Perfectionarea Unitatilor Vamale

Proiect
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 257 în total
Cuvinte : 81583
Mărime: 3.53MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. MIHAIL DUMITRESCU
Academia De Studii Economice - Bucuresti Facultatea De Management

Cuprins

CUPRINS

Introducere .7

Schema logica a tezei de doctorat .12

Capitolul 1

REFORMA ECONOMICA DIN ROMÂNIA SI ELEMENTELE SPECIFICE

REFERITOARE LA DOMENIUL VAMAL .13

1.1.Puncte de vedere privind sistemul economic românesc anterior anului 1989.13

1.2.Principalele componente ale reformei economice din România în domeniul comertului

exterior si al activitatilor vamale .14

1.2.1.Exportul .15

1.2.2.Importul .20

1.3.Orientarea geografica a schimburilor comerciale .25

1.3.1.Schimburile comerciale româno  americane .27

1.3.2.Schimburile comerciale româno-germane .31

1.3.3.Schimburile româno-irlandeze .31

1.4.Investitiile directe în România .33

1.5.Definirea sistemului vamal si a a rolului acestuia în realizarea reformei economice

din Romania .37

1.5.1.Definitia sistemului vamal .37

1.5.2.Istoricul sistemului vamal .38

1.5.3.Reforma în domeniul vamal .40

Capitolul 2

UNELE ELEMENTELE TEORETICE PRIVIND SISTEMUL VAMAL SI

MANAGEMENTUL ACESTUIA .45

2.1.Particularitati tipologice ale sistemului vamal .45

2.2.Politica comerciala  rolul si obiectivele acesteia .47

3

2.3.Politica vamala  componenta a politicii comerciale .55

2.3.1.Politica vamala de natura tarifara .57

2.3.2.Politica vamala de natura netarifara .58

2.3.3.Politica vamala de natura promotionala .59

2.4.Componentele sistemului vamal .59

2.4.1.Tariful vamal .59

2.4.1.1.Tariful vamal general .61

2.4.1.2.Tariful vamal conventional .63

2.4.1.3.Tariful vamal diferentiat .63

2.4.1.4.Tariful vamal preferential .63

2.5.Taxele vamale, instrumente ale politicii vamale .64

2.5.1.Natura juridica a taxei vamale .70

2.5.2.Functia taxei vamale ca instrument fiscal .71

2.5.3.Functia taxei vamale ca instrument de politica comerciala .71

2.6.Managementul sistemului vamal .72

2.6.1.Restructurarea cadrului organizatoric si îmbunatatirea sistemului

managerial si de comunicare interna .72

2.6.2.Management proactiv, orientat pe rezultate .75

2.6.3.Înglobarea tehnologiei moderne pentru managementul informatiei .75

2.6.4.Flexibilitatea într-un mediu legislativ de tranzitie .76

Capitolul 3

ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SISTEMULUI

VAMAL ÎN TARILE DEZVOLTATE .78

3.1.Istoric .78

3.2.Politica vamala .82

3.3.Legislatia privind politica vamala .84

3.4.Managementul specific sistemului vamal .89

3.4.1.Activitati reprezentative specifice .92

3.4.1.1.Activitati reprezentative în Norvegia .93

3.4.1.2.Activitati reprezentative în Grecia.99

4

3.4.1.3.Activitati reprezentative în Germania.100

3.4.1.4.Activitati reprezentative în Japonia .108

3.4.2.Elemente unitare în cadrul UE .111

Capitolul 4

PREZENTAREA SISTEMULUI VAMAL DIN ROMÂNIA, A LEGISLATIEI ÎN

DOMENIU SI A MANAGEMENTULUI ACESTUIA.114

4.1.Sistemul vamal în România .114

4.1.1.Clasificarea vamilor din România.115

4.1.2.Structura de conducerea a sistemului vamal din România .118

4.1.3.Comisionarul în vama.123

4.1.4.Regimuri vamale definitive .126

4.1.5.Regimuri vamale suspensive .127

4.1.6.Alte regimuri vamale definitive .132

4.1.7.Metode de evaziune fiscala practicate în domeniul vamal .139

4.1.8.Impunerea vamala .144

4.2.Legislatia ce guverneaza sistemul vamal în România .145

