Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4540
Mărime: 88.34KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere.3

1. Importanţa fondurilor structurale pentru dezvoltare locală şi regională în România.4

1.1. Rolul BNR în procesul de pregătire pentru aderarea la UE.4

1.2. Dezvoltarea regională- concept, trăsături caracteristice.6

1.3. Tipuri de strategii de dezvoltare regională.7

2. Fonduri pre-aderare în România.8

2.1. Programul de finanţare PHARE.8

2.2. Programul de finanţare SAPARD.10

2.3. Programul de finanţare ISPA.11

3. Fonduri post-aderare în România.13

3.1. Fondul European de Dezvoltare Regională.13

3.1.1. Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”- POS CCE.14

3.1.2. Programul Operaţional Regional- POR.14

3.2. Fondul Social European.15

3.3. Fondul de Coeziune.16

3.4. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.17

3.5. Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) .18

Concluzii.21

Bibliografie.22

Extras din document

Introducere

În acest referat am vorbit despre participarea României la fondurile şi programele comunitare înainte şi după aderarea la Uniunea Europeană. Aceste fonduri au ajutat ţara să ajungă la standardele impuse de UE, odată atinse obiectivele, România a putut adera alături de Bulgaria în 2007, la cele 25 de state membre în acel moment la Uniune.

În prima parte am prezentat importanţa fondurilor structurale pentru dezvoltare locală şi regională în România, rolul pe care l-a avut Banca Naţională a României la pregătirea pentru aderare a ţării, conceptul şi trăsăturile dezvoltării regionale, precum şi tipurile de strategii de dezvoltare regională.

În cea de-a doua parte am prezentat cele trei tipuri de fonduri de pre-aderare în România, acestea fiind: PHARE, ISPA şi SAPARD. Programul PHARE susţine statul democratic şi evoluţia economiei de piaţă. Programul SAPARD a vizat măsurile din domeniile agricole şi ale dezvoltării rurale, iar programul ISPA a finanţat proiecte pentru infrastructura de transport şi de mediu.

A treia parte caracterizează cele cinci fonduri post-aderare din ţară, şi anume Fondul European de Dezvoltare Regională, ce vizează sporirea investiţiilor şi echilibrarea balanţei de progres regional la nivelul UE, Fondul Social European optimizează calitatea forţei de muncă şi probabilitatea de angajare. Al treilea fond este Fondul de Coeziune, care sprijină ţările partenere, care au produs naţional brut pe cap de locuitor mai mic de 90% din media comunitară. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală susţine creşterea rurală pe termen lung, iar ultimul fond, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime are în vedere sectorul pescuitului şi cel al afacerilor maritime.

Capitolul 1. Importanţa fondurilor structurale pentru dezvoltare locală şi regională în România

Dezvoltarea regională presupune evoluţia şi diversificarea activităţii economice, evoluţia investiţiilor, valorificarea resursele umane, creşterea nivelului de trai pentru populaţia din acea regiune. Dezvoltarea regională şi locală este un ansamblu de măsuri planificate, promovate de administraţiile publice locale împreună cu alte persoane publice sau private, pentru a garanta o bună dezvoltare economică de durată prin punerea în valoare a potenţialului regional sau local.

Principalele domenii din România ale politicii regionale sunt creşterea industriei, a investiţiilor, dezvoltarea tehnologiei, a întreprinderilor mici şi mijlocii, protejarea mediului, dezvoltarea rurală, a pieţei forţei de muncă, a infrastructurii, progresul în educaţie, cultură şi sănătate.

Unul din principalele obiective ale Uniunii Europene îl reprezintă dezvoltarea regională, caracterizată în Tratatul Comunităţii Europene, articolul 158, ca fiind indispensabilă pentru promovarea “dezvoltării armonioase generale” a Comunităţii, realizându-se prin scăderea “disparităţilor între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi a lipsei de progres a regiunilor defavorizate”, inclusiv în zonele rurale.

