Performanță și Risc în Afaceri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 26319
Mărime: 635.86KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Petrescu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Capitolul I Prezentarea generală a întreprinderii 3

Capitolul II Aspecte economice actuale privind managementul performanţei şi riscului în afaceri 8

II.1 Concepte şi criterii de apreciere a performanţei 8

II.2 Performanţa şi ciclul de viaţă al întreprinderii (produsului) 13

II.3 Performanţa şi avantajul competitiv durabil, sustenabil 16

II.4 Planul de afaceri - factor al avantajului competitiv durabil 19

II.5 Criterii de performanţă. Tipologia performanţei 21

II.6 Riscurile în afaceri şi tipologia acestora 22

II.7 Mangementul riscului 26

Capitolul III Metode de analiză şi evaluare a performanţei şi riscurilor 32

III.1 Analiza marginală în evaluarea performanţei şi riscurilor 32

Aplicaţia 1 Optimizarea producţiei în condiţii restrictive 41

Aplicaţia 2 Condiţii de maximizare profit 43

Aplicatia 3 Ecuaţia cererii unui produs pe piata oligopolistica (concurenta imperfecta) 44

III.2 Principalii indicatori de performanţă economico-financiară stabiliţi pe baza Contului de profit şi pierdere 46

Aplicaţia 4 Indicatori de performanţă 48

III.3 Performanţa financiară pe baza fluxului de rezultate 49

Aplicaţia 5 Flux de rezultate 52

III.4 Echilibrele financiare pe baza bilanţului 53

Aplicaţia 6 Analiza situaţiei nete 55

III.5 Ratele de echilibru financiar 56

Aplicaţia 7 Ratele de finanţare 58

Aplicaţia 8 Ratele de lichiditate 59

Aplicaţia 9 Ratele de solvabilitate 60

III.6 Ratele de rentabilitate 61

Aplicaţia 10 Analiza ratelor rentabilităţii economice 64

Aplicaţia 11 Analiza ratelor rentabilităţii financiare 64

Aplicaţia 12 Analiza ratelor de rentabilitate financiară prin lanţuri de rapoarte 65

III.7 Performanţa şi riscurile prin analiza cost-beneficiu 67

Aplicaţia 13 Analiza pragului de rentabilitate 76

III.8 Performanţa bursieră a întreprinderilor cotate 78

Capitolul IV Influenţa riscurilor asupra perfomanţei întreprinderii 89

IV.1 Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor 89

IV.2 Riscul de faliment (de insolvabilitate) 95

Aplicaţia 14 Modelul E. Altman 97

Aplicaţia 15 Modelul Conan&Holder 100

Bibliografie 104

Extras din document

Capitolul I

PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII

Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. Societatea comercială S.C. EUROCONF IMPEX S.R.L. este persoană juridică română având formă juridică de societate cu răspundere limitată, capital integral privat şi a fost înregistrată la Camera de Comert şi Industrie a Judeţului IAŞI sub nr. J22/1342/2006; societatea are durată de funcţionare nelimitată, începând cu data înmatriculării.

Date de identificare:

Denumirea agentului economic: S.C. EUROCONF IMPEX S.R.L.

Sediul: România, jud. IASI, municipiul IASI, Str. Anastasie Panu nr. 38

Forma juridică: Societate cu răspundere limitată

Forma de proprietate: privată

Nr. registrului comerţului: J 22/1342/2006

Întreprinderea are un număr de 38 de angajaţi şi este specializată în executarea îmbrăcămintei de damă, bărbaţi şi copii concretizată în: bluze, fuste, pantaloni, sacouri, jachete, paltoane, confecţii sport, având un volum de producţie cifrat la 40.000-60.000 confecţii pe lună.

Capitalul social total subscris al S.C. EUROCONF IMPEX S.R.L. IAŞI este fixat la suma de 200 lei, reprezentând un număr de 20 parţi sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare din care:

- 16 părţi sociale ing. Pangal Radu

- 4 părţi sociale ing. Diaconu Elena

Scopul societăţii este:

- producerea de confecţii în sistem lohn;

- producerea şi comercializarea de confecţii pentru bărbaţi, femei, copii din toată gama de materii prime, fire şi fibre naturale şi sintetice ;

- studii şi lucrări privind activitatea de proiectare şi cercetare a produselor de confecţii şi a unităţilor de confecţii;

- producerea şi comercializarea de piese de schimb;

- prestarea de activităţi de întreţinere a utilajelor proprii şi pentru terţi în domeniul industriei textile;

- producerea şi comercializarea tuturor bunurilor şi serviciilor specifice activităţilor din domeniul de activitate.

