Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10793
Mărime: 133.46KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 3

1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane 3

1.2. Funcţiile managementului resurselor umane 3

1.3. Recrutarea si selecţia resurselor umane 4

1.3.1. Procesul recrutării resurselor umane 5

1.3.1.1. Surse de recrutare a resurselor umane 5

1.3.1.2. Criterii de selecţie 6

1.3.1.3. Procedura de selecţie 8

1.3.2. Procesul selecţiei resurselor umane 8

1.4. Evaluarea recrutarii şi selectiei resurselor umane 9

Cap.2. Analiza diagnostic a activităţii S.C. ASSYSTEM România S.R.L. 11

2.1. Analiza cheltuielilor întreprinderii 12

Grafic nr.2 16

2.2.Analiza factorială a cheltuielilor cu salariile 16

2.3. Analiza rentabilităţii 19

2.4. Analiza resurselor umane 20

2.5. Structura resurselor umane pe grupe de vârstă şi sex 22

2.6. Fluctuaţia resurselor umane 24

2.7. Recrutarea, selectarea şi angajarea resurselor umane 25

2.8. Cuantificarea efortului în activităţile de resurse umane 27

2.9. Evidenţierea simptomelor pozitive şi negative la nivelul firmei 29

2.10. Analiza swot privind activităţile principale de management resurse umane 31

Cap.3. Propuneri de perfecţionarea privind departamentul de Resurse Umane la S.C. la ASSYSTEM România S.R.L 34

Cap.4. Concluzii şi recomandări 38

4.1. Concluzii 38

4.2. Recomandări privind perfecţionarea procesului de recrutare şi selecţie în cadrul S.C. ASSYSTEM România S.R.L. 39

ANEXA I – Descrierea S.C. ASSYSTEME România S.R.L

ANEXA II – Descrierea Departamentul de Resurse Umane al S.C. ASSYSTEME România S.R.L.

Extras din document

Cap.1. Recrutarea şi selecţia resurselor umane

1.1. Caracteristicile principale ale departamentului de resurse umane

Succesul, performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind în mare măsură de conţinutul şi calitatea managementului resurselor umane, care în ţările dezvoltate şi-a căpătat deja statutul de domeniu primordial de preocupări şi de efervescenţă ştiinţifică. Aceasta cu atât mai mult cu cât, după cum subliniază numeroşi specialişti în domeniu, avantajul competitiv al unei organizaţii rezidă în oamenii săi.

„Oamenii – angajaţii – dintr-o organizaţie sunt viaţa organizaţiei. O organizaţie care îşi selectează, pregăteşte, îndrumă şi monitorizează cu atenţie oamenii se va bucura probabil de succes, iar, pe de altă parte, organizaţiile care au practici de selectare confuze şi o pregătire de calitate inferioară sunt condamnate la eşec”.

„Managementul resurselor umane este o funcţie a organizaţiilor economice, cât şi a relaţiilor de muncă. Viziunea strategică a problemelor resurselor umane în cadrul organizaţiei constituie o parte integrantă a strategiei întregii organizaţii”.

1.2. Funcţiile managementului resurselor umane

In mare, funcţiile managementului resurselor umane sunt următoarele:

1. Planificarea necesarului de resurse umane In principiu, apar următoarele întrebări : din punct de vedere cantitativ, de caţi angajaţi am nevoie, din punct de vedere calitativ, cu ce fel de calificări, in ce locuri, când si pentru cat timp ar fi nevoie pentru ca sarcinile companiei sa fie rezolvate eficient.

2. Atragerea resurselor umane se realizează din cele patru perspective: calitativ, cantitativ, spatial si temporal. La acest capitol companiile apeleaza la cercetarea fortei de munca, pentru a vedea ce posibilitati le ofera procurarea interna sau externa de resurse umane. In cadrul recrutarii de resurse umane s-au dezvoltat servicii specalizate in afara departamentelor de resurse umane ale companiilor, care ofera o mai buna cunoastere a pietei fortei de munca si o reducere a riscului angajatorului, prin preselectie.

3. Mentinerea si dezvoltarea resurselor umane/La acest capitol trebuie suprapuse profilul locului de munca al angajatului cu profilul si calificarea acestuia.

