PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 14029
Mărime: 100.63KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Titus ASLAU
UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT: SPECIALIZAREA A.F.C.I.

Cuprins

CAPITOLUL 1

AUDITUL – SCURT ISTORIC 3

CAPITOLUL 2

NORME METODOLOGICE SPECIFICE DIRECŢIEI SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ARAD PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN

2.1. Scop 5

2.2. Atribuţiile compartimentului de audit public intern 7

2.3. Norme aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern din cadrul DSVSA Arad 8

CAPITOLUL 3

NORME METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN IN CADRUL DSVSA ARAd

3.1. Schema generală privind misiunea de audit public intern 11

3.2. Pregătirea misiunii de audit public intern 11

3.3. Intervenţia la faţa locului 13

3.4. Raportul de audit public intern. 15

3.5. Urmărirea recomandărilor. 16

CAPITOLUL 4

STUDIU DE CAZ MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN:

,,Identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad”

Declaraţia de independenţă 17

Notificarea privind declanşarea misiunii de audit 18

Colectarea informaţiilor 19

Pista de audit 20

Lista centralizatorare a obiectelor auditabile 24

Identificarea riscurilor 25

Tabelul punctelor tari (T) şi punctelor slabe (S) 27

Minuta şedinţei de deschidere 28

Chestionar de control intern 29

Chestionarul – lista de verificare 30

Fişa de identificare şi analiză a problemei nr. 1 32

Fişa de identificare şi analiză a problemei nr. 2 33

Minuta şedinţei de închidere 34

Raport de audit public intern 35

CONCLUZII 44

BIBLIOGRAFIE 45

Extras din document

AUDITUL – SCURT ISTORIC

Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea.

Istoria economică delimitează mai multe etape ale auditului, diferenţiate în funcţie de categoria socială care ordonă auditul, numiţi ordonatori de audit, în funcţie de auditori şi de obiectivele auditului.

Sfârşitul secolului al XIX-lea conturează relaţia dintre auditaţi şi auditorii aleşi din rândurile profesioniştilor, contabili sau jurişti. Obiectivul lor: atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu scopul de a evita erorile şi frauda.

În primele patru decenii ale sec. XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. În perioada anilor 1940 – 1970 executarea auditului era realizat de profesionişti de audit şi contabilitate, iar obiectivele cunosc o formă elevată de atestare a sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare. În această perioadă se dezvoltă auditul pe continentul european. În anii 1970 – 1990 obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea codului conceptual contabil şi a normelor de audit. În 1992 Ioseph J. Morris, preşedintele Institutului Auditorilor Interni din Marea Britanie, face următoarea remarcă: “ Este clar pentru cei care lucrează în cadrul Auditului Intern că acesta are un rol vital de jucat, ajutând conducerea să ia în mână hăţurile controlului intern” (conferinţa Confederaţiei Europene a Institutelor de Audit Intern – Aprilie 1992 – RFAI).

Importanţa actuală a Auditului Intern se traduce prin existenţa Institutului Internaţional de Audit Intern care reuneşte toate institutele naţionale şi reprezintă astăzi mai mult de 70.000 de membri repartizaţi în 120 de tari. (The Institut of Internal Auditors: I.I.A.).

În ţara noastră profesia contabilă a fost umbrită la limita simplului funcţionar de aplicare a unor operaţii matematice. Deabia în 1994, această profesie onorabilă şi responsabilă este repusă în drepturile sale, expertul contabil având dreptul să auditeze bilanţul contabil.

Persepectiva aderării României la Uniunea Europeana a impus introducerea auditului şi în ţara noastră. În acest context, apariţia Legii nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern dă noi valenţe procesului de integrare, definind standardele naţionale de audit public intern compatibile cu normele internaţionale, asigurând punerea bazelor unor principii manageriale de analiză a evoluţiei proceselor şi instituţiilor, apropiate de practicile comunitare, punând în prim plan economicitatea, eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor publice.

Auditul public intern bazat pe analiza riscurilor poate răspunde la o serie de întrebări neacoperite de auditul public intern bazat pe control, fiind totodată şi un pas important spre îmbunătăţirea performanţelor auditului public intern şi spre managementul riscului organizaţiei.

Prin noua metodologie auditul public intern anticipează schimbările şi examinează modalităţile prin care managementul gestionează riscurile. Astfel auditul public intern contribuie la stabilirea unei baze solide pentru îmbunătăţirea eficienţei procesului de conducere a instituţiei, printr-un management competent şi etic, o conducere diligentă şi un auditor public independent. În acest fel activitatea de audit adaugă valoare instituţiei publice în care funcţionează.

Raporturile noi stabilite între auditul public intern, care este o funcţie a conducerii şi sistemul de control intern, care este un proces prin care conducerea instituţiei controlează cum sunt îndeplinite obiectivele stabilite, reprezintă un alt punct de referinţă menit să îmbunătăţească posibilităţile de analiză şi evaluare a proceselor economico – sociale şi să prezinte recomandări pertinente conducerii în vederea perfecţionării lor.

CAPITOLUL II

NORME METODOLOGICE SPECIFICE DIRECŢIEI SANITARE VETERINARE ARAD PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN

2.1. SCOP

Auditul public intern este definit ca activitatea funcţional – independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile; ajută la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Nu trebuie să confundăm auditul public intern care reprezintă o funcţie a conducerii, cu sistemul de control intern care este un proces prin care conducerea controlează cum sunt îndeplinite obiectivele stabilite.

Preview document

PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 1
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 2
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 3
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 4
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 5
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 6
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 7
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 8
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 9
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 10
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 11
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 12
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 13
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 14
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 15
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 16
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 17
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 18
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 19
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 20
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 21
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 22
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 23
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 24
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 25
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 26
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 27
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 28
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 29
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 30
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 31
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 32
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 33
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 34
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 35
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 36
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 37
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 38
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 39
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 40
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 41
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 42
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 43
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 44
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 45
PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile Activitatii de Audit Intern Desfasurat la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad
    • 00.COPERTA.doc
    • 01.PRIMA FOAIE.doc
    • 02.CUPRINS .doc
    • 03.dizertatie audit.miha.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Auditul Intern la Institutiile Publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Ai nevoie de altceva?