Particularitatile TVA in Republica Moldova

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 17488
Mărime: 121.35KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Teza a fost prezentata la facultatea Stiinte economice

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Concepte privind T.V.A.

I.1.Aparitia si evolutia T.V.A. 5

I.2.PracticaT.V.A.in tarile straine 13

Capitolul II. Reglelentarea T.V.A. in R.M.

II.1.Legislatia privind T.V.A.

II.2.Elementele T.V.A.

II.3.Administrarea T.V.A.

Capitolul III. Rolul T.V.A. la formarea veniturilor bugetare

III.1.Practici internationale

III.2.T.V.A.-o parte importanta a veniturilor bugetare

Concluzie

Extras din document

Introducere

Politica fiscala a Republicii Moldova are la dispozitie numeroase pirghii de influentare a proceselor economice care urmeaza a fi orientate astfel sa actioneze in directia incurajarii agentilor economici la efectuarea investitiilor; dezvoltarea anumitor domenii de activitate; incitarea contribuabililor spre munca si economisire; crearii noi locuri de munca etc.

Politica fiscala evolueza si se perfectioneaza continuu in finctie de obiectivele politice, economice si sociale din tara.

Tinind cont de rolul si importanta politicii fiscale in cadrul unei economii de piata unul din obiectivele importante ale perioadea de tranzitie in Republica Moldova a fost si ramine in perspectiva ajustarea intregului sistem fiscal. Restructurarea sistem fiscal in tara noastra impune perfectionarea sistemului Taxei pe Valoare Adaugata, considerata ca una dintre cele mai eficiente componente ale sistemului fiscal specific economiei de piatadin tarile occidentale.

La rindul sau, reorientarea scopurilor politicii fiscale in raport cu Taxa pe Valoare Adaugata provoaca o serie de probleme de care trebuiesa se tina cont pentu a inlatura denaturarile dezvoltarii economice. In vederea eliminarii distorsiunilor existente in sistemul Taxei pe Valoare Adaugata aplicat in Republica Moldova, urmeaza a fi examinate posibilitatile de transformare a politicii siscale in roport cu Taxa pe Valoare Adaugata intr-o politica eficienta si stabilizatoare de stimulare a proceselor economice din tara noastra.

Taxa pe valoarea adaugata (in continuare - T.V.A.) - impozit general de stat care reprezinta o forma de colectare la buget a unei parti a valorii marfurilor livrate, serviciilor prestate care sint supuse impozitarii pe teritoriul Republicii Moldova, precum si a unei parti din valoarea marfurilor, serviciilor impozabile importate in Republica Moldova

Capitolul 1. Concepte privind Taxa pe Valoare Adaugata

1.1. Aparitia si evolutia Taxei pe Valoare Adaugata

Odată cu dezvoltarea forţelor de producţie au apărut şi impozitele în forma lor primitivă.

Începînd cu sec. XII-XIII se formează statele feudale româneşti ca instrument al menţinerii relaţiilor de clasă, al independenţei politice. S-au constituit organele respective de conducere a obştii săteşti. În fruntea ei se afla un jude. El era ajutat de „oameni buni şi bătrîni” în păstrarea ordinii, rezolvarea diferendelor dintre membrii comunităţii, strîngerea impozitelor etc.

Mai tîrziu, bascacii stabiliţi în Podolia, strîngeau de la localnici impozite predestinate hanului Hoardei de Aur. Acest sistem a fost răspîndit şi la unele localităţi româneşti din spaţiul Carpato–Nistrean, care ulterior a intrat în componenţa Ţării Moldovei.

În sec. XV legăturile comerciale dintre ţările româneşti erau stimulate de privilegiile pe care unele oraşe le aveau din sec. XIV, inclusiv „locul de impozit”, drept obţinut mai tîrziu şi de unele localităţi urbane moldoveneşti şi munteneşti.

Potrivit „Descrieirei Moldovei” a lui Dimitrie Cantemir, fiecare casă ţărănească plătea, în vreme de pace, pentru trebuinţele ţării, 80 de aspri, adică un florin, dajdie numită fumărit; în vreme de război, un taler împărătesc sau 120 aspri, iar la vreme de mai mare nevoie, un galben, care preţuia atunci 200 aspri.

Locuitorii satelor erau împărţiţi în grupuri fiscale, alcătuite după criteriile economice, sociale, administrative, teritoriale sau de origine etnică. Impunerea fiscală se făcea prin sistemul cislei, stabilindu-se o sumă plătibilă pentru fiecare grup fiscal care era apoi repartizat unităţilor impozabile, după criteriul puterii economice. În funcţie de starea materială, ţăranii erau împărţiţi în două categorii: ţăranii de istov care plăteau biruri mari şi ţăranii săraci care plăteau biruri mici. Dependenţa economică a ţăranilor faţă de stăpîni se realiza prin rentă, iar cadourile, pe care anterior ţăranul le oferea de două ori pe an, au devenit o rentă seniorială regulată în natură. Abia mai tîrziu este menţionată zeciuiala, plătită din toată roada strînsă.

Preview document

Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 1
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 2
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 3
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 4
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 5
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 6
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 7
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 8
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 9
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 10
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 11
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 12
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 13
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 14
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 15
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 16
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 17
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 18
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 19
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 20
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 21
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 22
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 23
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 24
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 25
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 26
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 27
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 28
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 29
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 30
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 31
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 32
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 33
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 34
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 35
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 36
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 37
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 38
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 39
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 40
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 41
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 42
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 43
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 44
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 45
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 46
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 47
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 48
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 49
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 50
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 51
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 52
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 53
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 54
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 55
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 56
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 57
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 58
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 59
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 60
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 61
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 62
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 63
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 64
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 65
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 66
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 67
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 68
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 69
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 70
Particularitatile TVA in Republica Moldova - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Particularitatile TVA in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma fiscală în Republica Moldova

Introducere Calea parcursă de tara noastră în perioada de după 1990 a constituit un nou curs în viata statului moldovenesc şi poate fi...

Lichidarea și restructurarea întreprinderilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Studiul dat conțnie două capitole și descrie în linii generale cauzele, modalitățile de lichidare și restructuarare a întreprinderii....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Comerț electronic B2B - sistem de asistență

Introducere La momentul actual Internetul a devenit una din cele mai importante şi de bază caracteristici ale societăţii omeneşti. Internetul a...

Impozitele Indirecte si Actiunea Acestora asupra Activitatii Agentilor Economici

Întroducere Actualmente, în condiţiile economiei de piaţă, un rol important în activitatea întreprinderilor din Republica Moldova, îi revine...

Impozitele Indirecte

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea unor venituri publice....

Problema TVA in Republica Moldova

INTRODUCERE Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Încă de...

TVA - Practici Nationale si Internationale

Introducere “Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului....

Aspecte Teoretice Privind Asigurările de Răspundere Civilă

Actualitatea temei: Asigurarea de raspundere civilă reprezinta un element important in cadrul întregului sistem de asigurări, care la rîndul său...

Contabilitatea veniturilor din activitatea operațională

Introducere: Aceasta teza cuprinde tematica: “contabilitatea veniturilor din activitatea operationala” in aspect teoretic, precum si practic...

Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura...

Ai nevoie de altceva?