4. Repartizarea Resurselor Umane se ocupa de distribuirea angajatilor in functiile ce le vor ocupa in firma.

5. Mentinerea Resurselor Umane Este vorba de a motiva personalul si de creste productivitatea acestuia. salariu) pot fi acoradate de angajator, chiar daca, privind global, firma nu si-a atins toate scopurile propuse.

6. Concedierea Resurselor Umane. Prin demiterea resurselor umane se intelege inlaturarea unei supracapacitati de personal, din punct de vedere cantitativ, calitativ, spatial si emporal.

1.3. Recrutarea si selecţia resurselor umane

Dupa opinia unor specialisti în domeniul resurselor umane, ca, de exemplu, David J. Cherrington, asigurarea cu personal a unei organizaţii, numită de obicei angajare cuprinde mai multe activităţi de baza, şi anume: planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectia resurselor umane.

Deosebit de sugestivă este şi prezentarea procesului de asigurare cu personal, ca fiind o serie de filtre sau un proces de triere, în cadrul căruia solicitanţi sunt filtraţi în urma unor activităţi specifice domeniului resurselor umane care sunt desfăşurate succesiv, aşa cum se observă în graficul următor (G. T. Milkovich şi J.W. Boudreau)

Fig.1. Procesul de aigurare cu personal, ca proces de triere sau ca o serie de filtre

1.3.1. Procesul recrutării resurselor umane

Recrutarea resurselor umane este procesul de asigurare a unui număr suficient de mare de candidaţi calificaţi din care sa fie selectaţi cei care corespund cel mai bine pentru ocuparea funcţiilor necesare organizaţiei.

Recrutarea reprezintă activitatea de identificare şi atragere în organizaţie a persoanelor care au pregǎtirea licealǎ, universitarǎ sau postuniversitarǎ, experienţa de viaţǎ şi profesionalǎ, motivarea, caracteristicele motrice, aptitudinile corespunzǎtoare caracteriticelor funcţionale ale posturilor vacante ale organizaţiei, prevǎzute a fi eliberate sau care urmeazǎ a fi create

Preview document

Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 1
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 2
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 3
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 4
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 5
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 6
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 7
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 8
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 9
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 10
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 11
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 12
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 13
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 14
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 15
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 16
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 17
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 18
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 19
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 20
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 21
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 22
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 23
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 24
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 25
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 26
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 27
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 28
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 29
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 30
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 31
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 32
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 33
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 34
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 35
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 36
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 37
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 38
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 39
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 40
Perfecționarea Privind Departamentul de Resurse Umane - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea Privind Departamentul de Resurse Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Recrutarea, Selectia si Angajarea in Resurse Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Analiza, Proiectarea și Evaluarea Posturilor

INTRODUCERE Analiza, proiectarea și evaluarea posturilor reprezintă temelia tuturor activităților legate de resursele umane. Procesul de recrutare...

Recrutarea și Selecția de Personal prin Intermediul Internetului

CAPITOLUL 1 RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE 1.1 ANALIZA ŞI DESCRIEREA POSTULUI 1.1.1 Definirea postului Postul reprezintă “componenta...

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile...

Te-ar putea interesa și

Relatia Resurse Umane - Logistica

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE 1.1. Definirea conceptului de resursă umană Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a...

Evaluarea Performantelor la Arpechim Pitesti

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMANTELOR 1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a...

Eficacitatea Resurselor Umane din Institutiile Publice

I. INTRODUCERE Managementul resurselor umane: cauze conceptuale, elemente de baza Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul...

Influenta Resurselor Umane Asupra Succesului Unei Firme

INTRODUCERE În conditiile politico-economice actuale, Industria de Confectii din România traverseaza un moment de criza si în acelasi timp se afla...

Dezvoltarea angajaților în administrația publică

Consideraţii generale Activitatile de pregatire si perfectionare a pregatirii constau in “desfasurarea unui process coerent si continuu de...

Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC Clipart Advertising SRL

I. Sursele folosite pentru culegerea informaţiilor Principala sursă de informaţii provine din aplicarea interviului semi-structurat Doamnei...

Analiza procedurii obținerii gradelor didactice a personalului din învățământul preuniversitar din România

Evoluţia în carieră se realizează prin obtinerea gradului didactic II şi a gradului didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de...

Ai nevoie de altceva?