Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14699
Mărime: 260.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Curnic Viorica
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea “Ştiinţe economice” Catedra “Economia Generală şi Relaţii Economice Internaţionale”

Cuprins

I. Introducere

Capitolul 1: Definiţia, particularităţile şi funcţiile pieţei muncii

Capitolul 2: Cererea şi oferta forţei de muncă

2.1. Cererea forţei de muncă

2.2. Oferta forţei de muncă

2.3. Confruntarea dintre cerere şi ofertă

Capitolul 3: Evoluţia ocupării şi şomajul în Republica Moldova

3.1. Structura ocupării forţei de muncă pe sexe, vîrste şi profesii

3.2. Dinamica ocupării şi nivelul salarizării

3.3. Proporţii şi nivelul şomajului in RM

3.4. Emigraţiunea forţei de muncă

II. Concluzii şi sugestii.- -

III. Anexă

IV. Bibliografia.

Extras din document

Introducere

Dezvoltarea economică este fundamentală pentru existenţa omului. Totodată, omul ocupă cel mai important loc în dezvoltarea economică, el fiind, alături de natură, un factor de producţie “originar” sau “primar”. Legăturile reciproce dintre populaţie şi economie au loc în cadrul unor procese de natură mai mult sau mai puţin variată şi în condiţii istorice diferite în timp şi spaţiu.

Existenţa şi progresul societăţii se asigură dacă atît evoluţia celor doi termeni – populaţia şi economia, cît şi interacţiunea dintre ei întrunesc anumite caracteristici calitative şi dimensionale. Lipsa acestora sau distorsionarea lor au efecte negative, cum sunt, subdezvoltarea economică, şomajul, scăderea nivelului de trai etc. considerate, adesea, nu fără temei, ca forme ale dezechilibrelor corelaţiei populaţie-economie.

Şomajul este astăzi unul dintre aceste aspecte care afectează, în proporţii diferite, toate ţările, inclusiv ţările ex-socialiste, printre care şi ţara noastră-Republica Moldova. De creşterea sa după deceniul 1960-1970 nu se mai îndoieşte nimeni şi de aceea fenomenul a devenit tot mai puţin acceptat de populaţie. Aşa cum demonstrează însă rezultatele obţinute de Statele Unite ale Americii după anii 1990-1991, precum şi de unele ţări vest-europene, evoluţia şomajului nu este de necontrolat şi nici nu are sens unic - de creştere, dacă se acţionează cu pricepere prin promovarea unor măsuri adecvate. Aşadar în lucrarea de faţă am avut drept scop să demonstrez marea importanţă a pieţei muncii. Lucrarea conţine 3 capitole. Primul capitol se intitulează “Definiţie, particularităţile şi funcţiile pieţii muncii”, în care am încercat să prezint cele mai principale funcţii şi noţiuni ale pieţii muncii. Al doilea capitol “Cererea şi oferta” forţei de muncă, iar al treilea capitol Evoluţia ocupării şi şomajul din republica Moldova” este divizată în patru paragrafe. În fiecare din ele am încercat să fac o caracteristică, cît se poate de bună, în ceea ce priveşte situaţia reală a republicii Moldova. Tema acestei lucrări este destul de actuală, interesantă, şi sper că conţinutul acestei lucrări să fie la un nivel cît mai înalt.

Capitolul 1: Definiţie, particularităţile şi funcţiile pieţii Muncii.

Piaţa forţei de muncă se formează şi funcţionează după principiile de bază ale pieţii: confruntarea cererii şi ofertei şi formarea unui preţ; acestea se manifestă în funcţie de specificul determinat de obiectul tranzacţiilor de pe această piaţă.

Fiindcă posesorul factorului de producţie muncă este omul, devine clar că tranzacţiile de pe această piaţă nu pot să se desfăşoare numai în funcţie de regulile pieţii (Piaţa muncii este influenţată de factorii de ordin fiziologic, demografic, social-politic, psihologic,etc.)

De aceea piaţa muncii ocupă un loc aparte în sistemul general de pieţe şi se află în conexiune directă cu celelalte componente ale ei. Piaţa forţei de muncă păstreză unele caracteristici ale tipologii pieţei, dar prezintşi unele trăsături specifice, generate de specificul forţei de muncă ca marfă.

Piaţa forţei de muncă reprezintă un spaţiu economic, unde se confruntă cererea cu oferta de muncă, se negociază angajarea lucrătorilor, mărimea salariului, condiţiile de muncă. Ea se prezintă şi ca un sistem al relaţiilor şi al tranzacţiilor care permite echilibrarea cererii şi ofertei de forţă de muncă.

Particularitaţile pieţei forţei de muncă în raport cu celelalte pieţe:

a) un grad înalt de rigiditate şi de sensibilate care condiţionează atît echilibrul economic, cît şi cel social- politic;

b) este o piaţă mai complexă organizată şi reglementată în raport cu celelalte piete;

c) un grad mai ridicat de imperfecţiune din punctul de vedere al concurenţei în raport cu alte forme de piaţă.

