Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7258
Mărime: 52.67KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pislaruc Daniela
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1.Operațiuni valutare, tipuri şi trăsături esenţiale 4

1.1 Operațiuni valutare curente 5

1.2 Operațiuni valutare de capital 6

Capitolul 2. Piața Valutară.Rolul ei 15

Capitolul 3. Studiu de caz. Analiza operațiunilor valutare a BC”Victoriabank” 16

Concluzii 22

Bibliografie 24

Extras din document

Introducere

O data cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale, inclusiv sistemul bancar. După dezmembrarea sistemului centralizat şi constituirea sistemului bancar naţional, unele bănci de stat s-au transformat în bănci comerciale. În aceeaşi perioadă, în Republica Moldova au fost infiinţate o serie de bănci comerciale noi.

Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării.

Reglementarea valutară – totalitatea normelor juridice referitoare la efectuarea şi raportarea operaţiunilor valutare, licenţierea şi desfăşurarea activităţii unităţilor de schimb valutar, precum şi cele referitoare la controlul valutar, instituite în scopul implementării politicii valutare a statului şi al asigurării stabilităţii pieţei valutare interne;

Operaţiunile valutare la putem denumi ca:

a) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a obţine în schimb alte active) asupra valutei străine, valorilor mobiliare şi instrumentelor de plată exprimate în valută străină, precum şi operaţiunile în cadrul cărora valuta străină şi instrumentele de plată exprimate în valută străină seutilizează în calitate de mijloc de plată;

b) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a obţine în schimb alte active) asupra monedei naţionale, valorilor mobiliare şi instrumentelor de plată exprimate în monedă naţională, precum şi operaţiunile în cadrul cărora moneda naţională şi instrumentele de plată exprimate în monedă naţională se utilizează în calitate de mijloc de plată;

c) importul şi exportul în/din Republica Moldova al valorilor valutare;

d) transferurile unilaterale efectuate de rezidenţi şi nerezidenţi în/din Republica Moldova;

e) transferurile unilaterale în valută străină efectuate de rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi transferurile unilaterale în monedă naţională efectuate de nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.

Operaţiunile valutare includ, după caz, încheierea şi derularea tranzacţiilor şi operaţiunilor, precum şi plăţile şi transferurile care se primesc/se efectuează în cadrul acestor tranzacţii şi operaţiuni.

Valută străină – moneda naţională a unui stat străin sau moneda unei uniuni monetare de state străine, precum şi unităţile băneşti şi cele de decontare internaţionale

Curs valutar – rata de schimb a valutei străine în raport cu moneda naţională sau cu o altă valută străină

II.CAPITOLUL 1.Operațiuni valutare,tipuri și trăsături esențiale

2.1 Operaţiuni valutare curente

Operaţiunile valutare curente reprezintă operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi care se efectuează în alte scopuri decît transferul de capital.

Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare curente cuprind, fără a se limita la acestea:

a) plăţi efectuate în cadrul comerţului internaţional cu mărfuri şi servicii, inclusiv lucrări, precum şi plăţi şi transferuri în cadrul facilităţilor bancare de creditare aferente comerţului internaţional (de exemplu, acreditive, credite overdraft, overnight, carduri de credit), cu termenele iniţiale de rambursare ce nu depăşesc un an;

b) plăţi care reprezintă dobînda la împrumuturi/credite şi venitul net din alte investiţii;

c) plăţi în vederea rambursării împrumuturilor/creditelor sau amortizării investiţiilor directe;

d) transferul de mijloace băneşti destinate cheltuielilor pentru întreţinerea familiei (denumit în continuare cheltuieli familiale);

e) plăţi şi transferuri efectuate în cadrul altor operaţiuni, care nu sînt de natura operaţiunilor valutare de capital, de exemplu: plăţi legate de achitarea tratamentelor medicale, cheltuielilor de călătorie, cheltuielilor de studii; plăţi legate de impozite şi taxe, cu excepţia impozitelor şi taxelor aferente moştenirilor;amenzi; plăţi legate de cheltuieli de judecată; plăţi şi transferuri în cadrul asistenţei tehnice; plăţi aferente asigurărilor sociale, inclusiv pensii; plata cotizaţiilor de membru al organizaţiilor internaţionale, obşteşti, religioase sau al altor organizaţii necomerciale.

Operatiunile la vedere (spot) sunt operatiunile care consta in vanzarea unei valute si cumpararea unei alte valute in suma echivalenta la cursul la vedere. Aceste operatiuni se incheie in doua zile lucratoare, respectiv se vireaza banii in cont.

In acest caz, momentul tranzactiei coincide cu momentul formarii cursului valutar al zilei. Cursurile la care se efectueaza operatiunile cu valuta spot se numesc cursuri sau cotatii spot si constituie baza de formare a cursurilor pentru tranzactiile la care ziua de decontare este diferita de cea a operatiunilor spot.

Operatiunile la vedere permit ca, intr-un interval de timp scurt, sa se inlature o valuta slaba si sa se procure o alta tare. Uneori, acest tip de operatiuni se pot realiza in scop speculativ, pe baza reaprecierii sau deprecierii unei valute in timp, stiind ca evolutia cursului unei valute nu este liniara.

Preview document

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 1
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 2
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 3
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 4
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 5
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 6
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 7
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 8
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 9
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 10
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 11
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 12
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 13
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 14
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 15
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 16
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 17
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 18
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 19
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 20
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 21
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 22
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 23
Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Operatiunile Valutare ale Bancilor Comerciale din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE O dată cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Indicatori Bancari de Eficiență Valutară

1. Indicatorul rezervei minime obligatorii Are rolul de asigura mentinerea unei lichiditati minime, în scopul satisfacerii obligatiilor de plata...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Marketing Bancar

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. În prezent, știința marketingului a ajuns să fie considerată o cheie...

Cursul valutar și realizarea balanței de plăți externe a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei.În condiţiile statului, economia căruia se găseşte în stare de criză şi mai cu seamă , care are în faţă problema...

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE O dată cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Contabilitate Import Export

INTRODUCERE Actualitatea temei. Inscrierea Republicii Moldova în procesul de integrare europeana a condus la o crestere mult mai dinamica a...

Practică - BC Victoriabank SA

INTRODUCERE Am făcut practica de masterat în cadrul B.C. „VictoriaBank” SA a cărei istorie începe încă din anul 1989 fiind liderul sistemului...

Evoluția, organizarea și perspectivele pieței valutare din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Agenții economici specializați în importul și exportul de bunuri materiale și servicii, de materii...

Sistemul Bancar

Introducere Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care asigura mobilizarea disponibilitatilor monetare ale economiei si...

Practica Tehnologica

Capitolul I. Resurse atrase. 1. Definirea şi caracteristica resurselor atrase ale băncii. Băncile care tind spre o dezvoltare rapidă trebuie să...

Ai nevoie de altceva?