Piata Capitalului Uman

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Piata Capitalului Uman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 45 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Argument . 1
Capitolul I. Literature review . 3
Capitolul 2: Testare ipotezei I . 7
2.1 Analiză descriptivă . 7
2.2 Corelații . 13
2.3 Concluzii . 16
Capitolul 3. Testarea ipotezei a-II- a . 18
3.1 Analiză descriptivă . 18
3.2 Teste neparametrice . 27
3.3 Concluzii . 31
Capitolul 4. Testarea ipotezei a-III-a . 33
4.1 Analiza descriptivă . 33
4.2 Teste neparametrice . 35
4.3 Concluzii . 36
Concluzii finale . 38
Propuneri și recomandări . 41
Bibliografie . 42
ANEXE . 43

Extras din document

Argument

Succesul, performanța şi competitivitatea oricărei organizaţii depind, în cea mai mare măsură, de capitalul uman din întreprindere şi calitatea managementului acestor resurse, deoarece, după cum evidenţiază numeroşi specialişti în domeniul organizaţional, avantajul competitiv al unei organizaţii este redat de oamenii săi.

Societatea modernă este construită de o reţea de organizaţii care apar, se dezvoltă şi dispar. Angajaţii reprezintă pilonul de sprijin, vital tuturor organizaţiilor, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, fiind elementul esenţial care asigură demararea, supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul.

Deoarece resursele umane devin din ce în ce mai importante în contextual actual al globalizării şi al revoluţiei informaţionale, dorim prin intermediul acestei lucrări să studiem importanta acordată capitalului uman şi maniera în care conducerea lanţului de supermarketuri AUCHAN reuşeşte să facă investiţii, astfel încât să maximizeze performanţele angajaţilor.

Considerăm capitalul uman ca fiind în mod evident resursa strategică a organizaţiei, reprezentând una din cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, ale cărei evoluţii şi rezultate devin tot mai evidente în timp. Capitalul uman reuşind să înlocuiască capitalul financiar, fiind considerată resursa strategică în actuala societate bazată pe cunoaştere.

De asemenea, prin intermediul acestei cercetării am studiat consideraţiile angajaţilor cu privire la posibilitatea de avansare, deoarece capitalul uman este unic în ceea ce priveşte potenţialul de creştere şi dezvoltare. Capacitatea fiinţelor umane de a cunoaşte şi de a se evidenţia, poate face faţa multor provocări şi numeroaselor exigențe actuale, ei fiind resurse valoroase, rare şi dificil de înlocuit în momentul când un angajat deţine un anumit număr de cunoştinţe şi experienţa în muncă.

În ceea ce priveşte strategiile de gestionare a capitalului uman, acestea variază de la o ţară la alta, de la o organizaţie la alta, de la un departament la altul, deoarece importanța nivelului funcţiilor sau a activităţilor din domeniul managementului resurselor umane sunt diferite de la o cultură la alta. În procesul de gestionare şi menţinere a resurselor umane, respectul pentru angajat, corectitudinea şi transparența deciziilor, comunicare între departamente şi poziţii, responsabilitatea faţă de organizaţie, trebuie să constituie pilonii esenţial ai unei interprinderi.

Acesta lucrare are scopul de a analiza maniera în care resursa umană a unui supermarket de renume, este gestionata astfel încât să atingă un grad înalt de performanţă în desfăşurarea

actitatilor zilnice. De asemenea, dorim să evidenţiem strategiile prin care conducerea companiei, reuşeşte să îşi motiveze cea mai importantă resursă a interprinderii.

Obiectivele cercetării

Cercetarea de față are ca obiectiv general identificarea investițiilor asupra capitalului uman făcute de către compania Auchan în vederea îmbunătățirii productivității acestora.

Obiective secundare ale cercetării sunt:

- Să evaluez măsura în care sistemul de motivare coincide cu așteptările angajaților;

- Între motivație și productivitate la locul de muncă există un raport direct proporțional.

Ipotezele de cercetare

Ip.1: Conducerea companiei Auchan și Departamentul de Resurse Umane acordă o importanță mai mare politicii de motivare financiare în raport cu politica non financiară.