România a avut parte de decalaje economice sau sociale la nivel de regiune de-a lungul evoluţiei sale, activitatea industrială era concentrată pe unele regiuni,pe când în alte regiuni agricultura era activitatea de bază a oamenilor. În aceste condiţii România a beneficiat de ajutor financiar, pentru ca după aderarea la Uniunea Europeană să poată participa la Fondurile Structurale.

1.1. Rolul BNR în procesul de pregătire pentru aderarea la UE

Banca Națională a României, în materie de integrare europeană, a luat măsurile necesare pentru pregătirea aderării la UE, s-a urmărit reglarea economiei naționale la cerințele Uniunii. BNR își concentrează atenția asupra realizării unei reforme a sistemului bancar, grăbește procesul de integrare financiară, având ca obiective principale:

• îndeplinirea promisiunilor pe care le are în raport cu Uniunea Europeană;

• pentru garantarea unei pregătiri eficiente a deciziei de integrare în sectorul bancar, se specializează mecanismul intern instituțional.

Banca Națională a României, pentru primul obiectiv, a căutat să creeze strategii corespunzătoare acquis-ului comunitar, corespunzătoare domeniului propriu de activitate:

• „Libera circulație a serviciilor”;

• „Libera circulație a capitalurilor”;

• „Uniunea Economică și Monetară”.

Bibliografie

• Boariu A., Dornescu V., Rolul BNR în procesul de pregătire pentru aderarea la UE, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

• Călin R., Teodor C., Politica de mediu, ed. Tritonic, Bucureşti 2007

• Chirleşan D., Voinea G., Guvernarea în noile ţări membre ala U.E. Reguli şi strategii, ed. UAIC, Iaşi 2008

• Crăcană M., Căpăţână M., Libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, ed. Tritonic, Bucureşti 2007

• Dumitru Oprea, Gabriela Meşniţă, Fonduri europene pentru România în perioada 2007-2013, Ed. SedcomLibris, Iaşi, 2007

• Oprea D., Meşniţă G., Fonduri europene pentru România în perioada 2007-2013, ed. SedCom Libris, Iaşi 2007

• Petrescu O., Programul de finanţare PHARE, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

• Ştefura G., România şi problemele integrării europene, ed. UAIC, Iaşi 2005

• Ungureanu G., Sârb N., Dezvoltare regională şi rurală, ed. Tipo Moldova, Iaşi 2009

Site-urile:

• http://ec.europa.eu/

• http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

• http://www.adrcentru.ro/

• http://www.eufinantare.info/

• http://www.fonduri-ue.ro/

• http://www.mmediu.ro/programe_finantare/

• http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

• http://www.fonduri-ue.ro/

Preview document

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 1
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 2
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 3
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 4
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 5
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 6
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 7
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 8
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 9
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 10
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 11
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 12
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 13
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 14
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 15
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 16
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 17
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 18
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 19
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 20
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 21
Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și după Aderarea - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Participarea Romaniei la Fondurile si Programele Comunitare Inainte si dupa Aderarea.docx

Alții au mai descărcat și

Introducerea euro în România premise, procese, restricții

Moneda EURO-prezentare Naşterea monedei europene este în mod cert evenimentul financiar mondial de la căderea sistemului Bretton Woods.La 1...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare

1. Capitolul 1. Rolul Fondurilor de pre-aderare și a celor de post-aderare România a beneficiat de fonduri care au provenit de la unuinea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană

Introducere Uniunea Europeană are ca scop promovarea păcii, instituirea unui sistem economic și monetar unificat, promovarea incluziunii și...

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderare

Capitolul 1 Fondurile și programele comunitare ȋn România ȋnainte de aderare Cele trei instrumente de pre-aderare prin care Uniunea Europeană...

Fondurile europene pre și post aderare

1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în...

Ai nevoie de altceva?