Mediul concurenţial:

Principalii clienţi tradiţionali ai S.C. EUROCONF IMPEX S.R.L.:

- FIFTH AVENUE – Anglia

- CANTEX – Franta

- F.I.T – Italia

- G.P.A. – Italia

- I.C.F. – Italia

- NIGHT SERVE – Anglia

- SOFATEX – Franta

- TRANSITEX – Elvetia

- UNICORP – Anglia

- LEVI STRAUSS –Belgia

Concurenţi: S.C. Herren S.R.L.; S.C. Mad Fashion S.R.L.; S.C. Ci Conf S.R.L.; S.C. Nelmar S.R.L.; S.C. Confecţia Iasi S.R.L.

Piaţa produselor textile şi a confecţiilor este puternic saturată de existenţa a numeroase firme atât autohtone cât şi străine, care oferă produse care în condiţii de calitate au preţuri competitive.

Concurenţa pe piaţa internă este foarte mare, cu preţuri foarte mici chiar dacă produsele au o calitate inferioară. În ce priveste piaţa externă, ca urmare a devalorizării valutelor, exporturile au devenit în bună parte nerentabile – mai ales pe piaţa SUA unde preţurile sunt mai mici decât pe piaţa din Europa.

În general, acest domeniu este caracterizat de calitatea produselor, nivelul preţurilor şi seriozitatea respectării condiţiilor contractuale, ce constituie elemente de o importanţă de prim ordin.

Infiinţarea şi dezvoltarea societăţii a necesitat un efort financiar, tehnic şi uman foarte mare. Astfel, au fost achiziţionate peste 100 de diverse utilaje pentru care a fost necesară asigurarea forţei de muncă de pe plan local ceea ce a necesitat supunerea acestora unui proces de calificare şi recalificare în cadrul societăţii.

Datorită seriozităţii cu care firma tratează fiecare comandă, datorită respectării termenelor de execuţie, a colaborării apropiate cu fiecare beneficiar, a folosirii de materii prime de cea mai bună calitate, într-un cuvânt a accentului care se pune pe calitatea ţesăturilor şi a produselor confecţionate, S.C. Euroconf Impex S.R.L. şi-a câştigat un renume atât pe piaţa internă cât şi cea externă. În cadrul societăţii este implementat Sistemul de Asigurare al Calitatii ISO 9001/2000, cu CERTIFICATUL NR.1398/21.12.2006 dovedind că unitatea noastră are un Sistem de Management al Calităţii documentat, eficace şi aplicat corespunzător.Toţi aceşti factori au făcut ca S.C. Euroconf Impex S.R.L., să devină în prezent un nume, o marcă, în industria producătoare de confecţii.

Preview document

Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 1
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 2
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 3
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 4
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 5
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 6
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 7
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 8
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 9
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 10
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 11
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 12
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 13
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 14
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 15
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 16
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 17
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 18
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 19
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 20
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 21
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 22
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 23
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 24
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 25
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 26
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 27
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 28
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 29
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 30
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 31
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 32
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 33
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 34
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 35
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 36
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 37
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 38
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 39
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 40
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 41
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 42
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 43
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 44
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 45
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 46
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 47
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 48
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 49
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 50
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 51
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 52
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 53
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 54
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 55
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 56
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 57
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 58
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 59
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 60
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 61
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 62
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 63
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 64
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 65
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 66
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 67
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 68
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 69
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 70
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 71
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 72
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 73
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 74
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 75
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 76
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 77
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 78
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 79
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 80
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 81
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 82
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 83
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 84
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 85
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 86
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 87
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 88
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 89
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 90
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 91
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 92
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 93
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 94
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 95
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 96
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 97
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 98
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 99
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 100
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 101
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 102
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 103
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 104
Performanță și Risc în Afaceri - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Performanta si Risc in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Creditarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Cap.I. Creditul bancar 1.1.Creditul – resursă de finanţare a activităţii unei întreprinderi Băncile comerciale constituite în România dupa 1989...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Initierea Micilor Afaceri - SC Moldavia SA

Cap 1. Descrierea generala a afacerii Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre S.C. Moldavia S.A. , înfiintata în anul 2005, este o...

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Modele de E-afaceri in Operatiunile de Aprovizionare-Desfacere in Cadrul SC General Turbo SA

1. Analiza diagnostic a întreprinderii S.C. General Turbo S.A. 1.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate al S.C. General Turbo S.A. 1.1.1 Scurt...

Analiza de Risc în Cadrul Firmei SC Oltchim SA

I. INTRODUCERE Sarcina de bază a analizei riscului constă în oferirea informaţiilor obiective care să dea răspuns la următoarele întrebări: -...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocnitei

A. Diagnosticarea organizatiei 1.Scurt istoric Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocnitei a luat fiinta in anul 1959,avand denumirea...

Analiza economico-financiară SC Prebet Aiud SA

Capitolul 1. Consideratii Generale Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si a activelor totale ale societatii Pentru efectuarea...

Diagnosticarea Rentabilitatii Firmei

Etape de lucru seminar: (probleme selectate) 1. Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere - se vor calcula mai întâi...

Ai nevoie de altceva?