Ip.2: Există și alți factori care să determine salariatul să obțină performanţe, în afară de salariul oferit.

Ip.3: Există o legătură direct între productivitate și motivație.

Alegerea metodei de cercetare

Acesta cercetare are scopul de a explora şi interpreta opiniile angajaţilor cu privire la sistemul în care capitalul uman al companiei din care fac parte, este gestionat astfel încât să atingă cote înalte de performanţă şi randament. Prin intermediul opiniilor angajaţilor, vom putea analiza dacă strategiile şi politicile departamentului de resurse umane sunt formulate şi utilizare astfel încât să susţine obiectivele şi scopul companiei.

Pentru a identifica şi analiza staregia de gestionare a resurselor umane, studiul propune abordarea cantitativă, acesta permite generalizarea unui număr mai mare de angajaţi, în plus oferă o bază pentru analiza şi interpretarea datelor. Unitatea de baza include persoane acre sunt angajate de minum un an de zile în compania studiată.

Scopul acestui chestionar este de a identifica investițiile asupra capitalului uman făcute de către compania Auchan în vederea îmbunătățirii productivității acestora. (Chestionar Anexa1)

Studiul a fost derulat pe un eșantion de 40 de persoane angajate la compania Auchan în perioada 8 – 13 noiembrie 2013. Chestionarul este alcătuit din 11 întrebări cu multiple variante de răspuns care vin în sprijinul validării celor 3 ipoteze. Pentru validarea primei ipoteze am alcătuit întrebările 1, 2, 3, 5, 9; pentru a doua ipoteză sunt reprezentative întrebările 4, 6, 7, 8 iar pentru ultima ipoteză am folosit întrebările 10 și 11.

Fisiere in arhiva (1):

  • Piata Capitalului Uman.pdf

Bibliografie

1. Borenmann, M.Knopp, A. Schneider, U.Sixl, K.I. (1999), Holistic meansurement of intellectual capital - www.oecd.org;
2. Breton, R.T. Education, Human Capital and national Income, Revised article, George Mason University, martie 2003;
3. Brinker, B. (1998), Intellectual capital: to- morrow’s assets, today’s challenge, dispon- ibil la adresa: www.cpavision.org;
4. Burle, Adriana Schiopoiu, Impactul capitalului intelectual asupra performanței organizației, Revista Informatică Economică, nr.1 (25)/2003, p.120;
5. Drucker, P.1995. Managing in a Time of Change. New York: Truman Talley;
6. Edvisson, L.,Malone, M.S.(1997), Intellectual Capital, Harper Business, New York;
7. Fitz-end, J., The ROI of human capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, Amacom Div American Mgmt Assn, 23.02.2009;
8. G. Becker, B. R. Chiswick, “Education and the Distribution of Earnings”, in American Economics Review, 56 (1/2), 1966, pp. 350-369;
9. Han, D. şi Han, I., 2004. Prioritization and selection of intellectual capital measurement indicators using analytic hierarchy process for the mobile telecommunications industry. Expert Systems with Applications, 26(2004), pp. 519-527;
10. Jacob Mincer, „Investment in Human Capital and Personal Income Distribution”, in Journal of Political Economy, 66(4), pp. 281-302.
11. Jerome Gleizes, Le capital humain2. Nouvelle economie politique, Paris, 2000;
12. Kitts, B., Edvinsson, L., şi Beding, T., 2001. Intellectual capital: From intangible assets to fitness landscapes. Expert Systems with Applications, 20(1), pp. 35 -50;
13. Robert M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Vol. 70, No. 1, Feb. 1956, pp. 65-94;
14. Ross, J.,G.Ross, N.C.Dragonetti and L.Edvinson, (1997), Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan, Hound Smills, Basintgtoke;
15. Sveby, E., 1997. The New Organizational Wealth: Managing and Measurement Knowledge Based Assets. San Francisco, CA: Berret Koehler;
16. Thomas O. Davenport , Human Capital, Jossey –Bass , San Francisco, 1999;