4.2.1.Conventii multilaterale .145

4.2.2.Acordurile interguvernamentale bilaterale .146

4.3.Perspective asupra managementul sistemului vamal din România .147

Capitolul 5

ANALIZA-DIAGNOSTIC A SISTEMULUI VAMAL DIN ROMÂNIA SI A

MANAGEMENTULUI ACESTUIA LA NIVELUL UNITATILOR VAMALE.153

5.1.Analiza managementului sistemului vamal .159

5.2.Analiza diagnostic a cadrului institutional si legislativ.168

5.2.1.Cadrul institutional.168

5.2.2.Cadul legislativ .169

5.3.Analiza politicii referitoare la resursele umane.173

5.3.1.Asigurarea personalului.173

5.3.2.Strategii anticoruptie.174

5.3.3.Sporirea eficientei profesionale a pesonalului vamal.175

5

5.4.Analiza sistemului TIC.175

5.5.Analiza modului de completare a declaratiilor vamale si obtinerea liberului de vama

5.5.1.Culoarele de vamuire .179

5.5.2.Analiza punctelor tari si slabe a utilizarii sistemului informatic.183

5.6.Analiza SWOT.185

5.6.1.Strengths  Puncte tari.186

5.6.2.Weaknesses  Puncte slabe.186

5.6.3.Opportunities  Sanse.187

5.6.4.Threats  Amenintari.187

5.6.5.Analiza SWOT a sistemului vamal românesc.189

Extras din document

Introducere

Managementul sistemului vamal din România impune, dupa parerea noastra, o

cercetare stiintifica necesara din punct de vedere teoretic. Problematica ce face obiectul

acestui demers este deosebit de complexa datorita, în primul rând, dinamicii evolutiei

sistemului vamal românesc în sine. Punctul nodal în care se afla aceasta evolutie asigura

garantia validitatii pe termen mediu a concluziilor prezentei cercetari, fapt ce o

diferentiaza de celelalte, nu multe, demersuri teoretice în domeniu.

De aceea, atuul principal al acestei lucrari este reprezentat de momentul în care

survine: momentul cristalizarii unei forme a sistemului vamal românesc, integrat

(deocamdata numai integrabil) în cel al Uniunii Europene, astfel încât rezultatele cuprinse

în paginile urmatoare, atât sub forma concluziior cât si a datelor colectate si a

rationamentelor efectuate ce fundamenteaza respectivele concluzii, vor avea stabilitatea

conferita de valabilitatea pe temen mediu, fiind posibil, prin urmare, sa se constituie în

repere ale unor cercetari similare viitoare.

Un alt punct, pe care l-am denumi ambivalent, este acela ca cercetarea a fost

efectuata de un practician, astfel ca sunt expuse teoretizarii fenomenelor economice fata

de care autorul detine beneficiul ontologic, capatând usor profunzimea impusa de natura

lucrarii.

Am considerat aceasta ca fiind o ambivalenta deoarece practicianul poate usor

cadea în capcana rutinei activitatii sale, însa nutrim speranta ca stradaniile depuse în

sensul suplinirii neajunsului aratat, în special de catre cel caruia i se datoreaza

performantele acestei lucrari, domnului profesor universitar doctor Mihail Dumitrescu, si-a

îndeplinit menirea.

Obiectul cercetarii l-a constituit sistemul vamal românesc, urmarindu-se analizarea,

din punct de vedere stiintific, a modului sau de organizare, a structurarii sale, a ideologiei

economice pe care o materializeaza. Mecanismul relational produs de catre diversele

componente si de catre sistemul în ansamblu a fost minutios relevat, destructurat în

partile sale esentiale si plasat într-o comparatie similara cu sisteme similare straine. De

altfel, metoda comparativa a fost des folosita, fiind uzitate în cadrul cercetarii stiintifice

numeroase date statistice, interpretate apoi textual ori expuse în grafice.

