PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 46 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Titus ASLAU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Finante, Management

Cuprins

CAPITOLUL 1
AUDITUL – SCURT ISTORIC 3
CAPITOLUL 2
NORME METODOLOGICE SPECIFICE DIRECŢIEI SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ARAD PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN
2.1. Scop 5
2.2. Atribuţiile compartimentului de audit public intern 7
2.3. Norme aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern din cadrul DSVSA Arad 8
CAPITOLUL 3
NORME METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN IN CADRUL DSVSA ARAd
3.1. Schema generală privind misiunea de audit public intern 11
3.2. Pregătirea misiunii de audit public intern 11
3.3. Intervenţia la faţa locului 13
3.4. Raportul de audit public intern. 15
3.5. Urmărirea recomandărilor. 16
CAPITOLUL 4
STUDIU DE CAZ MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN:
,,Identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad”
Declaraţia de independenţă 17
Notificarea privind declanşarea misiunii de audit 18
Colectarea informaţiilor 19
Pista de audit 20
Lista centralizatorare a obiectelor auditabile 24
Identificarea riscurilor 25
Tabelul punctelor tari (T) şi punctelor slabe (S) 27
Minuta şedinţei de deschidere 28
Chestionar de control intern 29
Chestionarul – lista de verificare 30
Fişa de identificare şi analiză a problemei nr. 1 32
Fişa de identificare şi analiză a problemei nr. 2 33
Minuta şedinţei de închidere 34
Raport de audit public intern 35
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE 45

Extras din document

AUDITUL – SCURT ISTORIC

Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea.

Istoria economică delimitează mai multe etape ale auditului, diferenţiate în funcţie de categoria socială care ordonă auditul, numiţi ordonatori de audit, în funcţie de auditori şi de obiectivele auditului.

Sfârşitul secolului al XIX-lea conturează relaţia dintre auditaţi şi auditorii aleşi din rândurile profesioniştilor, contabili sau jurişti. Obiectivul lor: atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu scopul de a evita erorile şi frauda.

În primele patru decenii ale sec. XX, auditul este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. În perioada anilor 1940 – 1970 executarea auditului era realizat de profesionişti de audit şi contabilitate, iar obiectivele cunosc o formă elevată de atestare a sincerităţii şi regularităţii situaţiilor financiare. În această perioadă se dezvoltă auditul pe continentul european. În anii 1970 – 1990 obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea codului conceptual contabil şi a normelor de audit. În 1992 Ioseph J. Morris, preşedintele Institutului Auditorilor Interni din Marea Britanie, face următoarea remarcă: “ Este clar pentru cei care lucrează în cadrul Auditului Intern că acesta are un rol vital de jucat, ajutând conducerea să ia în mână hăţurile controlului intern” (conferinţa Confederaţiei Europene a Institutelor de Audit Intern – Aprilie 1992 – RFAI).

Importanţa actuală a Auditului Intern se traduce prin existenţa Institutului Internaţional de Audit Intern care reuneşte toate institutele naţionale şi reprezintă astăzi mai mult de 70.000 de membri repartizaţi în 120 de tari. (The Institut of Internal Auditors: I.I.A.).

În ţara noastră profesia contabilă a fost umbrită la limita simplului funcţionar de aplicare a unor operaţii matematice. Deabia în 1994, această profesie onorabilă şi responsabilă este repusă în drepturile sale, expertul contabil având dreptul să auditeze bilanţul contabil.

Persepectiva aderării României la Uniunea Europeana a impus introducerea auditului şi în ţara noastră. În acest context, apariţia Legii nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern dă noi valenţe procesului de integrare, definind standardele naţionale de audit public intern compatibile cu normele internaţionale, asigurând punerea bazelor unor principii manageriale de analiză a evoluţiei proceselor şi instituţiilor, apropiate de practicile comunitare, punând în prim plan economicitatea, eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor publice.

Auditul public intern bazat pe analiza riscurilor poate răspunde la o serie de întrebări neacoperite de auditul public intern bazat pe control, fiind totodată şi un pas important spre îmbunătăţirea performanţelor auditului public intern şi spre managementul riscului organizaţiei.

Prin noua metodologie auditul public intern anticipează schimbările şi examinează modalităţile prin care managementul gestionează riscurile. Astfel auditul public intern contribuie la stabilirea unei baze solide pentru îmbunătăţirea eficienţei procesului de conducere a instituţiei, printr-un management competent şi etic, o conducere diligentă şi un auditor public independent. În acest fel activitatea de audit adaugă valoare instituţiei publice în care funcţionează.

Raporturile noi stabilite între auditul public intern, care este o funcţie a conducerii şi sistemul de control intern, care este un proces prin care conducerea instituţiei controlează cum sunt îndeplinite obiectivele stabilite, reprezintă un alt punct de referinţă menit să îmbunătăţească posibilităţile de analiză şi evaluare a proceselor economico – sociale şi să prezinte recomandări pertinente conducerii în vederea perfecţionării lor.

CAPITOLUL II

NORME METODOLOGICE SPECIFICE DIRECŢIEI SANITARE VETERINARE ARAD PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN

2.1. SCOP

Auditul public intern este definit ca activitatea funcţional – independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile; ajută la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.

Nu trebuie să confundăm auditul public intern care reprezintă o funcţie a conducerii, cu sistemul de control intern care este un proces prin care conducerea controlează cum sunt îndeplinite obiectivele stabilite.

Fisiere in arhiva (4):

  • Particularitatile Activitatii de Audit Intern Desfasurat la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad
    • 00.COPERTA.doc
    • 01.PRIMA FOAIE.doc
    • 02.CUPRINS .doc
    • 03.dizertatie audit.miha.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT: SPECIALIZAREA A.F.C.I.