Piața bancară din România

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11570
Mărime: 951.33KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Management

Cuprins

Introducere 3

Rezumat 4

1. Capitolul 1- Prezentarea sistemului bancar din România 5

1.1. Evoluția sistemului bancar românesc 5

1.2. Banca Națională a României. 7

1.3. Locul și rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar 10

1.4. Supravegherea sistemului bancar 12

2. Capitolul 2- Sistemul financiar 13

2.1. Structura sistemului financiar 13

2.2. Lichiditatea sistemului financiar 16

2.3. Riscul de credit și calitatea activelor 19

2.4. Riscul de piață 20

2.5. Profitabilitatea 22

Extras din document

Introducere

Într-o economie de piață, sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare a economiilor societății și de canalizare a acestora printr-un proces obiectiv și imparțial de alocare a creditului către acele eficiente investiții.

În îndeplinirea acestei funcții, băncile, ca verigi de bază a sistemului urmăresc modul în care debitorii utilizează resursele împrumutate.

Băncile asigură și facilitează efectuarea plăților, oferă servicii de gestionare a riscului și reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare.

Prin activitatea de colectaare de resurse financiare concomitent cu plasarea lor pe piață, prin intermediul creditelor, a operațiunilor de scont și a altor operațiuni pe piața financiară, băncile îndeplinesc rolul de intermediar între deținătorii de capitaluri și utilizatorii acestora.

În exercitarea acestei diversități de operații, băncilee acționează în numele lor, pe contul lor propriu, depunătorii și împrumutătorii neavând nici o legătură de drept între ei. Astfel, colectând depozitele, băncile au responsabilitatea gestionării eficiente a acestora cu maxim de randament în beneficiul propriu al depunătorilor.

Sistemul bancar transformând resursele pe care mediul economic le pune la dispoziție, se constituie subsistem al macrosistemului economico-social. Sistemul bancar se află într-o continuă interacțiune cu mediul economic din care preia intrări sub diferite forme pe care le prelucrează în vederea obținerii ieșirilor (produse și servicii bancare, informații financiar-bancare).

Altfel spus sistemul bancar este un sistem deschis și cee ace este specific unui astfel de sistem este faptul că își reglează activitatea prin conexiune inversă capabilă de autoreglare.

Rezumat

Primul capitol prezintă rolul și funcțiile BNR, element de bază al oricărui sistem bancar. De asemenea, se abordează segmentul băncilor comerciale, arătând locul și rolul pe care acestea îl au în calitatea lor de principal finanțator al economiei naționale a impus modificări semnificative în structura și operațiunile băncilor comerciale, dar și supravegherea sistemului bancar.

Al doilea capitol prezintă structura sistemului financiar ce cuprinde : instrumentele financiare , piețele financiare și instituțiile financiare. Componentele fiind : bugetul de stat, bugetele locale și asigurările sociale de stat , pe lângă acestea mai regăsim și 2 sfere , una centralizată și cealaltă sferă de stat pentru sistemul Federației Ruse .

Lichiditatea a continuat să se situeze la un nivel semnificativ superior valorilor minime reglementate și mediilor europene, indicatorul de acoperire a necesarului înregistrând o creștere treptată de la data ultimului raport până la finalul lunii februarie 2020, în baza majorării rezervei de lichiditate.

Rata creditelor neperformante a scăzut la 4,0 % la sfârșitul lunii aprilie 2020, menținând sectorul bancar românesc în categoria de risc intermediar.

Riscul de piață fiind ideal de calculat folosind probabilități de distribuire a schimbării valorii de piață pe perioade scurte de timp , urmând ca profitabilitatea să optimizeze profiturile fiind unul dintre obiectivele principale ale instituțiilor de credit.

Preview document

Piața bancară din România - Pagina 1
Piața bancară din România - Pagina 2
Piața bancară din România - Pagina 3
Piața bancară din România - Pagina 4
Piața bancară din România - Pagina 5
Piața bancară din România - Pagina 6
Piața bancară din România - Pagina 7
Piața bancară din România - Pagina 8
Piața bancară din România - Pagina 9
Piața bancară din România - Pagina 10
Piața bancară din România - Pagina 11
Piața bancară din România - Pagina 12
Piața bancară din România - Pagina 13
Piața bancară din România - Pagina 14
Piața bancară din România - Pagina 15
Piața bancară din România - Pagina 16
Piața bancară din România - Pagina 17
Piața bancară din România - Pagina 18
Piața bancară din România - Pagina 19
Piața bancară din România - Pagina 20
Piața bancară din România - Pagina 21
Piața bancară din România - Pagina 22
Piața bancară din România - Pagina 23
Piața bancară din România - Pagina 24
Piața bancară din România - Pagina 25
Piața bancară din România - Pagina 26
Piața bancară din România - Pagina 27
Piața bancară din România - Pagina 28
Piața bancară din România - Pagina 29
Piața bancară din România - Pagina 30
Piața bancară din România - Pagina 31
Piața bancară din România - Pagina 32
Piața bancară din România - Pagina 33
Piața bancară din România - Pagina 34
Piața bancară din România - Pagina 35
Piața bancară din România - Pagina 36
Piața bancară din România - Pagina 37
Piața bancară din România - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Piata bancara din Romania.docx

Ai nevoie de altceva?