De asemenea, analiza teoretica a sistemului vamal românesc s-a realizat în mod

dialectic, urmarindu-se fenomenele economice care au determinat anumite configuratii,

8

mai mult sau mai putin temporare, ale sistemului studiat, feed back-ul generat de acestea

si efectele pe care le-au produs nu numai asupra sistemului dar si asupra altor domenii

(ex. economic, politic, juridic).

Rezultatele cercetarii au fost integrate prin folosirea metodei analizei sistematice,

astfel ca acestea au fost prezentate, în opinia noastra, într-o forma comprehensibila dar

si din punt de vedere intelectual, putând fi usor asimilate în viitoarele demersuri

stiintifice.

Desi obiectul principal al lucrarii a fost reprezentat de stadiul aspectelor specifice

managementului sistemului vamal, cu riscul de a ne repeta, datorita fluiditatii evolutiei

acestui sistem, cea mai mare parte a analizei intreprinse a fost constituita de prezentarea,

cel mai adesea în maniera comparativa, a sistemului în sine si a mecanismelor pe care

le-am considerat relevante în functionalitatea sa. Nu poate fi perceputa ca având baze

stiintifice nici o analiza intreprinsa asupra miscarii fara a descrie mecanismul care o

genereaza. Or, sistemul vamal este autogenerant în ceea ce priveste închistarea sa, ori

daca termenul folosit este prea dur, în lipsa sa de transparenta.

Astfel ca expunerea unor aspecte intime ale acestui sistem reprezinta cea mai

importanta cale de a porni o constructie stiintifica coerenta, fapt pentru care atentia

noastra s-a îndreptat si a persistat în aceasta directie.

Asa cum am mai precizat, cercetarea s-a îndreptat nu doar catre sistemul vamal

românesc, ci a cuprins analize ale unor operatiuni economice, îndeosebi comerciale, la

nivel international. De asemenea, aria cercetarii a fost extinsa asupra componentelor de

integrare europeana si asupra analizei comparative a activitatilor specifice în domeniul

vamal din celelalte tari, a interrelationarii acestora, îndeosebi a relatiei dintre cel

românesc si cel comunitar.

Lucrarea a fost stucturata pe sapte capitole, împartite fiecare, pe subcapitole si

sectiuni.

Preview document

Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 1
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 2
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 3
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 4
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 5
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 6
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 7
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 8
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 9
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 10
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 11
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 12
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 13
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 14
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 15
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 16
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 17
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 18
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 19
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 20
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 21
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 22
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 23
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 24
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 25
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 26
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 27
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 28
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 29
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 30
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 31
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 32
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 33
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 34
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 35
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 36
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 37
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 38
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 39
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 40
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 41
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 42
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 43
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 44
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 45
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 46
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 47
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 48
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 49
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 50
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 51
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 52
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 53
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 54
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 55
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 56
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 57
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 58
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 59
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 60
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 61
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 62
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 63
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 64
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 65
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 66
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 67
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 68
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 69
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 70
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 71
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 72
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 73
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 74
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 75
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 76
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 77
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 78
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 79
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 80
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 81
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 82
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 83
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 84
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 85
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 86
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 87
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 88
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 89
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 90
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 91
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 92
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 93
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 94
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 95
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 96
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 97
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 98
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 99
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 100
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 101
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 102
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 103
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 104
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 105
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 106
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 107
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 108
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 109
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 110
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 111
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 112
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 113
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 114
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 115
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 116
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 117
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 118
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 119
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 120
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 121
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 122
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 123
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 124
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 125
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 126
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 127
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 128
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 129
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 130
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 131
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 132
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 133
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 134
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 135
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 136
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 137
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 138
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 139
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 140
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 141
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 142
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 143
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 144
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 145
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 146
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 147
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 148
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 149
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 150
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 151
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 152
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 153
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 154
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 155
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 156
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 157
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 158
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 159
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 160
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 161
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 162
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 163
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 164
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 165
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 166
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 167
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 168
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 169
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 170
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 171
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 172
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 173
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 174
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 175
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 176
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 177
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 178
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 179
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 180
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 181
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 182
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 183
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 184
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 185
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 186
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 187
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 188
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 189
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 190
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 191
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 192
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 193
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 194
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 195
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 196
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 197
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 198
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 199
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 200
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 201
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 202
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 203
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 204
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 205
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 206
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 207
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 208
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 209
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 210
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 211
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 212
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 213
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 214
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 215
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 216
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 217
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 218
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 219
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 220
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 221
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 222
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 223
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 224
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 225
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 226
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 227
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 228
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 229
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 230
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 231
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 232
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 233
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 234
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 235
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 236
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 237
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 238
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 239
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 240
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 241
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 242
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 243
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 244
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 245
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 246
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 247
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 248
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 249
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 250
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 251
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 252
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 253
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 254
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 255
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 256
Perfectionarea Unitatilor Vamale - Pagina 257

