Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura, Sebastian Lazar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 3
1.1. Scurt istoric 3
1.2 Obiectul de activitate 4
1.3 Structura organizatorică a Direcţiei Generale 6
1.4 Atribuţiile structurilor organizatorice ale Direcţiei Generale 8
1.5 Conducerea Direcţiei Generale şi atribuţiile acesteia 27
1.6 Relaţii cu exteriorul 30
Cap.2 Fundamentarea indicatorilor financiari la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 32
2.1 Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli 32
2.2 Cadrul juridic privind fundamentarea indicatorilor financiari 33
2.3 Calculul şi fundamentarea veniturilor 35
2.4 Calculul şi fundamentarea cheltuielilor 40
2.5 Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor 57
Cap.3 Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 62
şi Protecţia Copilului Bacău 62
3.1 Surse de finanţare 62
3.2 Metode, tehnici şi procedee privind finanţarea bugetară 65
3.3 Fluxuri informaţionale generate de finanţarea instituţiei din diferite surse 67
3.4 Angajarea şi efectuarea cheltuielilor prin Trezorerie 68
Cap. 4 Organizarea şi conducerea evidenţei în gestiunea financiară 71

Extras din document

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău

1.1. Scurt istoric

Actuala Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a cunoscut, în decursul celor 12 ani parcurşi de la înfiinţare, o amplă dezvoltare şi diversificare a serviciilor oferite beneficiarilor în scopul implementării reformei sistemului de protecţie a copilului în judeţul Bacău .

În anul 1993, prin decizia nr.158 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Bacău din data de 25.06.1993, se înfiinţa Serviciul pentru ocrotirea copilului, reintegrare şi sprijin familial, având în componenţa sa 15 angajaţi.

În anul 1996, prin decizia nr. 58 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Bacău din data de 24.05.1996 se înfiinţează Direcţia Judeţeană de Ocrotire a Copilului şi Sprijin Familial. Organigrama acestei structuri cuprindea: 2 servicii, 1 compartiment, 1 centru de plasament, iar statul de funcţii cuprindea 28 de angajaţi. Ulterior, prin Hotărârea nr. 22 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 13.12.1996, noua denumire a Direcţiei Judeţene de Ocrotire a Copilului şi Sprijin Familial se schimba în Direcţia Judeţeană de Protecţie a Copilului şi Autoritate Tutelară.

Prin Hotărârea nr. 22 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 18.04.1997, Direcţia Judeţeană de Protecţie a Copilului şi Autoritate Tutelară se reorganizează astfel: 2 servicii, 1 compartiment, 2 centre, total posturi ocupate – 101. În acelaşi an 1997, Guvernul României emite Ordonanţa de Urgenţă nr. 26 privind protecţia copilului aflat în dificultate.

Astfel, prin Hotărârea nr. 36 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 18.07.1997, se înfiinţează Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului, cu următoarea organigramă: 6 servicii, 2 centre, total personal angajat – 123.

În 1998, prin Hotărârea nr. 47 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 31.08.1998, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului se reorganizează astfel: 6 servicii, 8 centre, total personal angajat – 646.

Înfiinţarea de noi servicii în structura Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului este legiferată prin Hotărârea nr. 27 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 30.04.1999, moment în care numărul de servicii din aparatul propriu creşte de la 6 la 9, asta în condiţiile în care numărul de centre rămâne acelaşi – 8 – iar personalul angajat scade de la 646 la 603. Tot în anul 1999, prin Hotărârea nr. 55 a Consiliului Judeţean din data de 24.10.1999, la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului se înfiinţează Secretariatul Comisiei judeţene de protecţie a copilului, iar organigrama D.J.P.C. se prezenta astfel: 7 servicii, 8 centre, total personal angajat – 620. Totodată, denumirea oficială a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului se schimbă în Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului.

Anul 2000 a fost pentru Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului anul în care schema de personal s-a dublat prin preluarea unităţilor aflate în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap şi Ministerul Sănătăţii. Astfel, prin Hotărârea nr. 29 a Consiliului Judeţean Bacău din data de 30.08.2000, organigrama cuprindea: 11 servicii, 15 centre, total personal – 1448.

Restructurarea serviciilor oferite a continuat şi între anii 2001-2003 .

În prezent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău este instituţie publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, prin comasarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului şi preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora, precum şi a personalului celor două instituţii încadrate la data de 31.12.2004, având un număr de 1880 de angajaţi din care 59 în funcţii de execuţie.

Direcţia Generală are cont de execuţie bugetară, firmă şi sigiliu cu următorul conţinut: Consiliul Judeţean Bacău - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău. Sediul Direcţiei Generale este în Bacău, pe str. Condorilor nr.2.

1.2 Obiectul de activitate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Conducerea Gestiunii Financiare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau.doc

Alte informatii

Proiect la disciplina gestiune financiara a institutiilor publice