Piaţa forţei de muncă se divizează în două trepte sau faze:

1) Se formează condiţii generale de angajare a salareaţilor, se conturează principiile ce stau la baza stabilirii salariului (tendinţele generale de formare a salariilor la nivelul economiilor nationale);

2) are loc întîlnirea directă a cererii cu oferta de muncă, care se concretizează prin contract de angajere şi salariul.

Funcţiile pieţei forţei de muncă:

a) oferă posibilitatea satisfacerii nevoii de muncă prin confruntarea deţinătorilor de capital şi posesorilor forţei de muncă;

b) asigurarea alocării eficiente a rezultatelor de muncă ale fiecărei ţări pe sectoare, ramuri, subramuri, întreprinderi, profesii, teritorii, în concordanţă cu volumul, structura şi dinamica cererii de forţă de muncă;

c) concură la procesul de unire şi combinare a forţei de muncă cu bunurile de productie;

d) influentează formarea şi repartizarea veniturilor;

e) furnizează informaţii pentru orientarea profesională, recalificarea şi reintegrarea forţei de muncă;

f) echilibrează dinamica dintre cererea şi oferta de muncă, ce are impact asupra pieţei capitalului, influenţează raelizarea investiţiilor şi piaţa bunurilor materiale şi serviciilor.

Preview document

Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 1
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 2
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 3
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 4
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 5
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 6
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 7
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 8
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 9
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 10
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 11
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 12
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 13
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 14
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 15
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 16
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 17
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 18
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 19
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 20
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 21
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 22
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 23
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 24
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 25
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 26
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 27
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 28
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 29
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 30
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 31
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 32
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 33
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 34
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 35
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 36
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 37
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 38
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 39
Piața Fortei de Munca și Caracteristicile ei Principale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Piata Fortei de Munca si Caracteristicile ei Principale.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Reducere a Riscului Valutar

7.1 Riscul valutar 7.2 Introducere în instrumentele financiare derivate 7.3 Contractele valutare la termen (forward exchange contracts) 7.4...

Piața Valutară

Capitolul 1. Piaţa valutară – Cadru general 1.1 Introducere în piaţa valutară Întreprinderile care cumpără şi vând pe piaţa mondială sau fac...

Creditul Bancar

Capitolul I. Notiuni generale privind creditul 1. Definirea creditului si caracteristicile acestuia Creditul reprezinta operatiunea prin care se...

Modalități de reducere a costurilor de producție în economia de piață

I.Activitatea de reducere a costului Activitatea de reducere a costurilor poate fi desfăşurată numai acolo, unde există rezerve în acest sens,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Cererea și Oferta

Aparitia schimbului de bunuri si evolutia acestuia a dat nastere la piata.Ea a aparut ca urmare a dezvoltarii diviziunii sociale a muncii, prin...

Comportamentul Consumatorului

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 ORIENTAREA SPRE DEZVOLTAREA RELAŢIEI PERSONALIZATE CU CONSUMATORUL – PIATRA DE TEMELIE A MARKETINGULUI 1.1. OBIECTIVELE...

Te-ar putea interesa și

Orientarea Profesională în Liceele Timișorene

Introducere Una dintre priorităţile şcolii româneşti, şi implicit ale societăţii noastre, o constituie orientarea profesională a elevilor....

Șomajul

CAPITOLUL I ŞOMAJUL Fii amabil cu oamenii pa care-i întâlneşti când urci Pentru că-i vei reîntâlni când vei coborî. Wilson Mizer 1.2. Ocupare,...

Înființarea unei Unități de Producție pentru Procesarea Legumelor prin Acidificare Naturală

INTRODUCERE În procesul conducerii întreprinderilor se întâlnesc zilnic situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze deciziile...

Pozitia Judetului Giurgiu în Cadrul Regiunii 3 Sud-Muntenia

Capitolul I – Caracteristici generale Giurgiu aparţine Regiunii Sud-Muntenia, dezvoltată sub semnul sectorului auto, a industriei petroliere şi,...

Antreprenorul

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE Pentru a evidenţia rolul şi importanţa resurselor umane vom porni de la un exemplu, care reprezintă de fapt...

Diagnoza si Planificarea Schimbarii Organizationale

DIAGNOZA SI PLANIFICAREA SCHIMBARII ORGANIZATIONALE Societatea moderna se afla într-un permanent proces de schimbare si dezvoltare. Economia de...

Locul Agriculturii in Cadrul Economiei Romanesti

Prezentarea sectorului agricol Agricultura reprezinta un subsistem al sistemului economic national în cadrul caruia actioneaza aceleasi legi...

Diagnoza si Schimbare Organizationala

Societatea moderna se afla intr-un permanent proces de schimbare si dezvoltare. Economia de piata actuala se caracterizeaza, in principal, prin...

Ai nevoie de altceva?