- Introducerea la 29.11.1993 de către Republica Moldova a valutei naţionale - LEUL. Actualmente operaţiunile valutare, efectuate de băncile din republică, sînt supuse unei reglementări juridice complexe. Printre actele normative de bază în acest domeniul vom menţiona:

- Legile Republicii Moldova „Privind Banca Naţională a Moldovei,,, nr. 548-XII1713 şi Legea instituţiilor financiare, nr. 550-ХШ714, ambele din 21 iulie 1995; şi Legea Republicii Moldova „Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe”, 1466-XIII din 29 ianuarie, ca acte normative de bază ce stabilesc cadrul normativ general pentru efectuarea operaţiilor valutare;

- „Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al B.N.M. din 13.01.1994 Nr. 2, care a intrat în vigoare de la 17.01.1994. Concomitent, a fost anulat Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr. 24 din 08.02.1992 „Cu privire la reglementarea operaţiunilor valutare pe teritoriul Republicii Moldova”, cît şi „Regulamentul provizoriu cu privire la reglementarea operaţiunilor valutare pe teritoriul Republicii Moldova” aprobat prin acest Decret, ce reglementau aceste relaţii. Noul Regulament conţine o reglementare detaliată a condiţiilor şi modului de efectuare a operaţiunilor valutare.

Ca acte normative, ce reglementează unele aspecte de efectuare a operaţiunilor valutare, pot fi menţionate:

- Instrucţiunea nr.10018-25 „Condiţiile de activitate a magazinelor „duty-free” cu valută liber convertibilă”, aprobată prin HCA a B.N.M. (proces-verbal nr. 35 din 2 august 1994);

- HCA a B.N.M. „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii”, nr. 126 din 28 noiembrie 1997;

- HCA a B.N.M. „Cu privire la modificarea limitelor raporturilor poziţiei valutare deschise scurte”, nr. 256 din 25 noiembrie 1998;

- HCA a B.N.M. „Cu privire la metoda de stabilire a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA”, nr. 306 din 2 noiembrie 1998;

- HCA a B.N.M. „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/ scoaterea numerarului din/în Republica Moldova de către bănci”, nr. 340 din 18 noiembrie 1998;

- HCA a B.N.M. „Cu privire la modificarea mecanismului de scoatere a numerarului de valută străină din Republica Moldova”, nr. 253 din 8 septembrie 1998.

Preview document

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 1
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 2
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 3
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 4
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 5
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 6
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 7
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 8
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 9
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 10
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 11
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 12
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 13
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 14
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 15
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 16
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 17
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 18
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 19
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 20
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 21
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 22
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 23
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 24
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 25
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 26
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 27
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 28
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 29
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 30
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 31
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 32
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Operatiunile Valutare ale Bancilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de obținere a profitului pe piața valutară

Introducere În lucrarea dată voi analiza mai detaliat evoluţia posibilităţilor de obţinere a profitului pe piaţa valutară internaţională şi în R....

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Introducere O data cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

BRD - Groupe Societe Generale

Capitolul 1: PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI 1.1 Istoric şi evoluţie BRD s-a înfiinţat în 1923, odată cu legea Societăţii Naţionale pentru Credit...

Studiu monografic realizat la Banca Română pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Managementul IMM-urilor - BRD Group Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru...

Studiu monografic la disciplina Tehnica Operațiunilor Bancare - Banca Română pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Studiu Monografic la BRD-GSG

1. Istoric şi evoluţie La 1 decembrie 1999 se înfiinţează Banca Românã de Dezvoltare prin Hotararea de Guvern nr 1178 din 2 noiembrie...

Ai nevoie de altceva?