Conținut arhivă zip

  • perfectionarea unitatilor vamale.pdf

Alții au mai descărcat și

Protecționismul Netarifar în Etapa Actuală

I.POLITICA COMERCIALĂ 1.1. Noţiunea de politică comercială Politica comercială a apărut odată cu constituirea statelor independente şi este un...

Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE 1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum...

Regimuri Vamale

Introducere Bunurile se introduc sau se scot din țara numai prin birourile vamale.Aceste mărfuri sunt supuse operațiuni de vamuire și rămân sub...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Politici Vamale

In organizarea statului, vama este o institutie complexa care, pe langa rolul ei primordial, fiscal, indeplineste functia de instrument de...

Sistemul vamal românesc

1. PREZENTAREA GENERALĂ A AUTORITĂȚII NAȚIONALE VAMALE 1.1.Sistemul instituțional al autorității vamale Autoritatea Națională a Vămilor,...

Reglementari si Formalitati privind Vamuirea Marfurilor Inainte si dupa Aderarea la UE

ANALIZA OPERAŢIUNILOR DE IMPORT DIN ANUL 2007 ÎN COMPARAŢIE CU ANUL 2006 Până la data aderării, schimburile comerciale ale României se realizau în...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind brokerul vamal precum și a experienței sale internaționale și cooperării în domeniul vamal

INTRODUCERE Odată cu proclamarea independenţei, Republica Moldova a demarat procesul de trecere la economia de piaţă, organizare economică...

Inspecția Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE În elaborarea lucrării s-a avut în vedere faptul că forma de control fiscal este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ şi am...

Analiza Diagnostic a Sistemului Vamal din România și a Managementului Acestuia la Nivelul Unitaților Vamale

În organizarea statului ,vama este o instituţie complexa care, pe lângă rolul ei primordial ,fiscal ,îndeplineşte funcţia de instrument de...

Import - Export

CAPITOLUL I În ce consta si pe ce se bazeaza politica consacrata comertului exterior Tranzactiile comerciale si de cooperare economica...

RCS COMISIONAR Vamal - Practica Comert Exterior

1.Prezentarea generala a firmei de comisionar vamal Într-o lume care se îndreapta spre globalizare, schimbul de marfuri devine ratiunea de a...

Derularea Operatiunilor de Import-Export

Cap. 1. INTRODUCERE Pentru a reuşi urmărirea tuturor aspectelor cerute de programa analitică a disciplinei de practică, am considerat insuficientă...

Negocierea și Finalizarea Afacerilor la Delphi Packard România

1.1. Date generale *Denumirea, sediul, forma juridica S.C. Delphi Packard Romania S.R.L. isi are sediul pe urmatoarea adresa: Str. Garii, nr.11,...

Lohnul - Formă a Afacerilor Economice Internaționale

INTRODUCERE Motto:” Comerţul, e bine să o spunem, este nu numai un schimb de produse, dar în acelaşi timp, şi un schimb de cunoştinţe, un fel...

Ai nevoie de altceva?